Poradnik.wfirma.pl - Artykuły z kategorii Serwis kadrowy Kanał RSS z artykułami z serwisu poradnik.wfirma.pl https://poradnik.wfirma.pl pl-PL (C) Copyright 2006-2019 Web INnovative Software Sp. z o.o. Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski-a-dzialalnosc-gospodarcza Sat, 02 Sep 2017 13:09:22 +0200 Zasiłek macierzyński a przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski-a-przedluzenie-umowy-o-prace-do-dnia-porodu Sat, 02 Sep 2017 19:01:34 +0200 Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-pora-nocna-dodatek-w-2016-roku Sat, 26 Aug 2017 21:23:52 +0200 Kary zastosowane w umowie zleceniu w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-kary-zastosowane-w-umowie-zleceniu-w-praktyce Sat, 02 Sep 2017 14:41:31 +0200 Kod niepełnosprawności pracownika a wyższe dofinansowanie do wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-kod-niepelnosprawnosci-pracownika-a-wyzsze-dofinansowanie-do-wynagrodzenia Sat, 02 Sep 2017 19:01:25 +0200 Równoważny system czasu pracy - charakterystyka systemu https://poradnik.wfirma.pl/-rownowazny-system-czasu-pracy-charakterystyka-systemu Sat, 02 Sep 2017 14:41:33 +0200 Okres wypowiedzenia umowy na czas określony https://poradnik.wfirma.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-na-czas-okreslony Sat, 02 Sep 2017 18:59:07 +0200 Doba pracownicza a ruchomy czas pracy w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-doba-pracownicza-a-ruchomy-czas-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:35 +0200 Rozliczenie umowy o dzieło z niskim wynagrodzeniem https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-umowy-o-dzielo-z-niskim-wynagrodzeniem Sat, 02 Sep 2017 19:01:31 +0200 Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim - zmniejszenie wymiaru etatu https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-na-urlopie-rodzicielskim-zmniejszenie-wymiaru-etatu Sat, 02 Sep 2017 14:41:36 +0200 Czy jest możliwa odmowa udzielenia urlopu przez pracodawcę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-jest-mozliwa-odmowa-udzielenia-urlopu-przez-pracodawce Sun, 27 Aug 2017 13:40:10 +0200 Urlop wypoczynkowy z limitu przyszłorocznego https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-z-limitu-przyszlorocznego Sun, 27 Aug 2017 13:40:11 +0200 Potrącenia z wynagrodzenia pracownika w razie zbiegu egzekucji https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika-w-razie-zbiegu-egzekucji Sat, 02 Sep 2017 14:41:37 +0200 Etat i działalność a składki ZUS - jakie są obowiązkowe ubezpieczenia? https://poradnik.wfirma.pl/-etat-i-dzialalnosc-a-skladki-zus Thu, 24 Aug 2017 07:33:23 +0200 Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-u-dwoch-pracodawcow-a-urlop-wypoczynkowy Sat, 02 Sep 2017 14:41:39 +0200 Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie - zmiany od 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalna-stawka-godzinowa-na-umowie-zlecenie-zmiany-od-2017-roku Sat, 02 Sep 2017 18:59:22 +0200 Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić? https://poradnik.wfirma.pl/-minimalna-stawka-godzinowa Sat, 02 Sep 2017 18:59:03 +0200 ZUS Z-3 - wszystko na temat tego zaświadczenia https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-zaswiadczeniu-zus-z-3 Thu, 24 Aug 2017 07:33:24 +0200 Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płacone przez przedsiębiorcę https://poradnik.wfirma.pl/-ustalenie-wysokosci-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe-placone-przez-przedsiebiorce Sat, 02 Sep 2017 19:01:09 +0200 ZFŚS - zasady naliczania i odprowadzania odpisów https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-naliczania-i-odprowadzania-odpisow-na-zfss Sat, 02 Sep 2017 14:41:41 +0200 Jakie zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-zmiany-w-kodeksie-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:43 +0200 Od czego zależy wysokość składki ZUS przedsiębiorcy? https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-przedsiebiorcy Sat, 02 Sep 2017 19:19:59 +0200 Komu przysługuje renta rodzinna i jak się o nią starać? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-przysluguje-renta-rodzinna-i-jak-sie-o-nia-starac Sat, 02 Sep 2017 19:01:33 +0200 Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop Thu, 24 Aug 2017 10:51:36 +0200 Jak wypełnić ZUS ZSWA? Instrukcja krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zswa Sat, 02 Sep 2017 19:01:15 +0200 Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-skladania-deklaracji-zus-dra Thu, 24 Aug 2017 07:33:19 +0200 Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło) https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-a-pozostale-stosunki-pracy-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo Thu, 24 Aug 2017 11:02:13 +0200 Umowa uaktywniająca - najważniejsze informacje https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-uaktywniajaca-najwazniejsze-informacje Sat, 02 Sep 2017 14:41:44 +0200 Doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - jak rozliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-rozliczyc-doposazenie-stanowiska-pracy-dla-bezrobotnego-pracownika Sun, 23 Jul 2017 12:45:54 +0200 Diety zagraniczne - 2017 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne Sat, 26 Aug 2017 10:24:16 +0200 Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-z-wlasnym-pracownikiem-a-podstawa-zasilku-chorobowego Sat, 02 Sep 2017 19:01:29 +0200 Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy można je otrzymać? https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenie-rehabilitacyjne-kiedy-mozna-je-otrzymac Sun, 23 Jul 2017 12:45:22 +0200 Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy https://poradnik.wfirma.pl/-nowa-podstawa-wymiaru-zasilku-chorobowego-kiedy-ustalamy Sat, 02 Sep 2017 14:41:46 +0200 Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-przerwa-na-papierosa-czy-wlicza-sie-do-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:41:47 +0200 Szkolenie pracownika w dniu wolnym - jaka rekompensata w zamian? https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-pracownika-w-dniu-wolnym-jaka-rekompensata-w-zamian Sun, 27 Aug 2017 13:40:09 +0200 Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit? https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-dobowe-i-sredniotygodniowe-ile-wynosi-ich-limit Sat, 02 Sep 2017 14:41:49 +0200 Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże? https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika-z-czym-sie-wiaze Sun, 23 Jul 2017 12:44:46 +0200 Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-niedziele-i-swieta-a-dodatkowe-wynagrodzenie Sat, 02 Sep 2017 14:41:51 +0200 Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-a-wysokosc-swiadczen-chorobowych Sat, 02 Sep 2017 19:20:05 +0200 Praca w nadgodzinach - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-nadgodzinach-wszystko-co-nalezy-wiedziec Sun, 23 Jul 2017 12:44:45 +0200 Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika Sun, 23 Jul 2017 12:44:48 +0200 Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-sobote Thu, 24 Aug 2017 10:51:34 +0200 Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-dieta-krajowa-pracownika-jak-obliczyc Mon, 24 Apr 2017 21:03:10 +0200 Koszty uzyskania przychodów - ile wynoszą w 2017 roku? https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodow Sat, 26 Aug 2017 16:37:24 +0200 Młodociani pracownicy a składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-mlodociani-pracownicy-a-skladki-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:41 +0200 Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy https://poradnik.wfirma.pl/-obnizenie-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek Sat, 02 Sep 2017 19:20:37 +0200 Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych https://poradnik.wfirma.pl/-przekroczenie-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-emerytalno-rentowych Sat, 02 Sep 2017 19:19:55 +0200 Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-za-przedsiebiorce-rozpoczynajacego-prace-na-etacie Sat, 02 Sep 2017 19:20:02 +0200 Jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności rozlicza przychód z umowy o dzieło? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-osoba-fizyczna-nieprowadzaca-dzialalnosci-rozlicza-przychod-z-umowy-o-dzielo Thu, 24 Aug 2017 10:51:26 +0200 Diety krajowe - 2017 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe Sat, 26 Aug 2017 16:34:36 +0200 Zwolnienie z opłacania składki na FP https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nie-trzeba-oplacac-skladek-na-fp Thu, 24 Aug 2017 07:32:47 +0200 Składki ZUS przedsiębiorcy w 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ile-wyniosa-skladki-zus-przedsiebiorcy-w-2015-roku Sat, 02 Sep 2017 19:20:10 +0200 Preferencyjne składki ZUS - kiedy się kończą? https://poradnik.wfirma.pl/-koniec-okresu-preferencyjnego-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:44 +0200 Składki ZUS dla nowych firm - ile wynoszą? https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-dla-nowych-firm Sat, 02 Sep 2017 19:19:56 +0200 Preferencyjne stawki ZUS - kto nie może z nich skorzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-stawki-zus-kto-nie-moze-z-nich-skorzystac Sat, 02 Sep 2017 19:19:58 +0200 Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-a-umowa-o-dzielo Mon, 16 Jan 2017 21:21:10 +0100 Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część II https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-zasilku-w-razie-choroby-czesc-ii Thu, 24 Aug 2017 07:48:55 +0200 Umowa zlecenie na czas nieokreślony - czy jest zgodna z przepisami? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-zawrzec-umowe-zlecenia-na-czas-nieokreslony Sat, 02 Sep 2017 14:41:52 +0200 Nieopłacenie składek ZUS w terminie - konsekwencje https://poradnik.wfirma.pl/-powazne-konsekwencje-nieoplacenia-zus-w-terminie Sat, 02 Sep 2017 19:00:33 +0200 Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część I https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-ustalania-podstawy-wymiaru-zasilku-w-razie-choroby-czesc-i Thu, 24 Aug 2017 07:33:21 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-wypowiedziec-umowe-na-czas-okreslony Sat, 02 Sep 2017 14:41:54 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2017-roku Sat, 26 Aug 2017 21:20:07 +0200 PIT-11 - lepiej przez Internet niż pocztą poleconą https://poradnik.wfirma.pl/-pit-11-lepiej-przez-internet-niz-poczta-polecona Mon, 24 Apr 2017 21:01:55 +0200 Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie przekazał nam PIT-11? https://poradnik.wfirma.pl/-co-zrobic-w-sytuacji-gdy-pracodawca-nie-przekazal-nam-pit-11 Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Jak wyliczać wynagrodzenia? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenia Thu, 24 Aug 2017 10:51:32 +0200 Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-kontrakt-menedzerski-z-przedsiebiorca-opodatkowanie-i-skladki-zus Thu, 24 Aug 2017 07:32:43 +0200 Urlop rodzicielski - kto może się o niego starać? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-rodzicielski Tue, 08 Aug 2017 12:00:26 +0200 Co robi pracodawca, jeśli sąd nakaże mu sprostować świadectwo pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-co-robi-pracodawca-jesli-sad-nakaze-mu-sprostowac-swiadectwo-pracy Mon, 24 Apr 2017 21:01:39 +0200 Wypadek przy pracy - kiedy można o nim mówić? https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-kiedy-mozna-nim-mowic Sun, 23 Jul 2017 12:46:28 +0200 Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-delegacji-co-warto-wiedziec Sat, 02 Sep 2017 14:41:56 +0200 Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-chorobowe-zleceniobiorcy-co-warto-wiedziec Mon, 24 Apr 2017 21:01:31 +0200 Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-chorobowe-przedsiebiorcy Wed, 26 Jul 2017 21:50:42 +0200 Rekompensata za nadgodziny - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-rekompensata-za-nadgodziny0 Sat, 02 Sep 2017 18:59:20 +0200 Urlop macierzyński według nowych zasad https://poradnik.wfirma.pl/-urlopy-macierzynskie-nowe-zasady Sun, 27 Aug 2017 13:39:54 +0200 Kiedy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie postojowe? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracodawca-moze-wyplacic-wynagrodzenie-postojowe Sat, 02 Sep 2017 14:41:59 +0200 Czas pracy - podstawowe zagadnienia https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-podstawowe-zagadnienia Wed, 26 Jul 2017 21:47:33 +0200 Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika - obowiązki i korzyści https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika Wed, 26 Jul 2017 21:51:47 +0200 Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozszerzenie-zakresu-obowiazkow-pracownika Tue, 08 Aug 2017 12:01:55 +0200 Urlop wychowawczy - zmiany w regulacjach https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-regulacjach-urlopow-wychowawczych Wed, 26 Jul 2017 21:52:15 +0200 Uzasadnienie wypowiedzenia terminowej umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-uzasadnienie-wypowiedzenia-terminowej-umowy-o-prace Mon, 24 Apr 2017 20:59:11 +0200 Przejęcie zakładu pracy a rozliczenie zatrudnionych pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-przejecie-zakladu-pracy-a-rozliczenie-zatrudnionych-pracownikow Wed, 26 Jul 2017 21:51:44 +0200 Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-dniu-na-ktory-przysluguje-zwolnienie-lekarskie Sat, 02 Sep 2017 19:21:08 +0200 Zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia przez ZUS a pozorność umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-pozornosc-umowy-o-prace-oraz-zakwestionowanie-wysokosci-wynagrodzenia-przez-zus Sat, 02 Sep 2017 18:59:27 +0200 Przygotowywanie i zawieranie umów - co należy wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-przygotowywanie-i-zawieranie-umow-co-kazdy-przedsiebiorca-powinien-wiedziec Mon, 24 Apr 2017 20:59:04 +0200 Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-praca-na-wysokosci-obowiazki-pracodawcy Sun, 27 Aug 2017 13:31:06 +0200 Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego https://poradnik.wfirma.pl/-wyrejestrowanie-osob-ktorych-ubezpieczenie-zdrowotne-wygaslo Wed, 26 Jul 2017 21:50:37 +0200 Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy obowiązek opłacania składek? https://poradnik.wfirma.pl/-czym-jest-fp-oraz-fgsp Sat, 02 Sep 2017 19:20:39 +0200 Podróż służbowa czy oddelegowanie do pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-1 Sun, 23 Jul 2017 12:44:55 +0200 Wynagrodzenie chorobowe - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-chorobowe Sat, 02 Sep 2017 19:20:42 +0200 Urlop szkoleniowy a pozostałe urlopy https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-szkoleniowy-a-pozostale-urlopy Wed, 26 Jul 2017 21:52:17 +0200 Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę - kodeks pracy 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-pisemnego-zawarcia-umowy-o-prace-kodeks-pracy Mon, 24 Apr 2017 20:58:12 +0200 Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczone do stażu zatrudnienia https://poradnik.wfirma.pl/-staz-z-urzedu-pracy-i-okres-pobierania-zasilku-dla-bezrobotnych-wliczone-do-stazu-zatrudnienia Sat, 02 Sep 2017 14:42:00 +0200 Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem pracodawcy? https://poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-pracownika-na-badania-lekarskie Wed, 26 Jul 2017 21:51:46 +0200 Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenie-chorobowe Thu, 24 Aug 2017 10:51:30 +0200 Pierwsza pomoc w firmie - jakie obowiązki ma pracodawca? https://poradnik.wfirma.pl/-pierwsza-pomoc-w-firmie-jakie-obowiazki-ma-pracodawca Wed, 26 Jul 2017 21:52:38 +0200 Przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi https://poradnik.wfirma.pl/-przerwa-pomiedzy-zwolnieniami-lekarskimi Thu, 24 Aug 2017 07:32:44 +0200 Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy – krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracodawca-choruje-krok-po-kroku Wed, 26 Jul 2017 21:50:35 +0200 Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-osob-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza Sat, 02 Sep 2017 19:20:57 +0200 Likwidacja działalności gospodarczej a ustanie obowiązku ubezpieczeń https://poradnik.wfirma.pl/-wyrejestrowanie-przedsiebiorstwa-a-ustanie-obowiazku-ubezpieczen Sat, 02 Sep 2017 19:00:34 +0200 Składki preferencyjne - jak z nich korzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-korzystac-ze-skladek-preferencyjnych Mon, 24 Apr 2017 20:58:07 +0200 Wynagrodzenie za czas choroby https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-czas-choroby Sat, 02 Sep 2017 19:20:20 +0200 Choroba pracownika a urlop bezpłatny https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-pracownika-a-urlop-bezplatny Sun, 23 Jul 2017 12:45:28 +0200 Ubezpieczenie chorobowe - kto podlega i jak ustalić wysokość zasiłku? https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-chorobowe Sun, 23 Jul 2017 12:45:23 +0200 Odpowiedzialność pracodawcy za czyny pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-pracodawcy-za-czyny-pracownikow Wed, 26 Jul 2017 21:51:43 +0200 Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości https://poradnik.wfirma.pl/-przeniesienie-pracownika-do-pracy-w-innej-miejscowosci Sat, 02 Sep 2017 14:42:02 +0200 Jak wypełnić ZUS ZZA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zza Thu, 24 Aug 2017 07:32:42 +0200 Samozatrudnienie a stosunek pracy https://poradnik.wfirma.pl/-samozatrudnienie-a-stosunek-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:52 +0200 Lista płac - jak ją sporządzić? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-nalezy-sporzadzic-liste-plac Wed, 26 Jul 2017 21:49:07 +0200 Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-spolki-i-wspolnikow-z-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:22 +0200 Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie https://poradnik.wfirma.pl/-szkodliwe-czynniki-w-srodowisku-pracy-a-skierowanie-na-badanie Sun, 27 Aug 2017 13:31:02 +0200 Chorobowe w ciąży https://poradnik.wfirma.pl/-chorobowe-w-ciazy Sat, 02 Sep 2017 19:01:22 +0200 Ubezpieczenie wypadkowe - czym jest i kogo obejmuje? https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-wypadkowe Sat, 02 Sep 2017 19:20:25 +0200 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy Thu, 24 Aug 2017 11:02:29 +0200 Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć? https://poradnik.wfirma.pl/-regulamin-pracy Sat, 02 Sep 2017 18:59:16 +0200 Premia uznaniowa a premia regulowana https://poradnik.wfirma.pl/-podstawowe-roznice-miedzy-premia-uznaniowa-a-premia-regulaminowa Wed, 26 Jul 2017 21:47:36 +0200 Praca zmianowa https://poradnik.wfirma.pl/-praca-zmianowa Sat, 02 Sep 2017 14:42:03 +0200 Śmierć pracownika - obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-razie-smierci-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:05 +0200 Kilka umów zlecenia - która będzie tytułem do ubezpieczenia? https://poradnik.wfirma.pl/-kilka-umow-zlecenia-ktora-bedzie-tytulem-do-ubezpieczenia Sat, 02 Sep 2017 19:20:08 +0200 Kiedy nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nakazac-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego Sat, 02 Sep 2017 14:42:06 +0200 Dni wolne na opiekę nad dzieckiem - kiedy przysługują? https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-na-opieke-nad-dzieckiem Tue, 08 Aug 2017 12:00:25 +0200 Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-pracownika-po-ustaniu-zatrudnienia Wed, 26 Jul 2017 21:49:18 +0200 Zadaniowy czas pracy dla jednego pracownika a zasada równego traktowania w zatrudnieniu https://poradnik.wfirma.pl/-zadaniowy-czas-pracy-dla-jednego-pracownika-a-zasada-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu Sat, 02 Sep 2017 14:42:08 +0200 Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-w-okresie-wypowiedzenia Sun, 27 Aug 2017 13:40:03 +0200 Zwolnienie pracownika, który przebywa w tymczasowym areszcie https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-pracownika-ktory-przebywa-w-tymczasowym-areszcie Sat, 02 Sep 2017 14:42:10 +0200 Rozliczenia przedsiębiorcy z ZUS po zatrudnieniu pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-przedsiebiorcy-z-zus-po-zatrudnieniu-pracownika Wed, 26 Jul 2017 21:47:48 +0200 Zasiłek opiekuńczy, a złożenie pełnej dokumentacji https://poradnik.wfirma.pl/-poradnik-ubezpieczenia-zasilek-opiekunczy-a-zlozenie-pelnej-dokumentacji Sat, 02 Sep 2017 19:20:35 +0200 Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży https://poradnik.wfirma.pl/-cofniecie-wypowiedzenia-przez-pracownice-w-ciazy Wed, 26 Jul 2017 21:47:41 +0200 Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres? https://poradnik.wfirma.pl/-wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:13 +0200 Rozwiązanie umowy po długiej chorobie https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-po-dlugiej-chorobie Wed, 26 Jul 2017 21:47:47 +0200 Jak wypełnić ZUS ZUA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zua Thu, 24 Aug 2017 10:51:29 +0200 Wyrównanie pensji minimalnej przez pracodawcę https://poradnik.wfirma.pl/-wyrownanie-pensji-minimalnej-przez-pracodawce Mon, 24 Apr 2017 20:57:42 +0200 Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy Sun, 27 Aug 2017 13:40:06 +0200 Wręczenie wypowiedzenia umowy a późniejsza absencja chorobowa pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-wreczenie-wypowiedzenia-umowy-a-pozniejsza-absencja-chorobowa-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:15 +0200 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne https://poradnik.wfirma.pl/-pomieszczenia-higieniczno-sanitarne Sun, 27 Aug 2017 13:31:09 +0200 Pakiety medyczne w podstawie wymiaru składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-pakiety-medyczne-w-podstawie-wymiaru-skladek-zus Sat, 02 Sep 2017 19:01:01 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-trakcie-miesiaca-a-wyplata-wynagrodzenia Sat, 02 Sep 2017 14:42:17 +0200 Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-z-umowy-o-prace-w-kwocie-netto-lub-brutto Sat, 02 Sep 2017 14:42:18 +0200 Godziny nadliczbowe osoby pracującej na część etatu https://poradnik.wfirma.pl/-godziny-nadliczbowe-osoby-pracujacej-na-czesc-etatu Sat, 02 Sep 2017 18:59:00 +0200 Dodatki do wynagrodzenia a wymiar wynagrodzenia chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-dodatki-do-wynagrodzenia-a-wymiar-wynagrodzenia-chorobowego Wed, 26 Jul 2017 21:51:38 +0200 Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarne-rozwiazanie-umowy-o-prace Wed, 26 Jul 2017 21:47:30 +0200 Ubezpieczenie osób prowadzących własny biznes https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-osob-prowadzacych-wlasny-biznes Sun, 23 Jul 2017 12:45:21 +0200 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej Mon, 24 Apr 2017 20:57:33 +0200 Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-chorobowe-osoby-wspolpracujacej Sat, 02 Sep 2017 19:00:55 +0200 Ubezpieczenie zdrowotne ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zdrowotne-zus Sat, 02 Sep 2017 19:20:49 +0200 Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-ulga-w-skladce-fp-a-wiek-przedsiebiorcy Sat, 02 Sep 2017 19:01:11 +0200 Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie choroby https://poradnik.wfirma.pl/-wykonywanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-okresie-choroby-pozbawia-prawa-do-zasilku Sun, 23 Jul 2017 12:45:24 +0200 Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego https://poradnik.wfirma.pl/-przeprowadzenie-badan-okresowych-pracownika-biurowego Sat, 02 Sep 2017 18:59:18 +0200 Jak uporać się z nadpłatą w ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-jak-uporac-sie-z-nadplata-w-zus Sat, 02 Sep 2017 19:01:04 +0200 Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-zatrudniajacego-co-najmniej-20-pracownikow Sat, 02 Sep 2017 18:58:53 +0200 Obliczanie wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy https://poradnik.wfirma.pl/-obliczanie-wynagrodzenia-w-okresie-zwolnienia-z-obowiazku-swiadczenia-pracy Sat, 02 Sep 2017 18:59:24 +0200 Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną przed nawiązaniem stosunku pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-warto-podpisac-umowe-przedwstepna-przed-nawiazaniem-stosunku-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:49:14 +0200 Płaca minimalna w krajach UE - jakie są