Poradnik.wfirma.pl - Artykuły z kategorii Prawo gospodarcze Kanał RSS z artykułami z serwisu poradnik.wfirma.pl https://poradnik.wfirma.pl pl-PL (C) Copyright 2006-2019 Web INnovative Software Sp. z o.o. Forma prawna działalności gospodarczej - wszystkie rodzaje https://poradnik.wfirma.pl/-forma-prawna-dzialalnosci-gospodarczej-wszystkie-rodzaje Sat, 02 Sep 2017 13:17:43 +0200 Zapłata podatku z cudzego konta bankowego https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-sa-skutki-zaplaty-podatku-z-konta-bankowego-nalezacego-do-innej-osoby Fri, 25 Aug 2017 17:50:11 +0200 Czy odsetki w obrocie gospodarczym się przedawniają? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-odsetki-w-obrocie-gospodarczym-sie-przedawniaja Sat, 02 Sep 2017 13:17:45 +0200 Czym jest darowizna a czym jest zachowek? https://poradnik.wfirma.pl/-czym-jest-darowizna-a-czym-jest-zachowek Sat, 02 Sep 2017 13:17:47 +0200 Koszty sądowe w sprawach cywilnych https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych Sat, 02 Sep 2017 13:17:49 +0200 Rozwiązanie spółki cywilnej - przyczyny i skutki https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-spolki-cywilnej Sat, 02 Sep 2017 13:17:50 +0200 Prawo reklamy - najważniejsze zagadnienia https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-reklamy-najwazniejsze-zagadnienia Tue, 15 Aug 2017 13:03:52 +0200 Upoważnienie i pełnomocnictwo - czym się różnią? https://poradnik.wfirma.pl/-upowaznienie-i-pelnomocnictwo-czym-sie-roznia Sat, 02 Sep 2017 13:17:52 +0200 Zasada swobody umów - czym jest i co ją ogranicza? https://poradnik.wfirma.pl/-zasada-swobody-umow-i-jej-ograniczenia Sat, 02 Sep 2017 13:17:54 +0200 Cechy działalności gospodarczej - kiedy trzeba założyć działalność? https://poradnik.wfirma.pl/-cechy-dzialalnosci-gospodarczej-kiedy-trzeba-zalozyc-dzialalnosc Sat, 02 Sep 2017 13:17:55 +0200 Czy wiesz, jak się przygotować do kontroli skarbowej? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-sie-przygotowac-do-kontroli-skarbowej Mon, 21 Aug 2017 21:37:13 +0200 Umowa o dzieło - odstąpienie od kontraktu przed terminem https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-dzielo-odstapienie-od-kontraktu-przed-terminem Sat, 02 Sep 2017 13:17:57 +0200 Nieopłacenie OC - konsekwencje niewypełniania obowiązku ubezpieczenia OC https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-trafisz-na-liste-dluznikow-jezeli-nie-zaplacisz-polisy-ubezpieczeniowej Sat, 02 Sep 2017 13:17:59 +0200 Opodatkowanie PCC - podatek od kupna samochodu w rodzinie https://poradnik.wfirma.pl/-opodatkowanie-pcc-podatek-od-kupna-samochodu-w-rodzinie Sat, 02 Sep 2017 13:18:13 +0200 Koncesja na sprzedaż alkoholu - jak ją uzyskać? https://poradnik.wfirma.pl/-koncesja-na-sprzedaz-alkoholu-jak-ja-uzyskac Fri, 25 Aug 2017 07:32:36 +0200 Jak i kiedy używać podpisu elektronicznego? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-i-kiedy-uzywac-podpisu-elektronicznego Sat, 02 Sep 2017 13:18:13 +0200 Jak liczyć bieg terminów? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-liczyc-bieg-terminow Sat, 10 Dec 2016 15:43:05 +0100 Właściwość sądu - postępowanie cywilne i karne https://poradnik.wfirma.pl/-wlasciwosc-sadu-postepowanie-cywilne-i-karne Sat, 10 Dec 2016 15:43:14 +0100 Spółka cywilna może korzystać z księgowości internetowej https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna-moze-korzystac-z-ksiegowosci-internetowej Tue, 15 Aug 2017 13:03:50 +0200 Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka https://poradnik.wfirma.pl/-wynajem-samochodu-osobowego-a-kilometrowka Sat, 02 Sep 2017 13:18:14 +0200 Procedura uzyskania koncesji https://poradnik.wfirma.pl/-procedura-uzyskania-koncesji Tue, 15 Aug 2017 13:03:48 +0200 Termin ubiegania się o zwrot nadwyżki VAT może się przedawnić https://poradnik.wfirma.pl/-termin-ubiegania-sie-o-zwrot-nadwyzki-vat-moze-sie-przedawnic Sat, 02 Sep 2017 13:18:14 +0200 Kary za niezgłoszenie samochodu w skarbówce na VAT-26 https://poradnik.wfirma.pl/-kary-za-niezgloszenie-samochodu-w-skarbowce-na-vat-26 Sat, 02 Sep 2017 13:18:15 +0200 Zgoda osoby trzeciej - jak wpływa na ważność umowy? https://poradnik.wfirma.pl/-zgoda-osoby-trzeciej-a-waznosc-umowy Tue, 15 Aug 2017 13:03:46 +0200 Postępowanie cywilne w działalności przedsiębiorstwa: Struktura sądów cz. 1 https://poradnik.wfirma.pl/-postepowanie-cywilne-w-dzialalnosci-przedsiebiorstwa-struktura-sadow-cz-1 Tue, 15 Aug 2017 13:03:45 +0200 Reprezentacja firmy - przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura https://poradnik.wfirma.pl/-reprezentacja-firmy-przedstawicielstwo-pelnomocnictwo-prokura Sat, 02 Sep 2017 13:18:17 +0200 Zarabianie na Google AdSense - czy trzeba zakładać firmę? https://poradnik.wfirma.pl/-zarabianie-na-google-adsense-czy-trzeba-zakladac-firme Sat, 02 Sep 2017 13:18:18 +0200 Kompensata zobowiązań - co to jest i jak ją przeprowadzić? https://poradnik.wfirma.pl/-kompensata-zobowiazan Tue, 15 Aug 2017 13:03:44 +0200 Czy umowa zawarta przez e-mail jest ważna? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-umowa-zawarta-przez-e-mail-jest-wazna Sat, 02 Sep 2017 13:18:20 +0200 Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowach https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-w-umowach Sat, 02 Sep 2017 13:18:22 +0200 Sankcje za nieprawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych https://poradnik.wfirma.pl/-sankcje-za-nieprawidlowe-wypelnienie-obowiazkow-informacyjnych Tue, 15 Aug 2017 13:03:42 +0200 Cofnięcie pełnomocnictwa - kiedy może nastąpić? https://poradnik.wfirma.pl/-cofniecie-pelnomocnictwa Sat, 02 Sep 2017 13:18:24 +0200 Organy administracji publicznej - Administracja zespolona cz.2 https://poradnik.wfirma.pl/-organy-administracji-publicznej-administracja-zespolona Tue, 15 Aug 2017 13:03:41 +0200 W jaki sposób następuje wygaśnięcie zobowiązania? https://poradnik.wfirma.pl/-w-jaki-sposob-nastepuje-wygasniecie-zobowiazania Tue, 15 Aug 2017 13:03:39 +0200 Mandat skarbowy - czy jego przyjęcie jest obowiązkowe? https://poradnik.wfirma.pl/-mandat-skarbowy-czy-jego-przyjecie-jest-obowiazkowe Sun, 04 Jun 2017 12:40:49 +0200 Co grozi za zarabianie bez zakładania firmy? https://poradnik.wfirma.pl/-co-grozi-za-zarabianie-bez-zakladania-firmy Sat, 02 Sep 2017 13:18:26 +0200 Prawo odstąpienia od umowy w sklepie internetowym https://poradnik.wfirma.pl/-wyjatki-od-prawa-odstapienia-od-umowy Tue, 15 Aug 2017 13:03:37 +0200 Deregulacja zawodu księgowego- co nowego wprowadza? https://poradnik.wfirma.pl/-co-zmienila-deregulacja-zawodu-ksiegowego Tue, 15 Aug 2017 13:03:36 +0200 Organy administracji publicznej - Administracja niezespolona cz.1 https://poradnik.wfirma.pl/-organy-administracji-publicznej-administracja-niezespolona Tue, 15 Aug 2017 13:03:34 +0200 Działalność gospodarcza - pojęcie i cechy https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-pojecie-i-cechy Tue, 15 Aug 2017 13:03:32 +0200 Wiele marek w jednym przedsiębiorstwie - czy to możliwe? https://poradnik.wfirma.pl/-wiele-marek-w-jednym-przedsiebiorstwie-podstawowe-informacje Tue, 15 Aug 2017 13:03:31 +0200 Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-dziedziczenie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej Wed, 11 Jan 2017 21:13:12 +0100 Spółka cywilna - wszystko, co warto o niej wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna-co-warto-wiedziec Wed, 11 Jan 2017 21:13:10 +0100 Martwe spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym zaczną znikać https://poradnik.wfirma.pl/-martwe-spolki-w-krs-zaczna-znikac Wed, 11 Jan 2017 21:13:08 +0100 Kara umowna - czym jest i kiedy się ją stosuje? https://poradnik.wfirma.pl/-kara-umowna-czym-jest-i-kiedy-sie-ja-stosuje Wed, 11 Jan 2017 21:13:05 +0100 Co to jest know-how i jak można je chronić? https://poradnik.wfirma.pl/-know-how-co-to-jest-i-jak-je-chronic Wed, 11 Jan 2017 21:13:02 +0100 Prawo odkupu i pierwokupu w umowie sprzedaży https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-odkupu-i-pierwokupu-w-umowie-sprzedazy Wed, 11 Jan 2017 21:12:59 +0100 Wady oświadczenia woli podczas zawierania umów https://poradnik.wfirma.pl/-wady-oswiadczenia-woli-podczas-zawierania-umow Wed, 11 Jan 2017 21:12:55 +0100 PCC od umowy spółki - kiedy nie trzeba płacić? https://poradnik.wfirma.pl/-pcc-od-umowy-spolki-kiedy-nie-trzeba-placic Wed, 11 Jan 2017 21:12:52 +0100 Odstępne oraz umowne prawo odstąpienia https://poradnik.wfirma.pl/-odstepne-oraz-umowne-prawo-odstapienia Wed, 11 Jan 2017 21:12:49 +0100 Prokurent reprezentuje spółkę handlową https://poradnik.wfirma.pl/-prokurent-reprezentuje-spolke Wed, 11 Jan 2017 21:12:46 +0100 Czy firma małżonka może zostać potraktowana jako zwykły kontrahent? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-firma-malzonka-moze-zostac-potraktowana-jako-zwykly-kontrahent Wed, 11 Jan 2017 21:12:32 +0100 Elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli jak działa e-sąd? https://poradnik.wfirma.pl/-elektroniczne-postepowanie-upominawcze-czyli-jak-dziala-e-sad Wed, 11 Jan 2017 21:12:29 +0100 Nazwa umowy a jej typ i charakter https://poradnik.wfirma.pl/-nazwa-umowy-a-jej-typ-i-charakter Wed, 11 Jan 2017 21:12:26 +0100 Odszkodowanie za szkody - jak ustalić jego wysokość? https://poradnik.wfirma.pl/-szkoda-i-odszkodowanie-jak-ustalic-ich-wysokosc Wed, 11 Jan 2017 21:12:22 +0100 Sprzedaż na Allegro - jakie przepisy ją regulują? https://poradnik.wfirma.pl/-aspekty-prawne-sprzedazy-na-allegro Wed, 11 Jan 2017 21:12:19 +0100 Zapis na sąd polubowny w umowach https://poradnik.wfirma.pl/-zapis-na-sad-polubowny-w-umowach Wed, 11 Jan 2017 21:12:16 +0100 Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne - konsekwencje w PIT https://poradnik.wfirma.pl/-wykup-samochodu-z-leasingu-na-cele-prywatne-konsekwencje-w-pit Wed, 11 Jan 2017 21:12:12 +0100 Konstytucja dla przedsiębiorców? https://poradnik.wfirma.pl/-konstytucja-dla-przedsiebiorcow Wed, 11 Jan 2017 21:12:10 +0100 Opłaty sądowe w sprawach cywilnych https://poradnik.wfirma.pl/-oplaty-sadowe-w-sprawach-cywilnych Wed, 11 Jan 2017 21:12:07 +0100 Informacja o podstawie zwolnienia nie zawsze na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-informacja-o-podstawie-zwolnienia-nie-zawsze-na-fakturze-podatnika-zwolnionego-z-vat Wed, 11 Jan 2017 21:12:04 +0100 Jak uniknąć kary za wykroczenie skarbowe? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-uniknac-kary-za-wykroczenie-skarbowe Wed, 11 Jan 2017 21:11:26 +0100 Zbycie majątku firmowego w ujęciu ustawy o PIT i CIT https://poradnik.wfirma.pl/-nowelizacja-ustawy-o-pit-i-cit-2014-cz-10-zbycie-majatku-firmowego Wed, 11 Jan 2017 21:11:23 +0100 Odsetki od lokat firmowych w ujęciu ustawy o PIT i CIT (cz. 9) https://poradnik.wfirma.pl/-nowelizacja-ustawy-o-pit-i-cit-2014-cz-9 Wed, 11 Jan 2017 21:11:20 +0100 Walka z praniem brudnych pieniędzy. Biuro rachunkowe ma dodatkowe obowiązki! https://poradnik.wfirma.pl/-biuro-rachunkowe-ma-dodatkowe-obowiazki Wed, 11 Jan 2017 21:11:17 +0100 Zaświadczenie o braku zaległości https://poradnik.wfirma.pl/-zaswiadczenie-o-braku-zaleglosci Wed, 11 Jan 2017 21:11:15 +0100 Przedsiębiorca w sądzie - jak napisać pozew? https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-w-sadzie-jak-napisac-pozew Wed, 11 Jan 2017 21:11:12 +0100 Doręczanie pism przez organy podatkowe - warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-doreczanie-pism-przez-organy-podatkowe Wed, 11 Jan 2017 21:11:08 +0100 Pusta faktura - uważaj na konsekwencje! https://poradnik.wfirma.pl/-pusta-faktura-uwazaj-na-konsekwencje Wed, 11 Jan 2017 21:11:05 +0100 Kiedy możesz rozpocząć naliczanie odsetek od nieopłaconych faktur? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozesz-rozpoczac-naliczanie-odsetek-od-nieoplaconych-faktur Wed, 11 Jan 2017 21:11:01 +0100 Osoba fizyczna może mieć jedną działalność gospodarczą https://poradnik.wfirma.pl/-osoba-fizyczna-moze-miec-jedna-dzialalnosc-gospodarcza Wed, 11 Jan 2017 21:10:58 +0100 Nieuczciwa konkurencja - czego boją się biura rachunkowe? https://poradnik.wfirma.pl/-nieuczciwa-konkurencja-czego-boja-sie-biura-rachunkowe Wed, 11 Jan 2017 20:42:28 +0100 Ustanawianie pełnomocnika przez Internet https://poradnik.wfirma.pl/-pelnomocnik-ustanowiony-przez-internet-czy-to-mozliwe Wed, 11 Jan 2017 20:41:49 +0100 Dodatkowe badania techniczne pojazdu - jakie są konsekwencje opóźnienia? https://poradnik.wfirma.pl/-dodatkowe-badania-techniczne-pojazdu-jakie-konsekwencje-opoznienia Wed, 11 Jan 2017 20:41:26 +0100 Informacja o cenach towarów - sprawdź nowe przepisy! https://poradnik.wfirma.pl/-informacja-o-cenach-towarow-sprawdz-nowe-przepisy Wed, 11 Jan 2017 20:40:55 +0100 Mikroprzedsiębiorstwo skorzysta z uproszczeń w rachunkowości! https://poradnik.wfirma.pl/-mikroprzedsiebiorstwo-skorzysta-z-uproszczen-w-rachunkowosci Wed, 11 Jan 2017 20:40:20 +0100 Jakie firmy tworzą sektor MSP? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-firmy-tworza-sektor-msp Wed, 11 Jan 2017 20:39:57 +0100 Samochód osobowy - definicja po zmianach https://poradnik.wfirma.pl/-samochod-osobowy-definicja-po-zmianach Wed, 11 Jan 2017 20:39:45 +0100 Wystawiasz faktury proformy? Uważaj, mogą zostać potraktowane jak zwykłe faktury! https://poradnik.wfirma.pl/-faktury-proformy-moga-zostac-potraktowane-jak-zwykle-faktury Wed, 11 Jan 2017 20:39:15 +0100 Kary porządkowe 2014 – kiedy urząd skarbowy może je nałożyć? https://poradnik.wfirma.pl/-kary-porzadkowe-2014-kiedy-urzad-skarbowy-moze-je-nalozyc Wed, 11 Jan 2017 20:39:06 +0100 Odpowiedzialność operatorów pocztowych za usługi pocztowe wykonane nieprawidłowo https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-operatorow-pocztowych-za-uslugi-pocztowe-wykonane-nieprawidlowo Wed, 11 Jan 2017 20:38:34 +0100 Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-zaskarzyc-decyzje-o-przedluzeniu-terminu-zwrotu-vat Wed, 11 Jan 2017 20:37:44 +0100 Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-odwolanie-od-decyzji-urzedu-skarbowego-krok-po-kroku Wed, 11 Jan 2017 20:37:30 +0100 Płaca minimalna w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-bedzie-minimalne-wynagrodzenie-w-2015-roku Wed, 11 Jan 2017 20:35:30 +0100 Kiedy sprzedaż na Allegro staje się działalnością? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-sprzedaz-na-allegro-staje-sie-dzialalnoscia Wed, 11 Jan 2017 20:35:09 +0100 Obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-ewidencyjne-wlascicieli-lombardow Wed, 11 Jan 2017 20:34:59 +0100 Dodatkowe opłaty za sprzedaż alkoholu https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-sprzedaz-alkoholu-wiaze-sie-z-dodatkowymi-oplatami Wed, 11 Jan 2017 20:34:32 +0100 Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw - nowe ułatwienia! https://poradnik.wfirma.pl/-rachunkowosc-mikroprzedsiebiorstw-nowe-ulatwienia Wed, 11 Jan 2017 20:34:21 +0100 Czy nabywca ma prawo żądać zmiany danych na fakturze? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-nabywca-ma-prawo-zadac-zmiany-danych-na-fakturze Wed, 11 Jan 2017 20:33:51 +0100 Odsetki skarbowe - jak ich uniknąć? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-uniknac-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych Wed, 11 Jan 2017 20:33:23 +0100 Czy można sprzedawać alkohol przez Internet? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-sprzedawac-alkohol-przez-internet Wed, 11 Jan 2017 20:33:15 +0100 Mini One Stop Shop - rejestracja dla celów VAT https://poradnik.wfirma.pl/-mini-one-stop-shop-rejestracja-dla-celow-vat Wed, 11 Jan 2017 20:33:06 +0100 Masz patent na biznes - może warto go ochronić? Unia daje pieniądze! https://poradnik.wfirma.pl/-masz-patent-na-biznes-moze-warto-go-ochronic Wed, 11 Jan 2017 20:32:43 +0100 IV ustawa deregulacyjna i łatwiejsze prowadzenie działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-iv-ustawa-deregulacyjna-i-latwiejsze-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej Wed, 11 Jan 2017 20:32:34 +0100 III deregulacja zawodów nadchodzi! https://poradnik.wfirma.pl/-iii-deregulacja-zawodow-nadchodzi Wed, 11 Jan 2017 20:32:15 +0100 Kiedy skorzystać z pomocy radcy prawnego, a kiedy adwokata? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-skorzystac-z-pomocy-radcy-prawnego-a-kiedy-adwokata Wed, 11 Jan 2017 20:31:45 +0100 Sąd Arbitrażowy w Pradze rozstrzyga spory o domeny .eu https://poradnik.wfirma.pl/-sad-arbitrazowy-w-pradze-rozstrzyga-spory-o-domeny-eu Wed, 11 Jan 2017 20:31:24 +0100 Nowelizacja Ordynacji podatkowej 2014/2015 https://poradnik.wfirma.pl/-nowelizacja-ordynacji-podatkowej-2014 Wed, 11 Jan 2017 10:43:27 +0100 Odpowiedzialność solidarna oraz kaucja gwarancyjna na gruncie VAT https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-solidarna-oraz-kaucja-gwarancyjna-na-gruncie-vat Wed, 11 Jan 2017 10:43:00 +0100 Deregulacja zawodów (II transza) podpisana przez Prezydenta! https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-ii-transza-podpisana-przez-prezydenta Tue, 10 Jan 2017 20:53:33 +0100 Uważaj na UOKiK! Nadchodzą poważne zmiany przepisów https://poradnik.wfirma.pl/-uwazaj-na-uokik-nadchodza-powazne-zmiany-przepisow Tue, 10 Jan 2017 20:53:24 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 17) - Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-17-diagnosta-uprawniony-do-wykonywania-badan-technicznych-pojazdow Tue, 10 Jan 2017 20:53:00 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Zbiorowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-zbiorowy-wniosek-o-wydanie-interpretacji-indywidualnej Tue, 10 Jan 2017 20:52:36 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 16) - Rzeczoznawca samochodowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-16-rzeczoznawca-samochodowy Tue, 10 Jan 2017 20:52:26 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 15) - Szyper 1 klasy i 2 klasy w żegludze krajowej https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-15-szyper-1-klasy-i-2-klasy-w-zegludze-krajowej