Poradnik.wfirma.pl - Artykuły z kategorii Prawo pracy Kanał RSS z artykułami z serwisu poradnik.wfirma.pl https://poradnik.wfirma.pl pl-PL (C) Copyright 2006-2019 Web INnovative Software Sp. z o.o. Kary zastosowane w umowie zleceniu w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-kary-zastosowane-w-umowie-zleceniu-w-praktyce Sat, 02 Sep 2017 14:41:31 +0200 Równoważny system czasu pracy - charakterystyka systemu https://poradnik.wfirma.pl/-rownowazny-system-czasu-pracy-charakterystyka-systemu Sat, 02 Sep 2017 14:41:33 +0200 Doba pracownicza a ruchomy czas pracy w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-doba-pracownicza-a-ruchomy-czas-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:35 +0200 Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim - zmniejszenie wymiaru etatu https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-na-urlopie-rodzicielskim-zmniejszenie-wymiaru-etatu Sat, 02 Sep 2017 14:41:36 +0200 Potrącenia z wynagrodzenia pracownika w razie zbiegu egzekucji https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika-w-razie-zbiegu-egzekucji Sat, 02 Sep 2017 14:41:37 +0200 Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-u-dwoch-pracodawcow-a-urlop-wypoczynkowy Sat, 02 Sep 2017 14:41:39 +0200 ZFŚS - zasady naliczania i odprowadzania odpisów https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-naliczania-i-odprowadzania-odpisow-na-zfss Sat, 02 Sep 2017 14:41:41 +0200 Jakie zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-zmiany-w-kodeksie-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:43 +0200 Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop Thu, 24 Aug 2017 10:51:36 +0200 Umowa uaktywniająca - najważniejsze informacje https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-uaktywniajaca-najwazniejsze-informacje Sat, 02 Sep 2017 14:41:44 +0200 Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy https://poradnik.wfirma.pl/-nowa-podstawa-wymiaru-zasilku-chorobowego-kiedy-ustalamy Sat, 02 Sep 2017 14:41:46 +0200 Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-przerwa-na-papierosa-czy-wlicza-sie-do-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:47 +0200 Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit? https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-dobowe-i-sredniotygodniowe-ile-wynosi-ich-limit Sat, 02 Sep 2017 14:41:49 +0200 Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże? https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika-z-czym-sie-wiaze Sun, 23 Jul 2017 12:44:46 +0200 Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-niedziele-i-swieta-a-dodatkowe-wynagrodzenie Sat, 02 Sep 2017 14:41:51 +0200 Praca w nadgodzinach - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-nadgodzinach-wszystko-co-nalezy-wiedziec Sun, 23 Jul 2017 12:44:45 +0200 Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika Sun, 23 Jul 2017 12:44:48 +0200 Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-sobote Thu, 24 Aug 2017 10:51:34 +0200 Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-dieta-krajowa-pracownika-jak-obliczyc Mon, 24 Apr 2017 21:03:10 +0200 Jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności rozlicza przychód z umowy o dzieło? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-osoba-fizyczna-nieprowadzaca-dzialalnosci-rozlicza-przychod-z-umowy-o-dzielo Thu, 24 Aug 2017 10:51:26 +0200 Umowa zlecenie na czas nieokreślony - czy jest zgodna z przepisami? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-zawrzec-umowe-zlecenia-na-czas-nieokreslony Sat, 02 Sep 2017 14:41:52 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-wypowiedziec-umowe-na-czas-okreslony Sat, 02 Sep 2017 14:41:54 +0200 PIT-11 - lepiej przez Internet niż pocztą poleconą https://poradnik.wfirma.pl/-pit-11-lepiej-przez-internet-niz-poczta-polecona Mon, 24 Apr 2017 21:01:55 +0200 Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie przekazał nam PIT-11? https://poradnik.wfirma.pl/-co-zrobic-w-sytuacji-gdy-pracodawca-nie-przekazal-nam-pit-11 Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Jak wyliczać wynagrodzenia? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenia Thu, 24 Aug 2017 10:51:32 +0200 Co robi pracodawca, jeśli sąd nakaże mu sprostować świadectwo pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-co-robi-pracodawca-jesli-sad-nakaze-mu-sprostowac-swiadectwo-pracy Mon, 24 Apr 2017 21:01:39 +0200 Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-delegacji-co-warto-wiedziec Sat, 02 Sep 2017 14:41:56 +0200 Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracodawca-moze-wyplacic-wynagrodzenie-postojowe Sat, 02 Sep 2017 14:41:59 +0200 Czas pracy - podstawowe zagadnienia https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-podstawowe-zagadnienia Wed, 26 Jul 2017 21:47:33 +0200 Przygotowywanie i zawieranie umów - co należy wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-przygotowywanie-i-zawieranie-umow-co-kazdy-przedsiebiorca-powinien-wiedziec Mon, 24 Apr 2017 20:59:04 +0200 Podróż służbowa czy oddelegowanie do pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-1 Sun, 23 Jul 2017 12:44:55 +0200 Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę - kodeks pracy 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-pisemnego-zawarcia-umowy-o-prace-kodeks-pracy Mon, 24 Apr 2017 20:58:12 +0200 Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczone do stażu zatrudnienia https://poradnik.wfirma.pl/-staz-z-urzedu-pracy-i-okres-pobierania-zasilku-dla-bezrobotnych-wliczone-do-stazu-zatrudnienia Sat, 02 Sep 2017 14:42:00 +0200 Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenie-chorobowe Thu, 24 Aug 2017 10:51:30 +0200 Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości https://poradnik.wfirma.pl/-przeniesienie-pracownika-do-pracy-w-innej-miejscowosci Sat, 02 Sep 2017 14:42:02 +0200 Samozatrudnienie a stosunek pracy https://poradnik.wfirma.pl/-samozatrudnienie-a-stosunek-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:52 +0200 Lista płac - jak ją sporządzić? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-nalezy-sporzadzic-liste-plac Wed, 26 Jul 2017 21:49:07 +0200 Premia uznaniowa a premia regulowana https://poradnik.wfirma.pl/-podstawowe-roznice-miedzy-premia-uznaniowa-a-premia-regulaminowa Wed, 26 Jul 2017 21:47:36 +0200 Praca zmianowa https://poradnik.wfirma.pl/-praca-zmianowa Sat, 02 Sep 2017 14:42:03 +0200 Śmierć pracownika - obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-razie-smierci-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:05 +0200 Kiedy nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nakazac-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego Sat, 02 Sep 2017 14:42:06 +0200 Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-pracownika-po-ustaniu-zatrudnienia Wed, 26 Jul 2017 21:49:18 +0200 Zadaniowy czas pracy dla jednego pracownika a zasada równego traktowania w zatrudnieniu https://poradnik.wfirma.pl/-zadaniowy-czas-pracy-dla-jednego-pracownika-a-zasada-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu Sat, 02 Sep 2017 14:42:08 +0200 Zwolnienie pracownika, który przebywa w tymczasowym areszcie https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-pracownika-ktory-przebywa-w-tymczasowym-areszcie Sat, 02 Sep 2017 14:42:10 +0200 Rozliczenia przedsiębiorcy z ZUS po zatrudnieniu pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-przedsiebiorcy-z-zus-po-zatrudnieniu-pracownika Wed, 26 Jul 2017 21:47:48 +0200 Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży https://poradnik.wfirma.pl/-cofniecie-wypowiedzenia-przez-pracownice-w-ciazy Wed, 26 Jul 2017 21:47:41 +0200 Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres? https://poradnik.wfirma.pl/-wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:13 +0200 Rozwiązanie umowy po długiej chorobie https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-po-dlugiej-chorobie Wed, 26 Jul 2017 21:47:47 +0200 Jak wypełnić ZUS ZUA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zua Thu, 24 Aug 2017 10:51:29 +0200 Wręczenie wypowiedzenia umowy a późniejsza absencja chorobowa pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-wreczenie-wypowiedzenia-umowy-a-pozniejsza-absencja-chorobowa-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:15 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-trakcie-miesiaca-a-wyplata-wynagrodzenia Sat, 02 Sep 2017 14:42:17 +0200 Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-z-umowy-o-prace-w-kwocie-netto-lub-brutto Sat, 02 Sep 2017 14:42:18 +0200 Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarne-rozwiazanie-umowy-o-prace Wed, 26 Jul 2017 21:47:30 +0200 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej Mon, 24 Apr 2017 20:57:33 +0200 Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną przed nawiązaniem stosunku pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-warto-podpisac-umowe-przedwstepna-przed-nawiazaniem-stosunku-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:49:14 +0200 Płaca minimalna w krajach UE - jakie są różnice? https://poradnik.wfirma.pl/-placa-minimalna-w-krajach-ue-jakie-sa-roznice Mon, 24 Apr 2017 20:56:34 +0200 Umowa o pracę na okres próbny https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-okres-probny Wed, 26 Jul 2017 21:47:39 +0200 Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną https://poradnik.wfirma.pl/-zakaz-zastepowania-umowy-o-prace-umowa-cywilnoprawna Sat, 02 Sep 2017 14:42:19 +0200 Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow0 Sat, 02 Sep 2017 14:42:20 +0200 Szkodliwe warunki pracy - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-szkodliwe-warunki-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:21 +0200 Godziny nadliczbowe – jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie? https://poradnik.wfirma.pl/-godziny-nadliczbowe-jak-ustalic-dodatkowe-wynagrodzenie Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Rozwiązanie umowy zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-zlecenie Sat, 02 Sep 2017 14:42:24 +0200 Wypowiedzenie umowy zlecenie i umowy o dzieło https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-zlecenie-i-umowy-o-dzielo Sat, 02 Sep 2017 14:42:24 +0200 Monitoring w miejscu pracy - co na to przepisy? https://poradnik.wfirma.pl/-monitoring-w-miejscu-pracy-i-nagrywanie-rozmow-sluzbowych-a-brak-regulacji-prawnych-w-tej-kwestii Sat, 02 Sep 2017 14:42:26 +0200 Ochrona wynagrodzenia za pracę https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-wynagrodzenia-za-prace Wed, 26 Jul 2017 21:49:15 +0200 Kara pieniężna a wypłata wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-kara-pieniezna-a-wyplata-wynagrodzenia