Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Składki ZUS przedsiębiorcy w 2017 roku - ile wyniosą?
Data: 2017-04-03 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: składki zus przedsiębiorcy Autor: Zespół wfirma.pl

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od dwóch wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia za prace,

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt ustawy budżetowej przyjętej na rok 2017 zakłada zwiększenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z 4055 zł brutto w roku 2016 do 4263 zł brutto w roku 2017. Ta sama ustawa określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższając ją z 1850 zł brutto obowiązujących w roku 2016 do 2000 zł brutto w roku 2017. Jak to wpływa na wysokość składek?

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, czyli w roku 2017 podstawa będzie wynosiła 600 zł (2000 zł x 30%).

Składki ZUS przedsiębiorcy na preferencyjnych warunkach w latach 2016 - 2017 zostały przedstawione w tabeli niżej.

 

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2016r.

Wysokość składek w 2017 r.

Emerytalne

19,52%

108,34 zł

117,12 zł

Rentowe

8%

44,40 zł

48,00 zł

Chorobowe

2,45%

13,60 zł

14,70 zł

Wypadkowe*

1,8%

9,99 zł

10,80 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%

176,33 zł

190,62 zł

Fundusz Pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

*Standardowa stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,80%.

 

Ważne!

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy.

Standardowe składki ZUS przedsiębiorcy - ubezpieczenie społeczne

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wszystkie składki społeczne (emerytalna, rentowa, wypadkowa) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie można zrezygnować z ich opłacania. Jedyną dobrowolną składką dla przedsiębiorcy jest składka chorobowa.

Jak zostało już wspomniane, podstawę do naliczenia składek ZUS stanowi prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pracę (w 2017 r. - 4263 zł), a dokładnie 60% tego wynagrodzenia. W roku 2017 podstawa ta wyniesie 2557,80 zł (4263 zł × 60% = 2557,80 zł).

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwoty stawek w latach 2016 - 2017.

Składki na ubezpieczenia

Stopa % składki

Wysokość składek w 2016 r.

Wysokość składek w 2017 r.

Podstawa wymiaru składki

 

2433,00 zł

2557,80 zł

Emerytalne

19,52%

474,92 zł

499,28 zł

Rentowe

8%

194,64 zł

204,62 zł

Chorobowe

2,45%

59,61 zł

62,67 zł

Wypadkowe*

1,8%

43,79 zł

46,04 zł

Składki na ub. społeczne - RAZEM

31,77%

772,96 zł

812,61 zł

Fundusz Pracy

2,45%

59,61 zł

62,67 zł

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne standardowe czy preferencyjne zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku. W komunikacie GUS zostało podane, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4404,17 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, w związku z tym  podstawa składki zdrowotnej w roku 2017 wynosi 3303,13 zł (75% x 4404,17 zł).

Co za tym idzie w 2017 r. najniższa podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi 3303,13 zł, a składka 297,28 zł (3303,13 zł × 9%), z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości 255,99 zł (3303,13 zł × 7,75%).

Data: 2017-04-03 Kategoria: Ubezpieczenia