Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zgoda na newsletter - czy jest potrzebna?

Zgoda na newsletter - czy jest koniecznością?
Data: 2016-09-16 Kategoria: Ochrona danych Tag artykułu: zgoda na newsletter Autor: Zespół wfirma.pl

Definicję newslettera możemy odnaleźć w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która definiuje informację handlową jako każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług. Wysyłając newsletter, w którym informujemy naszych klientów o nowym towarze, rozszerzeniu usług, czy zachęcamy do ponownych zakupów, czy też po prostu przypominając się o sobie w formie katalogu czy zaproszenia na stronę internetową, wysyłamy informację handlową. Czy zgoda na newsletter jest potrzebna? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Firma, która chce wysyłać newsletter, musi uzyskać zgodę na wysyłanie informacji handlowych, czyli właśnie otrzymywanie newslettera. Najczęściej pozyskuje się ją poprzez:

  • wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera przy np. zakupie,

  • zgoda na otrzymywanie newslettera przy rejestracji konta,

  • zapisanie się do newslettera bezpośrednio na stronie internetowej, która to umożliwia.

Obowiązek otrzymania takiej zgody zakłada ustawa.

Newsletter a brak zgody klienta na otrzymywanie

Brak zgody na newsletter stanowi naruszenie prawa w świetle art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

Dodatkowo naruszenie prawa w tym zakresie może być podstawą do wystąpienia z roszczeniami cywilnoprawnymi, co może wiązać się z kosztami. Jest to również czyn nieuczciwej konkurencji, co w znaczący sposób narusza interesy konsumentów. Wykroczenie to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a podstawę prawną do tego stanowi art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

Art. 24. 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.

2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

Należy pamiętać, że newsletter ma być naszą reklamą i pomagać w prowadzeniu firmy. Nie ma automatycznie trafiać do spamu. Zgoda na newsletter musi być wyrażona w sposób świadomy i aktywny a klient ma możliwość a nie obowiązek jej wyrażenia. 

Niedopuszczalne jest:

  • uzależnienie zrealizowania zamówienia pod warunkiem zapisania się do newslettera,

  • połączenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych ze zgodną na otrzymywanie newslettera,

  • ukrycie np. w regulaminie informacji o tym, że logując się na stronie, automatycznie wyrażamy zgodę na newsletter,

  • wyrażenie zgody niejednoznacznie poprzez sformułowanie typu “wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą”,

  • automatyczne zaznaczanie “wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” - zgoda na newsletter powinna być aktywna - to klient powinien zaznaczyć odpowiednią rubrykę z tekstem zgody na  newsletter, a nie tylko ją zaakceptować.

Konsekwencje wysyłania newslettera bez zgody klienta

Wysyłanie wiadomości mailowej z prośbą o wyrażenie zgody na newsletter może być zgłoszone jako spam. Konsumentów chroni ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której celem jest dbanie o prywatność potencjalnych odbiorców informacji. Dlatego też nie można pozyskiwać w ten sposób zgody.

Data: 2016-09-16 Kategoria: Ochrona danych