Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - o czym należy pamiętać?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2017-01-20 Kategoria: Ochrona danych Tag artykułu: zgoda na przetwarzanie danych osobowych Autor: Zespół wfirma.pl

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, przez zgodę osoby, której dane dotyczą, rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,  może być też odwołana w każdym czasie.

Z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno więc w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2003 r. (sygn. akt II SA 2135/2002), zgoda na przekazywanie danych musi mieć charakter wyraźny, a wszystkie  jej aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. Nieważności takiej czynności nie uchyla późniejsze poinformowanie o treści regulaminu ani możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec pewnych form przetwarzania danych. Ponadto w wyroku z 11 kwietnia 2003 r. (sygn. akt II SA 3942/2004), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zgoda nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz winna odnosić się do skonkretyzowanego stanu faktycznego, obejmując tylko określone dane oraz sprecyzowany sposób i cel ich przetwarzania. Zatem zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być udzielona w całości, musi obejmować tylko określone dane, konkretny sposób przetwarzania i cel oraz podmiot, który te dane będzie przetwarzał.

Każdy więc, kto ma zamiar zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych, musi pamiętać o kilku istotnych sprawach.

Należy zagwarantować opcjonalność zgody

Wielu przedsiębiorców wychodzi z założenia, że wystarczające będzie zawarcie w jednej zgodzie wszystkich interesujących go kwestii. Bardzo często więc przedsiębiorcy tak tworzą tekst zgody, aby druga strona podpisując lub klikając przycisk “Wyrażam zgodę” akceptowała wszystkie jej cele, na które składają się nie tylko “klasyczna” zgoda na przetwarzanie danych osobowych (czyli oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych dla celów partycypowania w danej czynności, np. udział w konkursie), ale także zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Taka praktyka jest niezgodna z prawem, ponieważ osoba wyrażająca zgodę musi mieć zagwarantowaną opcjonalność , a więc możliwość wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na któryś z wymienionych celów. Wszystkie trzy wyrazy zgody powinny być odrębne.

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (II SA/Wa 269/11), orzekając, iż umieszczenie zgody na dwa w istocie różne sposoby przetwarzania udzielonych danych osobowych w jednym zdaniu, bez ich rozdzielenia i wskazania, czego ta zgoda dotyczy, w niewątpliwy sposób powoduje, iż osoba wyrażająca zgodę nie wie dokładnie, na co wyraża taką zgodę. Sformułowanie oświadczenia może bowiem sugerować, że chodzi jedynie o przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną albo, że chodzi o przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą zwykłą, albo, że chodzi o przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą zwykłą.

Zgoda nie może być domniemana

Zgody na przetwarzanie danych osobowych nie można domniemywać z oświadczenia woli innej treści. Przykładowo, jeśli klient zgadza się skorzystać z danej usługi, testując ją, z tego oświadczenia nie można wnioskować, że została wyrażona przez niego również zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oczywiście nie wyklucza to możliwości legalnego przetwarzania danych osobowych, jeśli została spełniona któraś przesłanka wyrażona w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych).

Data: 2017-01-20 Kategoria: Ochrona danych