Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Składki ZUS dla nowych firm - ile wynoszą?

preferencyjne składki zus dla nowych firm
Data: 2017-01-23 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: składki zus dla nowych firm Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

Samo założenie własnej firmy wcale nie musi być drogie – za rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie wnosi się żadnej opłaty. Jednak już prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków – konieczne jest bowiem zakupienie towarów oraz materiałów, wyposażenie miejsca pracy czy też regulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście startujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dostępnych ulg, które mogą im pomóc w oszczędzeniu środków na rozwój. Jednym z takich przywilejów jest możliwość opłacania preferencyjnej składki ZUS dla nowych firm, dużo niższej niż powszechnie obowiązująca.

Składki ZUS dla nowych firm - na czym polega ulga?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest uiszczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zdeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Początkujący przedsiębiorcy mają natomiast prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od dnia założenia działalności od znaczenie niższej podstawy - wynosi ona bowiem tylko 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, iż od 2017 roku minimalne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 2000 zł, właściciele nowych firm zapłacą składki od podstawy wynoszącej 600 zł (w przypadku standardowych składek jest to 2557,80 zł). Różnicę najlepiej zobrazuje poniższa tabela:

 

Składka

Składki ZUS minimalne przy zasadach ogólnych w 2017 r.

Składki ZUS dla nowych firm (“mały ZUS”) w 2017 r.

emerytalna

499,28 zł

117,12 zł

rentowa

204,62 zł

48,00 zł

chorobowa

62,67 zł

14,70 zł

wypadkowa

46,04 zł

10,80 zł

Fundusz Pracy

62,67 zł

-

Suma

875,28 zł

190,62 zł

 

Przedsiębiorca korzystający z ulgi jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne. Nie musi za to - choć może - płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie ma również obowiązku regulowania składki na Fundusz Pracy. Dlaczego? Otóż osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do jej płacenia tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej tyle, co minimalna płaca. A ponieważ przy “małym ZUS-ie” bierze się pod uwagę kwotę stanowiącą 30% minimalnego wynagrodzenia, o składce na Fundusz Pracy można nie myśleć przez dwa lata.

Kto może skorzystać z niższych składek ZUS dla nowych firm?

Prawo do opłacania tzw. “małego ZUS-u” nie przysługuje każdemu startującemu przedsiębiorcy. Z przywileju tego mogą skorzystać tylko osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Do tych, którzy nie mają prawa płacić składek od niższej podstawy, można zaliczyć przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności prowadzili inną pozarolniczą działalność,

  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto z ulgi skorzystać nie mogą m.in. wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.

Jak długo obniżone składki ZUS dla nowych firm?

Jak zostało już wspomniane, okres, przez który przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, jest ograniczony. Trwa on 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przy ustalaniu czasu trwania ulgi (czyli okresu opłacania składek społecznych od niższej podstawy) bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. 16 stycznia 2017 roku, “mały ZUS” opłaca do końca stycznia 2019 roku (od 1 lutego obowiązują go składki w pełnym wymiarze).

Data: 2017-01-23 Kategoria: Ubezpieczenia