Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Spółka cywilna - cechy charakterystyczne

Spółka cywilna - charakterystyka
Data: 2016-12-13 Kategoria: Prawo spółek Tag artykułu: Spółka cywilna Autor: Beata Kostrzycka

Spółka cywilna to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Przy jej zakładaniu nie jest konieczna rejestracja w KRS - dotyczą jej odrębne regulacje prawa cywilnego. Spółka cywilna to możliwość prowadzenia firmy przez więcej niż jedną osobę. Zobaczmy, jakie konsekwencje finansowe niesie ze sobą decyzja o założeniu właśnie takiego przedsięwzięcia.

Spółka cywilna jako forma działalności gospodarczej

Spółka cywilna to stosunkowo prosta metoda prowadzenia działalności gospodarczej, podporządkowana Kodeksowi cywilnemu. Jej sednem jest kolektywne prowadzenie jednej firmy - czyli to wyklucza sytuację, w której spółka cywilna byłaby działalnością jednoosobową. Co więcej, taką formę przedsięwzięcia mogą zainicjować zarówno osoby fizyczne, jak i funkcjonujące już przedsiębiorstwa. Kluczowe jest to, że każdy ze wspólników może wnieść swój wkład - w postaci kapitału, pracy czy unikalnych umiejętności. Domyślnie takie wkłady uznaje się za równowartościowe.

Sporym mankamentem spółki cywilnej jest solidarna odpowiedzialność - własnym majątkiem - wspólników za zobowiązania prowadzonego podmiotu. Co istotne, dotyczy to także ich współmałżonków - odpowiedzialność majątkowa bez ograniczeń prawnych. Wyjątkiem jest tu istnienie intercyzy. Dlatego też trzeba brać pod uwagę działania wspólnika, gdyż wierzyciel może wybrać metodę spłacenia długu: albo z majątku spółki, albo z osobistego kapitału wspólnika i jego współmałżonka.

Powyższe wynika z tego, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a więc także i własnego mienia. Prawa i zobowiązania znajdują się na rachunku wspólników - i stanowią ich wspólny majątek. W spółce cywilnej to wspólnicy są podmiotami prawa - ona sama jest tylko umową, jaką między sobą zawarli.

Spółka cywilna - formalności

Spółka cywilna powstaje dzięki umowie zawartej między wspólnikami. Treść takiego dokumentu uregulowana została przez artykuły Kodeksu cywilnego - od 860 do 875. Umowę spółki cywilnej należy zawrzeć w formie pisemnej. Ewentualne zmiany zaś muszą być dokonywane za pomocą aneksów. Poniżej przedstawiamy elementy, jakie powinna zawierać modelowa umowa spółki cywilnej:

  • informacji o wspólnikach;
  • data zawarcia umowy;
  • informacja o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji;
  • informacja o celu gospodarczym, który spółka ma realizować;
  • informacja o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów;
  • informacja o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności;
  • informacja o wielkości wkładów własnych;
  • informacja o sposobie podziału zysków;
  • informacja o ustalonym roku obrotowym.

Spółkę trzeba zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta na formularzu CEIDG-1. Obowiązek ten dotyczy każdego wspólnika. W kwestii rodzaju opodatkowania spółka cywilna może korzystać ze wszystkich form opodatkowania. Pewnym mankamentem jest obowiązek prowadzenia spraw spółki, ciążący na każdym ze wspólników. Wspólnik może - bez uzyskania potwierdzenia za pomocą uchwały - zrealizować czynność nagłą, konieczną przy zagrożeniu całego interesu znacznymi stratami.

Data: 2016-12-13 Kategoria: Prawo spółek