Tue, 10 Jan 2017 20:51:40 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 14) - Skoczek spadochronowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-14-skoczek-spadochronowy Tue, 10 Jan 2017 20:51:17 +0100 Użytkowanie wieczyste - co to takiego? https://poradnik.wfirma.pl/-uzytkowanie-wieczyste-co-to-takiego Tue, 10 Jan 2017 20:50:51 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 13) - Uprawnienia urbanistyczne https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-13-uprawnienia-urbanistyczne Tue, 10 Jan 2017 20:50:36 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 12) - Architekt inżynier posiadający uprawnienia budowlane https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-12-architekt-inzynier-posiadajacy-uprawnienia-budowlane Tue, 10 Jan 2017 20:49:46 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 11) - Pilot samolotowy zawodowy, pilot samolotowy liniowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-11-pilot-samolotowy-zawodowy-pilot-samolotowy-liniowy Tue, 10 Jan 2017 20:49:32 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 10) - Dyspozytor lotniczy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-10-dyspozytor-lotniczy Tue, 10 Jan 2017 20:49:07 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 9) - Broker ubezpieczeniowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-9-broker-ubezpieczeniowy Tue, 10 Jan 2017 20:48:32 +0100 Jak przyspieszyć postępowanie w urzędzie? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-przyspieszyc-postepowanie-w-urzedzie Tue, 10 Jan 2017 20:47:51 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 8) - Aktuariusz https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-8-aktuariusz Tue, 10 Jan 2017 20:47:24 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 7) - Biegły rewident https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-7-biegly-rewident Tue, 10 Jan 2017 20:46:53 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 6) - Agent Celny https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-6-agent-celny Tue, 10 Jan 2017 20:46:28 +0100 Szykują się kolejne zmiany w przepisach 2014-2015 https://poradnik.wfirma.pl/-szykuja-sie-kolejne-zmiany-w-przepisach-2014-2015 Tue, 10 Jan 2017 20:43:53 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 5) - Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-5-zwrotniczy-mostowniczy-droznik-obchodowy Tue, 10 Jan 2017 20:43:37 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 4) - Agent ubezpieczeniowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-4-agent-ubezpieczeniowy Tue, 10 Jan 2017 20:43:07 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 3) - Przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier liczbowych https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-3-przyjmujacy-zaklady-wzajemne-prowadzacy-kolektury-gier-liczbowych Tue, 10 Jan 2017 20:42:43 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 2) - Doradca podatkowy https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-2-doradca-podatkowy Tue, 10 Jan 2017 20:42:19 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Pełnomocnictwo ogólne w procedurach podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-pelnomocnictwo-ogolne-w-procedurach-podatkowych Tue, 10 Jan 2017 20:41:35 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-wprowadzenie-klauzuli-przeciwko-unikaniu-opodatkowania Tue, 10 Jan 2017 20:41:24 +0100 Deregulacja zawodów (cz. 1) - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych https://poradnik.wfirma.pl/-deregulacja-zawodow-cz-1-uslugowe-prowadzenie-ksiag-rachunkowych Tue, 10 Jan 2017 20:40:50 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Unowocześnienie doręczania pism urzędu https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-unowoczesnienie-doreczania-pism-urzedu Tue, 10 Jan 2017 20:40:25 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Interpretacje podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-interpretacje-podatkowe Tue, 10 Jan 2017 20:39:57 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-dostep-urzedow-skarbowych-do-danych-bankowych Tue, 10 Jan 2017 20:39:45 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Rejestr Zastawów Skarbowych https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-rejestr-zastawow-skarbowych Tue, 10 Jan 2017 20:39:19 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Właściwość miejsca urzędu skarbowego