Wed, 26 Jul 2017 21:49:11 +0200 Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-kontrola-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:27 +0200 Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych https://poradnik.wfirma.pl/-sposob-rozwiazania-umowy-o-prace-a-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych Sat, 02 Sep 2017 14:42:28 +0200 Okulary dla pracownika - zwrot kosztów a przychód https://poradnik.wfirma.pl/-okulary-dla-pracownika-zwrot-kosztow-a-przychod Sat, 02 Sep 2017 14:42:28 +0200 Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy i w razie zmiany etatu https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-proporcjonalny-w-roku-zmiany-pracodawcy-i-w-razie-zmiany-etatu Sat, 02 Sep 2017 14:42:32 +0200 Zakończenie działalności - jak rozliczyć się z pracownikiem? https://poradnik.wfirma.pl/-zakonczenie-dzialalnosci-a-rozliczenie-sie-z-pracownikiem Sat, 02 Sep 2017 14:42:33 +0200 Systemy czasu pracy - przewodnik https://poradnik.wfirma.pl/-systemy-czasu-pracy-przewodnik Sat, 02 Sep 2017 14:42:33 +0200 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:36 +0200 Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow Mon, 24 Apr 2017 20:56:25 +0200 Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia? https://poradnik.wfirma.pl/-procedury-zwiazane-z-wypadkiem-przy-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-powodu-osiagniecia-wieku-emerytalnego Sat, 02 Sep 2017 14:42:37 +0200 Elastyczny czas pracy w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-dziala-elastyczny-czas-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:49:09 +0200 Staż dla osób bezrobotnych https://poradnik.wfirma.pl/-staz-dla-osob-bezrobotnych Sat, 02 Sep 2017 14:42:40 +0200 Komu przysługuje urlop uzupełniający? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-przysluguje-urlop-uzupelniajacy Sat, 02 Sep 2017 14:42:42 +0200 Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-i-postepowanie-wypadkowe-co-nalezy-wiedziec Sat, 02 Sep 2017 14:42:43 +0200 Likwidacja stanowiska pracy https://poradnik.wfirma.pl/-likwidacja-stanowiska-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:47:43 +0200 Rachunek od wykonawcy dzieła lub zlecenia - czy jest konieczny? https://poradnik.wfirma.pl/-rachunek-od-wykonawcy-dziela-lub-zlecenia-czy-jest-konieczny Sat, 02 Sep 2017 14:42:45 +0200 Prawa i obowiązki związane ze złożeniem wniosku o urlop https://poradnik.wfirma.pl/-prawa-i-obowiazki-zwiazane-ze-zlozeniem-wniosku-o-urlop Sat, 02 Sep 2017 14:42:45 +0200 Poufność informacji na temat wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-poufnosc-informacji-na-temat-wynagrodzenia Wed, 26 Jul 2017 21:47:38 +0200 Nadgodziny w pracy na etat https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny Wed, 26 Jul 2017 21:47:23 +0200 Kartoteki wynagrodzeń https://poradnik.wfirma.pl/-kartoteki-wynagrodzen Sun, 23 Jul 2017 12:44:52 +0200 Delegacja pracownika - ile może trwać? https://poradnik.wfirma.pl/-delegacja-pracownika-ile-moze-trwac Sat, 02 Sep 2017 14:42:48 +0200 Co warto wiedzieć rozpoczynając pierwszą pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-co-warto-wiedziec-rozpoczynajac-pierwsza-prace Thu, 20 Apr 2017 22:06:02 +0200 Nocleg pracownika w hotelu może być kosztem pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-nocleg-pracownika-w-hotelu-moze-byc-kosztem-pracodawcy Wed, 26 Jul 2017 21:49:10 +0200 Co powinna zawierać dobra umowa o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-powinna-zawierac-umowa-o-prace Wed, 26 Jul 2017 21:47:32 +0200 Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyplacac-wynagrodzenie-pracownikowi Wed, 26 Jul 2017 21:47:34 +0200 Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika https://poradnik.wfirma.pl/-zajecie-wynagrodzenia-pracownika-przez-komornika Wed, 26 Jul 2017 21:49:14 +0200 Kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-nalezy-sporzadzic-aneks-do-umowy-o-prace Sat, 02 Sep 2017 14:42:49 +0200 Ekwiwalent za pranie odzieży https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-pranie-odziezy Sat, 02 Sep 2017 14:42:51 +0200 Jak prowadzić listę obecności i ewidencję czasu pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-liste-obecnosci-i-ewidencje-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:03 +0200 Zasiłek chorobowy - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy Sat, 02 Sep 2017 14:43:04 +0200 Czy studia opłacone przez pracodawcę są przychodem pracownika opodatkowanym PIT? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-studia-oplacone-przez-pracodawce-sa-przychodem-pracownika-opodatkowanym-pit Wed, 26 Jul 2017 21:49:17 +0200 Wypadek przy pracy – co robić? https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-co-robic Thu, 24 Aug 2017 10:51:38 +0200 Urlop wychowawczy a wykonywanie pracy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-praca-podczas-urlopu-wychowawczego-i-dodatkowego-urlopu-macierzynskiego Mon, 24 Apr 2017 20:55:32 +0200 Interwencja inspektora pracy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych https://poradnik.wfirma.pl/-interwencja-inspektora-pracy-w-przypadku-braku-zaplaty-wynagrodzenia-z-tytulu-umow-cywilnoprawnych Thu, 20 Apr 2017 22:04:47 +0200 Dzień podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dzien-podpisania-umowy-o-prace-a-nawiazanie-stosunku-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:05 +0200 Miejsce wykonywania pracy https://poradnik.wfirma.pl/-miejsce-wykonywania-pracy Mon, 24 Apr 2017 20:54:51 +0200 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-w-drodze-do-pracy-lub-z-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:57 +0200 Udostępnianie pracownikowi dokumentów związanych z jego wynagrodzeniem https://poradnik.wfirma.pl/-udostepnianie-pracownikowi-dokumentow-na-podstawie-ktorych-obliczono-jego-wynagrodzenie Sat, 02 Sep 2017 14:43:07 +0200 Przywrócenie pracownika do pracy https://poradnik.wfirma.pl/-przywrocenie-pracownika-do-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:54 +0200 Ewidencja czasu pracy https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:09 +0200 Kiedy pracownikowi przysługują dodatki do wynagrodzenia? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-pracownikowi-przysluguja-dodatki-do-wynagrodzenia Sat, 02 Sep 2017 14:43:11 +0200 Samozatrudnienie a prawo pracy https://poradnik.wfirma.pl/-samozatrudnienie-a-prawo-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:12 +0200 Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia https://poradnik.wfirma.pl/-mlodociany-pracownik-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia Sat, 02 Sep 2017 14:43:14 +0200 Czas pracy - noce, niedziele i święta a rekompensata https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-noce-niedziele-i-swieta Sat, 02 Sep 2017 14:43:15 +0200 Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje? https://poradnik.wfirma.pl/-posilek-regeneracyjny-komu-przysluguje Sat, 02 Sep 2017 14:43:17 +0200 Jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów? https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-podczas-upalow Thu, 20 Apr 2017 21:57:46 +0200 Zwolnienie dyscyplinarne - w jakich sytuacjach można je zastosować? https://poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarka-w-jakich-sytuacjach-mozna-ja-zastosowac Sun, 23 Jul 2017 12:44:51 +0200 Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych https://poradnik.wfirma.pl/-ciezkie-naruszenie-obowiazkow-pracowniczych Sat, 02 Sep 2017 14:43:19 +0200 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - jak się przygotować? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-wyglada-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:21 +0200 Wolontariusz - gdzie i w jaki sposób może pracować https://poradnik.wfirma.pl/-powierzenie-pracy-wolontariuszowi Thu, 20 Apr 2017 21:56:49 +0200 Urlop na żądanie - jak z niego korzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-na-zadanie Thu, 20 Apr 2017 21:56:41 +0200 Umowa o pracę - zmiany w przepisach od 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-o-prace-zmiany-w-przepisach-od-2015 Wed, 26 Jul 2017 21:49:08 +0200 Potrącenia dobrowolne - co powinien o nich wiedzieć pracodawca? https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-dobrowolne-co-powinien-o-nich-wiedziec-pracodawca Sat, 02 Sep 2017 14:43:22 +0200 Podróż służbowa zleceniobiorcy - czy jest możliwa? https://poradnik.wfirma.pl/-podroz-sluzbowa-zleceniobiorcy Sat, 02 Sep 2017 14:43:23 +0200 Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy1 Sun, 23 Jul 2017 12:44:43 +0200 Nietrzeźwy pracownik - jakie konsekwencje? https://poradnik.wfirma.pl/-nietrzezwy-pracownik-konsekwencje Sat, 02 Sep 2017 14:43:25 +0200 Czas pracy osoby niepełnosprawnej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-niepelnosprawnych-od-lipca-2014-r Sun, 23 Jul 2017 12:44:41 +0200 Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje https://poradnik.wfirma.pl/-zmniejszenie-wymiaru-etatu-konsekwencje Sat, 02 Sep 2017 14:43:27 +0200 Praca podczas upałów - obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-praca-podczas-upalow Wed, 26 Jul 2017 21:49:03 +0200 Praca w ruchu ciągłym - jak ją zaplanować https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-ruchu-ciaglym Wed, 26 Jul 2017 21:49:05 +0200 Umowa zlecenie ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-ze-studentem-ktory-jednoczesnie-pracuje-na-etacie Sat, 02 Sep 2017 14:43:29 +0200 Harmonogram czasu pracy - o czym należy pamiętać https://poradnik.wfirma.pl/-harmonogram-czasu-pracy-o-czym-nalezy-pamietac Sat, 02 Sep 2017 14:43:30 +0200 Staż pracy - czym jest oraz z czego się składa? https://poradnik.wfirma.pl/-staz-pracy-z-czego-sie-sklada Sat, 02 Sep 2017 14:43:32 +0200 Czym charakteryzuje się stosunek pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-stosunek-pracy-rodzaje-umow Sat, 02 Sep 2017 14:43:33 +0200 Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-na-zastepstwo-nieobecnego-pracownika Wed, 03 May 2017 17:09:48 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace Thu, 24 Aug 2017 10:51:34 +0200 Wysokość kwot przychodu a zmniejszenie lub zawieszenie emerytury bądź renty https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-kwot-przychodu-powodujacych-zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-emerytow-i-rencistow Wed, 26 Jul 2017 21:49:20 +0200 Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-osoby-niepelnosprawnej Wed, 03 May 2017 17:07:41 +0200 Mieszkanie służbowe - obowiązki względem ZUS i urzędu skarbowego https://poradnik.wfirma.pl/-mieszkanie-sluzbowe-obowiazki-wzgledem-urzedu-skarbowego-i-zus