Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wykup samochodu osobowego z leasingu przeznaczonego na cele mieszane

Wykup samochodu osobowego z leasingu
Data: 2017-05-18 Kategoria: Samochód w firmie Tag artykułu: wykup samochodu z leasingu Autor: Krzysztof Ulicki

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest możliwy wraz z upływem okresu, na który została zawarta umowa. Przedsiębiorcy często korzystają z tego przyzwolenia. Powstaje jednak wątpliwość czy dany samochód przeznaczyć na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy na cele prywatne.

Wykup samochodu osobowego z leasingu na cele prowadzonej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który po zakończeniu umowy leasingu zdecydował się na wykup samochodu osobowego i przeznaczenie go na cele związane z działalnością gospodarczą, będzie mógł w sytuacji korzystania z niego w systemie mieszanym (prywatnie i służbowo) odliczyć 50% podatku VAT od faktury dokumentującej wykup danego samochodu osobowego, jak i każdego następnego wydatku związanego z jego użytkowaniem. Prawo to będzie przysługiwało przedsiębiorcy niezależnie od  tego czy wcześniej dokonywał odliczeń ponieważ przedmiotowy wykup samochodu osobowego jest dostawą towaru w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9.07.2015r. o sygn. IBPP2/4512-355/15/RSz.

Amortyzacja pozostawionego w firmie wykupionego samochodu osobowego z leasingu

Amortyzację wykupionego z leasingu samochodu osobowego można rozpatrywać dwojako:

  1. gdy jego wartość netto opiewa na sumę poniżej 3500 zł,
  2. gdy jego wartość przewyższa kwotę 3500 zł.

O ile w pierwszym przypadku przedsiębiorca może ująć bezpośrednio w koszty pełną wartość netto tego pojazdu bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych to w drugiej sytuacji nie może już z tego skorzystać ale może zdecydować się na m.in.:

  1. możliwość ujęcia rocznie 20% wartości netto wykupionego samochodu w kosztach firmy,
  2. skorzystanie z indywidualnej stawki amortyzacyjnej w maksymalnej wysokości 40% rocznie wartości netto wykupionego samochodu w koszty firmy jednakże samochód przed wykupem musi być używany co najmniej 6 miesięcy a w sytuacji jego ulepszenia, wydatki muszą opiewać na minimum 20% jego wartości początkowej ustalonej przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych.

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej z 21.03.2013r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPB1/415-780/12-2/AG.

Dokonanie wykupu z leasingu samochodu osobowego na cele prywatne a VAT

Niektórzy przedsiębiorcy po dokonaniu czynności wykupu będą chcieli przeznaczyć przedmiotowy samochód osobowy wyłącznie na cele prywatne. Jeżeli od razu przy wykupie przeznaczą go na cele osobiste to nie będą w ogóle mieli możliwości odliczenia podatku VAT w momencie wykupu. Ponadto nieodpłatne przekazanie przez przedsiębiorcę przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie będzie podlegało ustawie o VAT co będzie skutkować brakiem obowiązku opodatkowania danej transakcji podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 12.06.2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn.  IBPP2/4512-315/15/BW.

Przekazanie nieodpłatne samochodu wykupionego z leasingu do działalności małżonka

Czasem mają miejsce też sytuacje, w których przedsiębiorcy postanawiają nieodpłatnie przekazać wykupiony samochód osobowy małżonce. W sytuacji, gdy dana transakcja będzie miała charakter nieodpłatny, to nie wywoła ona skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również w podatku VAT.

Stanowisko to uwzględnia interpretacja indywidualna z 10.05.2012r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn.  ITPB1/415-154/12/PSZ.

Data: 2017-05-18 Kategoria: Samochód w firmie