różnice? https://poradnik.wfirma.pl/-placa-minimalna-w-krajach-ue-jakie-sa-roznice Mon, 24 Apr 2017 20:56:34 +0200 Świadczenia urlopowe https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-urlopowe Sun, 27 Aug 2017 13:39:59 +0200 Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-zapewnienienia-pracownikom-srodkow-higieny-osobistej Sun, 27 Aug 2017 13:30:59 +0200 Umowa o pracę na okres próbny https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-okres-probny Wed, 26 Jul 2017 21:47:39 +0200 Urlop wypoczynkowy – 35 dni w roku https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-35-dni-w-roku Wed, 26 Jul 2017 21:52:10 +0200 Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania kobiety w ciąży https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-przypadku-zatrudniania-kobiety-w-ciazy Wed, 26 Jul 2017 21:51:42 +0200 Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-chorobowe-za-okres-pobytu-w-szpitalu Sat, 02 Sep 2017 19:20:09 +0200 Wypadek przy pracy przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-przedsiebiorcy Sat, 02 Sep 2017 19:00:38 +0200 Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną https://poradnik.wfirma.pl/-zakaz-zastepowania-umowy-o-prace-umowa-cywilnoprawna Sat, 02 Sep 2017 14:42:19 +0200 Praca w innym kraju UE i działalność gospodarcza w Polsce a kwestia ZUS-u https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-innym-kraju-ue-i-dzialalnosc-gospodarcza-w-polsce-a-kwestia-zus-u Sat, 02 Sep 2017 19:20:40 +0200 Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow0 Sat, 02 Sep 2017 14:42:20 +0200 Dokumentacja kadrowa a najczęściej popełniane błędy https://poradnik.wfirma.pl/-najczestsze-bledy-w-prowadzeniu-dokumentacji-kadrowej Sat, 02 Sep 2017 18:59:09 +0200 Urlop wypoczynkowy https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy Tue, 08 Aug 2017 12:00:23 +0200 Najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-najczestsze-bledy-w-wypelnianiu-dokumentow-zgloszeniowych Sat, 02 Sep 2017 19:00:53 +0200 Podpisanie a parafowanie umowy - czy wiesz, czym się różnią? https://poradnik.wfirma.pl/-podpisanie-a-parafowanie-umowy-czy-wiesz-czym-sie-roznia Sat, 02 Sep 2017 18:59:15 +0200 Szkodliwe warunki pracy - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-szkodliwe-warunki-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:21 +0200 Umowa o pracę - na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu? https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-co-zwrocic-uwage-przy-jej-podpisywaniu Tue, 08 Aug 2017 12:01:53 +0200 Godziny nadliczbowe – jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie? https://poradnik.wfirma.pl/-godziny-nadliczbowe-jak-ustalic-dodatkowe-wynagrodzenie Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Jak wygląda ubieganie się o emeryturę? https://poradnik.wfirma.pl/-procedura-ubiegania-sie-o-emeryture Sat, 02 Sep 2017 19:00:32 +0200 Jak stworzyć dobry plan urlopowy? https://poradnik.wfirma.pl/-plany-urlopowe-od-a-do-z Mon, 24 Apr 2017 20:56:29 +0200 Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-obowiazki-wobec-zus-maja-wspolnicy-spolki-cywilnej Sat, 02 Sep 2017 19:21:01 +0200 Jak wyliczać wynagrodzenie urlopowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyliczac-wynagrodzenie-urlopowe Tue, 08 Aug 2017 12:00:20 +0200 Dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-do-zus-w-celu-wyplaty-zasilkow Sat, 02 Sep 2017 19:01:13 +0200 Rozwiązanie umowy zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-zlecenie Sat, 02 Sep 2017 14:42:24 +0200 Wypowiedzenie umowy zlecenie i umowy o dzieło https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-zlecenie-i-umowy-o-dzielo Sat, 02 Sep 2017 14:42:24 +0200 Monitoring w miejscu pracy - co na to przepisy? https://poradnik.wfirma.pl/-monitoring-w-miejscu-pracy-i-nagrywanie-rozmow-sluzbowych-a-brak-regulacji-prawnych-w-tej-kwestii Sat, 02 Sep 2017 14:42:26 +0200 Ochrona wynagrodzenia za pracę https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-wynagrodzenia-za-prace Wed, 26 Jul 2017 21:49:15 +0200 Zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy - w jakim terminie? https://poradnik.wfirma.pl/-ile-czasu-zleceniodawca-ma-na-zgloszenie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczen Sat, 02 Sep 2017 19:20:18 +0200 Terminy opłacania składek ZUS i możliwe konsekwencje opóźnień płatności https://poradnik.wfirma.pl/-terminy-platnosci-skladek-i-konsekwencje-opoznien Thu, 24 Aug 2017 07:33:20 +0200 Jak wypełnić ZUS ZWUA? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zwua Sat, 02 Sep 2017 19:20:26 +0200 Kara pieniężna a wypłata wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-kara-pieniezna-a-wyplata-wynagrodzenia Wed, 26 Jul 2017 21:49:11 +0200 Zasady wypełniania dokumentu płatniczego ZUS krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-wypelniania-dokumentu-platniczego-zus-krok-po-kroku Sat, 02 Sep 2017 19:20:29 +0200 Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-kontrola-pracownika Sat, 02 Sep 2017 14:42:27 +0200 Zatrudnianie rodziny a składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnianie-rodziny-a-skladki-zus Sat, 02 Sep 2017 18:59:07 +0200 Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych https://poradnik.wfirma.pl/-sposob-rozwiazania-umowy-o-prace-a-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych Sat, 02 Sep 2017 14:42:28 +0200 Okulary dla pracownika - zwrot kosztów a przychód https://poradnik.wfirma.pl/-okulary-dla-pracownika-zwrot-kosztow-a-przychod Sat, 02 Sep 2017 14:42:28 +0200 Samooddelegowanie się przedsiębiorców do innego kraju UE a składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-samooddelegowanie-sie-przedsiebiorcow-do-innego-kraju-ue-a-skladki-zus Sat, 02 Sep 2017 19:20:14 +0200 Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy i w razie zmiany etatu https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-proporcjonalny-w-roku-zmiany-pracodawcy-i-w-razie-zmiany-etatu Sat, 02 Sep 2017 14:42:32 +0200 Zakończenie działalności - jak rozliczyć się z pracownikiem? https://poradnik.wfirma.pl/-zakonczenie-dzialalnosci-a-rozliczenie-sie-z-pracownikiem Sat, 02 Sep 2017 14:42:33 +0200 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych https://poradnik.wfirma.pl/-odpis-na-zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych Sun, 27 Aug 2017 12:02:58 +0200 Systemy czasu pracy - przewodnik https://poradnik.wfirma.pl/-systemy-czasu-pracy-przewodnik Sat, 02 Sep 2017 14:42:33 +0200 Jak ustalić kapitał początkowy? Wniosek do ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-wniosek-do-zus-o-przeliczenie-kapitalu-poczatkowego Sat, 02 Sep 2017 19:20:44 +0200 Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-premia-uznaniowa-w-okresie-choroby-a-podstawa-wymiaru-swiadczenia-chorobowego Sat, 02 Sep 2017 19:01:24 +0200 Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-zatrudnic-cudzoziemca-w-polsce Sat, 02 Sep 2017 18:58:48 +0200 Koszty związane z zatrudnieniem ucznia lub studenta na umowę zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-zwiazane-z-zatrudnieniem-ucznia-lub-studenta-na-umowe-zlecenie Sat, 02 Sep 2017 18:58:51 +0200 Renta z tytułu niezdolności do pracy - sposób obliczania https://poradnik.wfirma.pl/-obliczanie-renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:50:48 +0200 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:42:36 +0200 Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow Mon, 24 Apr 2017 20:56:25 +0200 Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia? https://poradnik.wfirma.pl/-procedury-zwiazane-z-wypadkiem-przy-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:47:45 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-powodu-osiagniecia-wieku-emerytalnego Sat, 02 Sep 2017 14:42:37 +0200 Elastyczny czas pracy w praktyce https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-dziala-elastyczny-czas-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:49:09 +0200 Staż dla osób bezrobotnych https://poradnik.wfirma.pl/-staz-dla-osob-bezrobotnych Sat, 02 Sep 2017 14:42:40 +0200 Jak wykazać w raportach ZUS nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wykazac-w-raportach-zus-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc-pracownika Sat, 02 Sep 2017 19:01:06 +0200 Odprawa emerytalna i odprawa rentowa a ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-odprawy-pienieznej-przyslugujacej-w-zwiazku-z-przejsciem-na-emeryture-lub-rente Thu, 24 Aug 2017 07:32:49 +0200 Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-oplacie-skladek-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:46 +0200 Komu przysługuje urlop uzupełniający? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-przysluguje-urlop-uzupelniajacy Sat, 02 Sep 2017 14:42:42 +0200 Układ ratalny z ZUS - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosc-wobec-zus-mozna-rozlozyc-na-raty Sat, 02 Sep 2017 19:01:18 +0200 Umowa zlecenie - legitymacja studencka nic nie znaczy dla ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-legitymacja-studencka-nic-nie-znaczy-dla-zus Sat, 02 Sep 2017 19:01:28 +0200 Oskładkowanie i opodatkowanie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-i-opodatkowanie-dofinansowania-zakupu-okularow-korekcyjnych-dla-pracownika Sun, 23 Jul 2017 12:45:26 +0200 Podpis kwalifikowany a rozliczenia z ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-podpis-kwalifikowany-potrzebny-do-rozliczen-z-zus Wed, 26 Jul 2017 21:50:35 +0200 Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-i-postepowanie-wypadkowe-co-nalezy-wiedziec Sat, 02 Sep 2017 14:42:43 +0200 Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-odwolac-sie-od-decyzji-zus Wed, 26 Jul 2017 21:50:39 +0200 Przejęcie pracowników innej firmy a formalności względem ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-przejecie-pracownikow-innej-firmy-a-formalnosci-wzgledem-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:50 +0200 Likwidacja stanowiska pracy https://poradnik.wfirma.pl/-likwidacja-stanowiska-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:47:43 +0200 Pracownik nie stawił się na badania okresowe - jakie konsekwencje? https://poradnik.wfirma.pl/-konsekwencje-niestawiania-sie-pracownika-na-badania-okresowe Tue, 08 Aug 2017 12:01:51 +0200 Samozatrudnienie - składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-samozatrudnionych Sat, 02 Sep 2017 19:00:50 +0200 Przerwa pracownicza – sprawdź, ile należy ci się przerw w pracy https://poradnik.wfirma.pl/-przerwy-w-pracy Tue, 08 Aug 2017 12:01:50 +0200 Oskładkowanie oraz opodatkowanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-oraz-opodatkowanie-ekwiwalentu-pienieznego-za-pranie-odziezy-roboczej Wed, 26 Jul 2017 21:50:47 +0200 Rachunek od wykonawcy dzieła lub zlecenia - czy jest konieczny? https://poradnik.wfirma.pl/-rachunek-od-wykonawcy-dziela-lub-zlecenia-czy-jest-konieczny Sat, 02 Sep 2017 14:42:45 +0200 Kara za nieopłacone składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-za-nieoplacenie-skladek-zus-groza-kary Sat, 02 Sep 2017 19:20:55 +0200 Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-w-trakcie-trwania-zwolnienia-lekarskiego0 Wed, 26 Jul 2017 21:50:50 +0200 Udokumentowanie związku choroby z wypadkiem, jaki nastąpił w drodze do pracy https://poradnik.wfirma.pl/-udokumentowanie-zwiazku-choroby-z-wypadkiem-jaki-nastapil-w-drodze-do-pracy Sat, 02 Sep 2017 19:00:56 +0200 Prawa i obowiązki związane ze złożeniem wniosku o urlop https://poradnik.wfirma.pl/-prawa-i-obowiazki-zwiazane-ze-zlozeniem-wniosku-o-urlop Sat, 02 Sep 2017 14:42:45 +0200 Poufność informacji na temat wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-poufnosc-informacji-na-temat-wynagrodzenia Wed, 26 Jul 2017 21:47:38 +0200 Nadgodziny w pracy na etat https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny Wed, 26 Jul 2017 21:47:23 +0200 Kartoteki wynagrodzeń https://poradnik.wfirma.pl/-kartoteki-wynagrodzen Sun, 23 Jul 2017 12:44:52 +0200 Opóźnienie w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe https://poradnik.wfirma.pl/-opoznienie-w-oplacie-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe Sun, 23 Jul 2017 12:45:22 +0200 Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-niezdolnosc-do-pracy-powstala-po-ustaniu-zatrudnienia-a-prawo-do-zasilku-chorobowego Sat, 02 Sep 2017 19:00:58 +0200 Delegacja pracownika - ile może trwać? https://poradnik.wfirma.pl/-delegacja-pracownika-ile-moze-trwac Sat, 02 Sep 2017 14:42:48 +0200 Co warto wiedzieć rozpoczynając pierwszą pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-co-warto-wiedziec-rozpoczynajac-pierwsza-prace Thu, 20 Apr 2017 22:06:02 +0200 Nocleg pracownika w hotelu może być kosztem pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-nocleg-pracownika-w-hotelu-moze-byc-kosztem-pracodawcy Wed, 26 Jul 2017 21:49:10 +0200 Co powinna zawierać dobra umowa o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-powinna-zawierac-umowa-o-prace Wed, 26 Jul 2017 21:47:32 +0200 Kiedy wyrejestrować z ZUS członka rodziny pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-wyrejestrowac-z-zus-czlonka-rodziny-pracownika Sat, 02 Sep 2017 19:00:32 +0200 Czy zaległość w ZUS można rozłożyć na raty? https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosc-w-zus-mozna-rozlozyc-na-raty Thu, 20 Apr 2017 22:06:09 +0200 Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyplacac-wynagrodzenie-pracownikowi Wed, 26 Jul 2017 21:47:34 +0200 Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika https://poradnik.wfirma.pl/-zajecie-wynagrodzenia-pracownika-przez-komornika Wed, 26 Jul 2017 21:49:14 +0200 Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika https://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-rolnika Sun, 23 Jul 2017 12:45:19 +0200 Kiedy sporządzić aneks do umowy o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-nalezy-sporzadzic-aneks-do-umowy-o-prace Sat, 02 Sep 2017 14:42:49 +0200 Ubezpieczenie chorobowe osoby fizycznej prowadzącej działalność https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-chorobowe-osoby-fizycznej-prowadzacej-dzialalnosc Sat, 02 Sep 2017 19:00:42 +0200 Ubezpieczenia ZUS w przypadku urlopu bezpłatnego https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-zus-w-przypadku-urlopu-bezplatnego Thu, 24 Aug 2017 07:32:41 +0200 Ekwiwalent za pranie odzieży https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-pranie-odziezy Sat, 02 Sep 2017 14:42:51 +0200 Pracownik dokumentujący niezdolność do pracy z opóźnieniem https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-dokumentujacy-niezdolnosc-do-pracy-z-opoznieniem Wed, 26 Jul 2017 21:50:52 +0200 Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zdrowotne-czlonka-rodziny-przedsiebiorcy Sat, 02 Sep 2017 19:00:28 +0200 Jak prowadzić listę obecności i ewidencję czasu pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-liste-obecnosci-i-ewidencje-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:03 +0200 Zasiłek chorobowy - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy Sat, 02 Sep 2017 14:43:04 +0200 Zwrot kosztów dojazdu do pracy https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-kosztow-dojazdu-do-pracy Sat, 02 Sep 2017 19:20:38 +0200 Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe https://poradnik.wfirma.pl/-przejscie-z-preferencyjnych-skladek-zus-na-standardowe Sat, 02 Sep 2017 19:20:31 +0200 Zaświadczenia lekarskie - co oznaczają kody literowe? https://poradnik.wfirma.pl/-zaswiadczenia-lekarskie-co-oznaczaja-kody-literowe Sat, 02 Sep 2017 19:19:52 +0200 Czy studia opłacone przez pracodawcę są przychodem pracownika opodatkowanym PIT? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-studia-oplacone-przez-pracodawce-sa-przychodem-pracownika-opodatkowanym-pit Wed, 26 Jul 2017 21:49:17 +0200 Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-przy-ryczalcie-ewidencjonowanym Sat, 02 Sep 2017 19:20:59 +0200 Błędne ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - skutki w PIT https://poradnik.wfirma.pl/-bledne-ustalenie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-i-zdrowotne-skutki-w-pit Sat, 02 Sep 2017 19:00:28 +0200 Deklaracje i formularze ZUS – kiedy jakie składamy https://poradnik.wfirma.pl/-deklaracje-i-formularze-zus-kiedy-jakie-skladamy Thu, 24 Aug 2017 07:33:18 +0200 Wypadek przy pracy – co robić? https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-co-robic Thu, 24 Aug 2017 10:51:38 +0200 Urlop wychowawczy a wykonywanie pracy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-praca-podczas-urlopu-wychowawczego-i-dodatkowego-urlopu-macierzynskiego Mon, 24 Apr 2017 20:55:32 +0200 Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-pobierania-zasilku-dla-bezrobotnych-w-okresie-zawieszenia Sat, 02 Sep 2017 19:21:06 +0200 Choroba zleceniobiorcy w raportach ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-zleceniobiorcy-w-raportach-zus Sat, 02 Sep 2017 19:01:27 +0200 Interwencja inspektora pracy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych https://poradnik.wfirma.pl/-interwencja-inspektora-pracy-w-przypadku-braku-zaplaty-wynagrodzenia-z-tytulu-umow-cywilnoprawnych Thu, 20 Apr 2017 22:04:47 +0200 Dzień podpisania umowy o pracę a nawiązanie stosunku pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dzien-podpisania-umowy-o-prace-a-nawiazanie-stosunku-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:05 +0200 Zasiłek chorobowy a właściwość terytorialna ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-a-wlasciwosc-terytorialna-zus Sat, 02 Sep 2017 19:00:27 +0200 Umowa zlecenie a prawo do urlopu https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-a-prawo-do-urlopu Sun, 27 Aug 2017 13:39:53 +0200 Zasiłek macierzyński a rozliczenie z ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-z-zus-przedsiebiorcy-przebywajacego-na-urlopie-macierzynskim Sat, 02 Sep 2017 19:21:03 +0200 Miejsce wykonywania pracy https://poradnik.wfirma.pl/-miejsce-wykonywania-pracy Mon, 24 Apr 2017 20:54:51 +0200 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy - co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-w-drodze-do-pracy-lub-z-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:57 +0200 Współczynnik urlopowy za rok 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-wspolczynnik-urlopowy-za-rok-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Świadectwo szkolne a staż pracy https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-szkolne-wliczone-do-stazu-urlopowego Wed, 26 Jul 2017 21:52:13 +0200 Udostępnianie pracownikowi dokumentów związanych z jego wynagrodzeniem https://poradnik.wfirma.pl/-udostepnianie-pracownikowi-dokumentow-na-podstawie-ktorych-obliczono-jego-wynagrodzenie Sat, 02 Sep 2017 14:43:07 +0200 Przywrócenie pracownika do pracy https://poradnik.wfirma.pl/-przywrocenie-pracownika-do-pracy Sun, 23 Jul 2017 12:44:54 +0200 Zwrot zasiłku przez pracownika, który nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie od pracy https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-zasilku-przez-pracownika-ktory-nieprawidlowo-wykorzystywal-zwolnienie-od-pracy Wed, 26 Jul 2017 21:50:44 +0200 Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-uprawnienia-pracownika-w-razie-nieuzasadnionego-lub-niezgodnego-z-prawem-wypowiedzenia-umowy-o-prace-przez-pracodawce Tue, 08 Aug 2017 12:01:47 +0200 Ewidencja czasu pracy https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-czasu-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:09 +0200 Kiedy pracownikowi przysługują dodatki do wynagrodzenia? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-kiedy-pracownikowi-przysluguja-dodatki-do-wynagrodzenia Sat, 02 Sep 2017 14:43:11 +0200 Przychody z działalności uzyskane na zwolnieniu lekarskim a prawo do świadczeń https://poradnik.wfirma.pl/-przychody-z-dzialalnosci-uzyskane-na-zwolnieniu-lekarskim-a-prawo-do-swiadczen Thu, 20 Apr 2017 22:04:43 +0200 Czy opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-opuszczenie-miejsca-pracy-moze-byc-usprawiedliwione Tue, 08 Aug 2017 12:01:43 +0200 Samozatrudnienie a prawo pracy https://poradnik.wfirma.pl/-samozatrudnienie-a-prawo-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:12 +0200 Młodociany pracownik - dofinansowanie kosztów kształcenia https://poradnik.wfirma.pl/-mlodociany-pracownik-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia Sat, 02 Sep 2017 14:43:14 +0200 ZUS i KRUS w firmie - czy można to połączyć? https://poradnik.wfirma.pl/-zus-i-krus-w-firmie Sat, 02 Sep 2017 19:01:17 +0200 Ubezpieczenie emerytalne - wszystko co powinieneś wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-ubezpieczeniach-emerytalnych Thu, 20 Apr 2017 22:04:39 +0200 Czas pracy - noce, niedziele i święta a rekompensata https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-noce-niedziele-i-swieta Sat, 02 Sep 2017 14:43:15 +0200 Kwota wolna od potrąceń - czym jest i jak ją wyliczać? https://poradnik.wfirma.pl/-kwota-wolna-od-potracen Thu, 20 Apr 2017 22:04:35 +0200 Kapitał początkowy - co warto wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-kapital-poczatkowy-co-warto-wiedziec Thu, 24 Aug 2017 07:32:48 +0200 Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-okres-wyczekiwania-na-prawo-do-zasilku-chorobowego Sat, 02 Sep 2017 19:20:50 +0200 Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje? https://poradnik.wfirma.pl/-posilek-regeneracyjny-komu-przysluguje Sat, 02 Sep 2017 14:43:17 +0200 Zasiłek wyrównawczy - co warto o nim wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-wyrownawczy Thu, 20 Apr 2017 21:57:56 +0200 Rekrutacja doskonała, czyli jak zatrudniać pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-rekrutacja-doskonala-czyli-jak-zatrudniac-pracownikow Thu, 20 Apr 2017 21:57:49 +0200 Jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów? https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-podczas-upalow Thu, 20 Apr 2017 21:57:46 +0200 Zasiłek dla przedsiębiorcy z podwyższoną podstawą wymiaru składek https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-dla-przedsiebiorcy-z-podwyzszona-podstawa-wymiaru-skladek Thu, 20 Apr 2017 21:57:39 +0200 Okresy nieskładkowe a świadczenia emerytalno-rentowe https://poradnik.wfirma.pl/-okresy-nieskladkowe-a-swiadczenia-emerytalno-rentowe Sat, 02 Sep 2017 19:20:33 +0200 Zwolnienie dyscyplinarne - w jakich sytuacjach można je zastosować? https://poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarka-w-jakich-sytuacjach-mozna-ja-zastosowac Sun, 23 Jul 2017 12:44:51 +0200 Świadczenie rehabilitacyjne - komu jest przyznawane https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenie-rehabilitacyjne-komu-jest-przyznawane Thu, 20 Apr 2017 21:57:28 +0200 Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego https://poradnik.wfirma.pl/-nieobecnosc-podczas-kontroli-zwolnienia-lekarskiego Sat, 02 Sep 2017 19:20:03 +0200 Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny https://poradnik.wfirma.pl/-zgloszenie-przedsiebiorcy-do-ubezpieczen-zus-przez-organ-ewidencyjny Wed, 26 Jul 2017 21:50:40 +0200 Fundusz Pracy - kto nie musi go opłacać https://poradnik.wfirma.pl/-fundusz-pracy-kto-nie-musi-go-oplacac Thu, 20 Apr 2017 21:57:11 +0200 Zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-oplacania-skladek-na-fundusz-emerytur-pomostowych Sat, 02 Sep 2017 19:20:16 +0200 Zerowa podstawa wymiaru składek a raporty rozliczeniowe https://poradnik.wfirma.pl/-zerowa-podstawa-wymiaru-skladek-a-raporty-rozliczeniowe Wed, 26 Jul 2017 21:50:49 +0200 Koniec małego ZUS a obowiązki po stronie przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-koniec-malego-zus-a-obowiazki-po-stronie-przedsiebiorcy Thu, 20 Apr 2017 21:56:59 +0200 Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie https://poradnik.wfirma.pl/-uklad-ratalny-dla-przedsiebiorcow-oplacajacych-skladki-tylko-na-wlasne-ubezpieczenia Thu, 20 Apr 2017 21:57:03 +0200 Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych https://poradnik.wfirma.pl/-ciezkie-naruszenie-obowiazkow-pracowniczych Sat, 02 Sep 2017 14:43:19 +0200 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - jak się przygotować? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-wyglada-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:21 +0200 Kontrola ZUS - jak wygląda i co sprawdza https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyglada-kontrola-z-zus Sat, 02 Sep 2017 19:20:22 +0200 Indywidualny rozkład czasu pracy - na czym polega? https://poradnik.wfirma.pl/-indywidualny-rozklad-czasu-pracy Thu, 20 Apr 2017 21:56:52 +0200 Wolontariusz - gdzie i w jaki sposób może pracować https://poradnik.wfirma.pl/-powierzenie-pracy-wolontariuszowi Thu, 20 Apr 2017 21:56:49 +0200 Urlop na żądanie - jak z niego korzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-na-zadanie Thu, 20 Apr 2017 21:56:41 +0200 Powrót z urlopu wychowawczego a składki na FP i FGŚP https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-pracodawcy-z-oplacania-skladek-na-fp-i-fgsp-za-pracownice-powracajaca-do-pracy-po-urlopie-wychowawczym Tue, 08 Aug 2017 12:00:18 +0200 Składki za studenta - kiedy trzeba je płacić? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-firma-placi-skladki-za-studenta Sat, 02 Sep 2017 19:20:12 +0200 Umowa o pracę - zmiany w przepisach od 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-o-prace-zmiany-w-przepisach-od-2015 Wed, 26 Jul 2017 21:49:08 +0200 Potrącenia dobrowolne - co powinien o nich wiedzieć pracodawca? https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-dobrowolne-co-powinien-o-nich-wiedziec-pracodawca Sat, 02 Sep 2017 14:43:22 +0200 Podróż służbowa zleceniobiorcy - czy jest możliwa? https://poradnik.wfirma.pl/-podroz-sluzbowa-zleceniobiorcy Sat, 02 Sep 2017 14:43:23 +0200 Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy1 Sun, 23 Jul 2017 12:44:43 +0200 Świadczenia finansowane z ZFŚS - wszystko co warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-finansowane-z-zfss Thu, 20 Apr 2017 21:56:34 +0200 Nietrzeźwy pracownik - jakie konsekwencje? https://poradnik.wfirma.pl/-nietrzezwy-pracownik-konsekwencje Sat, 02 Sep 2017 14:43:25 +0200 Zawieszenie działalności a opłacanie składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-a-zus Wed, 21 Jun 2017 22:05:40 +0200 Nieobecność w pracy a pomniejszenie wymiaru urlopu https://poradnik.wfirma.pl/-nieobecnosc-w-pracy-a-pomniejszenie-wymiaru-urlopu Sun, 23 Jul 2017 12:46:13 +0200 Jak prawidłowo stworzyć plan urlopów w firmie? https://poradnik.wfirma.pl/-plan-urlopow-wypoczynkowych Sun, 23 Jul 2017 12:46:12 +0200 Preferencyjne składki ZUS w 2016 - kwoty https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-w-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Opis stanowiska pracy - co to jest i do czego przydaje się w firmie? https://poradnik.wfirma.pl/-opis-stanowiska-pracy-co-to-jest-i-do-czego-przydaje-sie-w-firmie Mon, 24 Apr 2017 20:54:46 +0200 Rekrutacja a prawa autorskie - co warto wiedzieć? https://poradnik.wfirma.pl/-rekrutacja-a-prawa-autorskie-co-warto-wiedziec Thu, 20 Apr 2017 21:56:19 +0200 Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim https://poradnik.wfirma.pl/-badania-kontrolne-po-zwolnieniu-lekarskim Sun, 27 Aug 2017 13:30:53 +0200 Wynagrodzenie zasadnicze - czym jest i je ustalić? https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-zasadnicze Sat, 02 Sep 2017 18:58:57 +0200 Zawieszenie działalności w czasie choroby https://poradnik.wfirma.pl/-zawieszenie-dzialalnosci-w-czasie-choroby Wed, 21 Jun 2017 22:05:21 +0200 Ubezpieczenie na wakacjach - karta EKUZ? https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-na-wakacjach-karta-ekuz Thu, 20 Apr 2017 21:56:16 +0200 Czas pracy osoby niepełnosprawnej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-niepelnosprawnych-od-lipca-2014-r Sun, 23 Jul 2017 12:44:41 +0200 Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje https://poradnik.wfirma.pl/-zmniejszenie-wymiaru-etatu-konsekwencje Sat, 02 Sep 2017 14:43:27 +0200 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-pracownika Tue, 08 Aug 2017 12:01:40 +0200 Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-zatrudnienia-pracownicy-w-ciazy Mon, 24 Apr 2017 20:54:42 +0200 Kiedy i w jakiej formie złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-zlozyc-wypowiedzenie-umowy-o-prace Thu, 24 Aug 2017 11:02:11 +0200 Praca podczas upałów - obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-praca-podczas-upalow Wed, 26 Jul 2017 21:49:03 +0200 Zasiłek macierzyński dla samozatrudnionych - zmiany od 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-od-2015-w-zasilku-macierzynskim-dla-samozatrudnionych Sat, 02 Sep 2017 19:01:19 +0200 Praca w ruchu ciągłym - jak ją zaplanować https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-ruchu-ciaglym Wed, 26 Jul 2017 21:49:05 +0200 Przerwa na papierosa - czy przysługuje pracownikom? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracownikom-przysluguja-przerwy-na-papierosa Tue, 08 Aug 2017 12:01:38 +0200 Umowa zlecenie ze studentem będącym jednocześnie pracownikiem https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-ze-studentem-ktory-jednoczesnie-pracuje-na-etacie Sat, 02 Sep 2017 14:43:29 +0200 Badania lekarskie do pracy - najważniejsze informacje https://poradnik.wfirma.pl/-badania-lekarskie-do-pracy-najwazniejsze-informacje Sun, 27 Aug 2017 13:30:56 +0200 Całkowita niezdolność do pracy - jakie są warunki przyznania renty? https://poradnik.wfirma.pl/-calkowita-niezdolnosc-do-pracy-a-renta Wed, 03 May 2017 17:10:09 +0200 Harmonogram czasu pracy - o czym należy pamiętać https://poradnik.wfirma.pl/-harmonogram-czasu-pracy-o-czym-nalezy-pamietac Sat, 02 Sep 2017 14:43:30 +0200 Staż pracy - czym jest oraz z czego się składa? https://poradnik.wfirma.pl/-staz-pracy-z-czego-sie-sklada Sat, 02 Sep 2017 14:43:32 +0200 Fundusz Pracy - wszystko co powinieneś wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-fundusz-pracy Sat, 02 Sep 2017 19:20:48 +0200 Czym charakteryzuje się stosunek pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-stosunek-pracy-rodzaje-umow Sat, 02 Sep 2017 14:43:33 +0200 Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-na-zastepstwo-nieobecnego-pracownika Wed, 03 May 2017 17:09:48 +0200 Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracodawca-moze-zmusic-do-nadgodzin Tue, 08 Aug 2017 12:01:37 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-na-czas-okreslony Sat, 02 Sep 2017 18:59:02 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace Thu, 24 Aug 2017 10:51:34 +0200 Urlop macierzyński dla ojca i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-macierzynski-dla-ojca-dziecka-i-urlop-na-warunkach-urlopu-macierzynskiego Wed, 03 May 2017 17:09:19 +0200 Zasiłek macierzyński - jakie są warunki jego otrzymania? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-dokumenty-zlozyc-w-celu-wyplaty-zasilku-macierzynskiego-po-urodzeniu-dziecka Wed, 03 May 2017 17:09:41 +0200 Urlop ojcowski - jakie są zasady jego przyznawania? https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-przyznawania-urlopu-ojcowskiego Sun, 27 Aug 2017 13:39:56 +0200 Wysokość kwot przychodu a zmniejszenie lub zawieszenie emerytury bądź renty https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-kwot-przychodu-powodujacych-zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-emerytow-i-rencistow Wed, 26 Jul 2017 21:49:20 +0200 Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze https://poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-lekarskie-dla-pracownika-pracujacego-przy-komputerze Sun, 27 Aug 2017 13:31:04 +0200 Staż pracy - czy umowa zlecenie wlicza się do niego? https://poradnik.wfirma.pl/-staz-pracy-czy-umowa-zlecenie-wlicza-sie-do-niego Sat, 02 Sep 2017 18:59:05 +0200 Zakładanie działalności gospodarczej - obowiązki wobec ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-obowiazki-wobec-zus Sat, 02 Sep 2017 19:20:58 +0200 Odzież robocza - ekwiwalent dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-obuwie-i-odziez-robocza Wed, 03 May 2017 17:09:03 +0200 Samozatrudnienie a świadczenie usług w ramach umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-a-swiadczenie-uslug-w-ramach-samozatrudnienia Wed, 03 May 2017 17:08:59 +0200 Badania wstępne do pracy - podstawowe zagadnienia https://poradnik.wfirma.pl/-badania-wstepne-do-pracy Wed, 03 May 2017 17:08:50 +0200 Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-malzonka-na-podstawie-umowy-o-prace Sat, 02 Sep 2017 18:59:11 +0200 Dni wolne na dziecko - kiedy przysługują? Zmiany od 2 stycznia 2016 r. https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-na-dziecko-zmiany-od-2-stycznia-2016-r-kiedy-przysluguja Wed, 03 May 2017 17:08:47 +0200 Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-przysluguje-zasilek-dla-bezrobotnych Wed, 03 May 2017 17:10:27 +0200 Badania sanepidowskie - co należy zrobić? https://poradnik.wfirma.pl/-badania-sanepidowskie Wed, 03 May 2017 17:07:52 +0200 Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-osoby-niepelnosprawnej Wed, 03 May 2017 17:07:41 +0200 Umowa zlecenie z rencistą lub emerytem a zbieg tytułów do ubezpieczeń https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-z-rencista-lub-emerytem-a-zbieg-tytulow-do-ubezpieczen Wed, 03 May 2017 17:07:33 +0200 Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nastepuje-nabycie-prawa-do-26-dni-urlopu Sun, 27 Aug 2017 13:39:52 +0200 Zwrot nadpłaconych składek ZUS przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-nadplaconych-skladek-zus-przedsiebiorcy Wed, 03 May 2017 17:07:17 +0200 Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-czlonka-zarzadu-rozliczenie Sat, 02 Sep 2017 18:59:01 +0200 Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej https://poradnik.wfirma.pl/-skladka-zdrowotna-nie-zawsze-obowiazkowa Sat, 02 Sep 2017 19:01:07 +0200 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-okresowe-bhp Sun, 27 Aug 2017 13:31:01 +0200 Zwolnienie lekarskie na chore dziecko - kiedy przysługuje? https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-na-chore-dziecko Sun, 27 Aug 2017 13:40:02 +0200 Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-na-urlopie-macierzynskim Sat, 02 Sep 2017 19:20:52 +0200 Mieszkanie służbowe - obowiązki względem ZUS i urzędu skarbowego https://poradnik.wfirma.pl/-mieszkanie-sluzbowe-obowiazki-wzgledem-urzedu-skarbowego-i-zus Sat, 02 Sep 2017 14:43:35 +0200 Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-okres-wypowiedzenia-przy-rozwiazaniu-umowy-o-prace-od-czego-zalezy Wed, 03 May 2017 17:07:09 +0200 Kontrola ZUS - jak przebiega? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zus-moze-kontrolowac-firmy Sat, 02 Sep 2017 19:00:24 +0200 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego https://poradnik.wfirma.pl/-odwolanie-pracownika-z-urlopu Thu, 20 Apr 2017 21:51:56 +0200 Mobbing - co to jest i jak można go rozpoznać? https://poradnik.wfirma.pl/-co-to-jest-mobbing Sat, 02 Sep 2017 14:43:36 +0200 Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży - regulacje prawne https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-w-trakcie-ciazy Sat, 02 Sep 2017 14:43:38 +0200 Jak wyrobić książeczkę sanepidowską? Wszystko, co warto o tym wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wyrobic-ksiazeczke-sanepidowska-praktyczne-wskazowki Thu, 24 Aug 2017 11:02:46 +0200 Przedsiębiorca pracujący na umowę zlecenie a ZUS - zmiany w opłacaniu https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-pracujacy-na-umowe-zlecenie-a-zus-zmiany-w-oplacaniu Wed, 03 May 2017 17:07:05 +0200 Umowy na czas określony - zmiany i przepisy przejściowe https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-na-czas-okreslony-zmiany-i-przepisy-przejsciowe Wed, 03 May 2017 17:07:01 +0200 Umowa o dzieło - o czym pamiętać, zatrudniając na nią pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-o-czym-musisz-pamietac-zatrudniajac-pracownika-na-umowe-o-dzielo Sat, 02 Sep 2017 14:43:39 +0200 Zasiłek macierzyński - wszystko co należy wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski Sat, 02 Sep 2017 19:01:20 +0200 Zasiłek dla przedsiębiorców - nowe zasady https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-dla-przedsiebiorcow-nowe-zasady Thu, 20 Apr 2017 21:51:38 +0200 W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnienia z pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-udzielenia-zwolnienia-od-swiadczenia-pracy Thu, 20 Apr 2017 21:51:35 +0200 Akta osobowe pracownika - jak należy je prowadzić https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-akta-osobowe-pracownika Thu, 24 Aug 2017 10:51:23 +0200 Składki ZUS przechodzącego na urlop wychowawczy przedsiębiorcy opłaci państwo https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-za-przedsiebiorce-na-urlopie-wychowawczym-oplaci-panstwo Sat, 02 Sep 2017 19:20:43 +0200 Praca przy komputerze - wymagania BHP https://poradnik.wfirma.pl/-praca-przy-komputerze-wymagania-bhp0 Sun, 27 Aug 2017 13:30:54 +0200 Składka zdrowotna - kto nie musi jej opłacać? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-nie-zawsze-musisz-oplacac-skladke-zdrowotna Sat, 02 Sep 2017 14:43:41 +0200 Jakie elementy powinna zawierać lista płac? https://poradnik.wfirma.pl/-elementy-jakie-powinna-zawierac-lista-plac Wed, 03 May 2017 17:06:58 +0200 Zasady zatrudnienia na umowy cywilnoprawne https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnianie-na-podstawie-umow-cywilnoprawnych Sat, 02 Sep 2017 14:43:45 +0200 Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-wypowiedziec-umowe-o-prace Thu, 24 Aug 2017 10:51:40 +0200 Zaległy urlop wypoczynkowy - do kiedy należy go wykorzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-zalegly-urlop-wypoczynkowy Sun, 27 Aug 2017 13:40:07 +0200 Rosną składki ZUS dla przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-rosna-skladki-zus-dla-przedsiebiorcy Wed, 19 Apr 2017 20:07:16 +0200 Urlop rodzicielski - zmiany w prawie https://poradnik.wfirma.pl/-nowosc-w-polskim-prawie-pracy-urlop-rodzicielski Tue, 25 Apr 2017 20:10:10 +0200 Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-studenta-na-umowe-zlecenie Sat, 02 Sep 2017 18:58:55 +0200 Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - dla kogo? https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-kogo Sat, 02 Sep 2017 19:20:01 +0200 Podwyższenie podstawy ubezpieczenia chorobowego https://poradnik.wfirma.pl/-podwyzszenie-podstawy-ubezpieczenia-chorobowego Sat, 02 Sep 2017 19:00:37 +0200 Pracownik młodociany - oskładkowanie wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-wynagrodzenia-mlodocianego-pracownika Wed, 19 Apr 2017 20:05:29 +0200 Umowa na zastępstwo - co powinna zawierać? https://poradnik.wfirma.pl/-charakterystyka-umowy-na-zastepstwo Sat, 02 Sep 2017 14:43:47 +0200 Składki za okres chorobowy - problemy z rozliczeniem https://poradnik.wfirma.pl/-problemy-z-rozliczaniem-skladek-za-okres-chorobowy Tue, 25 Apr 2017 20:10:02 +0200 Jakie konsekwencje generuje nieopłacenie składek ZUS w terminie? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-sa-konsekwencje-nieoplacenia-zus-w-terminie Sat, 02 Sep 2017 19:20:24 +0200 Stosunek pracy - cz. II https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-pracy-cz-1-stosunek-pracy-cz-ii Sun, 23 Jul 2017 12:44:49 +0200 Umowa o pracę na zastępstwo https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-zastepstwo Sat, 02 Sep 2017 14:43:49 +0200 Stosunek pracy - cz. I https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-pracy-cz-1-stosunek-pracy-cz-i Sat, 02 Sep 2017 14:43:51 +0200 Urlop tacierzyński - czyli ojcowie idą na urlop https://poradnik.wfirma.pl/-ojcowie-ida-na-urlop-czyli-kilka-slow-o-urlopie-tacierzynskim Wed, 19 Apr 2017 20:04:59 +0200 Obowiązek ubezpieczeniowy przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-ubezpieczeniowy-przedsiebiorcy Wed, 19 Apr 2017 20:04:41 +0200 Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-za-przepracowana-czesc-miesiaca Sat, 02 Sep 2017 18:58:50 +0200 Choroba przedsiębiorcy a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-przedsiebiorcy-a-pomniejszenie-podstawy-wymiaru-skladek-zus Sat, 02 Sep 2017 19:20:46 +0200 Delegacje pracownicze a zwrot kosztów wyżywienia https://poradnik.wfirma.pl/-delegacje-pracownicze-a-zwrot-kosztow-wyzywienia Sat, 02 Sep 2017 18:59:13 +0200 Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-a-miejsce-pobytu-chorego Sat, 02 Sep 2017 14:43:52 +0200 Naliczenie urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu https://poradnik.wfirma.pl/-naliczenie-urlopu-wypoczynkowego-dla-pracownika-zatrudnionego-na-czesc-etatu Thu, 24 Aug 2017 11:02:31 +0200 Wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie https://poradnik.wfirma.pl/-wadliwe-wykonanie-pracy-a-wynagrodzenie Wed, 19 Apr 2017 20:03:31 +0200 Skierowanie na badania lekarskie do odpowiedniej placówki https://poradnik.wfirma.pl/-skierowanie-na-badania-lekarskie-do-odpowiedniej-placowki Wed, 19 Apr 2017 20:02:35 +0200 Aneks do umowy - co można nim zmienić? https://poradnik.wfirma.pl/-aneks-do-umowy-co-mozna-nim-zmienic Sat, 02 Sep 2017 14:43:53 +0200 Praca zmianowa a nieprzerwany odpoczynek https://poradnik.wfirma.pl/-praca-zmianowa-a-nieprzerwany-odpoczynek Tue, 25 Apr 2017 20:09:19 +0200 Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-3 Sat, 02 Sep 2017 14:43:54 +0200 Dwutygodniowy urlop wypoczynkowy a zatrudnienie w trakcie roku https://poradnik.wfirma.pl/-dwutygodniowy-urlop-wypoczynkowy-a-zatrudnienie-w-trakcie-roku Wed, 03 May 2017 17:06:22 +0200 Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-sluzbowe-od-1-marca-2013-czesc-2 Tue, 25 Apr 2017 20:09:10 +0200 Szkolenie pracowników a konsekwencje podatkowe https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-pracownikow-a-konsekwencje-podatkowe Tue, 08 Aug 2017 12:01:35 +0200 Odpowiedzialność materialna pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-materialna-pracownika Tue, 08 Aug 2017 12:01:33 +0200 Praca w gospodarstwie rolnym a pracowniczy staż pracy https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-gospodarstwie-rolnym-a-pracowniczy-staz-pracy Sat, 02 Sep 2017 14:43:56 +0200 Dni wolne od pracy w 2016 roku https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-od-pracy-w-2015-roku Wed, 19 Apr 2017 20:02:00 +0200 Kolejna umowa zlecenie z tym samym zleceniobiorcą a składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-gdy-zleceniobiorca-wykonuje-dwie-umowy-na-rzecz-jednego-zleceniodawcy Wed, 03 May 2017 17:06:13 +0200 Składki ZUS od umów zlecenie - zmiany przepisów od 2016 r. https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-od-wszystkich-umow-zlecenia-jak-wplyna-na-kondycje-gospodarcza-w-kraju Sat, 02 Sep 2017 19:00:26 +0200 Zatrudnianie pracowników a umowa zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-o-czym-musisz-pamietac-zatrudniajac-pracownika-na-umowe-zlecenie Sat, 25 Mar 2017 08:04:24 +0100 Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie Sat, 26 Aug 2017 21:20:19 +0200 Naliczanie zasiłku dla przedsiębiorców - zmiany w ustawie zasiłkowej od 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-naliczanie-zasilku-dla-przedsiebiorcow-zmiany-w-ustawie-zasilkowej-od-2016 Sat, 25 Mar 2017 08:04:23 +0100 Czas pracy w roku 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-roku-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 L4 w formie elektronicznej - warto wiedzieć https://poradnik.wfirma.pl/-l4-w-formie-elektronicznej Sat, 25 Mar 2017 08:04:20 +0100 Zbieg tytułów ubezpieczeń - umowa o pracę a umowa zlecenie u innego pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-zbieg-tytulow-ubezpieczen-umowa-o-prace-a-umowa-zlecenie-u-innego-pracodawcy Sat, 25 Mar 2017 08:04:17 +0100 Urlop okolicznościowy https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-okolicznosciowy Sat, 25 Mar 2017 08:04:08 +0100 Ubezpieczenie społeczne - wymiar składek i ograniczenie rocznej podstawy https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-spoleczne Sat, 25 Mar 2017 08:04:06 +0100 Rozliczenie pracownika na dyżurze https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-pracownika-na-dyzurze Sat, 25 Mar 2017 08:04:04 +0100 Umowa o pracę a umowa śmieciowa https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-a-umowa-smieciowa Sat, 25 Mar 2017 08:04:01 +0100 Okres zasiłkowy - czas trwania i wysokość świadczenia https://poradnik.wfirma.pl/-okres-zasilkowy Sat, 25 Mar 2017 08:03:58 +0100 Wypowiedzenie umowy o pracę - jak prawidłowo złożyć? https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace Sat, 25 Mar 2017 08:03:55 +0100 Składka na Fundusz Pracy od łącznego przychodu z kilku tytułów do ubezpieczenia https://poradnik.wfirma.pl/-skladka-na-fundusz-pracy-od-lacznego-przychodu-z-kilku-tytulow-do-ubezpieczenia Sat, 25 Mar 2017 08:03:53 +0100 Przesunięcie terminu urlopu - kiedy można zmienić termin urlopu? https://poradnik.wfirma.pl/-przesuniecie-terminu-urlopu Sat, 25 Mar 2017 08:03:50 +0100 Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-z-oplacania-skladki-zdrowotnej-dla-przedsiebiorcy Sat, 25 Mar 2017 08:03:48 +0100 Zmiana wynagrodzenia w umowie o dzieło - w jakich sytuacjach jest możliwa? https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-wynagrodzenia-w-umowie-o-dzielo Sat, 25 Mar 2017 08:03:45 +0100 Odwołanie od decyzji ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-odwolanie-od-decyzji-zus Sat, 25 Mar 2017 08:03:42 +0100 Rolnik i działalność gospodarcza - ZUS czy KRUS? https://poradnik.wfirma.pl/-rolnik-i-dzialalnosc-gospodarcza-zus-czy-krus Sat, 25 Mar 2017 08:03:39 +0100 Praca w godzinach nadliczbowych - czy pracownik może odmówić? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracownik-moze-odmowic-pracy-w-godzinach-nadliczbowych Sat, 25 Mar 2017 08:03:36 +0100 Praca w wolną sobotę https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-wolna-sobote Sat, 25 Mar 2017 08:03:33 +0100 Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego https://poradnik.wfirma.pl/-urodzenie-dziecka-w-trakcie-urlopu-wychowawczego Sat, 25 Mar 2017 08:03:30 +0100 Rozliczenia z ZUS - terminy rozliczeń https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-z-zus Sat, 25 Mar 2017 08:03:28 +0100 Zatrudnianie młodzieży w okresie wakacyjnym https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnianie-mlodziezy-w-okresie-wakacyjnym Sat, 25 Mar 2017 08:03:24 +0100 Stosunek pracy https://poradnik.wfirma.pl/-stosunek-pracy Tue, 11 Apr 2017 21:23:04 +0200 Praca w porze nocnej https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-porze-nocnej Sat, 25 Mar 2017 08:03:21 +0100 Pracodawca https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca Tue, 11 Apr 2017 21:23:00 +0200 Kara porządkowa - jak nałożyć i wyliczyć? https://poradnik.wfirma.pl/-nalozenie-i-wyliczenie-kary-porzadkowej Sat, 25 Mar 2017 08:03:17 +0100 Umowa o dzieło z własnym pracodawcą nie zawsze jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-dzielo-z-wlasnym-pracodawca-nie-zawsze-jest-tytulem-do-obowiazkowych-ubezpieczen Sat, 25 Mar 2017 08:03:14 +0100 Prawo pracy https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-pracy Tue, 11 Apr 2017 21:22:53 +0200 Pracownik https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik Tue, 11 Apr 2017 21:22:50 +0200 Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku https://poradnik.wfirma.pl/-obliczanie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy-na-przelomie-roku Fri, 13 Jan 2017 19:44:41 +0100 Umowa o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace Fri, 13 Jan 2017 19:44:39 +0100 Nowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-nowa-wysokosc-skladki-na-ubezpieczenie-wypadkowe Fri, 13 Jan 2017 19:44:36 +0100 Ustalenie planów urlopu na 2015 rok https://poradnik.wfirma.pl/-ustalenie-planow-urlopu-na-rok Fri, 13 Jan 2017 19:44:33 +0100 Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania - zmiany w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-nie-bedzie-musial-kierowac-pracownika-na-wstepne-badania-zmiany-w-roku Fri, 13 Jan 2017 19:44:03 +0100 Pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnych badań lekarskich https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-nie-moze-dopuscic-pracownika-bez-aktualnych-badan-lekarskich Fri, 13 Jan 2017 19:44:00 +0100 Ubezpieczenia społeczne niani https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-spoleczne-niani Fri, 13 Jan 2017 19:43:38 +0100 Wymiar zasiłku chorobowego w przypadku pracownika własnego zatrudnionego dodatkowo na umowę zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-zasilku-chorobowego-w-przypadku-pracownika-wlasnego-zatrudnionego-dodatkowo-na-umowe-zlecenie Fri, 13 Jan 2017 19:43:54 +0100 Ubezpieczenia w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy zlecenia https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-w-razie-zakwalifikowania-umowy-o-dzielo-jako-umowy-zlecenia