Sat, 02 Sep 2017 14:43:35 +0200 Mobbing - co to jest i jak można go rozpoznać? https://poradnik.wfirma.pl/-co-to-jest-mobbing Sat, 02 Sep 2017 14:43:36 +0200 Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - regulacje prawne https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-w-trakcie-ciazy Sat, 02 Sep 2017 14:43:38 +0200 Przedsiębiorca pracujący na umowę zlecenie a ZUS - zmiany w opłacaniu https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-pracujacy-na-umowe-zlecenie-a-zus-zmiany-w-oplacaniu Wed, 03 May 2017 17:07:05 +0200 Umowy na czas określony - zmiany i przepisy przejściowe https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-na-czas-okreslony-zmiany-i-przepisy-przejsciowe Wed, 03 May 2017 17:07:01 +0200 Umowa o dzieło - o czym pamiętać, zatrudniając na nią pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-o-czym-musisz-pamietac-zatrudniajac-pracownika-na-umowe-o-dzielo Sat, 02 Sep 2017 14:43:39 +0200 W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnienia z pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-udzielenia-zwolnienia-od-swiadczenia-pracy Thu, 20 Apr 2017 21:51:35 +0200 Akta osobowe pracownika - jak należy je prowadzić https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-akta-osobowe-pracownika Thu, 24 Aug 2017 10:51:23 +0200 Składka zdrowotna - kto nie musi jej opłacać? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-nie-zawsze-musisz-oplacac-skladke-zdrowotna Sat, 02 Sep 2017 14:43:41 +0200 Jakie elementy powinna zawierać lista płac? https://poradnik.wfirma.pl/-elementy-jakie-powinna-zawierac-lista-plac Wed, 03 May 2017 17:06:58 +0200 Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnianie-na-podstawie-umow-cywilnoprawnych Sat, 02 Sep 2017 14:43:45 +0200 Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-wypowiedziec-umowe-o-prace Thu, 24 Aug 2017 10:51:40 +0200 Umowa na zastępstwo - co powinna zawierać? https://poradnik.wfirma.pl/-charakterystyka-umowy-na-zastepstwo Sat, 02 Sep 2017 14:43:47 +0200 Stosunek pracy - cz. II https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-pracy-cz-1-stosunek-pracy-cz-ii Sun, 23 Jul 2017 12:44:49 +0200 Umowa o pracę na zastępstwo https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-zastepstwo Sat, 02 Sep 2017 14:43:49 +0200 Stosunek pracy - cz. I https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-pracy-cz-1-stosunek-pracy-cz-i Sat, 02 Sep 2017 14:43:51 +0200 Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-a-miejsce-pobytu-chorego Sat, 02 Sep 2017 14:43:52 +0200 Wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie https://poradnik.wfirma.pl/-wadliwe-wykonanie-pracy-a-wynagrodzenie Wed, 19 Apr 2017 20:03:31 +0200 Skierowanie na badania lekarskie do odpowiedniej placówki https://poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-lekarskie-do-odpowiedniej-placowki Wed, 19 Apr 2017 20:02:35 +0200 Aneks do umowy - co można nim zmienić? https://poradnik.wfirma.pl/-aneks-do-umowy-co-mozna-nim-zmienic Sat, 02 Sep 2017 14:43:53 +0200 Praca zmianowa a nieprzerwany odpoczynek https://poradnik.wfirma.pl/-praca-zmianowa-a-nieprzerwany-odpoczynek Tue, 25 Apr 2017 20:09:19 +0200 Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-3 Sat, 02 Sep 2017 14:43:54 +0200 Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-2 Tue, 25 Apr 2017 20:09:10 +0200 Praca w gospodarstwie rolnym a pracowniczy staż pracy https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-gospodarstwie-rolnym-a-pracowniczy-staz-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:56 +0200 Dni wolne od pracy w 2016 roku https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-od-pracy-w-2015-roku Wed, 19 Apr 2017 20:02:00 +0200 Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-z-oplacania-skladki-zdrowotnej-dla-przedsiebiorcy Sat, 25 Mar 2017 08:03:48 +0100 Praca w godzinach nadliczbowych - czy pracownik może odmówić? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracownik-moze-odmowic-pracy-w-godzinach-nadliczbowych Sat, 25 Mar 2017 08:03:36 +0100 Praca w wolną sobotę https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-wolna-sobote Sat, 25 Mar 2017 08:03:33 +0100 Praca w porze nocnej https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-porze-nocnej Sat, 25 Mar 2017 08:03:21 +0100 Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania - zmiany w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-nie-bedzie-musial-kierowac-pracownika-na-wstepne-badania-zmiany-w-roku Fri, 13 Jan 2017 19:44:03 +0100 Pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnych badań lekarskich https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-nie-moze-dopuscic-pracownika-bez-aktualnych-badan-lekarskich Fri, 13 Jan 2017 19:44:00 +0100 Temperatura w pracy w porze zimowej https://poradnik.wfirma.pl/-temperatura-pracy-w-porze-zimowej Fri, 13 Jan 2017 18:02:24 +0100 Trzecia umowa na czas nieokreślony https://poradnik.wfirma.pl/-trzecia-umowa-juz-na-czas-nieokreslony Fri, 13 Jan 2017 18:02:22 +0100 Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-wspolczynnik-do-wyliczenia-ekwiwalentu Fri, 13 Jan 2017 18:02:19 +0100 Dzień wolny za sobotę w 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-dzien-wolny-za-sobote Fri, 13 Jan 2017 17:49:14 +0100 Wymiar czasu pracy