Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Składka zdrowotna w zeznaniu rocznym - jak prawidłowo ująć?

Składka zdrowotna w PIT
Data: 2017-01-27 Kategoria: Deklaracje - roczne rozliczenia podatkowe Tag artykułu: składka zdrowotna Autor: Angelika Borowska

Podatnicy do 30 kwietnia roku podatkowego zobowiązani są rozliczyć podatek dochodowy z tytułu osiągniętych w poprzednim roku przychodów. Nie należy w tym przypadku zapominać o składkach ZUS - składki zdrowotne w zeznaniu rocznym pozwalają bowiem na obniżenie wartości podatku. W jaki sposób je rozliczyć? Przeczytaj krótką instrukcję!

Składka zdrowotna wpłacana do ZUS

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego obliczania oraz comiesięcznego wpłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz składki zdrowotnej, wpłacanej do ZUS, występują jeszcze:

  • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz
  • Fundusz Pracy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają również możliwość opłacania dodatkowej składki na ubezpieczenie chorobowe. Każdy z ww. typów podlega innym zasadom odliczenia, przez co mają one różny wpływ na wysokość podatku dochodowego.

W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne decyzja należy do przedsiębiorcy - może je ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów bądź odliczyć bezpośrednio od dochodu. Składki zdrowotne można odliczyć wyłącznie od podatku, nie można ich uwzględniać w kosztach działalności. Należy przy tym pamiętać, że odliczenia dokonuje się w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Cała składka wynosi 9% podstawy - przykładowo składka zdrowotna w 2017 roku płacona w wysokości 297,28 zł podlega odliczeniu jedynie w wysokości 255,99 zł (297,28 zł * 7,75% / 9% = 255,99 zł). Z kolei składki na Fundusz Pracy mogą zostać ujęte jedynie jako koszty uzyskania przychodu, przy czym przedsiębiorca nie zawsze ma obowiązek ich opłacania (np. ze względu na wiek).

Składka zdrowotna - zasady odliczania

Zasady odliczania składki zdrowotnej są stosunkowo proste. Z tej opcji mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkowali swoje dochody na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składki zdrowotne odlicza się od podatku dochodowego - co miesiąc lub co kwartał (w zależności od formy rozliczeń) obniża o ich wysokość zaliczkę na podatek dochodowy. Suma składek podlegających odliczeniu wykazywana jest w deklaracji rocznej. Jak już wspomniano wcześniej, składek nie odejmuje się w całości.

W 2016 roku składki zdrowotne wartościowo wyglądały następująco:

  • kwota płacona co miesiąc na konto ZUS (9% podstawy wymiaru) wynosiła 288,95 zł,
  • kwota, którą przedsiębiorca mógł odliczyć od podatku (pod warunkiem, że ją faktycznie zapłacił), wynosiła 248,82 zł.

Różnica między tymi kwotami stanowiła realne obciążenie przedsiębiorcy, które nie może zostać rozliczone.

Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie składki zdrowotne faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca składkę zdrowotną za grudzień 2016 r. opłacił w dniu 6 stycznia 2017 r. Tym samym składka zdrowotna będzie mogła zostać ujęta w zeznaniu rocznym za 2017 r.
Ważne! Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku wyłącznie w roku podatkowym, w którym została faktycznie zapłacona.
Jeżeli podatnik pominął ją w rozliczeniu rocznym, w którym powinna być uwzględniona, pozostaje mu jedynie sporządzenie korekty zeznania rocznego.

Składka zdrowotna w zeznaniu rocznym - kilka źródeł przychodów

W sytuacji kiedy podatnik posiada kilka źródeł przychodów, składki zdrowotne z działalności gospodarczej może odliczyć w zeznaniu od dochodu z innego źródła. Dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca osiągnął stratę z działalności gospodarczej lub płacił niski podatek, który nie pozwalał na odliczenie całej składki zdrowotnej.

 

Ważne!
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej można odliczyć od podatku dochodowego nie tylko składki wynikające z prowadzenia tej działalności, lecz również związane z przychodami, m.in. z:
  • stosunku pracy,
  • umów cywilnoprawnych: umów zlecenia oraz o dzieło,
  • najmu lub dzierżawy,
  • praw autorskich.
Istotne jest, aby składki te nie zostały odliczone podwójnie.
Data: 2017-01-27 Kategoria: Deklaracje - roczne rozliczenia podatkowe