Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Składki na ubezpieczenia społeczne - dwa sposoby rozliczania

Składki na ubezpieczenia społeczne - w jaki sposób można rozliczyć?
Data: 2017-01-23 Kategoria: Księgowość Tag artykułu: składki na ubezpieczenia społeczne Autor: Andrzej Lazarowicz

Jednym z obowiązków podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest opłacanie składek na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na Fundusz Pracy nie ma możliwości wyboru sposobu rozliczeń. Pierwsze z wymienionych odliczane są od podatku dochodowego w granicach ustalonego limitu (art. 27b ustawy o PIT), a drugie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Warto natomiast wiedzieć, że każdy przedsiębiorca może dokonać wyboru sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca może opłacone składki (ZUS 51) albo odliczyć od dochodu przy wyliczaniu zaliczki na podatek, albo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty. Może się wydawać, że podatkowe skutki obu tych rozwiązań będą takie same. Okazuje się jednak, że w niektórych sytuacjach warto zastanowić się nad przyjęciem odpowiedniego sposobu rozliczania składki na ubezpieczenia społeczne, tzn. takiego, który będzie korzystniejszy dla podatnika w określonej sytuacji.

ZUS a powinności przedsiębiorcy

Od dnia rozpoczęcia działalności do jej zakończenia przedsiębiorca co do zasady jest zobowiązany do opłacania trzech ubezpieczeń społecznych. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że są to ubezpieczenia:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • wypadkowe.

Poza wymienionymi przedsiębiorca musi opłacać też ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest fakultatywne.

Poniżej znajduje się tabela z wysokościami składek na ubezpieczenia społeczne - zasady ogólne 2017 r.

 

Ubezpieczenie

Stawka w procentach

styczeń - grudzień 2017 r.

emerytalne

19,52

499,28 zł

rentowe

8,00

204,62 zł

chorobowe

2,45

62,67 zł

 

W kwestii wysokości składki ubezpieczenia wypadkowego przepisem regulującym jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.  

Dla niektórych firm istnieje możliwość korzystania z dwuletniej ulgi, która zakłada opłacanie preferencyjnych (obniżonych) składek ZUS.

Poniższa tabela przedstawia wysokości stawek na zasadach preferencyjnych w 2017 roku.

 

Ubezpieczenie

Stawka w procentach

styczeń - grudzień 2017 r.

emerytalne

19,52

117,12 zł

rentowe

8,00

48 zł

chorobowe

2,45

14,70 zł

 

Składki ZUS w rozliczaniu podatku

Właściciele firm, którzy opodatkowują dochód wg zasad ogólnych bądź podatku liniowego, są uprawnieni do wybrania jednego z dwóch sposobów rozliczania składek społecznych:

  • zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu albo

  • odliczyć je od swojego dochodu.

Możliwość wyboru dotyczy także tych podatników, którzy korzystają z preferencyjnych stawek ubezpieczeń ZUS.

 

Ważne!

Zarówno odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu, jak i zaliczenie ich do kosztów podatkowych możliwe jest wyłącznie w stosunku do tych składek, które zostały faktycznie zapłacone.

 

Natomiast możliwości wyboru sposobu rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne nie mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnicy ci składki na ubezpieczenia społeczne w ramach prowadzonej działalności mogą wyłącznie odliczyć od przychodów (art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Wynika to z tego, że przy tej formie opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.

Jakie są czynniki, które trzeba brać pod uwagę przy decydowaniu się na któryś z powyższych sposobów? Kluczowa jest wysokość dochodu, jaką osiąga przedsiębiorca. W przypadku wysokiego dochodu - pozwalającego na odliczenie całości składek ZUS - trzeba się kierować po prostu własną wygodą. Niski dochód lub strata to z kolei sytuacje, w których bardziej opłacalne może stać się zaliczenie składek do kosztów uzyskania przychodu.

Przy podejmowaniu decyzji nie można zapominać o tym, że zmiana sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne jest możliwa w ciągu roku podatkowego. Przepisy ustawy o PIT nie narzucają podatnikom obowiązku stosowania jednej z wybranej metod przez cały rok podatkowy.

Data: 2017-01-23 Kategoria: Księgowość