w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-czasu-pracy Fri, 13 Jan 2017 17:49:02 +0100 Nazwa umowy nie zawsze decyduje o jej rodzaju https://poradnik.wfirma.pl/-o-rodzaju-umowy-nie-decyduje-jej-nazwa Fri, 13 Jan 2017 17:48:51 +0100 Umowa o dzieło w działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-dzielo-w-dzialalnosci-gospodarczej Fri, 13 Jan 2017 17:48:41 +0100 Pracodawca ma prawo dofinansować wyprawkę szkolną dla dzieci pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-ma-prawo-dofinansowac-wyprawke-szkolna-dla-dzieci-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:03:04 +0100 Jakie należności mogą zostać potrącone z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-naleznosci-moga-zostac-potracone-z-wynagrodzenia-pracownika-bez-jego-zgody Sat, 25 Mar 2017 08:03:01 +0100 Zasady działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-dzialalnosci-kontrolno-nadzorczej-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:02:58 +0100 Świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-chorobowe-wyplacane-na-przelomie-roku Sat, 25 Mar 2017 08:02:54 +0100 Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-z-pracy-w-dokumentacji-kadrowej Sat, 25 Mar 2017 08:02:51 +0100 Udzielanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę https://poradnik.wfirma.pl/-udzielanie-dnia-wolnego-za-swieto-przypadajace-w-sobote Sat, 25 Mar 2017 08:02:48 +0100 Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 2 https://poradnik.wfirma.pl/-ustanie-stosunku-pracy-2014-r-cz-2 Sat, 25 Mar 2017 08:02:46 +0100 Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 1 https://poradnik.wfirma.pl/-ustanie-stosunku-pracy-2014-r-cz-1 Fri, 13 Jan 2017 18:00:44 +0100 Legalne sposoby kontroli pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-kontrolowac-pracownikow Sat, 25 Mar 2017 08:02:44 +0100 Jak często przerwa na papierosa? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-czesto-przerwa-na-papierosa Fri, 13 Jan 2017 18:00:25 +0100 Wszystko o PFRON (cz. 3) - Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-3-comiesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych Sat, 25 Mar 2017 08:02:41 +0100 Dofinansowanie okularów dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-okulary-dla-pracownika-czasem-dofinansuje-pracodawca Sat, 25 Mar 2017 08:02:37 +0100 Wszystko o PFRON (cz. 2) - Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON? https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-2-czy-twoja-firma-moze-skorzystac-z-dofinansowania-w-ramach-pfron Sat, 25 Mar 2017 08:02:34 +0100 Wszystko o PFRON (cz. 1) - Źródło wsparcia finansowego dla firm https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-1-zrodlo-wsparcia-finansowego-dla-firm Sat, 25 Mar 2017 08:02:32 +0100 Urlop rodzicielski - dla kogo? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-rodzicielski1 Sat, 25 Mar 2017 08:02:30 +0100 Praca tymczasowa a urlop https://poradnik.wfirma.pl/-praca-tymczasowa-a-urlop Fri, 13 Jan 2017 17:43:52 +0100 Obowiązki pracodawcy w czasie upałów https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-czasie-upalow Fri, 13 Jan 2017 17:42:59 +0100 Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-grozi-za-falszywe-zwolnienie-lekarskie Fri, 13 Jan 2017 17:43:11 +0100 Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace Sat, 25 Mar 2017 08:02:28 +0100 Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-niealimentacyjne-z-wynagrodzenia Sat, 13 Jun 2015 14:50:14 +0200 Kary porządkowe nakładane na pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-kary-porzadkowe-nakladane-na-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:02:23 +0100 Minimalne wynagrodzenie 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-2015 Fri, 13 Jan 2017 19:41:59 +0100 Prawo do wynagrodzenia w przypadku niewykonywania pracy (cz. 2) https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy-cz-2 Sat, 25 Mar 2017 08:02:20 +0100 Prawo do wynagrodzenia w przypadku niewykonywania pracy (cz. 1) https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:02:18 +0100 Elastyczny czas pracy – jak opracować grafik? https://poradnik.wfirma.pl/-elastyczny-czas-pracy-jak-opracowac-grafik Sat, 25 Mar 2017 08:02:16 +0100 Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-ustalenie-daty-poczatkowej-i-koncowej-okresu-wypowiedzenia Fri, 13 Jan 2017 17:41:10 +0100 Rozwiązanie umowy z powodu przedłużającej się choroby pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-z-powodu-przedluzajacej-sie-choroby-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:02:03 +0100 Choroba zawodowa - co się z tym wiąże? https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-zawodowa-co-sie-z-tym-wiaze Sat, 25 Mar 2017 08:01:59 +0100 Delegowanie pracownika do innego państwa UE https://poradnik.wfirma.pl/-delegowanie-pracownika-do-innego-panstwa-ue Sat, 25 Mar 2017 08:01:52 +0100 Przechowywanie dokumentacji kadrowej w chmurze https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-kadrowej-w-chmurze Sat, 25 Mar 2017 08:01:46 +0100 Diety w podróży służbowej https://poradnik.wfirma.pl/-diety-w-podrozy-sluzbowej Fri, 13 Jan 2017 17:38:01 +0100 Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnego pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-dodatkowe-uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:01:38 +0100 Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-alimentacyjne-z-wynagrodzenia-za-prace Sat, 25 Mar 2017 08:01:31 +0100 Wynagrodzenie pracownicze a egzekucja komornicza https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-pracownicze-a-egzekucja-komornicza Sat, 25 Mar 2017 08:01:28 +0100 Instrukcja korzystania z ekspresowych wakacji - czyli wszystko o urlopach na żądanie https://poradnik.wfirma.pl/-instrukcja-korzystania-z-ekspresowych-wakacji-czyli-wszystko-o-urlopach-na-zadanie Sat, 25 Mar 2017 08:01:25 +0100 Potrącenia z wynagrodzenia - zasady ogólne https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-z-wynagrodzenia-zasady-ogolne Fri, 13 Jan 2017 17:33:45 +0100 Ryzyko zawodowe https://poradnik.wfirma.pl/-ryzyko-zawodowe Sat, 25 Mar 2017 08:01:19 +0100 Przedłużenie umowy do czasu porodu https://poradnik.wfirma.pl/-przedluzenie-umowy-do-czasu-porodu Sat, 25 Mar 2017 08:01:12 +0100 Okres nauki a staż urlopowy https://poradnik.wfirma.pl/-okres-nauki-a-staz-urlopowy Sat, 25 Mar 2017 08:01:09 +0100 Skrócenie okresu wypowiedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia Sat, 25 Mar 2017 08:01:05 +0100 Czas pracy kadry kierowniczej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-kadry-kierowniczej Sat, 25 Mar 2017 08:00:58 +0100 Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych https://poradnik.wfirma.pl/-rekompensowanie-pracy-w-godzinach-nadliczbowych Fri, 13 Jan 2017 17:29:49 +0100 Choroba nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-nie-zawsze-uchroni-pracownika-przed-zwolnieniem Tue, 16 May 2017 15:06:57 +0200 Świadectwo pracy - Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy (cz. 4) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-niedopelnienie-obowiazku-wydania-swiadectwa-pracy-cz-4 Thu, 27 Oct 2016 11:09:07 +0200 W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika od pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-w-jakich-sytuacjach-pracodawca-ma-obowiazek-zwolnienia-pracownika-od-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:00:39 +0100 Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie? https://poradnik.wfirma.pl/-wyplata-wynagrodzenia-w-jakiej-formie Sat, 25 Mar 2017 08:00:35 +0100 Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu świadectwa pracy (cz. 3) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-3 Thu, 27 Oct 2016 11:09:06 +0200 Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ustalic-wysokosc-zasilku-macierzynskiego Fri, 13 Jan 2017 17:53:47 +0100 Zagraniczna podróż służbowa prywatnym samochodem https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczna-podroz-sluzbowa-prywatnym-samochodem Fri, 13 Jan 2017 17:53:37 +0100 Wymiar czasu pracy w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-czasu-pracy-w-2014-roku Sat, 25 Mar 2017 08:00:17 +0100 Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy? (cz. 2) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:44 +0200 Świadectwo pracy - Do kiedy wydać świadectwo pracy? (cz. 1) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-do-kiedy-wydac-swiadectwo-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:39 +0200 Czas pracy w podróży służbowej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-podrozy-sluzbowej Thu, 27 Oct 2016 09:22:37 +0200 Zimowe dodatkowe obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-zima-masz-dodatkowe-obowiazki-wobec-swoich-pracownikow Thu, 27 Oct 2016 09:22:35 +0200 Zmiana warunków pracy - jak i kiedy informować pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-warunkow-pracy-jak-i-kiedy-informowac-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:22:34 +0200 Dni wolne na poszukiwanie pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-na-poszukiwanie-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:32 +0200 Nieobecność w pracy? Usprawiedliwienie jest niezbędne https://poradnik.wfirma.pl/-nieobecnosc-w-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:27 +0200 Dokumentowanie wyjść prywatnych z pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-wyjsc-prywatnych-z-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:21 +0200 Komu i kiedy przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego oraz do płatnego zwolnienia z pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-i-kiedy-przysluguje-prawo-do-urlopu-okolicznosciowego-oraz-do-platnego-zwolnienia-z-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:19 +0200 3 istotne lecz niekoniecznie znane pracodawcom obowiązki https://poradnik.wfirma.pl/-3-istotne-acz-niekonieczne-znane-pracodawcom-obowiazki Thu, 27 Oct 2016 09:22:16 +0200 Ile kosztować cię będzie zmiana czasu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-zmiana-czasu-z-letniego-na-zimowy-to-dodatkowy-koszt-dla-firmy Thu, 27 Oct 2016 09:22:13 +0200 Nieprzewidziana choroba podczas urlopu wypoczynkowego https://poradnik.wfirma.pl/-nieprzewidziana-choroba-podczas-urlopu-wypoczynkowego Thu, 27 Oct 2016 09:22:08 +0200 "Mały" kodeks pracy dla małych firm https://poradnik.wfirma.pl/-maly-kodeks-pracy-dla-malych-firm Thu, 27 Oct 2016 09:22:06 +0200 Czas pracy w przypadku pracownicy karmiącej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-przypadku-pracownicy-karmiacej Thu, 27 Oct 2016 09:22:04 +0200 Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-zwiazane-z-zatrudnianiem-pracownikow-2013 Tue, 28 Apr 2015 21:07:49 +0200 Osoba współpracująca - kim jest i jak ją rozliczać? https://poradnik.wfirma.pl/-osoba-wspolpracujaca-kim-jest-i-jak-ja-rozliczac Thu, 16 Apr 2015 22:28:44 +0200 Wniosek o urlop macierzyński https://poradnik.wfirma.pl/-wniosek-o-urlop-macierzynski Thu, 27 Oct 2016 09:21:48 +0200 Harmonogram czasu pracy https://poradnik.wfirma.pl/-harmonogram-czasu-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:21:45 +0200 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim Thu, 27 Oct 2016 09:21:43 +0200 Konsekwencje nieopłacenia podatku za pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-konsekwencje-nieoplacenia-podatku-za-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:21:40 +0200 Zasiłek opiekuńczy https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-opiekunczy Thu, 27 Oct 2016 09:21:35 +0200 Czy abonament medyczny pracownika podlega opodatkowaniu PIT? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-abonament-medyczny-pracownika-podlega-opodatkowaniu-pit Thu, 27 Oct 2016 09:21:29 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2014-roku Thu, 27 Oct 2016 09:21:26 +0200 Akta osobowe pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-akta-osobowe-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:21:23 +0200 Doba pracownicza - projekt zmian https://poradnik.wfirma.pl/-doba-pracownicza-projekt-zmian Thu, 27 Oct 2016 09:21:19 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę na skutek długotrwałej choroby https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace-na-skutek-dlugotrwalej-choroby Thu, 27 Oct 2016 09:21:14 +0200 Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym https://poradnik.wfirma.pl/-obnizenie-wymiaru-urlopu-wypoczynkowego-po-urlopie-wychowawczym Thu, 27 Oct 2016 09:21:08 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace-z-ciezarna Thu, 27 Oct 2016 09:21:05 +0200 Pracownik na próbę https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-na-probe Thu, 27 Oct 2016 09:20:55 +0200 Elementy świadectwa pracy https://poradnik.wfirma.pl/-elementy-swiadectwa-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:20:53 +0200 Prawo do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-kontroli-pracownika-przebywajacego-na-zwolnieniu-lekarskim Thu, 27 Oct 2016 09:20:50 +0200 Płaca minimalna w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-placa-minimalna-w-2014-roku Thu, 27 Oct 2016 09:20:42 +0200 Kiedy pracownik jest twórcą? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracownik-jest-tworca Thu, 27 Oct 2016 09:20:40 +0200 Elastyczny czas pracy uchwalony https://poradnik.wfirma.pl/-elastyczny-czas-pracy-uchwalony Thu, 27 Oct 2016 09:20:35 +0200 Urlopy wypoczynkowe udzielane specjalnym grupom pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-urlopy-wypoczynkowe-udzielane-specjalnym-grupom-pracownikow Thu, 27 Oct 2016 08:43:07 +0200 Jak sporządzić plan urlopów https://poradnik.wfirma.pl/-jak-sporzadzic-plan-urlopow Thu, 27 Oct 2016 08:43:16 +0200 Urlopy https://poradnik.wfirma.pl/-urlopy Thu, 27 Oct 2016 08:43:13 +0200 Bonusy dla pracowników to też forma wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-bonusy-dla-pracownikow-to-tez-forma-wynagrodzenia Thu, 27 Oct 2016 08:43:12 +0200 Proporcjonalne naliczanie urlopu https://poradnik.wfirma.pl/-proporcjonalne-naliczanie-urlopu Mon, 21 Nov 2016 11:23:15 +0100 Upały a obowiązki pracodawców https://poradnik.wfirma.pl/-upaly-a-obowiazki-pracodawcow Thu, 27 Oct 2016 08:42:50 +0200 Urlop wypoczynkowy dobrą inwestycją w kapitał ludzki https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-dobra-inwestycja-w-kapital-ludzki Thu, 27 Oct 2016 08:42:32 +0200 Zatrudniasz pracowników? Dowiedz się, jakie masz obowiązki https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudniasz-pracownikow-dowiedz-sie-jakie-masz-obowiazki Thu, 27 Oct 2016 08:42:29 +0200 Co przysługuje w zamian za godziny nadliczbowe? https://poradnik.wfirma.pl/-co-przysluguje-w-zamian-za-godziny-nadliczbowe Thu, 27 Oct 2016 08:42:23 +0200 Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-odzyskac-nadplacone-wynagrodzenie Thu, 27 Oct 2016 08:42:20 +0200 Jakie są choroby zawodowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-sa-choroby-zawodowe Thu, 27 Oct 2016 09:20:31 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2013-r Thu, 27 Oct 2016 09:20:30 +0200 Urlop wypoczynkowy a prawo do zasiłków i ich wysokość https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-a-prawo-do-zasilkow-i-ich-wysokosc Thu, 27 Oct 2016 09:20:29 +0200 Rekompensata za nadgodziny https://poradnik.wfirma.pl/-rekompensata-za-nadgodziny Sat, 20 Aug 2016 23:05:29 +0200 Wypadek przy pracy https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy Sat, 20 Aug 2016 23:05:29 +0200 Umowa przedwstępna przed umową o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-przedwstepna-przed-umowa-o-prace Sat, 20 Aug 2016 23:05:28 +0200 Jak prowadzić i przez jaki okres przechowywać dokumentację płacową https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-i-przez-jaki-okres-przechowywac-dokumentacje-placowa Sat, 08 Oct 2016 18:47:43 +0200 Badanie okresowe pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-badanie-okresowe-pracownikow Sat, 20 Aug 2016 23:05:28 +0200