Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Składki ZUS od umów zlecenie - zmiany przepisów od 2016 r.

składki zus
Data: 2016-01-04 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: składki zus Autor: Zespół wfirma.pl

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące odprowadzanie składek do ZUS w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia. W szczególności chodzi o oskładkowanie umów zleceń. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany, które spowodują, że większa liczba osób będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenie.

Przepisy obowiązujące do końca 2015 r.

W obecnym stanie prawnym osoba, która jest zatrudniania na podstawie kilku umów zlecenie, ma odprowadzaną składkę ZUS tylko z jednej umowy (w przypadku kilku umów, które trwają w tym samym czasie), a z pozostałych umów pobierana jest jedynie składka zdrowotna. Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega się z tytułu najwcześniej zawartej umowy lub z tytułu wybranego samodzielnie przez ubezpieczonego.

Do tej pory zleceniobiorca odprowadzał składki tylko z pierwszej umowy, bez względu na to na jaką kwotę opiewała. Częstą praktyką było podpisywanie dwóch umów zleceń: pierwszą umowę na niską kwotę, od której odprowadzało się składki, aby w drugiej umowie ująć dużo wyższą kwotę, która oskładkowaniu już nie podlegała. Obowiązkowa była jedynie składka zdrowotna.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach tej działalności płacą pełne składki ZUS i dodatkowo podpisują umowy zlecenie niezwiązane z profilem działalności - również odprowadzana jest tylko składka zdrowotna z tych umów.

W takiej sytuacji dochodzi do tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń, który w ostatecznym rozrachunku umożliwia otrzymanie większego wynagrodzenia do ręki.

Przedsiębiorca jednak mógł wybrać obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenie, jeżeli wartość umowy zlecenia nie była niższa niż podstawa obowiązującego ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzonej działalności. W zależności, czy przedsiębiorca płacił standardowe składki, czyli od podstawy 60% przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia lub preferencyjne od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składki ZUS - nowelizacja przepisów w 2016 r .

Wraz z nowym rokiem dotychczasowe przepisy zmienią się. Obowiązkowemu odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne będą podlegały umowy zlecenia oraz inne tytuły powodujące obowiązek oskładkowania, do momentu osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu, które w roku 2016 będzie wynosiło 1850 zł.

Przykład 1.

Pracownik wykonuje pracę na podstawie 3 umów zleceń. Z pierwszej otrzymuje 600 zł, z drugiej 1300 zł, a z kolejnej 300 zł. Obowiązkowemu oskładkowaniu będą podlegały dwie pierwsze umowy, ponieważ  ich suma wyniesie 1900 zł, czyli więcej niż wynagrodzenie minimalne. Z trzeciej umowy odprowadzana będzie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od nowego roku w sytuacji kiedy zleceniobiorca będzie miał kilku płatników, co do zasady odprowadzać składki będzie każdy z nich. Z płacenia obowiązkowych składek zostanie zwolniony tylko ten zleceniobiorca, który przedstawi płatnikowi dokumenty, z których będzie wynikać, ze nie ma on obowiązku płacenia składek społecznych. Nie wystarczy już samo oświadczenie zleceniobiorcy, tak jak to było do tej pory.

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Zmiany wprowadzone z nowym rokiem obejmą również osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które jednocześnie wykonują umowy zlecenia. Od 2016 roku taka osoba będzie mogła wybrać podstawę do składek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia, pod warunkiem, że podstawa ta wyniesie co najmniej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak będzie ona niższa, wtedy składki odprowadzone będą z tytułu działalności gospodarczej, a z umowy zlecenia jedynie składki zdrowotne.

W związku z tym przedsiębiorca, który opłaca składki społeczne na preferencyjnych warunkach, przy wykonywaniu umowy zlecenie będzie podlegał obowiązkowemu oskładkowaniu także tej umowy.

Data: 2016-01-04 Kategoria: Ubezpieczenia