Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zakładanie działalności gospodarczej – konto firmowe czy prywatne?

Konto firmowe czy prywatne a działalność gospodarcza
Data: 2016-08-08 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: konto firmowe Autor: Zespół wfirma.pl

W momencie zakładania działalności gospodarczej prędzej czy później natkniemy się na dylemat - zakładać konto firmowe czy wykorzystywać rachunek prywatny. Zapewne każdy przedsiębiorca ma na ten temat własną opinię, w zależności od wybranej opcji i charakterystyki przedsiębiorstwa. W poniższym artykule przedstawimy wady i zalety obydwu rozwiązań, a także podstawy prawne, określające sposób przepływu środków finansowych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie nakazuje przedsiębiorcy założenia rachunku bankowego ze specjalnym przeznaczeniem do prowadzenia transakcji związanych z działalnością. Powyższa ustawa określa jedynie, że transakcje powinny być wykonane za pomocą przelewów bankowych tylko w dwóch sytuacjach:

  • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,

  • jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. euro (w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).

Co ważne, wskazane jest dokonanie przelewów w powyższych przypadkach za pomocą przelewów bankowych, natomiast nie jest określone z jakiego rachunku ma być on dokonany. W związku z tym przyjmuje się, że również osobisty rachunek bankowy może być wykorzystywany w tym celu.

Rozliczenia z urzędem skarbowym 

Art. 61 § 1 ordynacji podatkowej wskazuje, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Z powyższych przepisów jasno wynika, że rozliczenia z fiskusem odbywają się za pośrednictwem przelewów bankowych. Natomiast tutaj również nie wskazano obowiązku dokonywania transakcji z konta firmowego, może to być konto prywatne przedsiębiorcy. Ponadto § 1b tej samej ordynacji wyłącza z powyższego obowiązku mikroprzedsiębiorców.

 

Art.  104 ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Rozliczenia z ZUS 

Podobnie jak w przypadku rozliczeń z urzędem skarbowym, przedsiębiorca dokonuje opłat na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku również mikroprzedsiębiorca może dokonać przelewu z konta bankowego lub dokonać wpłaty w formie przekazu pocztowego. Pozostali płatnicy opłacają składki poprzez obciążenie rachunku bankowego.

Konto prywatne

Konto prywatne może się sprawdzić przede wszystkim w przypadku prowadzenia mikroprzedsiębiorstw. Wtedy najczęściej przelewem opłacane są jedynie zobowiązania w ZUS i US. W związku z tym korzystanie z konta prywatnego pozwala zaoszczędzić przedsiębiorcy czas na zakładanie rachunku firmowego w banku oraz przede wszystkim koszty związane z jego prowadzeniem.

Konto firmowe

Zazwyczaj prowadzenie rachunku firmowego jest droższe niż prowadzenie rachunku prywatnego. I jest to jedyna wada w porównaniu do rachunku osobistego. Zdecydowanie więcej pozytywnych aspektów przemawia za wyborem rozdzielenia finansów przedsiębiorstwa od budżetu domowego.

Do zalet rachunku firmowego możemy zaliczyć m. in.:

  • opłaty bankowe za prowadzenie rachunku można w całości rozliczyć jako koszty firmy,

  • często banki oferują specjalne produkty/narzędzia/ instrumenty finansowe dedykowane tylko przedsiębiorcom,

  • oddzielenie transakcji prywatnych od firmowych - szczególnie ważne w trakcie kontroli urzędu skarbowego,

  • odsetki generowane za posiadane środki na koncie, nie są objęte tzw. podatkiem Belki

Rachunek bankowy w CEIDG

Zakładając działalność gospodarczą jednym z etapów jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Informację o posiadanym rachunku bankowym podaje się w rubryce 28. Wypełniając ją, należy podać następujące informacje:

  • 28.1 - dane identyfikacyjne rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności

  • 28.2 - dane identyfikacyjne rachunku bankowego niezwiązanego z prowadzeniem działalności

Instrukcja podaje, że pkt 28.2 nie jest obowiązkowy. Ponad to numer rachunku podany w pkt 28.1 jest rachunkiem przeznaczonym do otrzymania na niego zwrotu podatku. Należy pamiętać, że w formularzu CEIDG-1 należy podać wszystkie numery rachunków bankowych powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy podać je w części CEIDG-RB.

Data: 2016-08-08 Kategoria: Zakładanie działalności