Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wymiar czasu pracy w 2014 roku

Data: 2014-01-05 Kategoria: Prawo pracy Autor: Anna Hugiel Lazarowicz

W 2014 roku wymiar czasu pracy wyniesie 250 dni, czyli 2000 godzin. Nowelizacja przepisów dotyczących czasu pracy umożliwi pracodawcy bardziej elastyczne planowanie harmonogramów i dopasowanie ich do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Pracodawca ustala harmonogram (rozkład czasu pracy) na co najmniej jeden miesiąc i podaje go do wiadomości pracowników przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika reguluje art. 130 Kodeksu pracy. i ma zastosowanie dla wszystkich systemów czasu pracy z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela,
  • obniżając o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Polecamy

Czas pracy w podróży służbowej

Wymiar czasu pracy obowiązujący w roku 2014 z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe kształtuje się następująco:

Czas pracy 2014 - roczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-XII

(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 11 świąt)

2.000

250


Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-VI

(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 6 świąt)

984

123

VII-XII

(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 5 świąt)

1.016

127

Razem

 

2.000

250

 Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-IV

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

664

83

V-VIII

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)

664

83

IX-XII

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 święta)

672

84

Razem

 

2.000

250

 Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-III

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 2 święta)

496

62

IV-VI

(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta)

488

61

VII-IX

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 świąt)

496

62

Razem

 

2.000

250

 Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 2 święta)

144

18

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

Razem

 

2.000

250

Data: 2014-01-05 Kategoria: Prawo pracy