Poradnik.wfirma.pl - Artykuły z kategorii Księgowość Kanał RSS z artykułami z serwisu poradnik.wfirma.pl https://poradnik.wfirma.pl pl-PL (C) Copyright 2006-2019 Web INnovative Software Sp. z o.o. Kasa fiskalna dla tłumacza - kiedy jest obowiązkowa? https://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-dla-tlumacza-kiedy-jest-obowiazkowa Sun, 03 Sep 2017 11:21:27 +0200 WDT dla osoby fizycznej - jaka stawka VAT? https://poradnik.wfirma.pl/-wdt-dla-osoby-fizycznej Sun, 03 Sep 2017 11:21:53 +0200 Sprzedaż środka trwałego wycofanego na cele osobiste a przychód w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-kpir-przychod-ze-sprzedazy-srodka-trwalego-wycofanego-na-cele-osobiste Wed, 23 Aug 2017 19:37:03 +0200 Najem okazjonalny - czym jest i kiedy się go stosuje? https://poradnik.wfirma.pl/-najem-okazjonalny-czym-jest-i-kiedy-sie-go-stosuje Fri, 21 Jul 2017 13:10:13 +0200 Faktura zaliczkowa a rejestry VAT i KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-faktury-zaliczkowej-w-kpir Wed, 23 Aug 2017 19:42:17 +0200 Ksero faktury jako podstawa ujęcia wydatku w kosztach https://poradnik.wfirma.pl/-ksero-faktury-jako-podstawa-ujecia-wydatku-w-kosztach Fri, 25 Aug 2017 17:53:32 +0200 Faktura VAT marża - kiedy można ją wystawić? https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-vat-marza-kiedy-mozna-ja-wystawic Wed, 23 Aug 2017 20:38:28 +0200 Składki na ubezpieczenia społeczne - dwa sposoby rozliczania https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-dwa-sposoby-rozliczania Fri, 25 Aug 2017 17:53:26 +0200 Zaległy podatek od nieruchomości - zaliczenie do kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-zalegly-podatek-od-nieruchomosci Fri, 21 Jul 2017 08:05:13 +0200 Składka lekarza na Izbę Lekarską w kosztach https://poradnik.wfirma.pl/-skladka-lekarza-na-izbe-lekarska-w-kosztach Fri, 21 Jul 2017 08:09:32 +0200 Koszty wakacyjnej reklamy - jak prawidłowo je rozliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-wakacyjnej-reklamy Fri, 21 Jul 2017 08:09:30 +0200 Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą https://poradnik.wfirma.pl/-aktywa-w-bilansie-jak-ujmowac Fri, 21 Jul 2017 08:09:28 +0200 Korekta faktury zaliczkowej - jak rozliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-faktury-zaliczkowej-jak-rozliczyc Fri, 21 Jul 2017 08:09:06 +0200 Składka doradcy podatkowego na Krajową Izbę Doradców Podatkowych w kosztach https://poradnik.wfirma.pl/-skladka-doradcy-podatkowego-na-krajowa-izbe-doradcow-podatkowych-w-kosztach Fri, 21 Jul 2017 08:09:04 +0200 Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczne-oc-samochodu-firmowego-ujecie-w-kpir Wed, 21 Jun 2017 22:13:05 +0200 Kiedy konieczna jest korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-konieczna-jest-korekta-kosztow-z-tytulu-niezaplaconych-faktur Fri, 25 Aug 2017 17:50:40 +0200 Odliczenie straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT https://poradnik.wfirma.pl/-odliczenie-straty-z-lat-ubieglych-od-zaliczek-pit Fri, 21 Jul 2017 08:09:02 +0200 Aktywa trwałe w przedsiębiorstwie - warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-aktywa-trwale Fri, 21 Jul 2017 08:09:00 +0200 Zakup na raty - rozliczenie i ewidencja w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-na-raty-rozliczenie-w-kpir Wed, 21 Jun 2017 22:10:56 +0200 Kary umowne w KPiR - ujęcie w świetle podatku dochodowego https://poradnik.wfirma.pl/-kary-umowne-w-kpir Wed, 21 Jun 2017 22:10:16 +0200 Zatrzymana kaucja - jak ją poprawnie ująć w ewidencji? https://poradnik.wfirma.pl/-zatrzymana-kaucja-jak-ja-poprawnie-ujac-w-ewidencji Wed, 21 Jun 2017 22:12:45 +0200 Księgowanie wynagrodzeń z przesunięciem - ewidencja księgowa https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-wynagrodzen-za-poprzedni-miesiac Mon, 24 Apr 2017 21:02:31 +0200 Diety zagraniczne w podróżach służbowych https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-w-podrozach-sluzbowych-w-2015-roku Wed, 23 Aug 2017 20:44:42 +0200 Jak sporządzić prawidłowy spis z natury? https://poradnik.wfirma.pl/-spis-z-natury-wg-nowych-regulacji Wed, 21 Jun 2017 22:12:23 +0200 Inwentaryzacja, czyli spis z natury na koniec grudnia 2016 roku https://poradnik.wfirma.pl/-inwentaryzacja-czyli-spis-z-natury-na-koniec-grudnia-2013-roku Mon, 24 Apr 2017 21:01:59 +0200 Remanent, czyli spis z natury na koniec roku https://poradnik.wfirma.pl/-remanent-czyli-spis-z-natury-na-koniec-roku Fri, 21 Jul 2017 08:08:58 +0200 Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności https://poradnik.wfirma.pl/-spis-z-natury-na-dzien-rozpoczecia-dzialalnosci Fri, 21 Jul 2017 08:08:57 +0200 Towary - marża handlowa, strata, remanent https://poradnik.wfirma.pl/-towary-marza-handlowa-strata-remanent Fri, 21 Jul 2017 08:08:56 +0200 Możesz sporządzać remanent do celów podatkowych w trakcie roku podatkowego https://poradnik.wfirma.pl/-mozesz-sporzadzac-remanent-do-celow-podatkowych-w-trakcie-roku-podatkowego Fri, 21 Jul 2017 08:08:54 +0200 Spis z natury i jego ujęcie w Księdze Przychodów i Rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-spis-z-natury-i-jego-ujecie-w-kpir Sun, 27 Aug 2017 12:09:23 +0200 Księgowość internetowa - propozycja dla oszczędnych https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowosc-internetowa-propozycja-dla-oszczednych Fri, 21 Jul 2017 08:08:53 +0200 Wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką od 2017 roku nie będą kosztem https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-powyzej-15-tys-zl-oplacone-gotowka-nie-beda-kosztem Tue, 22 Aug 2017 22:24:55 +0200 Jak rozliczać delegację krajową przedsiębiorcy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-delegacje-krajowa-przedsiebiorcy Sun, 27 Aug 2017 12:09:24 +0200 Zamknięcie okresu rozliczeniowego - formalności https://poradnik.wfirma.pl/-zamkniecie-okresu-rozliczeniowego-formalnosci Mon, 24 Apr 2017 21:01:47 +0200 Zmiana metody rozliczania kosztów z memoriałowej na uproszczoną https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-metody-rozliczania-kosztow-z-memorialowej-na-uproszczona Wed, 21 Jun 2017 22:13:22 +0200 Jak rozliczyć doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-doposazenie-stanowiska-pracy-dla-bezrobotnego Fri, 25 Aug 2017 17:50:34 +0200 Dodatkowy moduł programu - rozliczenie https://poradnik.wfirma.pl/-dodatkowy-modul-programu-rozliczenie Thu, 22 Jun 2017 06:39:09 +0200 Kiedy ująć w KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-ujac-w-kpir-jednorazowy-odpis-amortyzacyjny Fri, 25 Aug 2017 17:53:15 +0200 Amortyzacja degresywna środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-degresywnej-metodzie-amortyzacji Sun, 27 Aug 2017 12:09:12 +0200 Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT https://poradnik.wfirma.pl/-przeliczanie-faktur-w-walutach-obcych-dla-celow-vat-2014 Wed, 23 Aug 2017 20:38:25 +0200 PayPal - rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-paypal Fri, 25 Aug 2017 17:53:07 +0200 Księgowanie faktur korygujących - nowe zasady https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-faktur-korygujacych Wed, 23 Aug 2017 20:53:39 +0200 Sprzedaż wysyłkowa - jak prawidłowo rozliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-wysylkowa Sun, 27 Aug 2017 12:09:09 +0200 Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji? https://poradnik.wfirma.pl/-program-komputerowy-jaka-stawka-amortyzacji Fri, 25 Aug 2017 17:53:05 +0200 Otrzymane odszkodowania w KPiR - księgowanie https://poradnik.wfirma.pl/-otrzymane-odszkodowania-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Sun, 27 Aug 2017 12:09:19 +0200 Ewidencja korekt na kasach fiskalnych https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-zasady-ewidencji-korekt-na-kasach-fiskalnych Fri, 21 Jul 2017 08:10:13 +0200 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej a obniżenie podstawy opodatkowania https://poradnik.wfirma.pl/-potwierdzenie-odbioru-faktury-korygujacej-a-prawo-do-obnizenia-podstawy-opodatkowania Fri, 25 Aug 2017 18:45:01 +0200 Elementy faktury VAT - informacje podstawowe https://poradnik.wfirma.pl/-elementy-faktury-vat Sun, 27 Aug 2017 12:09:16 +0200 Podatkowe rozliczenie sprzedaży bonów podarunkowych https://poradnik.wfirma.pl/-podatkowe-rozliczenie-sprzedazy-bonow-podarunkowych Fri, 25 Aug 2017 17:53:11 +0200 Koszty wysyłki w Księdze Przychodów i Rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-wysylki-w-kpir Fri, 25 Aug 2017 17:53:09 +0200 Faktura zakupu z poprzedniego roku podatkowego w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-zakupu-z-poprzedniego-roku-podatkowego-w-kpir Fri, 21 Jul 2017 08:08:18 +0200 Umorzone wierzytelności mogą stanowić koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-do-kosztow-uzyskania-przychodow-mozna-zaliczyc-niektore-umorzone-wierzytelnosci Fri, 25 Aug 2017 17:53:06 +0200 Wycofanie majątku firmowego na cele prywatne https://poradnik.wfirma.pl/-wycofanie-majatku-firmowego-na-cele-prywatne Fri, 21 Jul 2017 08:08:17 +0200 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-w-kpir Thu, 22 Jun 2017 06:38:30 +0200 Zagraniczny kurs online - jak rozliczyć w kosztach firmy? https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczny-kurs-online-jak-rozliczyc-w-kosztach-firmy Mon, 24 Apr 2017 20:59:20 +0200 Opłata skarbowa w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-oplata-skarbowa-w-kosztach-firmowych Thu, 22 Jun 2017 06:38:47 +0200 Kiedy drukować raporty fiskalne? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-drukowac-raporty-fiskalne Fri, 21 Jul 2017 08:08:15 +0200 WZ jako dowód księgowy - księgowanie zakupu towarów w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-wz-jako-dowod-ksiegowy-ksiegowanie-zakupu-towarow-w-kpir Sun, 27 Aug 2017 12:09:18 +0200 Jak amortyzować znaki towarowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-amortyzowac-znaki-towarowe Fri, 21 Jul 2017 08:08:14 +0200 Odszkodowanie dla byłego pracownika nie jest kosztem podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-odszkodowanie-dla-bylego-pracownika-nie-moze-byc-kosztem-podatkowym Fri, 21 Jul 2017 08:08:13 +0200 Koszty organizacji imprezy dla pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-organizacji-imprezy-dla-pracownikow Fri, 21 Jul 2017 08:08:11 +0200 Koszty organizacji stanowiska pracy https://poradnik.wfirma.pl/-organizacja-stanowiska-pracy-w-kosztach-uzyskania-przychodow Fri, 21 Jul 2017 08:08:09 +0200 Czy bilet kupiony przez Internet można uznać za fakturę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-bilet-kupiony-przez-internet-mozna-uznac-za-fakture Fri, 25 Aug 2017 17:53:28 +0200 Zewnętrzne źródła finansowania a Księga Przychodów i Rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-zewnetrzne-zrodla-finansowania-a-kpir Fri, 21 Jul 2017 08:08:08 +0200 Wyposażenie - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-wyposazenie-definicja Wed, 23 Aug 2017 20:48:27 +0200 Zakup usługi reklamowej na Facebooku - jak rozliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-zakup-uslugi-reklamowej-na-facebooku Sun, 27 Aug 2017 12:09:26 +0200 Przyspieszenie amortyzacji - na czym polega? https://poradnik.wfirma.pl/-przyspieszenie-amortyzacji-na-czym-polega Mon, 24 Apr 2017 20:59:08 +0200 Najem - działalność gospodarcza czy najem prywatny? https://poradnik.wfirma.pl/-najem-dzialalnosc-gospodarcza-czy-najem-prywatny Wed, 23 Aug 2017 20:53:42 +0200 Paragon jako dowód księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-paragon-rowniez-moze-byc-dowodem-ksiegowym Fri, 25 Aug 2017 17:53:29 +0200 Nie każdy wydatek związany z samochodem może być kosztem firmowym https://poradnik.wfirma.pl/-nie-kazdy-wydatek-zwiazany-z-samochodem-moze-byc-kosztem-firmowym Fri, 25 Aug 2017 17:53:13 +0200 Koszty transportu na fakturze sprzedaży https://poradnik.wfirma.pl/-ujecie-kosztow-transportu-i-wysylki-na-fakturze-sprzedazy Fri, 25 Aug 2017 17:53:18 +0200 Faktura zaliczkowa - kiedy nie musisz jej wystawiać https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-zaliczkowa-kiedy-nie-musisz-jej-wystawiac Sun, 27 Aug 2017 12:09:28 +0200 Zasady wystawiania faktur elektronicznych https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-wystawiania-faktur-elektronicznych1 Fri, 21 Jul 2017 08:10:12 +0200 Sprzedaż wysyłkowa za granicę a obowiązek wystawienia faktury https://poradnik.wfirma.pl/-przy-sprzedazy-wysylkowej-za-granice-wystaw-fakture Mon, 24 Apr 2017 20:58:02 +0200 Wkład własny przy leasingu - jak zaksięgować? https://poradnik.wfirma.pl/-wklad-wlasny-przy-leasingu-jak-zaksiegowac Fri, 25 Aug 2017 17:52:58 +0200 Dotacja - rozliczenie podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-dotacja-rozliczenie-podatkowe Fri, 25 Aug 2017 17:53:23 +0200 Utrata ulgi na kasę fiskalną - kiedy występuje? https://poradnik.wfirma.pl/-utrata-ulgi-na-kase-fiskalna Mon, 24 Apr 2017 20:57:50 +0200 Opłaty za studia a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czesne-za-studia-magisterskie-i-podyplomowe-w-kosztach-podatkowych Wed, 21 Jun 2017 22:12:30 +0200 Zagraniczna podróż służbowa właściciela firmy https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczna-podroz-sluzbowa-wlasciciela-firmy Wed, 23 Aug 2017 20:53:43 +0200 Handel obwoźny i obnośny - jak dokumentować sprzedaż? https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-sprzedazy-w-handlu-obwoznym-i-obnosnym Fri, 25 Aug 2017 17:53:19 +0200 Księgowość dla małych firm https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowosc-dla-malych-firm Thu, 29 Dec 2016 17:03:02 +0100 Refakturowanie kosztów noclegu - warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-refakturowanie-kosztow-noclegu Fri, 25 Aug 2017 17:53:22 +0200 Jak rozliczać raty i odsetki od kredytu firmowego? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-raty-i-odsetki-od-kredytu-firmowego Fri, 25 Aug 2017 17:53:34 +0200 Koszty uzyskania przychodu - szczególne momenty potrąceń https://poradnik.wfirma.pl/-potracenie-kosztow-momenty-szczegolne Sun, 27 Aug 2017 12:09:21 +0200 Zakup licencji w kosztach uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-zaliczyc-do-kosztow-zakup-licencji Fri, 25 Aug 2017 19:29:52 +0200 Kurs prawa jazdy w kosztach uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-kurs-prawa-jazdy-a-koszty-podatkowe Fri, 25 Aug 2017 17:53:20 +0200 Koszty dojazdu przedsiębiorcy do firmy i z powrotem https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-dojazdu-przedsiebiorcy-do-firmy-i-z-powrotem Fri, 25 Aug 2017 17:52:54 +0200 Karta podatkowa - dodatkowe obowiązki ewidencyjne https://poradnik.wfirma.pl/-karta-podatkowa-dodatkowe-obowiazki-ewidencyjne Fri, 25 Aug 2017 17:52:54 +0200 Przychody ze sprzedaży w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ujac-przychody-ze-sprzedazy-w-kpir Thu, 22 Jun 2017 06:38:26 +0200 Zakup materiałów reklamowych w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-materialow-reklamowych-w-kosztach-firmowych Fri, 25 Aug 2017 17:53:32 +0200 Czy można skorygować brak NIP na fakturze zakupu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-skorygowac-brak-nip-na-fakturze-zakupu Sun, 27 Aug 2017 12:09:23 +0200 Wydatki prywatne w kosztach uzyskania przychodu? To możliwe! https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-prywatne-w-kosztach-uzyskania-przychodu Fri, 21 Jul 2017 08:08:07 +0200 Kiedy umowa najmu lub dzierżawy może zostać uznana za leasing operacyjny? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-umowa-najmu-lub-dzierzawy-moze-zostac-uznana-za-leasing-operacyjny Fri, 21 Jul 2017 08:08:04 +0200 Polecenie przelewu jako dowód księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-potwierdzenie-przelewu-jako-podstawa-ujecia-wydatku-w-kosztach Fri, 21 Jul 2017 08:08:02 +0200 Umowa zlecenie w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 25 Aug 2017 17:53:24 +0200 Opodatkowanie ryczałtem a różnice kursowe https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczanie-roznic-kursowych-przy-opodatkowaniu-ryczaltem Fri, 21 Jul 2017 08:08:01 +0200 Czynsz za mieszkanie w kosztach firmy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-czynsz-za-mieszkanie-w-kosztach-firmy Fri, 25 Aug 2017 17:53:15 +0200 Ryczałt ewidencjonowany a ewidencja środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-srodkow-trwalych-u-ryczaltowca Fri, 21 Jul 2017 08:08:01 +0200 Remont lokalu firmowego - rozliczenie podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-remont-lokalu-firmowego-rozliczenie-podatkowe Fri, 21 Jul 2017 08:08:00 +0200 Zapomniana lub opóźniona faktura kosztowa - ewidencja https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ujac-w-ewidencjach-zapomniana-fakture-kosztowa Wed, 23 Aug 2017 20:53:44 +0200 Amortyzacja lokalu mieszkalnego https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-lokalu-mieszkalnego Fri, 21 Jul 2017 08:08:00 +0200 Amortyzacja mebli o wartości 3500 złotych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-wyglada-amortyzacja-mebli-o-wartosci-3600-zl Sun, 27 Aug 2017 12:09:24 +0200 Bonus pieniężny udzielony kontrahentom jako koszt podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-bonus-pieniezny-udzielony-kontrahentowi-stanowi-koszt-uzyskania-przychodu Fri, 21 Jul 2017 08:08:00 +0200 Faktura VAT RR - jaka forma płatności? https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-vat-rr-zaplacic-gotowka-czy-przelewem Sun, 27 Aug 2017 12:09:25 +0200 PDOF - formy opodatkowania https://poradnik.wfirma.pl/-pdof-formy-opodatkowania Mon, 24 Apr 2017 20:56:32 +0200 Rozliczenie kosztów związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-kosztow-zwiazanych-z-uzytkowaniem-prywatnego-samochodu-pracownika Wed, 23 Aug 2017 20:53:42 +0200 Jak ustalić różnice kursowe metodą bilansową i metodą podatkową? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ustalic-roznice-kursowe-metoda-bilansowa-i-metoda-podatkowa Fri, 25 Aug 2017 17:52:51 +0200 Obiad z klientem - nowe stanowisko organów podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodu-obiad-z-klientem-nowe-stanowisko-organow-podatkowych Fri, 21 Jul 2017 08:10:11 +0200 Nota korygująca - najważniejsze informacje https://poradnik.wfirma.pl/-akceptacja-noty-korygujacej Fri, 25 Aug 2017 08:41:36 +0200 Winda jako środek trwały https://poradnik.wfirma.pl/-winda-jako-srodek-trwaly Thu, 22 Jun 2017 06:37:21 +0200 Data sprzedaży na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-data-sprzedazy-na-fakturze-w-2014-roku Fri, 25 Aug 2017 08:41:27 +0200 Ubezpieczenia w kosztach firmy https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-w-kosztach-firmy Fri, 25 Aug 2017 08:41:37 +0200 Wydruk ulotek - usługa czy dostawa towaru? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-wydruk-ulotek-jest-usluga-a-kiedy-dostawa-towaru Fri, 21 Jul 2017 08:07:59 +0200 Remont a modernizacja środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-remont-czy-modernizacja-co-nalezy-amortyzowac Fri, 25 Aug 2017 08:41:21 +0200 Faktura VAT RR - utrata prawa do odliczenia VAT a koszty podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-vat-rr-utrata-prawa-do-odliczenia-vat-a-koszty-podatkowe Sun, 27 Aug 2017 12:09:24 +0200 50% odliczenie VAT od samochodów a koszty podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-50-odliczenie-vat-od-samochodow-a-koszty-podatkowe Wed, 23 Aug 2017 20:53:38 +0200 Faktura za leasing w księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-za-leasing-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 25 Aug 2017 17:53:04 +0200 Różnice kursowe od środków własnych https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-kursowe-od-srodkow-wlasnych Fri, 25 Aug 2017 17:53:01 +0200 Ujmowanie usług podwykonawców w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ujmowanie-uslug-podwykonawcow-w-kpir Fri, 25 Aug 2017 17:53:21 +0200 Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-jednorazowo-zamortyzowac-srodek-trwaly-o-wartosci-powyzej-3500-zl Fri, 25 Aug 2017 17:52:57 +0200 Kiedy nie można korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego? https://poradnik.wfirma.pl/-przy-swiadczeniu-jakich-uslug-nie-mozna-oplacac-ryczaltu Fri, 25 Aug 2017 17:53:02 +0200 Dropshipping w Polsce - zalety i wady modelu https://poradnik.wfirma.pl/-model-dropshippingu-w-dzialalnosci-gospodarczej Thu, 22 Jun 2017 06:37:36 +0200 Podróż służbowa pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-podroz-sluzbowa-pracownika Fri, 25 Aug 2017 17:53:02 +0200 Amortyzacja środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-srodkow-trwalych Fri, 05 May 2017 18:00:30 +0200 Jak dokumentować koszty i przychody bankowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-dokumentowac-koszty-i-przychody-bankowe Fri, 21 Jul 2017 08:07:58 +0200 Jak zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-wynagrodzenie-z-tytulu-umowy-o-dzielo-w-kpir Fri, 21 Jul 2017 08:07:58 +0200 Jak zaliczyć wynagrodzenie i składki ZUS do kosztów podatkowych? https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-i-skladki-zus-w-kosztach-podatkowych Sun, 27 Aug 2017 12:09:13 +0200 Nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-nadwyzki-i-niedobory-inwentaryzacyjne-w-kpir Wed, 21 Jun 2017 22:13:35 +0200 Ryczałt a faktury kosztowe https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-a-faktury-kosztowe Fri, 21 Jul 2017 08:07:53 +0200 Koszty ubezpieczenia majątku w księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-ubezpieczenia-majatku-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 21 Jul 2017 08:07:52 +0200 Likwidacja firmy przez jednego z małżonków - przekazanie majątku do firmy drugiego z nich https://poradnik.wfirma.pl/-likwidacja-firmy-przez-jednego-z-malzonkow-przekazanie-majatku-do-firmy-drugiego-z-nich Fri, 25 Aug 2017 17:52:57 +0200 Korygowanie faktur zaliczkowych https://poradnik.wfirma.pl/-korygowanie-faktur-zaliczkowych Fri, 25 Aug 2017 08:41:30 +0200 Podatek od nieruchomości w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-od-nieruchomosci-w-kpir Fri, 21 Jul 2017 08:07:50 +0200 Zakup okularów i soczewek w kosztach podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-okulary-i-soczewki-w-kosztach-podatkowych Fri, 25 Aug 2017 17:52:49 +0200 KPiR a rozliczenia w walucie obcej https://poradnik.wfirma.pl/-kpir-a-rozliczenia-w-walucie-obcej Fri, 25 Aug 2017 17:52:54 +0200 Pro forma nie stanowi podstawy ewidencji zakupu towarów https://poradnik.wfirma.pl/-pro-forma-nie-stanowi-podstawy-ewidencji-zakupu-towarow Mon, 24 Apr 2017 20:55:36 +0200 Zmiana danych - komu zgłosić? https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-danych-komu-zglosic Sun, 27 Aug 2017 12:09:23 +0200 Dowód wewnętrzny jako dokument księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-dowody-wewnetrzne-jako-podstawa-zaliczenia-wydatkow-do-kosztow-uzyskania-przychodow Fri, 25 Aug 2017 17:52:50 +0200 Nocleg pracownika w hotelu w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-nocleg-pracownika-w-hotelu-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu Fri, 21 Jul 2017 08:10:11 +0200 Usługi budowlane - ujęcie wydatków w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-uslugi-budowlane-ujecie-wydatkow-w-kpir Fri, 21 Jul 2017 08:07:49 +0200 Umowa kupna - sprzedaży jako dokument księgowy w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-podstawa-zapisu-w-kpir-moze-byc-rowniez-umowa-kupna-sprzedazy Wed, 12 Jul 2017 20:15:15 +0200 Formy wtryskowe jako samodzielny środek trwały https://poradnik.wfirma.pl/-formy-wtryskowe-jako-samodzielny-srodek-trwaly Wed, 12 Jul 2017 20:15:14 +0200 Zwrot składek AC przy sprzedaży firmowego samochodu https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-ac-w-zwiazku-ze-sprzedaza-firmowego-samochodu Wed, 21 Jun 2017 22:13:29 +0200 Środek trwały w budowie https://poradnik.wfirma.pl/-srodek-trwaly-w-budowie Wed, 12 Jul 2017 20:15:13 +0200 Amortyzacja degresywna i progresywna z przykładami https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-degresywna-i-progresywna-z-przykladami Fri, 25 Aug 2017 17:53:20 +0200 Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę płodów rolnych https://poradnik.wfirma.pl/-fakture-vat-rr-wystawia-nabywca-plodow-rolnych Sun, 27 Aug 2017 12:09:16 +0200 Koszty w działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-w-dzialalnosci-gospodarczej Wed, 12 Jul 2017 20:15:10 +0200 Jak rozliczyć koszty prywatnego telefonu używanego w działalności gospodarczej? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczyc-koszty-prywatnego-telefonu-uzywanego-w-dzialalnosci-gospodarczej Wed, 12 Jul 2017 20:15:09 +0200 Czy straty w towarach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-straty-w-towarach-mozna-zaliczyc-do-kosztow-uzyskania-przychodow Wed, 12 Jul 2017 20:15:08 +0200 Kary i grzywny a koszty uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-kary-i-grzywny-a-koszty-uzyskania-przychodow Wed, 12 Jul 2017 20:15:06 +0200 Co się stanie jeśli nie zaksięgujemy faktury? https://poradnik.wfirma.pl/-co-sie-stanie-jesli-nie-zaksiegujemy-faktury Fri, 25 Aug 2017 08:41:21 +0200 Czy dokument WZ ujmuje się w KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-dokument-wz-ujmuje-sie-w-kpir Wed, 12 Jul 2017 20:15:06 +0200 Faktury otrzymane z opóźnieniem https://poradnik.wfirma.pl/-faktury-otrzymane-z-opoznieniem Fri, 25 Aug 2017 08:41:23 +0200 Jak zaliczyć odsetki od kredytu w koszty firmy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zaliczyc-odsetki-od-kredytu-w-koszty-firmy Wed, 12 Jul 2017 20:15:05 +0200 Kara za odstąpienie od umowy kosztem podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-kara-za-odstapienie-od-umowy-kosztem-podatkowym Thu, 22 Jun 2017 06:38:38 +0200 Które dokumenty księgowe należy drukować? https://poradnik.wfirma.pl/-ktore-z-dokumentow-ksiegowych-nalezy-drukowac Wed, 12 Jul 2017 20:15:05 +0200 Amortyzacja liniowa - zasady stosowania https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-stosowac-amortyzacje-wedlug-metody-liniowej Thu, 20 Apr 2017 22:06:05 +0200 Zasady numerowania dowodów księgowych w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-numerowac-dowody-ksiegowe-w-kpir Wed, 12 Jul 2017 20:15:03 +0200 Sposoby ujmowania kosztów w KPiR - metoda uproszczona i memoriałowa https://poradnik.wfirma.pl/-sposoby-ujmowania-kosztow-w-kpir-metoda-uproszczona-i-memorialowa Wed, 12 Jul 2017 20:15:03 +0200 Skala podatkowa - kiedy się opłaca? https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-progresywny-wedlug-skali-czasem-jest-tanszy Wed, 12 Jul 2017 20:15:02 +0200 Dowody księgowe https://poradnik.wfirma.pl/-dowody-ksiegowe Fri, 25 Aug 2017 08:41:34 +0200 Jak prowadzić ewidencję przychodów? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ewidencje-przychodow Wed, 12 Jul 2017 20:15:01 +0200 Dokumentowanie zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-zakupu-produktow-rolnych-od-rolnika-ryczaltowego Wed, 12 Jul 2017 20:15:01 +0200 Kiedy zakup jest materiałem albo towarem, a kiedy - pozostałym wydatkiem? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-zakup-jest-materialem-albo-towarem-a-kiedy-pozostalym-wydatkiem Wed, 12 Jul 2017 20:14:56 +0200 Jak w KPiR rozliczyć zakup programu komputerowego on-line? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-w-kpir-rozliczyc-zakup-programu-komputerowego-on-line Wed, 12 Jul 2017 20:14:54 +0200 Środek trwały otrzymany w darowiźnie https://poradnik.wfirma.pl/-srodek-trwaly-otrzymany-w-darowiznie Wed, 12 Jul 2017 20:14:50 +0200 Czy zakup wody, kawy i herbaty można zaliczyć do kosztów? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-zakup-wody-kawy-i-herbaty-mozna-zaliczyc-do-kosztow Wed, 12 Jul 2017 20:14:50 +0200 Jak rozliczyć kredyt firmowy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-kredyt-firmowy Wed, 12 Jul 2017 20:14:48 +0200 Zakup ekspresu do kawy jako koszt uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-ekspresu-do-kawy-jako-koszt-uzyskania-przychodow Wed, 12 Jul 2017 20:14:48 +0200 Wszystko o wartościach niematerialnych i prawnych https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-wartosciach-niematerialnych-i-prawnych Fri, 25 Aug 2017 08:41:37 +0200 Otrzymałeś dotację z PUP i co dalej? https://poradnik.wfirma.pl/-otrzymales-dotacje-z-pup-i-co-dalej Fri, 25 Aug 2017 08:41:27 +0200 Jak ewidencjonować różnice kursowe w KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ewidencjonowac-roznice-kursowe-w-kpir Sun, 27 Aug 2017 12:09:18 +0200 Środek trwały do 3500 zł możesz amortyzować jednorazowo https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-srodki-trwale-do-3500-zl-mozesz-amortyzowac-jednorazowo Wed, 12 Jul 2017 20:14:48 +0200 Jakie składki ZUS ująć w kosztach podatkowych? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-skladki-zus-ujac-w-kosztach-podatkowych Wed, 12 Jul 2017 20:14:47 +0200 Czy zakup odzieży dla przedsiębiorcy może być kosztem firmowym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-zakup-odziezy-dla-przedsiebiorcy-moze-byc-kosztem-firmowym Wed, 12 Jul 2017 20:14:47 +0200 Dokumentowanie zakupu towarów używanych od osób prywatnych https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-zakupu-towarow-uzywanych-od-osob-prywatnych Wed, 12 Jul 2017 20:14:47 +0200 Podatek zryczałtowany często jest bardziej uciążliwy niż podatek liniowy https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-zryczaltowany-czesto-jest-bardziej-uciazliwy-niz-podatek-liniowy Thu, 22 Jun 2017 06:39:19 +0200 Wartości niematerialnych i prawnych nie modernizuje się https://poradnik.wfirma.pl/-wartosci-niematerialnych-i-prawnych-nie-modernizuje-sie Wed, 12 Jul 2017 20:14:47 +0200 Odpisy amortyzacyjne https://poradnik.wfirma.pl/-odpisy-amortyzacyjne Wed, 12 Jul 2017 20:14:46 +0200 Księgowanie oprogramowania https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-oprogramowania Wed, 12 Jul 2017 20:14:46 +0200 PKWiU, PKD i PKOB - co to takiego? https://poradnik.wfirma.pl/-pkwiu-pkd-i-pkob-co-to-takiego Wed, 12 Jul 2017 20:14:46 +0200 Prawidłowe przechowywanie dokumentów księgowych https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-przechowywac-dokumenty-ksiegowe Wed, 12 Jul 2017 20:14:46 +0200 Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-poniesione-przed-rozpoczeciem-dzialalnosci Wed, 23 Aug 2017 19:42:16 +0200 Wydatki na edukację a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-ktore-wydatki-na-edukacje-mozna-zaliczyc-do-kosztow-uzyskania-przychodu Mon, 05 Jun 2017 20:16:46 +0200 Czy nota korygująca musi być podpisana? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-nota-korygujaca-musi-byc-podpisana Wed, 12 Jul 2017 20:14:45 +0200 Dokumentowanie wydatków dowodami wewnętrznymi https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-wydatkow-dowodami-wewnetrznymi Thu, 20 Apr 2017 21:57:53 +0200 Jak zaksięgować premie i nagrody dla pracowników w KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-premie-i-nagrody-dla-pracownikow-w-kpir Thu, 20 Apr 2017 21:57:31 +0200 Pakiet medyczny dla przedsiębiorcy - księgowanie https://poradnik.wfirma.pl/-pakiet-medyczny-dla-przedsiebiorcy-ksiegowanie Wed, 12 Jul 2017 20:14:43 +0200 Dokumenty traktowane na równi z fakturami https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-traktowane-na-rowni-z-fakturami Thu, 20 Apr 2017 21:57:21 +0200 Wydatki na firmowe przedszkole w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-firmowe-przedszkole-w-kosztach-firmowych Thu, 20 Apr 2017 21:57:15 +0200 Zestaw głośnomówiący - jak go zaksięgować? https://poradnik.wfirma.pl/-zestaw-glosnomowiacy-jak-zaksiegowac Thu, 20 Apr 2017 21:57:08 +0200 Faktura otrzymana przed dostarczeniem towaru w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-otrzymana-przed-dostarczeniem-towaru-w-kpir Wed, 21 Jun 2017 22:12:11 +0200 Zmiana udziałów w spółce cywilnej - rozliczenie księgowo-podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-udzialow-w-spolce-cywilnej-rozliczenie-ksiegowo-podatkowe Wed, 12 Jul 2017 20:14:42 +0200 Rozliczenie umów sponsoringu - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-umow-sponsoringu Wed, 12 Jul 2017 20:14:40 +0200 19% podatek liniowy nie zawsze jest mniej obciążeniowy https://poradnik.wfirma.pl/-19-podatek-liniowy-nie-zawsze-jest-mniej-obciazeniowy Thu, 20 Apr 2017 21:56:38 +0200 Alkohol w kosztach uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-alkohol-czasem-moze-byc-kosztem Wed, 12 Jul 2017 20:14:39 +0200 Koszty uzyskania przychodów, czyli jak płacić niski PIT https://poradnik.wfirma.pl/-jak-placic-niski-pit-czyli-rozliczanie-kosztow-uzyskania-przychodow Sun, 04 Jun 2017 12:46:07 +0200 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-wartosci-niematerialnych-i-prawnych Wed, 23 Aug 2017 20:53:40 +0200 Jak zaksięgować zakup towarów w USA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-zakup-towarow-w-usa Wed, 23 Aug 2017 19:29:42 +0200 Działalność gospodarcza w mieszkaniu - co należy o niej wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-w-swoim-mieszkaniu Wed, 12 Jul 2017 20:14:38 +0200 Różnice kursowe przy ryczałcie - księgowanie https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-kursowe-przy-ryczalcie-ksiegowanie Thu, 20 Apr 2017 21:56:22 +0200 Zamykanie okresu rozliczeniowego - co powinien wiedzieć przedsiębiorca https://poradnik.wfirma.pl/-zamykanie-okresu-rozliczeniowego Mon, 05 Jun 2017 20:15:53 +0200 Faktura korygująca przychód w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-korygujaca-przychod-w-kpir Thu, 22 Jun 2017 06:37:47 +0200 Jedna faktura korygująca do kilku faktur https://poradnik.wfirma.pl/-jedna-faktura-korygujaca-do-kilku-faktur Wed, 12 Jul 2017 20:14:36 +0200 Lista stawek ryczałtu - najważniejsze informacje https://poradnik.wfirma.pl/-lista-stawek-ryczaltu Fri, 25 Aug 2017 08:41:36 +0200 Dowody księgowe jako podstawa zapisów w księdze https://poradnik.wfirma.pl/-dowody-ksiegowe-jako-podstawa-zapisow-w-ksiedze Wed, 12 Jul 2017 20:14:35 +0200 Wstępna opłata leasingowa w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ujac-w-kosztach-wstepna-oplate-leasingowa Wed, 12 Jul 2017 20:14:34 +0200 Jak zaksięgować listę płac? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zaksiegowac-liste-plac Sun, 27 Aug 2017 12:09:12 +0200 Rezygnacja z prowadzenia ksiąg rachunkowych - zgłoszenie do urzędu https://poradnik.wfirma.pl/-rezygnacja-z-prowadzenia-ksiag-rachunkowych Wed, 12 Jul 2017 20:14:32 +0200 Księgowanie telefonu kupionego na raty krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ksiegowac-zakup-telefonu-na-raty Wed, 12 Jul 2017 20:14:31 +0200 Zakup na raty a ujęcie w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-na-raty-a-ujecie-w-kpir Wed, 12 Jul 2017 20:14:29 +0200 Księgowość przez Internet a biuro rachunkowe https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowosc-przez-internet Thu, 20 Apr 2017 21:52:46 +0200 Polisa na życie przedsiębiorcy nie jest kosztem uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-polisa-na-zycie-przedsiebiorcy-nie-moze-byc-ujeta-w-kosztach-podatkowych Wed, 03 May 2017 17:07:45 +0200 Obiad z kontrahentem - księgowanie w KPIR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-obiad-z-kontrahentem-jednak-jest-kosztem Wed, 03 May 2017 17:07:24 +0200 Sprzedaż środka trwałego wycofanego na potrzeby własne w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-srodka-trwalego-wycofanego-na-potrzeby-wlasne Wed, 12 Jul 2017 20:14:23 +0200 Zbiorcze faktury - jak je stosować w praktyce? https://poradnik.wfirma.pl/-zbiorcze-faktury-jak-je-stosowac-od-2014-r Wed, 12 Jul 2017 20:14:22 +0200 Przechowywanie KPiR po likwidacji przedsiębiorstwa https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-kpir-po-likwidacji-firmy Wed, 19 Apr 2017 20:07:51 +0200 Rozliczanie wydatków na samochód https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczanie-wydatkow-na-samochod Wed, 12 Jul 2017 20:14:21 +0200 Kiedy należy dokonać korekty przychodów i kosztów? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nalezy-dokonac-korekty-przychodow-i-kosztow Wed, 12 Jul 2017 20:14:20 +0200 Podróż służbowa pracownika - rozliczenie należności https://poradnik.wfirma.pl/-naleznosci-za-krajowa-podroz-sluzbowa Wed, 19 Apr 2017 20:07:20 +0200 Kiedy można anulować fakturę VAT? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozna-anulowac-fakture-vat Fri, 25 Aug 2017 08:41:26 +0200 Księgowanie faktur korygujących - kiedy i jak? https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-faktur-korygujacych-kiedy-i-jak Wed, 12 Jul 2017 20:14:19 +0200 Czy nastąpi tak oczekiwana zmiana stawek kilometrówki? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-nastapi-tak-oczekiwana-zmiana-stawek-kilometrowki Wed, 19 Apr 2017 20:04:51 +0200 Faktura korygująca - księgowanie. Opis na przykładzie https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-korygujaca-ksiegowanie-opis-na-przykladzie Wed, 23 Aug 2017 20:53:45 +0200 Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-zasady-prowadzenia-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow Wed, 19 Apr 2017 20:04:44 +0200 Kredyt kupiecki a księgowanie odsetek https://poradnik.wfirma.pl/-kredyt-kupiecki-a-ksiegowanie-odsetek Wed, 19 Apr 2017 20:03:13 +0200 Wydatki na psa jako koszt uzyskania przychodu? To możliwe https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-psa-jako-koszt-uzyskania-przychodu-to-mozliwe Tue, 25 Apr 2017 20:09:31 +0200 Różnice kursowe niepodlegające wpisowi do KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-kursowe-niepodlegajace-wpisowi-do-ksiegi-podatkowej Wed, 19 Apr 2017 20:02:46 +0200 Czym jest dowód księgowy w KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-czym-jest-dowod-ksiegowy-w-kpir Wed, 03 May 2017 17:06:26 +0200 Lista płac w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-lista-plac-w-kpir Tue, 30 May 2017 20:11:23 +0200 Sprzedaż samochodu firmowego https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-samochodu-firmowego Fri, 25 Aug 2017 08:41:38 +0200 Akcyza w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-akcyza-w-kpir Wed, 12 Jul 2017 20:14:17 +0200 Wystawienie refaktury za media w czasie zawieszenia działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-wystawienie-refaktury-za-media-w-czasie-zawieszenia-dzialalnosci-gospodarczej Wed, 19 Apr 2017 20:02:06 +0200 Towary zajęte przez komornika w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-towary-zajete-przez-komornika-w-kpir Wed, 19 Apr 2017 20:01:56 +0200 Ubezpieczenie na raty w kosztach uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-powinno-byc-zaliczone-do-kosztow-ubezpieczenie-na-raty Wed, 03 May 2017 17:06:06 +0200 Mała księgowość - kto może z niej skorzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-mala-ksiegowosc Tue, 25 Apr 2017 20:08:47 +0200 Sprzedaż na raty a obowiązki na gruncie podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-na-raty-a-obowiazki-podatkowe Sun, 26 Mar 2017 11:44:43 +0200 Otrzymane odszkodowania w ramach prowadzonej działalności https://poradnik.wfirma.pl/-odszkodowania-w-dzialalnosci-gospodarczej Sun, 26 Mar 2017 11:44:40 +0200 Nieuregulowane zobowiązania a spis z natury https://poradnik.wfirma.pl/-nieuregulowane-zobowiazania-a-spis-z-natury Sun, 26 Mar 2017 11:44:37 +0200 Ulga na złe długi szansą dla przedsiębiorców https://poradnik.wfirma.pl/-ulga-na-zle-dlugi Sun, 26 Mar 2017 11:44:34 +0200 Korekta kosztów związana z nieterminowym rozliczaniem wydatków https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-kosztow-zwiazana-z-nieterminowym-rozliczaniem-wydatkow Sun, 26 Mar 2017 11:44:32 +0200 Działalność w mieszkaniu - problemy rozliczeniowe a amortyzacja https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-w-mieszkaniu-a-amortyzacja Sun, 26 Mar 2017 11:44:18 +0200 Wydatki związane z leasingiem w firmie https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-zwiazane-z-leasingiem-w-firmie Sun, 26 Mar 2017 11:44:16 +0200 Korekta kosztów - zmiany https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-2013-r-korekta-kosztow Sun, 26 Mar 2017 11:44:13 +0200 Dotacje z PUP