Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy od kontrahenta unijnego
Data: 2016-09-06 Kategoria: Samochód w firmie Tag artykułu: wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy Autor: Krzysztof Ulicki

Przedsiębiorcy często sprowadzają pojazdy z terytorium Unii Europejskiej służące prowadzonej działalności gospodarczej. O ile sprowadzenie samochodu osobowego czy ciężarowego jest zjawiskiem dość powszechnym, o tyle z transakcją nabycia przyczepy lub naczepy od kontrahenta ze Wspólnoty Europejskiej spotykamy się nieco rzadziej. Powstaje wiele wątpliwości, jak sklasyfikować wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy oraz jak na gruncie podatkowym przebiegnie dana transakcja. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Czym właściwie jest przyczepa w świetle ustawy o VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o VAT nowe środki transportu stanowią:

  1. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub gdy od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy

Natomiast moment dopuszczenia do użytku jest określony przez ustawodawcę jako dzień, w którym:

  1. został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub

  2. w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego

- w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie daty pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty do celów demonstracyjnych przez producenta.

Poza powyższymi przykładami ustawodawca wymienia również jednostki pływające jak również statki powietrzne.

Z kolei za inne środki transportu uważa się takie, które nie spełniają powyższych warunków kwalifikujących je jako nowe.

Zauważyć należy, iż ustawodawca nie uwzględnia ani przyczepy ani naczepy w kategorii środków transportu, gdyż one nie posiadają własnego napędu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy a brak obowiązku zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni

Skoro przyczepa lub naczepa nie stanowi środka transportu, to przedsiębiorca nie jest zobligowany do składania w Urzędzie Skarbowym informacji VAT-23 wraz z fakturą dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy oraz nie  musi uiścić podatku VAT w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2009r. o sygn. ILPP2/443-498/09-2/MN, jak również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2015r. o sygn. IBPP2/4512-874/15/KO.

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczepy lub naczepy

Zakup przez przedsiębiorcę przyczepy lub naczepy będzie stanowił transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, zwaną dalej WNT. Jednak żeby transakcja została zainicjowana muszą zbyć spełnione poniższe warunki:

  1. polski nabywca prowadzi działalność gospodarczą i w tym celu nabywa towar oraz jest podatnikiem VAT,

  2. kontrahent unijny również prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od wartości dodanej,

  3. towary w wyniku wykonanej dostawy muszą być fizycznie wysłane lub transportowane na terytorium kraju innego, niż kraj rozpoczęcia wysyłki.

Ponadto należy pamiętać, iż obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.

Powyższą transakcję - wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy - polski przedsiębiorca wykaże w deklaracji VAT w poz. 23 i 24 w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w postaci podatku VAT należnego. Jeżeli w tym samym miesiącu będzie fizycznie dysponował rachunkiem zakupu z tytułu WNT, to ma prawo od razu pomniejszyć w całości podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że przyczepa lub naczepa posłuży wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu powyższych warunków.

Data: 2016-09-06 Kategoria: Samochód w firmie