https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-wlasciwosc-miejsca-urzedu-skarbowego Tue, 10 Jan 2017 20:38:55 +0100 Usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów a VAT https://poradnik.wfirma.pl/-uslugi-posrednictwa-w-swiadczeniu-uslug-udzielania-kredytow-a-vat Tue, 10 Jan 2017 20:38:31 +0100 Ordynacja podatkowa 2014 - Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej https://poradnik.wfirma.pl/-ordynacja-podatkowa-2014-informatyzacja-sprawdzania-dokumentacji-ksiegowej Tue, 10 Jan 2017 20:34:36 +0100 Skutki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa https://poradnik.wfirma.pl/-skutki-zbycia-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa Tue, 10 Jan 2017 20:32:25 +0100 Zmiany w Ordynacji podatkowej - co nas czeka? https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-ordynacji-podatkowej-co-nas-czeka Tue, 10 Jan 2017 20:31:59 +0100 Utrata dokumentów podatkowych przed upływem okresu przechowywania https://poradnik.wfirma.pl/-utrata-dokumentow-podatkowych-przed-uplywem-okresu-przechowywania Tue, 10 Jan 2017 20:31:36 +0100 Zmiany wymagań dotyczących prowadzenia ksiąg podatkowych https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-planowane-sa-zmiany-wymagan-dotyczacych-prowadzenia-ksiag-podatkowych Tue, 10 Jan 2017 20:29:44 +0100 Wartość odsetek niepodlegających wpłacie wzrosła do 8,70 zł! https://poradnik.wfirma.pl/-wartosc-odsetek-niepodlegajacych-wplacie-wzrosla-do-8-70-zl Tue, 10 Jan 2017 20:29:21 +0100 Opóźnienie w płaceniu podatków może być przestępstwem skarbowym https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-opoznienia-w-placeniu-podatkow-moga-byc-przestepstwem-skarbowym Tue, 10 Jan 2017 20:28:53 +0100 Sprawa w sądzie o bankowóz https://poradnik.wfirma.pl/-sprawa-w-sadzie-o-bankowoz Tue, 10 Jan 2017 20:28:28 +0100 Skutki posiadania nieważnego dowodu osobistego https://poradnik.wfirma.pl/-skutki-posiadania-niewaznego-dowodu-osobistego Tue, 10 Jan 2017 20:27:29 +0100 Po 1 kwietnia 2014 r. pamiętaj o dodatkowych badaniach technicznych pojazdu https://poradnik.wfirma.pl/-po-1-kwietnia-2014-r-pamietaj-o-dodatkowych-badaniach-technicznych-pojazdu Sat, 10 Dec 2016 15:41:00 +0100 Za jakie pojazdy należy regulować opłaty viaTOLL? https://poradnik.wfirma.pl/-za-jakie-pojazdy-nalezy-regulowac-oplaty-viatoll Tue, 10 Jan 2017 20:26:59 +0100 Uchwała Sądu Najwyższego o pustych fakturach https://poradnik.wfirma.pl/-uchwala-sadu-najwyzszego-o-pustych-fakturach Tue, 10 Jan 2017 20:26:38 +0100 Działalność gospodarcza bez zezwolenia https://poradnik.wfirma.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-bez-zezwolenia Tue, 10 Jan 2017 20:26:30 +0100 Nowy system zastrzegania kart płatniczych https://poradnik.wfirma.pl/-nowy-system-zastrzegania-kart-platniczych Tue, 10 Jan 2017 20:25:45 +0100 Dziedziczenie wpisu do CEIDG-1 https://poradnik.wfirma.pl/-dziedziczenie-wpisu-do-ceidg-1 Tue, 10 Jan 2017 20:25:15 +0100 Jak odwołać się od interpretacji wydanej przez urząd skarbowy? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-masz-14-dni-na-zaskarzenie-interpretacji-wydanej-przez-urzad-skarbowy Tue, 10 Jan 2017 20:25:05 +0100 Wynagrodzenie kancelarii prawnej przy ściąganiu wierzytelności jako koszt https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-kancelarii-prawnej-przy-sciaganiu-wierzytelnosci-jako-koszt Tue, 10 Jan 2017 20:24:52 +0100 Kiedy nie trzeba potwierdzenia faktury korygującej? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nie-trzeba-potwierdzenia-faktury-korygujacej Tue, 10 Jan 2017 20:24:22 +0100 Zaskarżenie wydanej interpretacji podatkowej https://poradnik.wfirma.pl/-zaskarzenie-wydanej-interpretacji-podatkowej Tue, 10 Jan 2017 20:23:55 +0100 Prawo do zmiany roku podatkowego https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-zmiany-roku-podatkowego Tue, 10 Jan 2017 20:23:40 +0100 Które e-deklaracje nie wymagają podpisu elektronicznego? https://poradnik.wfirma.pl/-ktore-e-deklaracje-nie-wymagaja-podpisu-elektronicznego Tue, 10 Jan 2017 20:23:05 +0100 Czy można przyspieszyć postępowanie podatkowe? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-przyspieszyc-postepowanie-podatkowe Tue, 10 Jan 2017 20:22:38 +0100 Przechowywanie faktur w formacie PDF https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-faktur-w-formacie-pdf1 Tue, 10 Jan 2017 20:21:54 +0100 Źle zaadresowane pismo do urzędu https://poradnik.wfirma.pl/-zle-zaadresowane-pismo-do-urzedu Tue, 10 Jan 2017 20:21:28 +0100 Kradzież w e-sklepie https://poradnik.wfirma.pl/-kradziez-w-e-sklepie Tue, 10 Jan 2017 20:20:59 +0100 Czy koszty sądowe mogą być kosztem uzyskania przychodów? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-koszty-sadowe-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodow Tue, 10 Jan 2017 20:20:32 +0100 Paru pełnomocników w jednej sprawie https://poradnik.wfirma.pl/-paru-pelnomocnikow-w-jednej-sprawie Tue, 10 Jan 2017 20:19:39 +0100 Tablice reklamowe a podatek od nieruchomości https://poradnik.wfirma.pl/-tablice-reklamowe-a-podatek-od-nieruchomosci Tue, 10 Jan 2017 20:19:23 +0100 Odpowiedzialność za długi podatkowe rozwiedzonego małżonka https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-za-dlugi-podatkowe-rozwiedzonego-malzonka Tue, 10 Jan 2017 20:19:01 +0100 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia https://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-cudzych-spraw-bez-zlecenia Tue, 10 Jan 2017 20:18:27 +0100 Postępowanie podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-postepowanie-podatkowe Tue, 10 Jan 2017 20:17:59 +0100 Wspólna nieruchomość małżonków może być zagrożona https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-wspolna-nieruchomosc-malzonkow-moze-byc-zagrozona Sat, 10 Dec 2016 15:44:29 +0100 Jesteś artystą lub twórcą? Korzystaj z 50% kosztów! https://poradnik.wfirma.pl/-jestes-artysta-lub-tworca Sat, 10 Dec 2016 15:44:26 +0100 Kary za wykroczenia skarbowe w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-kary-za-wykroczenia-skarbowe-w-2014-roku Sat, 10 Dec 2016 15:44:22 +0100 Przyjęto projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług https://poradnik.wfirma.pl/-przyjeto-projekt-ustawy-o-informowaniu-o-cenach-towarow-i-uslug Sat, 10 Dec 2016 15:44:21 +0100 Jednoosobowa spółka z o.o. https://poradnik.wfirma.pl/-jednoosobowa-spolka-z-o-o Sat, 17 Sep 2016 13:44:33 +0200 Trybunał Konstytucyjny zajmie się VAT-em na e-wydawnictwa https://poradnik.wfirma.pl/-trybunal-konstytucyjny-zajmie-sie-vat-em-na-e-wydawnictwa Sat, 17 Sep 2016 13:44:31 +0200 Rejestracja samochodu sprowadzonego z Unii https://poradnik.wfirma.pl/-rejestracja-samochodu-sprowadzonego-z-unii Sat, 17 Sep 2016 13:44:29 +0200 Jaki rodzaj pełnomocnictwa wybrać? https://poradnik.wfirma.pl/-jaki-rodzaj-pelnomocnictwa-wybrac Sat, 17 Sep 2016 13:44:26 +0200 Kiedy występuje konieczność zapłaty PCC? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-wystepuje-koniecznosc-zaplaty-pcc Sat, 17 Sep 2016 13:44:24 +0200 Kary za brak kasy fiskalnej https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-konsekwencje-wiaza-sie-z-brakiem-kasy-fiskalnej Mon, 03 Oct 2016 12:21:30 +0200 Nadchodzą zmiany w handlu przez Internet od połowy 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-nadchodza-zmiany-w-handlu-przez-internet-od-polowy-2014-roku Sat, 17 Sep 2016 13:44:20 +0200 Nadpłaciłeś podatek lub składki - co możesz zrobić? https://poradnik.wfirma.pl/-nadplaciles-podatek-lub-skladki-co-mozesz-zrobic Sat, 17 Sep 2016 13:44:19 +0200 Zawieszenie działalności a jakie obowiązki? https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-a-jakie-obowiazki Sat, 17 Sep 2016 13:44:16 +0200 Przyjęcie zaliczki podczas zawieszenia działalności https://poradnik.wfirma.pl/-przyjecie-zaliczki-zadatku-podczas-zawieszenia-dzialalnosci Tue, 20 Sep 2016 14:05:54 +0200 Możliwość ukarania przedsiębiorcy za nieokazanie wymaganych dokumentów https://poradnik.wfirma.pl/-mozliwosc-ukarania-przedsiebiorcy-za-nieokazanie-wymaganych-dokumentow Sat, 17 Sep 2016 13:44:11 +0200 Czy wymaga się zgody właściciela na prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wymaga-sie-zgody-wlasciciela-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-wynajmowanym-lokalu Mon, 03 Oct 2016 12:28:17 +0200 Niezłożenie deklaracji w terminie https://poradnik.wfirma.pl/-niezlozenie-deklaracji-w-terminie Sat, 17 Sep 2016 13:44:08 +0200 Nowe obowiązki skarbówki https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-obowiazki-skarbowki Sat, 17 Sep 2016 13:44:06 +0200 Zgłaszanie pełnomocnika w CEIDG https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-zglosic-pelnomocnika-w-ceidg Mon, 03 Oct 2016 12:29:19 +0200 Przy kontroli sprawdzony może zostać także kontrahent https://poradnik.wfirma.pl/-przy-kontroli-sprawdzony-moze-zostac-takze-kontrahent Sat, 17 Sep 2016 13:44:02 +0200 Różnice pomiędzy tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym https://poradnik.wfirma.pl/-roznice-pomiedzy-tytulem-egzekucyjnym-a-tytulem-wykonawczym Mon, 03 Oct 2016 12:29:53 +0200 Po kontroli dwa tygodnie na sformułowanie zastrzeżeń https://poradnik.wfirma.pl/-po-kontroli-dwa-tygodnie-na-sformulowanie-zastrzezen Sat, 17 Sep 2016 13:44:00 +0200 Poręczenie na zabezpieczenie wierzytelności https://poradnik.wfirma.pl/-poreczenie-na-zabezpieczenie-wierzytelnosci Sat, 17 Sep 2016 13:43:59 +0200 Kiedy czynny żal uchroni przed karą? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-przestepstwo-lub-wykroczenie-skarbowe-moze-byc-bezkarne-czynny-zal Sat, 17 Sep 2016 13:43:58 +0200 Sankcje za niezłożenie deklaracji w terminie https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-groza-ci-sankcje-za-niezlozenie-deklaracji-w-ustawowym-terminie Sat, 17 Sep 2016 13:43:56 +0200 Dane nabywcy można zmienić notą korygującą https://poradnik.wfirma.pl/-dane-nabywcy-mozna-zmienic-nota-korygujaca Sat, 17 Sep 2016 13:43:55 +0200 Przedsiębiorca z zagranicy działający w Polsce https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-z-zagranicy-dzialajacy-w-polsce Sat, 17 Sep 2016 13:43:54 +0200 Brak możliwości korekty deklaracji VAT zgodny z Konstytucją https://poradnik.wfirma.pl/-brak-mozliwosci-korekty-deklaracji-vat-zgodny-z-konstytucja Sat, 17 Sep 2016 13:43:53 +0200 Dodatkowe opłaty za faktury papierowe https://poradnik.wfirma.pl/-dodatkowe-oplaty-za-faktury-papierowe Sat, 17 Sep 2016 13:43:52 +0200 Jednoosobowa działalność gospodarcza a odpowiedzialność przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-a-odpowiedzialnosc-przedsiebiorcy Sat, 17 Sep 2016 13:43:50 +0200 Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2013 r. https://poradnik.wfirma.pl/-kary-za-wykroczenia-i-przestepstwa-skarbowe-w-2013-r Sat, 17 Sep 2016 13:43:48 +0200 Surowsze kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-w-2013-wzrosly-kary-za-przestepstwa-i-wykroczenia-skarbowe Sat, 17 Sep 2016 13:43:45 +0200 Jak przesunąć terminy płacenia podatków? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-przesunac-terminy-placenia-podatkow Sat, 17 Sep 2016 13:43:44 +0200 Spółka Cypryjska - podatki https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cypryjska-podatki Sat, 17 Sep 2016 13:43:47 +0200 Przedsiębiorca może sprzeciwić się kontroli https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-przedsiebiorca-moze-sprzeciwic-sie-kontroli Sat, 17 Sep 2016 13:43:43 +0200 Zawód doradcy podatkowego zostanie objęty deregulacją https://poradnik.wfirma.pl/-zawod-doradcy-podatkowego-zostanie-objety-deregulacja Sat, 17 Sep 2016 13:43:42 +0200 Numer PKWIU oraz PKOB na fakturze https://poradnik.wfirma.pl/-numer-pkwiu-oraz-pkob-na-fakturze Sat, 17 Sep 2016 13:43:41 +0200 Jak zmniejszyć karę umowną? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-przedsiebiorca-moze-zmniejszyc-kare-umowna Sat, 17 Sep 2016 13:43:40 +0200 Kiedy można posługiwać się nazwą skróconą firmy? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozna-poslugiwac-sie-nazwa-skrocona-firmy Sat, 17 Sep 2016 13:43:39 +0200 Przedsiębiorca w sądzie https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-w-sadzie Sat, 17 Sep 2016 13:43:37 +0200 Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny https://poradnik.wfirma.pl/-darowizna-przedsiebiorstwa-na-rzecz-czlonka-rodziny Sat, 17 Sep 2016 13:43:36 +0200 Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym - bardziej szczegółowe przepisy https://poradnik.wfirma.pl/-pelnomocnictwo-ogolne-w-postepowaniu-podatkowym-bardziej-szczegolowe-przepisy Sat, 17 Sep 2016 13:43:35 +0200 Przedawniona karalność w prawie karno-skarbowym https://poradnik.wfirma.pl/-przedawniona-karalnosc-w-prawie-karno-skarbowym Sat, 17 Sep 2016 13:43:34 +0200 Wykroczenie a przestępstwo skarbowe https://poradnik.wfirma.pl/-wykroczenie-a-przestepstwo-skarbowe Sat, 17 Sep 2016 13:43:33 +0200 Kara umowna - czy można ją zmniejszyć? https://poradnik.wfirma.pl/-kara-umowna-czy-mozna-ja-zmniejszyc Sat, 17 Sep 2016 13:43:32 +0200 Nowość w doręczaniu wezwań sądowych https://poradnik.wfirma.pl/-nowosc-w-doreczaniu-wezwan-sadowych Sat, 17 Sep 2016 13:43:31 +0200 Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej https://poradnik.wfirma.pl/-przeniesienie-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-gruntowej Fri, 19 Aug 2016 20:24:09 +0200 Czy da się uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-da-sie-uniknac-odpowiedzialnosci-karno-skarbowej Wed, 31 Aug 2016 15:42:06 +0200