na finansowanie wydatków firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-finansowane-z-dotacji-z-pup Sun, 26 Mar 2017 11:44:11 +0200 Płatność ratalna a obowiązkowa korekta kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-platnosc-ratalna-a-obowiazkowa-korekta-kosztow Sun, 26 Mar 2017 11:44:09 +0200 Faktury za media a KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-faktur-za-media Sat, 14 Jan 2017 09:58:10 +0100 Prawo do wcześniejszego wystawiania faktur w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wczesniejszego-wystawiania-faktur-w-2014-roku Sun, 26 Mar 2017 11:44:00 +0200 Rezygnacja z odliczenia VAT a koszty podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-rezygnacja-z-odliczenia-vat-a-koszty-podatkowe Sun, 26 Mar 2017 11:43:51 +0200 Księgi rachunkowe https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegi-rachunkowe Sun, 26 Mar 2017 11:43:39 +0200 Anulowanie paragonu - formalności i ewidencja w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-anulowanie-paragonu Tue, 08 Sep 2015 15:19:16 +0200 Pomoc de minimis - amortyzacja jednorazowa 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-pomoc-de-minimis-amortyzacja-jednorazowa-2015-r Sun, 26 Mar 2017 11:43:36 +0200 Jak przechowywać faktury elektroniczne https://poradnik.wfirma.pl/-jak-przechowywac-faktury-elektroniczne Sun, 26 Mar 2017 11:43:15 +0200 Działalność w mieszkaniu - rozliczenie kosztów energii https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-w-mieszkaniu-rozliczenie-kosztow-energii Sun, 26 Mar 2017 11:43:08 +0200 Opłaty skarbowe jako koszt w Księdze Przychodów i Rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-ujmowanie-wydatkow-na-oplate-skarbowa Sun, 26 Mar 2017 11:43:04 +0200 Korekta kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-kosztow-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Sun, 26 Mar 2017 11:43:01 +0200 Opłata za przedłużenie gwarancji a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-oplata-za-przedluzenie-gwarancji-w-kosztach-firmowych Sun, 26 Mar 2017 11:42:57 +0200 Koszty firmowe - zagospodarowanie terenów zielonych https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-firmowe-zagospodarowanie-terenow-zielonych Sun, 26 Mar 2017 11:42:46 +0200 Czy wiesz, jak ująć w kosztach wydatek poniesiony na zagraniczny kurs online? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ujac-w-kosztach-wydatek-poniesiony-na-zagraniczny-kurs-online Sun, 26 Mar 2017 11:42:42 +0200 Amortyzacja środków trwałych podczas choroby i urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-srodkow-trwalych-podczas-choroby-i-urlopu-macierzynskiego-przedsiebiorcy Sun, 26 Mar 2017 11:42:39 +0200 Przechowywanie dokumentów fiskalnych https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentow-fiskalnych Sun, 26 Mar 2017 11:42:36 +0200 KPiR - dokumentowanie zakupu na aukcji https://poradnik.wfirma.pl/-kpir-dokumentowanie-zakupu-na-aukcji Sun, 26 Mar 2017 11:42:32 +0200 Jak rozliczyć zakup firmowego gruntu? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-zakup-firmowego-gruntu Sun, 26 Mar 2017 11:42:29 +0200 Odwrotne obciążenie - PKWiU na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-odwrotne-obciazenie-pkwiu-na-fakturze Tue, 04 Apr 2017 10:20:05 +0200 Zakup środka trwałego na raty a korekta kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-srodka-trwalego-na-raty-a-korekta-kosztow Sun, 26 Mar 2017 11:41:38 +0200 Obowiązkowa korekta kosztów a księga przychodów i rozchodów - nowe dowody księgowe https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazkowa-korekta-kosztow-a-ksiega-przychodow-i-rozchodow-nowe-dowody-ksiegowe Sun, 26 Mar 2017 11:41:36 +0200 Jak rozliczyć VAT od faktury otrzymanej przed dostawą? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-vat-od-faktury-otrzymanej-przed-dostawa Sun, 26 Mar 2017 11:41:32 +0200 Koszty reklamy poniesione przed rozpoczęciem działalności https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-reklamy-poniesione-przed-rozpoczeciem-dzialalnosci Sun, 26 Mar 2017 11:41:29 +0200 Dokumenty fiskalne - zasady przechowywania https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-fiskalne-zasady-przechowywania Sun, 26 Mar 2017 11:41:27 +0200 Usługi budowlane - data powstania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-uslugi-budowlane-data-powstania-przychodu Sun, 26 Mar 2017 11:41:21 +0200 Obowiązkowa korekta kosztów przy obrocie bezgotówkowym https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazkowa-korekta-kosztow-przy-obrocie-bezgotowkowym Sun, 26 Mar 2017 11:41:19 +0200 Ulga na złe długi przy likwidacji działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-ulga-na-zle-dlugi-przy-likwidacji-dzialalnosci-gospodarczej Sun, 26 Mar 2017 11:41:16 +0200 Nie jest potrzebne potwierdzenie odbioru korekty faktury VAT marża https://poradnik.wfirma.pl/-nie-jest-potrzebne-potwierdzenie-odbioru-korekty-faktury-vat-marza Sun, 26 Mar 2017 11:41:10 +0200 Dokumentowanie ulepszenia środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-ulepszenia-srodka-trwalego Sun, 26 Mar 2017 11:41:05 +0200 Towary handlowe - przekazanie na potrzeby firmy, reklama, darowizna https://poradnik.wfirma.pl/-towary-handlowe-przekazanie-na-potrzeby-firmy-reklama-darowizna Sun, 26 Mar 2017 11:41:02 +0200 Kurs prawa jazdy pracownika w kosztach podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-kurs-prawa-jazdy-pracownika-moze-byc-twoim-kosztem Sun, 26 Mar 2017 11:41:00 +0200 Numery faktur pierwotnych na fakturze korygującej https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-na-fakturze-korygujacej-musza-sie-znalezc-numery-faktur-pierwotnych Sun, 26 Mar 2017 11:40:57 +0200 Usługi turystyczne - VAT marża - na kasie fiskalnej https://poradnik.wfirma.pl/-uslugi-turystyczne-vat-marza-na-kasie-fiskalnej Sun, 26 Mar 2017 11:40:55 +0200 Paragon jako dowód księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-paragon-stanowi-dowod-ksiegowy Sun, 26 Mar 2017 11:40:52 +0200 Adres na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jaki-adres-nalezy-umiescic-na-fakturze Sun, 26 Mar 2017 11:40:50 +0200 Paragon jako faktura uproszczona https://poradnik.wfirma.pl/-czy-paragon-fiskalny-moze-byc-traktowany-jako-faktura-uproszczona Sun, 26 Mar 2017 11:40:48 +0200 Spis z natury a zmiana lub rozszerzenie działalności https://poradnik.wfirma.pl/-spis-natury-przy-zmianie-rodzaju-dzialalnosci Sun, 26 Mar 2017 11:40:45 +0200 Rozliczanie podróży służbowej pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-powinna-byc-rozliczona-podroz-sluzbowa-pracownika Sun, 26 Mar 2017 11:40:43 +0200 Refakturowanie wydatków za media w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-refakturowanie-wydatkow-za-media-w-2014-roku Sat, 28 Jan 2017 11:59:00 +0100 Odsetek od zaległości podatkowych nie ujmiesz w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych-nie-ujmiesz-w-kpir Sun, 26 Mar 2017 11:40:34 +0200 Książki i czasopisma w kosztach uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-czasopism-i-ksiazek-a-koszty-uzyskania-przychodu Sat, 28 Jan 2017 11:41:56 +0100 Różnice kursowe od środków własnych - rozliczenie https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-kursowe-od-srodkow-wlasnych-rozliczenie Sun, 26 Mar 2017 11:40:31 +0200 Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-sprzedazy-premiowej-na-gruncie-ustawy-o-pit Sat, 28 Jan 2017 11:41:50 +0100 Prognozowane faktury za energię - rozliczenie VAT https://poradnik.wfirma.pl/-prognozowane-faktury-za-energie-rozliczenie-vat Sat, 28 Jan 2017 11:41:44 +0100 Czy możliwe jest wystawienie faktury przed sprzedażą? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-wystawic-fakture-przed-wykonaniem-uslugi Sat, 28 Jan 2017 11:41:38 +0100 Przedawnione wierzytelności nie są kosztem podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-przedawnione-wierzytelnosci-nie-sa-kosztem-podatkowym Sun, 26 Mar 2017 11:40:28 +0200 Gadżet firmowy a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-gadzet-firmowy-mozna-zaliczyc-do-kosztow-podatkowych Sat, 28 Jan 2017 11:58:38 +0100 Ryczałt za nocleg a koszty uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-za-noclegi-a-koszty-uzyskania-przychodow Sat, 28 Jan 2017 11:41:33 +0100 Mały podatnik a opłata produktowa https://poradnik.wfirma.pl/-maly-podatnik-a-oplata-produktowa Sun, 26 Mar 2017 11:40:22 +0200 Składki członkowskie organizacji w kosztach uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-czlonkowskie-organizacji-w-kosztach-uzyskania-przychodu Sat, 28 Jan 2017 11:41:06 +0100 Korekta kosztów w KPiR a likwidacja działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-kosztow-w-kpir-a-likwidacja-dzialalnosci-gospodarczej Sun, 26 Mar 2017 11:40:14 +0200 Wycofanie środka trwałego na cele prywatne 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-wycofanie-srodka-trwalego-na-cele-prywatne-2014 Sat, 28 Jan 2017 11:40:49 +0100 Jak dokumentować zakup towarów na aukcji? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-dokumentowac-zakup-towarow-na-aukcji Sat, 28 Jan 2017 11:40:44 +0100 Obowiązek wystawienia faktury VAT a jej niewystawienie w przypadku osoby fizycznej https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-wystawienia-faktury-vat-a-jej-niewystawienie-w-przypadku-osoby-fizycznej Sat, 28 Jan 2017 11:40:26 +0100 Sprzedaż towarów otrzymanych nieodpłatnie https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-towarow-otrzymanych-nieodplatnie Sat, 28 Jan 2017 11:40:20 +0100 Pusta faktura - konsekwencje wystawienia https://poradnik.wfirma.pl/-pusta-faktura-definicja-i-skutki-wystawienia Sun, 26 Mar 2017 11:40:08 +0200 Towary otrzymane przed fakturą w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-towary-otrzymane-przed-faktura-w-kpir Sun, 26 Mar 2017 11:40:04 +0200 Otrzymane zaliczki - ewidencja na kasie fiskalnej https://poradnik.wfirma.pl/-otrzymane-zaliczki-ewidencja-na-kasie-fiskalnej Sat, 28 Jan 2017 11:39:58 +0100 Wymiana gwarancyjna środka trwałego a amortyzacja https://poradnik.wfirma.pl/-wymiana-gwarancyjna-srodka-trwalego-a-amortyzacja Sun, 26 Mar 2017 11:40:00 +0200 Amortyzacja środka trwałego - błędnie ustalona wartość początkowa https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-srodka-trwalego-blednie-ustalona-wartosc-poczatkowa Sun, 26 Mar 2017 11:39:56 +0200 Wydatki o charakterze osobistym w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-o-charakterze-osobistym-w-kosztach-firmowych Sat, 28 Jan 2017 11:39:38 +0100 Ujmij w kosztach firmowych szkolenie dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-ujmij-w-kosztach-firmowych-szkolenie-dla-pracownika Fri, 27 Jan 2017 07:01:27 +0100 Wielkanocne paczki dla pracowników w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-wielkanocne-paczki-dla-pracownikow-w-kpir Fri, 27 Jan 2017 07:01:10 +0100 Przegrana w sądzie uniemożliwia rozliczenie kosztów procesu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-przegrana-w-sadzie-uniemozliwia-rozliczenie-kosztow-procesu Fri, 27 Jan 2017 07:00:51 +0100 Działalność we własnym mieszkaniu - problemy rozliczeniowe https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-we-wlasnym-mieszkaniu-problemy-rozliczeniowe Fri, 27 Jan 2017 07:00:27 +0100 Ryczałt - ewidencja raportów z kasy fiskalnej https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-ewidencja-raportow-z-kasy-fiskalnej Fri, 27 Jan 2017 07:00:09 +0100 Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy a prowadzenie KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-uproszczone-zaliczki-na-podatek-dochodowy-a-prowadzenie-kpir Fri, 27 Jan 2017 06:59:51 +0100 Nazwa refakturowanego towaru lub usługi https://poradnik.wfirma.pl/-nazwa-refakturowanego-towaru-lub-uslugi Fri, 27 Jan 2017 06:59:39 +0100 Zakup doładowań telefonicznych do dalszej odsprzedaży w księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-doladowan-telefonicznych-do-dalszej-odsprzedazy-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 27 Jan 2017 06:59:27 +0100 Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją - rozliczenie kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-srodka-trwalego-sfinansowanego-dotacja-rozliczenie-kosztow Fri, 27 Jan 2017 06:59:08 +0100 Samochód osobowy w firmie - ograniczenia w rozliczeniu kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-samochod-osobowy-w-firmie-ograniczenia-w-rozliczeniu-kosztow Fri, 27 Jan 2017 06:59:03 +0100 Zwrot towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-towarow-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 27 Jan 2017 06:58:51 +0100 Dokumentowanie sprzedaży przez podmiot zwolniony z VAT https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-sprzedazy-przez-podmiot-zwolniony-z-vat Fri, 27 Jan 2017 06:58:39 +0100 Faktura korygująca wystawiana przez sprzedawcę https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-korygujaca-wystawiana-przez-sprzedawce Fri, 27 Jan 2017 06:58:20 +0100 Prowizja bankowa za przelew wynagrodzenia w kosztach firmy https://poradnik.wfirma.pl/-prowizja-bankowa-za-przelew-wynagrodzenia-w-kosztach-firmy Fri, 27 Jan 2017 06:58:08 +0100 Odsetek od zaległości podatkowej nie ujmujesz w księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-odsetek-od-zaleglosci-podatkowej-nie-ujmujesz-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Fri, 27 Jan 2017 06:57:50 +0100 Jak prawidłowo dokumentować koszty podróży służbowej przedsiębiorcy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-dokumentowac-koszty-podrozy-sluzbowej-przedsiebiorcy Fri, 27 Jan 2017 06:57:32 +0100 Rozliczenie w KPiR polisy opłaconej w ratach https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-w-kpir-polisy-oplaconej-w-ratach Fri, 27 Jan 2017 06:57:20 +0100 Sprzedaż wierzytelności w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-wierzytelnosci-w-kpir Fri, 27 Jan 2017 06:56:55 +0100 Jak szybciej zamortyzować samochód? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozliwa-jest-szybsza-amortyzacja-samochodu Fri, 27 Jan 2017 06:56:48 +0100 Zakup gruntu i budowa budynku w PKPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-gruntu-i-budowa-budynku-w-pkpir Fri, 27 Jan 2017 06:56:31 +0100 Zestawienia miesięczne w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zestawienia-miesieczne-w-kpir Fri, 27 Jan 2017 06:56:25 +0100 Rozliczenie w KPiR sprzedaży towarów otrzymanych nieodpłatnie https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-w-kpir-sprzedazy-towarow-otrzymanych-nieodplatnie Fri, 27 Jan 2017 06:55:45 +0100 Podatkowe rozliczenie kosztów kształcenia pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczyc-koszty-ksztalcenia-pracownikow Fri, 27 Jan 2017 06:55:39 +0100 Wyposażenie zakupione na raty - rozliczenie https://poradnik.wfirma.pl/-wyposazenie-zakupione-na-raty-rozliczenie Fri, 27 Jan 2017 06:55:22 +0100 Jak prawidłowo rozliczyć prowizję casback? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczyc-prowizje-cashback-otrzymana-z-banku Fri, 27 Jan 2017 06:55:15 +0100 Zakup CB radia może stanowić kost podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-zakup-cb-radia-moze-stanowic-koszt-uzyskania-przychodow Fri, 27 Jan 2017 06:55:03 +0100 Błędne paragony z kasy a księgowanie w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-bledne-paragony-z-kasy-a-ksiegowanie-w-kpir Fri, 27 Jan 2017 06:54:51 +0100 Jak ująć w PKPiR reklamację towaru? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ujac-w-pkpir-reklamacje-towaru Fri, 27 Jan 2017 06:54:32 +0100 Koszty naprawy powypadkowego samochodu firmowego https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-naprawy-powypadkowego-samochodu-firmowego Fri, 27 Jan 2017 06:54:20 +0100 Czy brak przychodu powoduje przerwanie amortyzacji? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-brak-przychodu-powoduje-przerwanie-amortyzacji Fri, 27 Jan 2017 06:54:02 +0100 Umowa użyczenia nieruchomości w podatkowej księdze https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-uzyczenia-nieruchomosci-w-podatkowej-ksiedze Fri, 27 Jan 2017 06:53:49 +0100 Odsetki od kredytu zwiększą wartość początkową środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-odsetki-od-kredytu-moga-zwiekszyc-wartosc-srodka-trwalego Fri, 27 Jan 2017 06:53:07 +0100 Rozliczanie remontu środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczanie-remontu-srodka-trwalego Fri, 27 Jan 2017 06:52:55 +0100 Opłata skarbowa jako koszt podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-oplate-skarbowa-mozesz-ujac-w-kosztach-podatkowych Fri, 27 Jan 2017 06:52:36 +0100 Jak rozliczyć koszty i przychody związane z firmowym kontem bankowym? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-koszty-i-przychody-zwiazane-z-firmowym-kontem-bankowym Fri, 27 Jan 2017 06:52:30 +0100 Możesz amortyzować samochód współmałżonka! https://poradnik.wfirma.pl/-mozesz-amortyzowac-samochod-wspolmalzonka Fri, 27 Jan 2017 06:52:23 +0100 Faktury zbiorcze od 2014 roku mogą obejmować dwa miesiące https://poradnik.wfirma.pl/-faktury-zbiorcze-od-2014-roku-moga-obejmowac-dwa-miesiace Fri, 27 Jan 2017 06:52:17 +0100 Wydatki na poszukiwanie najemcy lokalu w kosztach uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-poszukiwanie-najemcy-lokalu-to-takze-koszt-uzyskania-przychodu Fri, 27 Jan 2017 06:52:04 +0100 Wydatki poniesione na minimalizowanie strat w kosztach uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-poniesione-na-minimalizowanie-strat-w-kosztach-uzyskania-przychodow Fri, 27 Jan 2017 06:51:50 +0100 Korekta kosztów uzyskania przychodów w kilometrówce https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-kosztow-uzyskania-przychodow-w-kilometrowce Fri, 27 Jan 2017 06:51:36 +0100 Darowizna środka trwałego - skutki podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-darowizna-srodka-trwalego-skutki-podatkowe Mon, 19 Dec 2016 19:15:24 +0100 Odsetki od kredytu mieszkaniowego w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-odsetki-od-kredytu-mieszkaniowego-mozesz-zaliczyc-do-kosztow Fri, 27 Jan 2017 06:51:29 +0100 Wydatki na biznesplan mogą być kosztem podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-biznesplan-moga-byc-kosztem Fri, 27 Jan 2017 06:51:23 +0100 Wydatki na zdobycie kwalifikacji zawodowych są kosztem firmowym https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-uzyskane-na-zdobycie-kwalifikacji-zawodowych-sa-kosztem Wed, 25 Jan 2017 10:44:57 +0100 Jak zaliczyć jednorazowo do kosztów samochód cieżarowy o ładowności do 3,5 tony https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-zaliczyc-jednorazowo-do-kosztow-samochod-ciezarowy-o-ladownosci-do-3-5-tony Wed, 25 Jan 2017 10:44:37 +0100 Basen, siłownia, karate w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-silownie-basen-czy-sztuki-walki-takze-moga-stanowic-koszt-podatkowy Wed, 25 Jan 2017 10:44:19 +0100 Odsetki od kredytu hipotecznego mogą zostać zaliczone do kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-odsetki-od-kredytu-hipotecznego-moga-zostac-zaliczone-do-kosztow Wed, 25 Jan 2017 10:44:12 +0100 Duplikat faktury - księgowo i podatkowo https://poradnik.wfirma.pl/-duplikat-faktury-ksiegowo-i-podatkowo Wed, 25 Jan 2017 10:43:21 +0100 Ewidencjonowanie faktur zbiorczych 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencjonowanie-faktur-zbiorczych-2014 Wed, 25 Jan 2017 10:43:05 +0100 Jak rozliczyć w kosztach wigilię firmową? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wigilia-firmowa-moze-zostac-rozliczona-w-kosztach Wed, 25 Jan 2017 10:42:56 +0100 Odszkodowanie z firmowego ubezpieczenia https://poradnik.wfirma.pl/-odszkodowanie-z-firmowego-ubezpieczenia Wed, 25 Jan 2017 10:42:42 +0100 Najczęściej popełniane błędy w czasie inwentaryzacji https://poradnik.wfirma.pl/-najczesciej-popelniane-bledy-w-czasie-inwentaryzacji Wed, 25 Jan 2017 10:42:28 +0100 Dotacje unijne w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-zaksiegowac-w-kpir-srodki-otrzymane-z-funduszy-unijnych Wed, 25 Jan 2017 10:41:44 +0100 Paragon za autostradę w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-paragon-za-autostrade-w-kosztach-firmowych Wed, 25 Jan 2017 10:41:30 +0100 Jak rozliczyć użytkowanie samochodu zastępczego? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczac-koszty-uzywania-samochodu-zastepczego Wed, 25 Jan 2017 10:41:15 +0100 Jak rozliczyć zakup materiałów, które uległy zniszczeniu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczyc-zakup-materialow-ktore-ulegly-zniszczeniu Wed, 25 Jan 2017 10:40:53 +0100 Kurs prawa jazdy kategorii B nie jest kosztem uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-kurs-prawa-jazdy-kategorii-b-nie-sa-kosztem-uzyskania-przychodu Wed, 25 Jan 2017 10:40:31 +0100 Sprzedaż wysyłkowa według nowych zasad https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-wysylkowa-wedlug-nowych-zasad Wed, 25 Jan 2017 10:40:22 +0100 Sprawozdanie finansowe za 2013 rok do 15 lipca 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-sprawozdanie-finansowe-za-2013-rok-do-15-lipca-2014-roku Wed, 25 Jan 2017 10:40:00 +0100 Jak rozliczyć paliwo kupione za granicą? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczac-zakupione-za-granica-paliwo Wed, 25 Jan 2017 10:39:45 +0100 Paragon jako dowód księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-paragon-jako-dowod-ksiegowy Wed, 25 Jan 2017 10:39:17 +0100 Zniszczone i przeterminowane towary w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zniszczone-i-przeterminowane-towary-w-kpir Wed, 25 Jan 2017 10:39:05 +0100 Kompendium wiedzy o podróżach służbowych https://poradnik.wfirma.pl/-kompendium-wiedzy-o-podrozach-sluzbowych-stan-na-2013 Mon, 19 Dec 2016 19:15:19 +0100 Faktura na żądanie nabywcy w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-na-zadanie-nabywcy-w-2014-roku Wed, 25 Jan 2017 10:38:46 +0100 Ekspres do kawy jako koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-zakup-ekspresu-do-kawy-moze-stanowic-koszt-uzyskania-przychodu Wed, 25 Jan 2017 10:38:21 +0100 Indywidualna stawka amortyzacji na samochody osobowe oraz stawki podwyższone https://poradnik.wfirma.pl/-indywidualna-stawka-amortyzacji-na-samochody-osobowe-oraz-stawki-podwyzszone Wed, 25 Jan 2017 10:38:08 +0100 Ryczałt ewidencjonowany https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-ewidencjonowany Wed, 06 May 2015 22:11:51 +0200 Kiedy wydatek staje się kosztem uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-wydatek-staje-sie-kosztem-uzyskania-przychodu Wed, 25 Jan 2017 10:37:29 +0100 Studia i szkolenia przedsiębiorcy w koszty https://poradnik.wfirma.pl/-studia-i-szkolenia-przedsiebiorcy-w-koszty Wed, 25 Jan 2017 10:36:51 +0100 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-wartosci-niematerialnych-i-prawnych1 Wed, 25 Jan 2017 10:36:42 +0100 Kolacje biznesowe czasem mogą być kosztem https://poradnik.wfirma.pl/-kolacje-biznesowe-czasem-moga-byc-kosztem Wed, 25 Jan 2017 10:36:34 +0100 Koszty uzyskania przychodu a minimalizowanie strat https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodu-a-minimalizowanie-strat Wed, 25 Jan 2017 10:36:21 +0100 Jak rozliczyć zakupioną używaną maszynę? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-zakupiona-uzywana-maszyne Wed, 25 Jan 2017 10:36:13 +0100 Rozliczenie wymiany wadliwego środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-wymiany-wadliwego-srodka-trwalego Wed, 25 Jan 2017 10:35:57 +0100 Amortyzacja w działalności sezonowej https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-w-dzialalnosci-sezonowej Wed, 25 Jan 2017 10:35:50 +0100 Nie każdy wydatek możesz zaliczyć do kosztów firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-nie-moze-stanowic-kosztu-uzyskania-przychodu Wed, 25 Jan 2017 10:35:28 +0100 Faktura bez podpisu jest ważna https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-nie-trzeba-podpisywac-faktury Wed, 25 Jan 2017 10:34:57 +0100 Tylko zbędny wydatek nie może być kosztem https://poradnik.wfirma.pl/-tylko-zbedny-wydatek-nie-moze-byc-kosztem Wed, 25 Jan 2017 10:34:42 +0100 Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-z-urzedem-skarbowym-czesc-i Mon, 19 Dec 2016 19:04:17 +0100 Tylko fakturą korygującą zmienisz nabywcę na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-tylko-faktura-korygujaca-zmienisz-nabywce-na-fakturze Mon, 19 Dec 2016 19:15:15 +0100 Reklama na firmowym samochodzie w kosztach podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-reklama-na-firmowym-samochodzie-w-kosztach-podatkowych Wed, 25 Jan 2017 10:34:28 +0100 Podatek od nieruchomości możesz ująć w kosztach https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-od-nieruchomosci-mozesz-ujac-w-kosztach Wed, 25 Jan 2017 10:34:21 +0100 Obowiązki magazynowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-magazynowe-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Wed, 25 Jan 2017 10:34:15 +0100 Naprawa samochodu po wypadku w kosztach firmowych tylko z AC https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-bez-ac-nie-zaliczysz-do-kosztow-wydatkow-poniesionych-na-naprawe-samochodu-po-wypadku Wed, 25 Jan 2017 10:34:07 +0100 Koszty założenia działalności https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-zalozenia-dzialalnosci Thu, 16 Apr 2015 22:22:25 +0200 Jakie dokumenty należy przygotować do celów kontroli? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac-do-celow-kontroli Wed, 25 Jan 2017 10:34:00 +0100 Jak wycenić środek trwały bez dokumentu zakupu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-wycenic-srodek-trwaly-nie-posiadajac-dokumentu-zakupu Wed, 25 Jan 2017 10:33:54 +0100 Wydatki na zieleń wokół firmy jako koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-zielen-wokol-firmy-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu Wed, 25 Jan 2017 10:33:49 +0100 Jak udokumentować w KPiR nieodpłatne nabycie towarów? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-udokumentowac-w-kpir-nieodplatne-nabycie-towarow Mon, 19 Dec 2016 19:00:50 +0100 Wydatki na minimalizowanie strat a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-minimalizowanie-strat-a-koszty-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 18:57:31 +0100 Zareklamowanie wadliwego środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-zareklamowanie-wadliwego-srodka-trwalego Mon, 19 Dec 2016 18:57:27 +0100 Zawieszenie amortyzacji środka trwałego używanego sezonowo https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-amortyzacji-srodka-trwalego-uzywanego-sezonowo Mon, 19 Dec 2016 18:57:20 +0100 Ujemne różnice kursowe w kosztach firmy https://poradnik.wfirma.pl/-ujemne-roznice-kursowe-w-kosztach-firmy Mon, 19 Dec 2016 18:57:17 +0100 Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-podatek-vat-moze-czasem-stanowic-koszt-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 18:57:08 +0100 Czy podatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-podatki-moga-stanowic-koszt-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 18:57:06 +0100 Transakcja sporadyczna - czym jest i czego dotyczy? https://poradnik.wfirma.pl/-transakcja-sporadyczna-czym-jest-i-czego-dotyczy Mon, 19 Dec 2016 16:55:43 +0100 Zakup mebli może stanowić koszt podatkowy firmy https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-mebli-moze-stanowic-koszt-podatkowy-firmy Mon, 19 Dec 2016 16:55:30 +0100 Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty leasingu https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-koszty-leasingu Mon, 19 Dec 2016 16:55:23 +0100 Jak długo należy przechowywać paragony? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-dlugo-nalezy-przechowywac-paragony Mon, 19 Dec 2016 16:55:35 +0100 Limit na rozliczenie gotówkowe należności za dostawę to 15 000 https://poradnik.wfirma.pl/-limit-na-rozliczenie-gotowkowe-naleznosci-za-dostawe-to-15-000 Mon, 19 Dec 2016 16:55:40 +0100 Amortyzacja środka trwałego używanego sezonowo https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-srodka-trwalego-uzywanego-sezonowo Mon, 19 Dec 2016 16:54:30 +0100 Czy do ewidencjonowania opłat bankowych wystarczy tylko wyciąg? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-do-ewidencjonowania-oplat-bankowych-wystarczy-tylko-wyciag Mon, 19 Dec 2016 16:54:28 +0100 Faktura zbiorcza - kiedy można ją wystawić? https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-zbiorcza-kiedy-mozna-ja-wystawic Mon, 19 Dec 2016 16:54:23 +0100 Różnice kursowe w ujęciu podatkowym https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-kursowe-w-ujeciu-podatkowym Mon, 19 Dec 2016 16:54:20 +0100 Przekazanie towarów na potrzeby reklamy https://poradnik.wfirma.pl/-przekazanie-towarow-na-potrzeby-reklamy Mon, 19 Dec 2016 16:52:49 +0100 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT https://poradnik.wfirma.pl/-wewnatrzwspolnotowa-dostawa-towarow-wdt Mon, 19 Dec 2016 16:52:45 +0100 Jak rozliczać wykorzystywanie samochodów na potrzeby działalności gospodarczej? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-wykorzystywanie-samochodow-na-potrzeby-dzialalnosci-gospodarczej Mon, 19 Dec 2016 16:54:16 +0100 Ogrodzenie nieruchomości w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-ogrodzenie-nieruchomosci-w-kosztach-firmowych Mon, 19 Dec 2016 16:52:38 +0100 Kto musi rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej? https://poradnik.wfirma.pl/-kto-musi-rejestrowac-sprzedaz-na-kasie-fiskalnej Mon, 19 Dec 2016 16:52:35 +0100 Jak przyśpieszyć amortyzację samochodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-amortyzacje-samochodu-mozna-przyspieszyc Mon, 19 Dec 2016 16:51:54 +0100 Jak dokumentować zakup na targowiskach? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-dokumentowac-zakup-na-targowiskach Mon, 19 Dec 2016 16:51:48 +0100 Czy brak ciągłości numeracji faktur z zachowaniem ich unikalności jest zgodny z przepisami? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-brak-ciaglosci-numeracji-faktur-z-zachowaniem-ich-unikalnosci-jest-zgodny-z-przepisami Mon, 19 Dec 2016 16:51:57 +0100 Wydatki poniesione podczas spotkania z kontrahentem w restauracji a koszty uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-poniesione-podczas-spotkania-z-kontrahentem-w-restauracji-a-koszty-uzyskania-przychodow Mon, 19 Dec 2016 16:52:32 +0100 Nekrologi i wiązanki jako koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-nekrologi-i-okolicznosciowe-wiazanki-tez-moga-stanowic-koszt-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 16:51:42 +0100 Wydatki uregulowane kartą kredytową a ewidencja w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-uregulowane-karta-kredytowa-a-ewidencja-w-kpir Mon, 19 Dec 2016 16:51:30 +0100 Zakup towaru na targowisku - ewidencja w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-towaru-na-targowisku-ewidencja-w-kpir Mon, 19 Dec 2016 16:49:52 +0100 Czy nieodpłatne użyczenie składników majątku rodzi przychód dla przedsiębiorcy? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-nieodplatne-uzyczenie-skladnikow-majatku-rodzi-przychod-dla-przedsiebiorcy Mon, 19 Dec 2016 16:51:45 +0100 Remont a ulepszenie środka trwałego https://poradnik.wfirma.pl/-remont-a-ulepszenie-srodka-trwalego Mon, 19 Dec 2016 16:49:48 +0100 Podróże służbowe https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe Mon, 19 Dec 2016 16:49:46 +0100 Jakie dane powinna zawierać ewidencja sprzedaży? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-dane-powinna-zawierac-ewidencja-sprzedazy Mon, 19 Dec 2016 16:49:42 +0100 Nazwy oddziałów przedsiębiorstwa na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-nazwy-oddzialow-przedsiebiorstwa-na-fakturze Mon, 19 Dec 2016 16:49:28 +0100 Ewidencja materiałów pomocniczych w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-materialow-pomocniczych-w-kpir Mon, 19 Dec 2016 16:47:19 +0100 Czy można jednorazowo zamortyzować inwestycję w obcym środku trwałym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-jednorazowo-zamortyzowac-inwestycje-w-obcym-srodku-trwalym Mon, 19 Dec 2016 16:47:21 +0100 Nowe zasady sporządzania spisu z natury https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-zasady-sporzadzania-spisu-z-natury Mon, 19 Dec 2016 16:49:27 +0100 Opłata skarbowa może stanowić koszt uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-oplata-skarbowa-moze-stanowic-koszt-uzyskania-przychodow Mon, 19 Dec 2016 16:47:15 +0100 Faktura od zagranicznego kontrahenta w PKPiR https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-od-zagranicznego-kontrahenta-w-pkpir Mon, 19 Dec 2016 16:47:12 +0100 Rozliczenie sprzedaży na serwisach zakupów grupowych typu Groupon.pl czy też Gruper.pl https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-sprzedazy-na-serwisach-zakupow-grupowych-typu-groupon-pl-czy-tez-gruper-pl Mon, 19 Dec 2016 16:47:08 +0100 Odsetki od kredytu na samochód jako koszt podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-odsetki-od-kredytu-na-samochod-moga-byc-kosztem Mon, 19 Dec 2016 16:39:35 +0100 Sprzedaż samochodu firmowego przez ryczałtowca https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-samochodu-firmowego-przez-ryczaltowca Mon, 19 Dec 2016 16:39:31 +0100 Odsetki od kredytu mieszkaniowego jako koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-do-kosztow-mozesz-zaliczyc-odsetki-od-kredytu-mieszkaniowego Mon, 19 Dec 2016 16:39:23 +0100 Opłata za śmieci może stanowić wydatek firmowy https://poradnik.wfirma.pl/-oplata-za-smieci-moze-stanowic-wydatek-firmowy Mon, 19 Dec 2016 16:39:19 +0100 Możliwość amortyzacji samochodu współmałżonka https://poradnik.wfirma.pl/-mozliwosc-amortyzacji-samochodu-wspolmalzonka Mon, 19 Dec 2016 16:39:13 +0100 Sprzedaż samochodu firmowego stanowiącego współwłasność małżeńską https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-samochodu-firmowego-stanowiacego-wspolwlasnosc-malzenska Mon, 19 Dec 2016 14:54:34 +0100 Co stanowi koszt uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-stanowi-koszt-podatkowy Mon, 19 Dec 2016 14:54:24 +0100 Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej? https://poradnik.wfirma.pl/-kto-moze-skorzystac-z-amortyzacji-jednorazowej Mon, 19 Dec 2016 14:54:17 +0100 Ewidencja przebiegu pojazdu w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-ewidencjonowac-przebieg-pojazdu-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Mon, 19 Dec 2016 14:54:06 +0100 Zakupiony grunt jako towar w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zakupiony-grunt-jako-towar-w-kpir Mon, 19 Dec 2016 14:53:45 +0100 Amortyzacja degresywna krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-wyglada-amortyzacja-wedlug-metody-degresywnej Mon, 19 Dec 2016 14:52:05 +0100 Jak dokumentować koszty w Księdze Przychodów i Rozchodów? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-dokumentowac-koszty-w-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Mon, 19 Dec 2016 14:51:59 +0100 Abonament na usługi doradcze w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-abonament-na-uslugi-doradcze-w-kosztach-firmowych Mon, 19 Dec 2016 14:51:53 +0100 Gadżety z nazwą firmy jako koszt podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-gadzety-z-nazwa-firmy-moga-czasami-stanowic-koszt-podatkowy Mon, 19 Dec 2016 14:51:44 +0100 Sprzedaż domu wykorzystywanego w działalności a opodatkowanie https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-domu-wykorzystywanego-w-dzialalnosci-a-opodatkowanie Mon, 19 Dec 2016 14:41:12 +0100 Kolektory słoneczne w działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-kolektory-sloneczne-w-dzialalnosci-gospodarczej Mon, 19 Dec 2016 14:40:58 +0100 Kara umowna w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-w-jaki-sposob-zaliczyc-kare-umowna-do-kosztow-firmowych Mon, 19 Dec 2016 14:40:52 +0100 Czy kara umowna zwiększa wartość początkową środka trwałego? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-kara-umowna-zwieksza-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego Mon, 19 Dec 2016 14:40:27 +0100 Kiedy ująć w kosztach składki ZUS? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-nalez-ujac-w-kosztach-skladki-do-zus Mon, 19 Dec 2016 14:40:22 +0100 Opłaty pocztowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-oplaty-pocztowe-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Mon, 19 Dec 2016 14:40:07 +0100 Prowizje bankowe naliczane przez Pay Pal mogą być kosztem! https://poradnik.wfirma.pl/-prowizje-bankowe-naliczane-przez-pay-pal-moga-byc-kosztem Mon, 19 Dec 2016 14:39:37 +0100 Nie każdą sprzedaż trzeba ujmować na kasie (cz. 2) - zwolnienia przedmiotowe https://poradnik.wfirma.pl/-nie-kazda-sprzedaz-trzeba-ujmowac-na-kasie-cz-2-zwolnienia-przedmiotowe Mon, 19 Dec 2016 14:37:55 +0100 Wydatki na parking i autostradę tylko w ramach kilometrówki https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-parking-i-autostrade-tylko-w-ramach-kilometrowki Mon, 19 Dec 2016 14:37:44 +0100 Potwierdzenia zapłaty kosztów - czy są konieczne? https://poradnik.wfirma.pl/-potwierdzenia-zaplaty-kosztow-czy-sa-konieczne Mon, 19 Dec 2016 14:36:53 +0100 Nie każdą sprzedaż trzeba ujmować na kasie (cz. 1) - zwolnienia podmiotowe https://poradnik.wfirma.pl/-nie-kazda-sprzedaz-trzeba-ujmowac-na-kasie-cz-1-zwolnienia-podmiotowe Mon, 19 Dec 2016 14:36:46 +0100 Czy wiesz, że możesz być zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-byc-zwolniony-z-obowiazku-prowadzenia-kpir Mon, 19 Dec 2016 14:36:43 +0100 Odzież motocyklowa jako koszt uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-odziez-motocyklowa-moze-stanowic-koszty-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 14:08:10 +0100 Ważne terminy (do kiedy VAT, dochodowy, ZUS) https://poradnik.wfirma.pl/-wazne-terminy-do-kiedy-vat-dochodowy-zus Sat, 15 Aug 2015 22:15:36 +0200 Czy utracone wadium może być kosztem podatkowym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-utracone-wadium-moze-byc-kosztem-podatkowym Sun, 18 Dec 2016 14:50:14 +0100 Zbyt ogólny opis na paragonie fiskalnym może wiązać się z mandatem https://poradnik.wfirma.pl/-zbyt-ogolny-opis-na-paragonie-fiskalnym-moze-wiazac-sie-z-mandatem Sun, 18 Dec 2016 14:50:11 +0100 Jakie dodatkowe ewidencje muszą założyć przedsiębiorcy prowadzący PKPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-dodatkowe-ewidencje-musza-zalozyc-przedsiebiorcy-prowadzacy-pkpir Sun, 18 Dec 2016 14:50:08 +0100 Jak rozliczać koszty reklamy na Facebooku i Google AdWords? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-koszty-reklamy-na-facebooku-i-google-adwords Sun, 18 Dec 2016 14:50:05 +0100 Jak zaksięgować duplikat faktury? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-duplikat-faktury-nie-zawsze-moze-byc-zaksiegowany-w-biezacym-okresie Sun, 18 Dec 2016 14:50:00 +0100 Kiedy wierzytelność nieściągalna może stanowić koszt uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-wierzytelnosc-niesciagalna-moze-stanowic-koszt-uzyskania-przychodu Mon, 19 Dec 2016 13:53:22 +0100 Ewidencja kar umownych w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-kar-umownych-w-kpir Sun, 18 Dec 2016 14:49:26 +0100 Brak NIP nabywcy na fakturze kosztowej https://poradnik.wfirma.pl/-brak-nip-nabywcy-na-fakturze-kosztowej Sun, 18 Dec 2016 14:49:10 +0100 Jak rozliczyć towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-rozliczyc-w-kpir-towar-handlowy-przekazany-na-potrzeby-wewnetrzne-firmy Sun, 18 Dec 2016 14:49:07 +0100 Cena samochodu a koszty uzyskania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-cena-samochodu-a-koszty-uzyskania-przychodow Sun, 18 Dec 2016 14:48:20 +0100 Ubezpieczenie przedsiębiorcy i członków zarządu a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-przedsiebiorcy-i-czlonkow-zarzadu-a-koszty-uzyskania-przychodu Sun, 18 Dec 2016 14:48:17 +0100 Duplikat faktury a korekta kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-duplikat-faktury-a-korekta-kosztow Sun, 18 Dec 2016 14:48:13 +0100 Jak ująć w KPiR sprzedaż nieruchomości? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ujac-w-kpir-sprzedaz-nieruchomosci Sun, 18 Dec 2016 14:48:09 +0100 Jak rozliczyć wyjście do restauracji z kontrahentem? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-wydatki-na-wyjscie-do-restauracji-z-kontrahentem-nie-moga-byc-kosztem Sun, 18 Dec 2016 14:48:06 +0100 Ile lat należy przechowywać paragony? https://poradnik.wfirma.pl/-ile-lat-nalezy-przechowywac-paragony Sun, 18 Dec 2016 14:48:03 +0100 KPiR w gospodarstwie rolnym https://poradnik.wfirma.pl/-kpir-w-gospodarstwie-rolnym Sun, 18 Dec 2016 14:47:59 +0100 Kiedy można wystawić fakturę w języku obcym? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozna-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym Sun, 18 Dec 2016 14:47:53 +0100 Rozliczanie kosztów i przychodów związanych z kontem bankowym https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczanie-kosztow-i-przychodow-zwiazanych-z-kontem-bankowym Sun, 18 Dec 2016 14:47:51 +0100 Ujmowanie w KPiR miesięcznych raportów z kasy https://poradnik.wfirma.pl/-ujmowanie-w-kpir-miesiecznych-raportow-z-kasy Sun, 18 Dec 2016 14:31:34 +0100 PKPiR - metody i terminy ujmowania przychodów https://poradnik.wfirma.pl/-pkpir-metody-i-terminy-ujmowania-przychodow Sun, 18 Dec 2016 14:31:43 +0100 Dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej a koszty https://poradnik.wfirma.pl/-dwa-telefony-w-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-a-koszty Sun, 18 Dec 2016 14:47:47 +0100 Odsetki z tytułu opóźnionej opłaty - kiedy stanowią koszt? https://poradnik.wfirma.pl/-odsetki-z-tytulu-opoznionej-oplaty-kiedy-stanowia-koszt Sun, 18 Dec 2016 14:31:38 +0100 Dowód przesunięcia towarów pomiędzy zakładami przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-dowod-przesuniecia-towarow-pomiedzy-zakladami-przedsiebiorcy Sun, 18 Dec 2016 14:31:32 +0100 Moneyback jako przychód https://poradnik.wfirma.pl/-moneyback-jako-przychod Sun, 18 Dec 2016 14:31:04 +0100 Ryczałt a amortyzacja środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-a-amortyzacja-srodkow-trwalych Sun, 18 Dec 2016 14:31:24 +0100 Czy garnitur z logo firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-garnitur-z-logo-firmy-mozna-zaliczyc-do-kosztow-uzyskania-przychodow Sun, 18 Dec 2016 14:31:21 +0100 Ujęcie błędnych paragonów z kasy fiskalnej w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ujecie-blednych-paragonow-z-kasy-fiskalnej-w-kpir Sun, 18 Dec 2016 14:31:27 +0100 Ewidencjonowanie przychodów bezrachunkowych https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencjonowanie-przychodow-bezrachunkowych Sun, 18 Dec 2016 14:31:08 +0100 Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny https://poradnik.wfirma.pl/-przejscie-z-miesiecznego-rozliczania-vat-na-kwartalny Sun, 18 Dec 2016 14:31:15 +0100 Rozliczenia z urzędem skarbowym - część II https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-z-urzedem-skarbowym-czesc-ii Sun, 18 Dec 2016 14:31:29 +0100 Koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-prowadzenia-dzialalnosci-we-wlasnym-mieszkaniu Sun, 18 Dec 2016 14:30:50 +0100 Moment ujęcia importu towarów w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-moment-ujecia-importu-towarow-w-kpir Sun, 18 Dec 2016 14:30:47 +0100 Ujmowanie delegacji w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-ujmowanie-delegacji-w-kpir Sun, 18 Dec 2016 14:30:44 +0100 Czy przedsiębiorca może prowadzić kilka KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-przedsiebiorca-moze-prowadzic-kilka-kpir Sun, 18 Dec 2016 14:30:40 +0100 Kto ma obowiązek prowadzić księgę przychodów i rozchodów? https://poradnik.wfirma.pl/-kto-ma-obowiazek-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow Sun, 18 Dec 2016 14:30:34 +0100 Ujęcie w kosztach opłaty wstępnej przy umowie leasingu https://poradnik.wfirma.pl/-ujecie-w-kosztach-oplaty-wstepnej-przy-umowie-leasingu Sun, 18 Dec 2016 14:30:30 +0100 Dowód wewnętrzny jako dokument księgowy https://poradnik.wfirma.pl/-dowod-wewnetrzny-jako-dokument-ksiegowy Sun, 18 Dec 2016 14:30:56 +0100 Zakładanie firmy https://poradnik.wfirma.pl/-zakladanie-firmy Sun, 18 Dec 2016 14:30:26 +0100 Czym różni się nota księgowa od noty korygującej? https://poradnik.wfirma.pl/-czym-rozni-sie-nota-ksiegowa-od-noty-korygujacej Sun, 18 Dec 2016 14:30:59 +0100 Komis - sposób rozliczania https://poradnik.wfirma.pl/-komis-sposob-rozliczania Thu, 27 Oct 2016 11:53:50 +0200 Dokładna nazwa towaru na paragonie fiskalnym https://poradnik.wfirma.pl/-dokladna-nazwa-towaru-na-paragonie-fiskalnym Thu, 27 Oct 2016 11:53:48 +0200 Czy wydatki na zieleń wokół siedziby firmy stanowią koszty reprezentacji? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wydatki-na-zielen-wokol-siedziby-firmy-stanowia-koszty-reprezentacji Thu, 27 Oct 2016 11:53:47 +0200 PKPiR - metody i terminy ujmowania kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-pkpir-metody-i-terminy-ujmowania-kosztow Thu, 27 Oct 2016 11:53:46 +0200 Korekta kosztów w KPiR - jakie dokumenty? https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-stosowane-przy-korekcie-kosztow-w-kpir Thu, 27 Oct 2016 11:53:44 +0200 Kary umowne a koszty uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-kary-umowne-a-koszty-uzyskania-przychodu Thu, 27 Oct 2016 11:53:42 +0200 Kara umowna za opóźnienie realizacji projektu a koszty podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-kara-umowna-za-opoznienie-realizacji-projektu-a-koszty-podatkowe Thu, 27 Oct 2016 11:53:41 +0200 Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-odsetki-od-zaciagnietego-kredytu-na-zakup-nieruchomosci-stanowia-koszty-uzyskania-przychodu Thu, 27 Oct 2016 11:53:39 +0200 Czy odpisy amortyzacyjne od samochodu stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-odpisy-amortyzacyjne-od-samochodu-stanowia-koszty-uzyskania-przychodow-w-pelnej-wysokosci Thu, 27 Oct 2016 11:53:38 +0200 Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży aplikacji na App Store oraz Google Play? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-przychody-ze-sprzedazy-aplikacji-na-app-store-oraz-google-play Thu, 27 Oct 2016 11:53:37 +0200 Czy anulowanie zwróconej przez klienta faktury jest możliwe? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-anulowanie-zwroconej-przez-klienta-faktury-jest-mozliwe Thu, 27 Oct 2016 11:53:35 +0200 Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć podatek VAT? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-do-kosztow-uzyskania-przychodow-mozna-zaliczyc-podatek-vat Thu, 27 Oct 2016 11:53:33 +0200 Diety z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy kosztami uzyskania przychodów? https://poradnik.wfirma.pl/-diety-z-tytulu-podrozy-sluzbowej-przedsiebiorcy-kosztami-uzyskania-przychodow Thu, 27 Oct 2016 11:53:32 +0200 Zakup paliwa za granicą https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-paliwa-za-granica Thu, 27 Oct 2016 11:53:30 +0200 Kto nie musi prowadzić KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-kto-nie-musi-prowadzic-kpir Thu, 27 Oct 2016 11:53:28 +0200 Wynagrodzenie a data ujęcia w kosztach https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-a-data-ujecia-w-kosztach Thu, 27 Oct 2016 11:53:26 +0200 Amortyzacja a wartość początkowa do 3500 PLN https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-a-wartosc-poczatkowa-do-3500-pln Thu, 27 Oct 2016 11:53:24 +0200 Wydatki na wystrój siedziby firmy a koszty https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-wystroj-siedziby-firmy-a-koszty Thu, 27 Oct 2016 11:53:23 +0200 Polisa na życie przedsiębiorcy a koszty https://poradnik.wfirma.pl/-polisa-na-zycie-przedsiebiorcy-a-koszty Thu, 27 Oct 2016 11:53:21 +0200 Skan faktury jako faktura elektroniczna? https://poradnik.wfirma.pl/-skan-faktury-jako-faktura-elektroniczna Thu, 27 Oct 2016 11:53:20 +0200 Wydatki w ramach kilometrówki https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-w-ramach-kilometrowki Thu, 27 Oct 2016 11:53:18 +0200 Kradzież samochodu będącego środkiem trwałym firmy https://poradnik.wfirma.pl/-kradziez-samochodu-bedacego-srodkiem-trwalym-firmy Thu, 27 Oct 2016 11:53:17 +0200 Jak postępować w przypadku, gdy zaginął oryginał faktury? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-postepowac-w-przypadku-gdy-zaginal-oryginal-faktury Thu, 27 Oct 2016 11:53:15 +0200 Jak rozliczać faktury otrzymane od małych podatników? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-faktury-otrzymane-od-malych-podatnikow Thu, 27 Oct 2016 11:53:14 +0200 Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-opodatkowanie-najmu-ryczaltem-w-przypadku-przedsiebiorcy Thu, 27 Oct 2016 11:53:06 +0200 Kiedy nie trzeba prowadzić kilometrówki? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-nie-zawsze-obowiazuje-cie-kilometrowka Thu, 27 Oct 2016 11:53:01 +0200 Co jest konieczne do rozpoczęcia amortyzacji? https://poradnik.wfirma.pl/-co-jest-konieczne-do-rozpoczecia-amortyzacji Thu, 27 Oct 2016 11:53:12 +0200 Rezygnacja z karty w trakcie roku podatkowego https://poradnik.wfirma.pl/-rezygnacja-z-karty-w-trakcie-roku-podatkowego Thu, 27 Oct 2016 11:53:09 +0200 Limity dla przedsiębiorców w 2013 roku https://poradnik.wfirma.pl/-limity-dla-przedsiebiorcow-w-2013-roku Thu, 27 Oct 2016 11:53:08 +0200 Korzystałeś z dotacji - nie możesz dokonać jednorazowej amortyzacji https://poradnik.wfirma.pl/-korzystales-z-dotacji-nie-mozesz-dokonac-jednorazowej-amortyzacji Thu, 27 Oct 2016 11:53:02 +0200 Koszty pracownicze zwolnione z podatku dochodowego https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-pracownicze-zwolnione-z-podatku-dochodowego Thu, 27 Oct 2016 11:53:00 +0200 Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-koszty Thu, 27 Oct 2016 11:52:58 +0200 Jeden paragon a dwie faktury https://poradnik.wfirma.pl/-jeden-paragon-a-dwie-faktury Thu, 27 Oct 2016 11:52:57 +0200 Co jest przychodem u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym? https://poradnik.wfirma.pl/-co-jest-przychodem-u-przedsiebiorcow-opodatkowanych-ryczaltem-ewidencjonowanym Thu, 27 Oct 2016 11:52:56 +0200 Nazwa towaru na fakturze zaliczkowej https://poradnik.wfirma.pl/-nazwa-towaru-na-fakturze-zaliczkowej Thu, 27 Oct 2016 11:52:55 +0200 Nota obciążeniowa w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-nota-obciazeniowa-w-kpir Thu, 27 Oct 2016 11:52:53 +0200 Jak dokumentować sprzedaż na rzecz osób fizycznych? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-dokumentowac-sprzedaz-na-rzecz-osob-fizycznych Thu, 27 Oct 2016 11:52:52 +0200 CB radio w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-cb-radio-w-kosztach-firmowych Thu, 27 Oct 2016 08:43:30 +0200 Jakie korzyści płyną z prowadzenia działalności w mieszkaniu? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-korzysci-plyna-z-prowadzenia-dzialalnosci-w-mieszkaniu Thu, 27 Oct 2016 13:53:12 +0200 Czy kaucja jest kosztem podatkowym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-kaucja-jest-kosztem-podatkowym Thu, 27 Oct 2016 08:43:27 +0200 Czy „mały podatnik” ma prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-maly-podatnik-ma-prawo-do-jednorazowego-odpisu-amortyzacyjnego-od-zakupionego-samochodu Thu, 27 Oct 2016 08:43:26 +0200 Alkohol nie stanowi kosztu uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-alkohol-nie-stanowi-kosztu-uzyskania-przychodu Thu, 27 Oct 2016 08:43:24 +0200 Opłaty za korzystanie ze środowiska https://poradnik.wfirma.pl/-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska Thu, 27 Oct 2016 08:43:23 +0200 Barter - czym jest i jak go ewidencjonować https://poradnik.wfirma.pl/-barter-czym-jest-i-jak-go-ewidencjonowac Thu, 27 Oct 2016 08:43:22 +0200 Definicja prezentów o małej wartości https://poradnik.wfirma.pl/-definicja-prezentow-o-malej-wartosci Sat, 08 Oct 2016 12:03:57 +0200 Ewidencja prowadzona przez podmiot zwolniony z VAT https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-prowadzona-przez-podmiot-zwolniony-z-vat Sat, 08 Oct 2016 12:03:56 +0200 KW jako podstawa księgowania w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-kw-jako-podstawa-ksiegowania-w-kpir Sat, 08 Oct 2016 12:03:52 +0200 Strona internetowa firmy jako koszt podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-strona-internetowa-firmy-jako-koszt-podatkowy Sat, 08 Oct 2016 12:03:51 +0200 Brak podpisów oraz pieczątek na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-brak-podpisow-oraz-pieczatek-na-fakturze Thu, 27 Oct 2016 13:33:10 +0200 Paragon za przejazd taksówką podstawą wpisu do KPiR? https://poradnik.wfirma.pl/-paragon-za-przejazd-taksowka-podstawa-wpisu-do-kpir Sat, 08 Oct 2016 12:03:45 +0200 Jak rozliczać czynsz za wynajem samochodu osobowego? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczac-czynsz-za-wynajem-samochodu-osobowego Sat, 08 Oct 2016 12:03:43 +0200 Składki ZUS osoby współpracującej a odliczenie od dochodu https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-osoby-wspolpracujacej-a-odliczenie-od-dochodu Sat, 08 Oct 2016 12:03:42 +0200 Sprzedaż środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-srodkow-trwalych Sat, 08 Oct 2016 12:03:41 +0200 Czy opłata za przejazd autostradą jest kosztem uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-oplata-za-przejazd-autostrada-jest-kosztem-uzyskania-przychodu Sat, 08 Oct 2016 12:03:39 +0200 Wycofanie środka trwałego na cele prywatne https://poradnik.wfirma.pl/-wycofanie-srodka-trwalego-na-cele-prywatne Sat, 08 Oct 2016 12:03:38 +0200 Czy wydatki na zakup kart telefonicznych mogą być kosztem uzyskania przychodu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wydatki-na-zakup-kart-telefonicznych-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu Sat, 08 Oct 2016 12:03:35 +0200 Czy zwrot wydatków z karty kredytowej stanowi przychód do opodatkowania? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-zwrot-wydatkow-z-karty-kredytowej-stanowi-przychod-do-opodatkowania Sat, 08 Oct 2016 12:03:32 +0200 Data sprzedaży na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-data-sprzedazy-na-fakturze Sat, 08 Oct 2016 12:03:31 +0200 Nota korygująca https://poradnik.wfirma.pl/-nota-korygujaca Sat, 08 Oct 2016 12:03:30 +0200 Jak poprawnie zaksięgować leasing? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-poprawnie-zaksiegowac-leasing Sat, 08 Oct 2016 12:03:29 +0200 Zamknięcie roku u ryczałtowca https://poradnik.wfirma.pl/-zamkniecie-roku-u-ryczaltowca Sat, 08 Oct 2016 12:03:28 +0200 Nabycie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego przez nievatowca https://poradnik.wfirma.pl/-nabycie-plodow-rolnych-od-rolnika-ryczaltowego-przez-nievatowca Sat, 08 Oct 2016 12:03:27 +0200 Zamknięcie roku w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-zamkniecie-roku-w-kpir Sat, 08 Oct 2016 12:03:25 +0200 Rozliczenie wydatków na Internet przez przedsiębiorcę https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-wydatkow-na-internet-przez-przedsiebiorce Sat, 08 Oct 2016 12:03:24 +0200 Google AdSense i AdMob - jak rozliczać przychody? https://poradnik.wfirma.pl/-google-adsense-i-admob-jak-rozliczac-przychody Sat, 08 Oct 2016 12:03:23 +0200 Czy zapłacone mandaty mogą być kosztem podatkowym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-zaplacone-mandaty-moga-byc-kosztem-podatkowym Sat, 08 Oct 2016 12:03:21 +0200 Definicja samochodu osobowego - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-definicja-samochodu-osobowego-2013 Thu, 27 Oct 2016 08:43:19 +0200 Możesz płacić podatek w formie stałej zaliczki https://poradnik.wfirma.pl/-mozesz-placic-podatek-w-formie-stalej-zaliczki Sat, 08 Oct 2016 12:03:49 +0200 Podatek VAT możesz odliczyć 5 lat wstecz korygując pierwotną deklarację https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-vat-mozesz-odliczyc-5-lat-wstecz-korygujac-pierwotna-deklaracje Sat, 08 Oct 2016 12:03:48 +0200 Podatek VAT od mediów odlicza się w dacie płatności https://poradnik.wfirma.pl/-podatek-vat-od-mediow-odlicza-sie-w-dacie-platnosci Sat, 08 Oct 2016 12:03:47 +0200 Jak ująć w księdze polisę ubezpieczeniową obejmującą dwa lata podatkowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ujac-w-ksiedze-polise-ubezpieczeniowa-obejmujaca-dwa-lata-podatkowe Sat, 08 Oct 2016 12:03:22 +0200 Terminy wpisów w KPIR https://poradnik.wfirma.pl/-terminy-wpisow-w-kpir Sat, 08 Oct 2016 12:03:19 +0200 Zasady ewidencjonowania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-ewidencjonowania-przychodow-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow Sat, 08 Oct 2016 12:03:16 +0200 Jak przeprowadzić remanent w firmie? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-przeprowadzic-remanent-w-firmie Thu, 27 Oct 2016 08:43:18 +0200 Sprzedaż środka trwałego w zawieszonej działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-srodka-trwalego-w-zawieszonej-dzialalnosci-gospodarczej Sat, 08 Oct 2016 12:03:10 +0200 Zawieszenie działalności a ulga z tytułu nabycia kasy https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-a-ulga-z-tytulu-nabycia-kasy Sat, 08 Oct 2016 12:03:12 +0200 Niektóre podatki rozliczane w kosztach firmowych https://poradnik.wfirma.pl/-niektore-podatki-rozliczane-w-kosztach-firmowych Sat, 08 Oct 2016 12:03:11 +0200 Dokument księgowy musi posiadać podpis sporządzającego https://poradnik.wfirma.pl/-dokument-ksiegowy-musi-posiadac-podpis-sporzadzajacego Sat, 08 Oct 2016 12:03:08 +0200 E-księgowość https://poradnik.wfirma.pl/-e-ksiegowosc Thu, 27 Oct 2016 08:43:15 +0200 Czy wraz z kasą fiskalną prowadzić inne ewidencje? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wraz-z-kasa-fiskalna-prowadzic-inne-ewidencje Sat, 08 Oct 2016 12:02:59 +0200 Zawieszenie działalności gospodarczej a amortyzacja https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-amortyzacja Sat, 08 Oct 2016 12:02:58 +0200 Kiedy ująć w księdze faktury za energię? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-ujac-w-ksiedze-faktury-za-energie Sat, 08 Oct 2016 12:02:56 +0200 Czy odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie niekorzystnej umowy może być kosztem podatkowym? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-odszkodowanie-za-przedterminowe-rozwiazanie-niekorzystnej-umowy-moze-byc-kosztem-podatkowym Sat, 08 Oct 2016 12:02:53 +0200 Wartości niematerialne i prawne https://poradnik.wfirma.pl/-wartosci-niematerialne-i-prawne Sat, 08 Oct 2016 10:09:51 +0200 Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją a ulga https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-kasy-fiskalnej-sfinansowany-dotacja-a-ulga Sat, 08 Oct 2016 12:02:52 +0200 Działalność gospodarcza i umowa o pracę a zaliczka na PIT https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-i-umowa-o-prace-a-zaliczka-na-pit Sat, 08 Oct 2016 12:02:51 +0200 Faktura dokumentująca zakup towarów w KPiR https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-dokumentujaca-zakup-towarow-w-kpir Sat, 08 Oct 2016 12:02:49 +0200 Błędna, zniszczona lub zagubiona faktura https://poradnik.wfirma.pl/-bledna-zniszczona-lub-zagubiona-faktura Thu, 27 Oct 2016 08:43:05 +0200 Niewykazanie kosztu a rzetelność księgi przychodów i rozchodów https://poradnik.wfirma.pl/-niewykazanie-kosztu-a-rzetelnosc-ksiegi-przychodow-i-rozchodow Thu, 27 Oct 2016 08:43:03 +0200 Skutki zaliczenia samochodu w koszty z chwilą zakupu https://poradnik.wfirma.pl/-skutki-zaliczenia-samochodu-w-koszty-z-chwila-zakupu Thu, 27 Oct 2016 08:43:02 +0200 Kilometrówka przy długotrwałym najmie samochodów https://poradnik.wfirma.pl/-kilometrowka-przy-dlugotrwalym-najmie-samochodow Thu, 27 Oct 2016 08:43:01 +0200 Wypłacony ryczałt podlega podatkowi dochodowemu https://poradnik.wfirma.pl/-wyplacony-ryczalt-podlega-podatkowi-dochodowemu Thu, 27 Oct 2016 08:42:58 +0200 Wypłacony ekwiwalent nie podlega podatkowi dochodowemu a jest kosztem https://poradnik.wfirma.pl/-wyplacony-ekwiwalent-nie-podlega-podatkowi-dochodowemu-a-jest-kosztem Thu, 27 Oct 2016 08:42:57 +0200 Możesz się rozliczać z urzędem elektronicznie https://poradnik.wfirma.pl/-mozesz-sie-rozliczac-z-urzedem-elektronicznie Thu, 27 Oct 2016 08:42:56 +0200 Podmioty polskie mogą rozliczać się pomiędzy sobą w walucie obcej https://poradnik.wfirma.pl/-podmioty-polskie-moga-rozliczac-sie-pomiedzy-soba-w-walucie-obcej Thu, 27 Oct 2016 08:42:54 +0200 Składki na ZUS zaliczamy do kosztów ale dopiero po ich zapłaceniu https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-na-zus-zaliczamy-do-kosztow-ale-dopiero-po-ich-zaplaceniu Sat, 08 Oct 2016 10:10:00 +0200 Błędy organów podatkowych przy wydawaniu interpretacji indywidualnych https://poradnik.wfirma.pl/-bledy-organow-podatkowych-przy-wydawaniu-interpretacji-indywidualnych Thu, 27 Oct 2016 08:42:44 +0200 Ryczałt często się myli z ekwiwalentem https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-czesto-sie-myli-z-ekwiwalentem Thu, 27 Oct 2016 08:42:43 +0200 Dokumenty źródłowe księgowe przechowujemy faktycznie 6 lat https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-zrodlowe-ksiegowe-przechowujemy-faktycznie-6-lat Thu, 27 Oct 2016 08:42:42 +0200 Dokumenty pracownicze do ZUS przechowujemy 5 lat https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-pracownicze-do-zus-przechowujemy-5-lat Thu, 29 Sep 2016 18:15:54 +0200 Zryczałtowany podatek od przychodów ogranicza zakres świadczonych usług https://poradnik.wfirma.pl/-zryczaltowany-podatek-od-przychodow-ogranicza-zakres-swiadczonych-uslug Thu, 27 Oct 2016 08:42:39 +0200 Alkohol czasem może być kosztem https://poradnik.wfirma.pl/-alkohol-czasem-moze-byc-kosztem Thu, 27 Oct 2016 08:42:38 +0200 Różne metody amortyzacji samochodu osobowego https://poradnik.wfirma.pl/-rozne-metody-amortyzacji-samochodu-osobowego Fri, 25 Nov 2016 15:07:19 +0100 Koszty przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-przedsiebiorcy Sat, 08 Oct 2016 10:09:55 +0200 Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy https://poradnik.wfirma.pl/-pierwsze-kroki-na-drodze-do-wlasnej-firmy Thu, 27 Oct 2016 13:13:47 +0200 Ubezpieczenie OC i AC a międzyokresowe rozliczenie kosztów https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-oc-i-ac-a-miedzyokresowe-rozliczenie-kosztow Sat, 08 Oct 2016 10:09:58 +0200 Wakacje w samochodzie służbowym https://poradnik.wfirma.pl/-wakacje-w-samochodzie-sluzbowym Thu, 27 Oct 2016 08:42:51 +0200 Najważniejsze zagadnienia związane z amortyzacją jednorazową https://poradnik.wfirma.pl/-najwazniejsze-zagadnienia-zwiazane-z-amortyzacja-jednorazowa Sat, 08 Oct 2016 10:09:52 +0200 Samochód w firmie w 2011 roku https://poradnik.wfirma.pl/-samochod-w-firmie-w-2011-roku Thu, 27 Oct 2016 08:42:36 +0200 Amortyzacja nowego samochodu osobowego https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-nowego-samochodu-osobowego Sat, 08 Oct 2016 10:09:56 +0200 Ulepszanie środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-ulepszanie-srodkow-trwalych Sat, 08 Oct 2016 10:09:54 +0200 Samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej jest środkiem trwałym https://poradnik.wfirma.pl/-samochod-wykorzystywany-w-dzialalnosci-gospodarczej-jest-srodkiem-trwalym Sat, 08 Oct 2016 10:09:53 +0200 Amortyzacja ulepszonych środków trwałych https://poradnik.wfirma.pl/-amortyzacja-ulepszonych-srodkow-trwalych Sat, 08 Oct 2016 10:09:47 +0200 Przesunięcie towarów handlowych https://poradnik.wfirma.pl/-przesuniecie-towarow-handlowych Sat, 08 Oct 2016 10:09:43 +0200 Towar zakupiony od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-towar-zakupiony-od-osoby-nieprowadzacej-dzialalnosci-gospodarczej Sat, 08 Oct 2016 10:09:42 +0200 Mały podatnik nawet do 2 mln euro https://poradnik.wfirma.pl/-maly-podatnik-nawet-do-2-mln-euro Sat, 08 Oct 2016 10:09:41 +0200 Nie ma już limitu na reklamę https://poradnik.wfirma.pl/-nie-ma-juz-limitu-na-reklame Sat, 08 Oct 2016 10:09:40 +0200 Zakup oprogramowania o wartości powyżej 3500 PLN https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-oprogramowania-o-wartosci-powyzej-3500-pln Sat, 08 Oct 2016 10:09:39 +0200 Dokumenty, które musi przechowywać przedsiębiorca https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-ktore-musi-przechowywac-przedsiebiorca Sat, 08 Oct 2016 10:09:37 +0200 Kasy fiskalne w 2013 r. https://poradnik.wfirma.pl/-kasy-fiskalne-w-2013-r Thu, 27 Oct 2016 08:42:34 +0200 Zakup na aukcji internetowej https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-na-aukcji-internetowej Sat, 08 Oct 2016 10:09:44 +0200 Nowe rozporządzenie unijne z bezpośrednim zastosowaniem w Polsce https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-rozporzadzenie-unijne-z-bezposrednim-zastosowaniem-w-polsce Sat, 08 Oct 2016 10:09:50 +0200 Obowiązek przechowywania dokumentacji firmowej https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-przechowywania-dokumentacji-firmowej0 Fri, 21 Oct 2016 15:41:46 +0200 Remanent, czyli spis z natury https://poradnik.wfirma.pl/-remanent-czyli-spis-z-natury Sat, 08 Oct 2016 10:09:36 +0200 Biuro firmy internetowej – opodatkowanie i bieżące koszty https://poradnik.wfirma.pl/-biuro-firmy-internetowej-opodatkowanie-i-biezace-koszty Sat, 08 Oct 2016 10:09:35 +0200 Przesłanki wykluczające jednorazową amortyzację https://poradnik.wfirma.pl/-przeslanki-wykluczajace-jednorazowa-amortyzacje Sat, 08 Oct 2016 10:09:38 +0200 Zakup gruntu - aspekty księgowo podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-gruntu-aspekty-ksiegowo-podatkowe Sat, 08 Oct 2016 10:09:34 +0200 Sprzedaż sezonowa na kasie fiskalnej https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-sezonowa-na-kasie-fiskalnej Sat, 08 Oct 2016 10:09:32 +0200 Remanent - spis z natury https://poradnik.wfirma.pl/-remanent-spis-z-natury Sat, 08 Oct 2016 10:09:30 +0200 Kradzież przedmiotu leasingu w rozliczeniu leasingobiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-kradziez-przedmiotu-leasingu-w-rozliczeniu-leasingobiorcy Sat, 08 Oct 2016 10:09:28 +0200 Wartości niematerialne i prawne – definicja https://poradnik.wfirma.pl/-wartosci-niematerialne-i-prawne-definicja Sat, 08 Oct 2016 10:09:26 +0200 Przechowywanie dokumentacji podatkowej https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-podatkowej Sat, 08 Oct 2016 10:09:25 +0200 Jak wypełnić NIP-2? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-nip-2 Thu, 01 Sep 2016 11:08:28 +0200 Jak wypełnić RG-1? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-rg-1 Fri, 19 Aug 2016 20:24:07 +0200 Jak wypełnić RMUA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-rmua Fri, 19 Aug 2016 20:23:40 +0200 Ewidencja przebiegów pojazdu https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-przebiegow-pojazdu Tue, 23 Aug 2016 10:27:54 +0200 Jak wypełnić NIP-D? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-nip-d Thu, 22 Sep 2016 11:02:57 +0200 Polecamy konkurs Zacznij.biz https://poradnik.wfirma.pl/-polecamy-konkurs-zacznij-biz Fri, 19 Aug 2016 20:22:33 +0200