Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązkowa od stycznia 2017 roku!

Elektroniczna wysyłka deklaracji vat od 2017 roku
Data: 2016-12-28 Kategoria: Podatek VAT Tag artykułu: elektroniczna wysyłka deklaracji vat Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Deklaracje VAT od stycznia 2017 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakładają zmiany przepisów Ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie - regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania e-deklaracji. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w cale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez internet?

Deklaracje VAT wysyłane elektronicznie od 2017 roku

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT nakładając na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

 

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 cz VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

 

Informacje podsumowujące VAT-UE


Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 101 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27


Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - od kiedy obowiązuje w praktyce?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązuje od począwszy od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r. Czyli nie dotyczy VAT-7 za grudzień 2016 ani VAT-7K za IV kwartał 2016. Nowe przepisy mają zastosowanie do deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 i VAT-7K za I kw 2017. Uwzględniono jednak pewne wyjątki. 

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku - okres przejściowy tylko dla wybranych

Ministerstwo Finansów objęło niektórych podatników rocznym okresem przejściowym. Wyłącznie oni nie muszą jeszcze w roku 2017 składać elektronicznych deklaracji. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są:

  1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

  2. sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)

  3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak składać deklaracje podatkowe przez internet?

Warto jest korzystać w tym zakresie z programów księgowości online, które w pełni dostosowane są do wymogów prawa. Jednym z takich systemów jest wfirma.pl, który ułatwi komunikację elektroniczną z urzędem skarbowym. W systemie wfirma.pl możliwe jest generowanie deklaracji VAT typu:

  • VAT-7 (czynni podatnicy VAT rozliczający się miesięcznie)

  • VAT-7K (czynni podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie)

  • VAT-UE (podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych)

  • VAT-27 (podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej z odwrotnym obciążeniem)

  • VAT-9M (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych)

  • VAT-8 (podatnicy zwolnieni z VAT dokonujący transakcji zagranicznych).

Data: 2016-12-28 Kategoria: Podatek VAT