Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa przystąpienia do długu z omówieniem

umowa przystąpienia do długu
Data: 2015-03-27 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa przystąpienia do długu Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Przystąpienie do długu jak sama nazwa wskazuje to przystąpienie osoby trzeciej do zobowiązania dłużnika. Osoba ta zobowiązuje się do spłaty powstałego zobowiązania aczkolwiek dłużnik nie zostaje z niego zwolniony. Kodeks cywilny nie reguluje zasad przystąpienia do długu, nie ma również konieczności sporządzenia umowy, niemniej jednak warto sporządzić taki zapis w razie wystąpienia jakichkolwiek sporów w przyszłości. Co powinna zawierać umowa przystąpienia do długu?

Różnice pomiędzy przystąpieniem do długu a przejęciem długu

Podstawową różnicą między przystąpieniem a przejęciem długu jest to, że w przypadku przystąpienia do długu przez osobę trzecią dłużnik nie zostaje zwolniony z długu. Stają się oni tzw. dłużnikami solidarnymi, którzy w ten sam sposób odpowiadają za powstałe zobowiązanie.

 

Art. 366 Kc. § 1.

Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

 

Wraz z przystąpieniem do długu wierzyciel, ogólnie rzecz ujmując, zyskuje kolejnego dłużnika. Ma on prawo do tego, aby żądać od osoby przystępującej do długu spłacenia należności w całości lub części wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi narosłymi opłatami, które powstały.

Umowa przystąpienia do długu - elementy

Umowa przystąpienia do długu przede wszystkim powinna określać:

  1. Strony umowy, którymi są Dłużnik i osoba trzecia określana jako Przystępujący,

  2. Przedmiot umowy, czyli przystąpienie do długu. Warto również zamieścić szczegóły dotyczące długu, tj. wysokość, datę powstania oraz powody jego powstania (z jakiego tytułu powstał, dane wierzyciela),

  3. Oświadczenie woli Przystępującego o przyjęciu długu i odpowiedzialności w sposób solidarny z dłużnikiem,

  4. Umowa nie musi określać obowiązku zwrotu przez Dłużnika kwoty zobowiązania jeżeli Przystępujący dokona jego zapłaty. Przy czym jeżeli strony zapiszą w umowie taki zapis praktycznym jest ustalenie wysokości zwrotu. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że jest to połowa całego zobowiązania,

  5. Wszelkie dalsze postanowienia ustalone przez strony, np. dotyczące sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy. Postanowienia te strony mogą kształtować dowolnie.

  6. Podpisy stron.  

 

Uwaga!

Przystąpienie do długu może zostać dokonane jedynie na gruncie zobowiązań cywilnoprawnych. Nie ma możliwości przystąpienia do długów podatkowych.

 

Przeczytaj więcej o przedawnieniu długu w obrocie gospodarczym!

Data: 2015-03-27 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.