Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa najmu miejsca garażowego z omówieniem

umowa najmu miejsca garażowego
Data: 2016-07-13 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa najmu miejsca garażowego Autor: Magdalena Zdunek

Umowa najmu miejsca garażowego zawierana między wynajmującym a najemcą uprawnia najemcę do parkowania swoim pojazdem na konkretnym miejscu postojowym w garażu. Pobierz darmowy wzór tej umowy i miej pewność, że wszystkie potrzebne i przydatne zapisy znajdą się w Twojej umowie najmu garażu.

Umowa najmu miejsca garażowego - obowiązkowe elementy

Umowa o najem miejsca garażowego, tak jak każda umowa zawierana pisemnie, powinna zawierać co najmniej:

  • datę i miejsce zawarcia,

  • oznaczenie stron zawierających umowę - oznaczenie to powinno umożliwiać ich identyfikację. Jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, w umowie powinny zostać ujęte jej imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, można również zamieścić numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorstw należy wpisać nazwę firmy, adres siedziby, numer identyfikacyjny NIP, REGON, ewentualnie numer wpisu KRS oraz osobę reprezentującą przedsiębiorstwo,

  • określenie miejsca garażowego, którego umowa najmu dotyczy - gdzie się znajduje, na jakiej ulicy, jaki posiada numer,

  • oznaczenie daty, od jakiej wynajem obowiązuje, czyli od kiedy najemca może korzystać z miejsca garażowego,

  • oznaczenie daty, na jaki umowa została zawarta,

  • wysokość miesięcznego czynszu, który będzie trafiał do wynajmującego wraz z określeniem, czy będzie on płatny gotówką, czy przelewem bankowym,

  • podpisy obu stron umowy.

Umowa najmu miejsca garażowego - co jeszcze warto w niej zawrzeć

Dodatkowo, przy zwieraniu umowy najmu miejsca garażowego, dobrze jest pamiętać o umieszczeniu takich zapisów w umowie jak:

  • określenie szczegółowych zasad obowiązujących w okresie najmu, np.: czy najemca może podnająć wynajęte miejsce,

  • określenie, czy wynajmujący wystawi najemcy fakturę,

  • informacja, że sprawy nieuregulowane w danej umowie regulują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Data: 2016-07-13 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.