Fri, 13 Jan 2017 19:43:34 +0100 Ochrona kobiet w ciąży w zakresie BHP https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-kobiet-w-ciazy-w-zakresie-bhp Fri, 13 Jan 2017 19:43:30 +0100 Zmiana w sposobie oskładkowania umów zlecenie https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-w-sposobie-oskladkowania-umow-zlecenie Fri, 13 Jan 2017 19:43:27 +0100 Temperatura w pracy w porze zimowej https://poradnik.wfirma.pl/-temperatura-pracy-w-porze-zimowej Fri, 13 Jan 2017 18:02:24 +0100 Trzecia umowa na czas nieokreślony https://poradnik.wfirma.pl/-trzecia-umowa-juz-na-czas-nieokreslony Fri, 13 Jan 2017 18:02:22 +0100 Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-wspolczynnik-do-wyliczenia-ekwiwalentu Fri, 13 Jan 2017 18:02:19 +0100 Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców https://poradnik.wfirma.pl/-ustalanie-prawa-i-wysokosci-zasilku-chorobowego-dla-zleceniobiorcow Fri, 13 Jan 2017 18:02:02 +0100 Zasiłek macierzyński może przysługiwać również ojcu https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski-moze-przyslugiwac-rowniez-ojcu Fri, 13 Jan 2017 17:49:32 +0100 Pracownica na urlopie wychowawczym a obniżenie wymiaru czasu pracy https://poradnik.wfirma.pl/-pracownica-na-urlopie-wychowawczym-a-obnizenie-wymiaru-czasu-pracy Fri, 13 Jan 2017 17:49:35 +0100 Obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników, zleceniobiorców i wykonawców https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-zwiazane-z-zatrudnieniem-pracownikow-zleceniobiorcow-i-wykonawcow Fri, 13 Jan 2017 17:49:28 +0100 Dzień wolny za sobotę w 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-dzien-wolny-za-sobote Fri, 13 Jan 2017 17:49:14 +0100 Wymiar czasu pracy w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-czasu-pracy Fri, 13 Jan 2017 17:49:02 +0100 Nazwa umowy nie zawsze decyduje o jej rodzaju https://poradnik.wfirma.pl/-o-rodzaju-umowy-nie-decyduje-jej-nazwa Fri, 13 Jan 2017 17:48:51 +0100 Jakie prawa w ZUS ma płatnik składek? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-prawa-w-zus-ma-platnik-skladek Sat, 25 Mar 2017 08:03:10 +0100 Umowa o dzieło w działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-dzielo-w-dzialalnosci-gospodarczej Fri, 13 Jan 2017 17:48:41 +0100 Świadczenia powypadkowe https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-powypadkowe Sat, 25 Mar 2017 08:03:07 +0100 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Zasiłek chorobowy 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Czas pracy 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Ekwiwalent za urlop 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Pracodawca ma prawo dofinansować wyprawkę szkolną dla dzieci pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawca-ma-prawo-dofinansowac-wyprawke-szkolna-dla-dzieci-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:03:04 +0100 Podwyższona składka KRUS dla prowadzących działalność gospodarczą https://poradnik.wfirma.pl/-podwyzszona-sklada-krus-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza Fri, 13 Jan 2017 17:48:32 +0100 Jakie należności mogą zostać potrącone z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-naleznosci-moga-zostac-potracone-z-wynagrodzenia-pracownika-bez-jego-zgody Sat, 25 Mar 2017 08:03:01 +0100 Zasady działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-dzialalnosci-kontrolno-nadzorczej-panstwowej-inspekcji-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:02:58 +0100 Pracodawco, masz prawo odwołać pracownika z urlopu! https://poradnik.wfirma.pl/-pracodawco-masz-prawo-odwolac-pracownika-z-urlopu Fri, 13 Jan 2017 17:48:23 +0100 Umowy cywilnoprawne - jakie czekają nas zmiany? https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-cywilnoprawne-jakie-czekaja-nas-zmiany Fri, 13 Jan 2017 17:48:14 +0100 Udzielanie urlopu wypoczynkowego w pytaniach i odpowiedziach https://poradnik.wfirma.pl/-udzielanie-urlopu-wypoczynkowego-w-pytaniach-i-odpowiedziach Fri, 13 Jan 2017 17:48:05 +0100 Świadczenia chorobowe wypłacane na przełomie roku https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-chorobowe-wyplacane-na-przelomie-roku Sat, 25 Mar 2017 08:02:54 +0100 Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-emeryta-lub-rencisty-a-skladki-zus Fri, 13 Jan 2017 17:47:39 +0100 Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-z-pracy-w-dokumentacji-kadrowej Sat, 25 Mar 2017 08:02:51 +0100 Preferencyjne składki ZUS w 2015 r. https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-w-2015-r Fri, 13 Jan 2017 17:46:57 +0100 Obowiązki wobec ZUS przy zatrudnianiu emeryta lub rencisty https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-obowiazki-wobec-zus-rodzi-zatrudnianie-emeryta-lub-rencisty Fri, 13 Jan 2017 17:46:48 +0100 Udzielanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę https://poradnik.wfirma.pl/-udzielanie-dnia-wolnego-za-swieto-przypadajace-w-sobote Sat, 25 Mar 2017 08:02:48 +0100 Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 2 https://poradnik.wfirma.pl/-ustanie-stosunku-pracy-2014-r-cz-2 Sat, 25 Mar 2017 08:02:46 +0100 Diety zagraniczne - 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-w-2015-r Sat, 26 Aug 2017 10:24:44 +0200 Diety krajowe - 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-w-2015-roku Sat, 26 Aug 2017 16:34:06 +0200 Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2015-roku Sat, 26 Aug 2017 21:20:29 +0200 Ustanie stosunku pracy 2014 r. - cz. 1 https://poradnik.wfirma.pl/-ustanie-stosunku-pracy-2014-r-cz-1 Fri, 13 Jan 2017 18:00:44 +0100 Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa - zmiany w prawie https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-sie-zmieni-przy-zawieraniu-umow-poza-lokalem-przedsiebiorstwa Fri, 13 Jan 2017 18:00:34 +0100 Legalne sposoby kontroli pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-kontrolowac-pracownikow Sat, 25 Mar 2017 08:02:44 +0100 Jak często przerwa na papierosa? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-czesto-przerwa-na-papierosa Fri, 13 Jan 2017 18:00:25 +0100 Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-bhp Sat, 20 Aug 2016 23:07:32 +0200 Jak zatrudnić pracownika przez Skype’a? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-zatrudnic-pracownika-przez-skypea Fri, 13 Jan 2017 18:00:15 +0100 Zasiłek chorobowy 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Wszystko o PFRON (cz. 3) - Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-3-comiesieczne-dofinansowanie-do-wynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych Sat, 25 Mar 2017 08:02:41 +0100 Umorzenie składek za przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia https://poradnik.wfirma.pl/-umorzenie-skladek-za-przedsiebiorcow-oplacajacych-skladki-tylko-na-wlasne-ubezpieczenia Sat, 25 Mar 2017 08:02:39 +0100 Renta z tytułu niezdolności do pracy - dla kogo? https://poradnik.wfirma.pl/-renta-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy-dla-kogo Fri, 13 Jan 2017 17:45:14 +0100 Dofinansowanie okularów dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-okulary-dla-pracownika-czasem-dofinansuje-pracodawca Sat, 25 Mar 2017 08:02:37 +0100 Wszystko o PFRON (cz. 2) - Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON? https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-2-czy-twoja-firma-moze-skorzystac-z-dofinansowania-w-ramach-pfron Sat, 25 Mar 2017 08:02:34 +0100 Wszystko o PFRON (cz. 1) - Źródło wsparcia finansowego dla firm https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-pfron-cz-1-zrodlo-wsparcia-finansowego-dla-firm Sat, 25 Mar 2017 08:02:32 +0100 Ekwiwalent za urlop - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Urlop rodzicielski - dla kogo? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-rodzicielski1 Sat, 25 Mar 2017 08:02:30 +0100 Praca tymczasowa a urlop https://poradnik.wfirma.pl/-praca-tymczasowa-a-urlop Fri, 13 Jan 2017 17:43:52 +0100 Obowiązki pracodawcy w czasie upałów https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-w-czasie-upalow Fri, 13 Jan 2017 17:42:59 +0100 Co grozi za fałszywe zwolnienie lekarskie? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-co-grozi-za-falszywe-zwolnienie-lekarskie Fri, 13 Jan 2017 17:43:11 +0100 Urlop wychowawczy a staż pracy i nagroda jubileuszowa https://poradnik.wfirma.pl/-czy-urlop-wychowawczy-wlicza-sie-do-stazu-pracy Fri, 13 Jan 2017 17:43:22 +0100 Składki ZUS za emeryta i rencistę w przypadku różnych typów umów https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-za-emeryta-i-renciste-w-przypadku-roznych-typow-umow Fri, 13 Jan 2017 17:43:31 +0100 Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace Sat, 25 Mar 2017 08:02:28 +0100 Potrącenia niealimentacyjne z wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-niealimentacyjne-z-wynagrodzenia Sat, 13 Jun 2015 14:50:14 +0200 Rozliczenie chorego przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-chorego-przedsiebiorcy Sat, 13 Jun 2015 14:37:00 +0200 Ubezpieczenia społeczne Polaków zatrudnionych za granicą https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-spoleczne-polakow-zatrudnionych-za-granica1 Sat, 25 Mar 2017 08:02:25 +0100 Kary porządkowe nakładane na pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-kary-porzadkowe-nakladane-na-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:02:23 +0100 Minimalne wynagrodzenie 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-2015 Fri, 13 Jan 2017 19:41:59 +0100 Prawo do wynagrodzenia w przypadku niewykonywania pracy (cz. 2) https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy-cz-2 Sat, 25 Mar 2017 08:02:20 +0100 Prawo do wynagrodzenia w przypadku niewykonywania pracy (cz. 1) https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-wynagrodzenia-w-przypadku-niewykonywania-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:02:18 +0100 Elastyczny czas pracy – jak opracować grafik? https://poradnik.wfirma.pl/-elastyczny-czas-pracy-jak-opracowac-grafik Sat, 25 Mar 2017 08:02:16 +0100 Podstawowe zasady BHP w biurze https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-sa-podstawowe-zasady-bhp-w-biurze Sat, 20 Aug 2016 23:07:32 +0200 Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-ustalenie-daty-poczatkowej-i-koncowej-okresu-wypowiedzenia Fri, 13 Jan 2017 17:41:10 +0100 Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-czestotliwosc-przeprowadzania-szkolen-bhp-pracownikow Wed, 31 Aug 2016 15:23:01 +0200 Renta socjalna https://poradnik.wfirma.pl/-renta-socjalna Sat, 25 Mar 2017 08:02:13 +0100 Do 31 lipca musisz wybrać: ZUS lub OFE https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-do-31-lipca-musisz-wybrac-zus-lub-ofe Sat, 25 Mar 2017 08:02:10 +0100 Zaległość w ZUS oznacza odsetki! https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosc-w-zus-oznacza-odsetki Sat, 25 Mar 2017 08:02:07 +0100 Rozwiązanie umowy z powodu przedłużającej się choroby pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-z-powodu-przedluzajacej-sie-choroby-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:02:03 +0100 Choroba zawodowa - co się z tym wiąże? https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-zawodowa-co-sie-z-tym-wiaze Sat, 25 Mar 2017 08:01:59 +0100 Ubezpieczenie ZUS z tytułu zawarcia umowy menedżerskiej https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zus-z-tytulu-zawarcia-umowy-menedzerskiej Sat, 25 Mar 2017 08:01:55 +0100 Układ ratalny dla przedsiębiorców opłacających składki za zatrudnionych pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-uklad-ratalny-dla-przedsiebiorcow-oplacajacych-skladki-za-zatrudnionych-pracownikow Sat, 25 Mar 2017 08:01:49 +0100 Delegowanie pracownika do innego państwa UE https://poradnik.wfirma.pl/-delegowanie-pracownika-do-innego-panstwa-ue Sat, 25 Mar 2017 08:01:52 +0100 Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-podnoszenie-kwalifikacji-przez-pracownikow Fri, 13 Jan 2017 17:38:39 +0100 Przechowywanie dokumentacji kadrowej w chmurze https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-kadrowej-w-chmurze Sat, 25 Mar 2017 08:01:46 +0100 Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego https://poradnik.wfirma.pl/-przystapienie-zleceniobiorcy-do-dobrowolnego-ubezpieczenia-emerytalnego-i-rentowego Fri, 13 Jan 2017 17:38:12 +0100 Kontrola legalności zatrudnienia https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-legalnosci-zatrudnienia Fri, 13 Jan 2017 17:39:33 +0100 Diety w podróży służbowej https://poradnik.wfirma.pl/-diety-w-podrozy-sluzbowej Fri, 13 Jan 2017 17:38:01 +0100 Renta rodzinna https://poradnik.wfirma.pl/-renta-rodzinna Sat, 25 Mar 2017 08:01:42 +0100 Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnego pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-dodatkowe-uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika Sat, 25 Mar 2017 08:01:38 +0100 Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem tytułem do ubezpieczeń https://poradnik.wfirma.pl/-sprawowanie-osobistej-opieki-nad-dzieckiem-tytulem-do-ubezpieczen Sat, 25 Mar 2017 08:01:35 +0100 Zasiłek macierzyński w przypadku pracy na etat i prowadzenia działalności gospodarczej https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski-w-przypadku-pracy-na-etat-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej Fri, 13 Jan 2017 17:35:39 +0100 Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-alimentacyjne-z-wynagrodzenia-za-prace Sat, 25 Mar 2017 08:01:31 +0100 Wynagrodzenie pracownicze a egzekucja komornicza https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-pracownicze-a-egzekucja-komornicza Sat, 25 Mar 2017 08:01:28 +0100 Instrukcja korzystania z ekspresowych wakacji - czyli wszystko o urlopach na żądanie https://poradnik.wfirma.pl/-instrukcja-korzystania-z-ekspresowych-wakacji-czyli-wszystko-o-urlopach-na-zadanie Sat, 25 Mar 2017 08:01:25 +0100 Potrącenia z wynagrodzenia - zasady ogólne https://poradnik.wfirma.pl/-potracenia-z-wynagrodzenia-zasady-ogolne Fri, 13 Jan 2017 17:33:45 +0100 Ryzyko zawodowe https://poradnik.wfirma.pl/-ryzyko-zawodowe Sat, 25 Mar 2017 08:01:19 +0100 Świadczenie rehabilitacyjne https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenie-rehabilitacyjne1 Sat, 25 Mar 2017 08:01:15 +0100 Przedłużenie umowy do czasu porodu https://poradnik.wfirma.pl/-przedluzenie-umowy-do-czasu-porodu Sat, 25 Mar 2017 08:01:12 +0100 Dorabianie na świadczeniu przedemerytalnym https://poradnik.wfirma.pl/-dorabianie-na-swiadczeniu-przedemerytalnym Fri, 13 Jan 2017 17:36:48 +0100 Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy https://poradnik.wfirma.pl/-usprawiedliwianie-przez-pracownika-nieobecnosci-w-pracy Thu, 01 Sep 2016 14:42:14 +0200 Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-wykonywania-zadan-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych Fri, 13 Jan 2017 17:32:54 +0100 Okres nauki a staż urlopowy https://poradnik.wfirma.pl/-okres-nauki-a-staz-urlopowy Sat, 25 Mar 2017 08:01:09 +0100 Skrócenie okresu wypowiedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia Sat, 25 Mar 2017 08:01:05 +0100 Umowy menedżerskie a ubezpieczenia ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-umowy-menedzerskie-a-ubezpieczenia-zus Sat, 25 Mar 2017 08:01:01 +0100 Zatrudniony w kilku firmach dostarcza zwolnienie lekarskie do każdego pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudniony-w-kilku-firmach-dostarcza-zwolnienie-lekarskie-do-kazdego-pracodawcy Fri, 13 Jan 2017 17:31:20 +0100 Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej https://poradnik.wfirma.pl/-roczna-informacja-dla-osoby-ubezpieczonej Fri, 13 Jan 2017 17:30:56 +0100 Czas pracy kadry kierowniczej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-kadry-kierowniczej Sat, 25 Mar 2017 08:00:58 +0100 Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych https://poradnik.wfirma.pl/-rekompensowanie-pracy-w-godzinach-nadliczbowych Fri, 13 Jan 2017 17:29:49 +0100 Ubezpieczenie ZUS w przypadku zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę do UE https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zus-w-przypadku-zleceniobiorcy-oddelegowanego-do-pracy-za-granice-do-ue Sat, 25 Mar 2017 08:00:53 +0100 Odroczenie terminu płatności składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-zus Fri, 13 Jan 2017 17:58:00 +0100 Choroba nie zawsze uchroni pracownika przed zwolnieniem https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-nie-zawsze-uchroni-pracownika-przed-zwolnieniem Tue, 16 May 2017 15:06:57 +0200 Stały limit składki na ubezpieczenie chorobowe już od stycznia https://poradnik.wfirma.pl/-staly-limit-skladki-na-ubezpieczenie-chorobowe-juz-od-stycznia Sat, 25 Mar 2017 08:00:46 +0100 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Diety zagraniczne - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-2014 Sat, 26 Aug 2017 10:25:05 +0200 Diety krajowe - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-2014 Sat, 26 Aug 2017 16:33:16 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Świadectwo pracy - Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa pracy (cz. 4) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-niedopelnienie-obowiazku-wydania-swiadectwa-pracy-cz-4 Thu, 27 Oct 2016 11:09:07 +0200 Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-pracownika-na-zwolnieniu-lekarskim Sat, 25 Mar 2017 08:00:42 +0100 Ciemne strony ubezpieczenia od utraty pracy https://poradnik.wfirma.pl/-ciemne-strony-ubezpieczenia-od-utraty-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:00:32 +0100 W jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika od pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-w-jakich-sytuacjach-pracodawca-ma-obowiazek-zwolnienia-pracownika-od-pracy Sat, 25 Mar 2017 08:00:39 +0100 Wypłata wynagrodzenia - w jakiej formie? https://poradnik.wfirma.pl/-wyplata-wynagrodzenia-w-jakiej-formie Sat, 25 Mar 2017 08:00:35 +0100 Kontrola z ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-z-zus Sat, 25 Mar 2017 08:00:29 +0100 Indywidualna interpretacja również w ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-indywidualna-interpretacja-rowniez-w-zus Fri, 13 Jan 2017 17:26:59 +0100 Słuchacz studiów podyplomowych a obowiązek ubezpieczenia https://poradnik.wfirma.pl/-sluchacz-studiow-podyplomowych-a-obowiazek-ubezpieczenia Sat, 25 Mar 2017 08:00:26 +0100 Oskładkowanie umów zleceń - najnowsze pomysły MPiPS oraz ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-umow-zlecen-najnowsze-pomysly-mpips-oraz-zus Sat, 25 Mar 2017 08:00:22 +0100 Nowe zmiany - państwo zapłaci składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-zmiany-panstwo-zaplaci-skladki-zus-za-osoby-przebywajace-na-urlopie-wychowawczym Sat, 25 Mar 2017 08:00:19 +0100 Obowiązek ubezpieczeń ZUS w przypadku zatrudnienia współmałżonka na podstawie umowy zlecenia https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-ubezpieczen-zus-w-przypadku-zatrudnienia-wspolmalzonka-na-podstawie-umowy-zlecenia Fri, 13 Jan 2017 17:54:08 +0100 Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu świadectwa pracy (cz. 3) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-prostowanie-i-wydawanie-odpisu-swiadectwa-pracy-cz-3 Thu, 27 Oct 2016 11:09:06 +0200 Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych wejdzie w życie dopiero w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-nowelizacja-ustawy-o-swiadczeniach-zdrowotnych-wejdzie-w-zycie-dopiero-w-2014-roku Fri, 13 Jan 2017 17:53:58 +0100 Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ustalic-wysokosc-zasilku-macierzynskiego Fri, 13 Jan 2017 17:53:47 +0100 Ubezpieczenia społeczne Polaków zatrudnionych za granicą https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-spoleczne-polakow-zatrudnionych-za-granica Fri, 13 Jan 2017 17:53:26 +0100 Zagraniczna podróż służbowa prywatnym samochodem https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczna-podroz-sluzbowa-prywatnym-samochodem Fri, 13 Jan 2017 17:53:37 +0100 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Wymiar czasu pracy w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-czasu-pracy-w-2014-roku Sat, 25 Mar 2017 08:00:17 +0100 Świadectwo pracy - Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy? (cz. 2) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-jakie-informacje-powinno-zawierac-swiadectwo-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:44 +0200 Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz składkowego ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-przedawnienie-zobowiazania-podatkowego-oraz-skladkowego-zus Thu, 27 Oct 2016 09:22:42 +0200 Świadectwo pracy - Do kiedy wydać świadectwo pracy? (cz. 1) https://poradnik.wfirma.pl/-swiadectwo-pracy-do-kiedy-wydac-swiadectwo-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:39 +0200 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-w-2014-roku Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Czas pracy w podróży służbowej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-podrozy-sluzbowej Thu, 27 Oct 2016 09:22:37 +0200 Zimowe dodatkowe obowiązki pracodawcy https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-zima-masz-dodatkowe-obowiazki-wobec-swoich-pracownikow Thu, 27 Oct 2016 09:22:35 +0200 Zmiana warunków pracy - jak i kiedy informować pracownika? https://poradnik.wfirma.pl/-zmiana-warunkow-pracy-jak-i-kiedy-informowac-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:22:34 +0200 Dni wolne na poszukiwanie pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dni-wolne-na-poszukiwanie-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:32 +0200 Nowe kody tytułów ubezpieczeń oraz nowe deklaracje ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-nowe-kody-tytulow-ubezpieczen-oraz-nowe-deklaracje-zus Thu, 27 Oct 2016 09:22:30 +0200 IKE i IKZE - zabezpiecz się na przyszłość https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-czym-sa-ike-i-ikze Thu, 27 Oct 2016 09:22:28 +0200 Nieobecność w pracy? Usprawiedliwienie jest niezbędne https://poradnik.wfirma.pl/-nieobecnosc-w-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:27 +0200 Urlop na żądanie - bez "terminu ważności"? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-na-zadanie-bez-terminu-waznosci Thu, 27 Oct 2016 09:22:25 +0200 Prowadzisz kilka działalności gospodarczych? Zobacz jakie składki ZUS zapłacisz. https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jakie-skladki-zus-trzeba-placic-prowadzac-kilka-dzialalnosci Thu, 27 Oct 2016 09:22:23 +0200 Dokumentowanie wyjść prywatnych z pracy https://poradnik.wfirma.pl/-dokumentowanie-wyjsc-prywatnych-z-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:21 +0200 Komu i kiedy przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego oraz do płatnego zwolnienia z pracy? https://poradnik.wfirma.pl/-komu-i-kiedy-przysluguje-prawo-do-urlopu-okolicznosciowego-oraz-do-platnego-zwolnienia-z-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:22:19 +0200 Czas pracy - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-e-mailem-jest-mozliwe Sat, 20 Aug 2016 23:11:11 +0200 3 istotne lecz niekoniecznie znane pracodawcom obowiązki https://poradnik.wfirma.pl/-3-istotne-acz-niekonieczne-znane-pracodawcom-obowiazki Thu, 27 Oct 2016 09:22:16 +0200 Sposób na obniżenie dobrowolnej składki zdrowotnej https://poradnik.wfirma.pl/-sposob-na-obnizenie-dobrowolnej-skladki-zdrowotnej Thu, 27 Oct 2016 09:22:14 +0200 Ile kosztować cię będzie zmiana czasu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-zmiana-czasu-z-letniego-na-zimowy-to-dodatkowy-koszt-dla-firmy Thu, 27 Oct 2016 09:22:13 +0200 Urlop szkoleniowy https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-szkoleniowy Thu, 27 Oct 2016 09:22:10 +0200 Nieprzewidziana choroba podczas urlopu wypoczynkowego https://poradnik.wfirma.pl/-nieprzewidziana-choroba-podczas-urlopu-wypoczynkowego Thu, 27 Oct 2016 09:22:08 +0200 "Mały" kodeks pracy dla małych firm https://poradnik.wfirma.pl/-maly-kodeks-pracy-dla-malych-firm Thu, 27 Oct 2016 09:22:06 +0200 Pierwszy urlop pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-pierwszy-urlop-pracownika Sat, 20 Aug 2016 23:11:10 +0200 Czas pracy w przypadku pracownicy karmiącej https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-przypadku-pracownicy-karmiacej Thu, 27 Oct 2016 09:22:04 +0200 Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-przedsiebiorcy Thu, 27 Oct 2016 09:21:59 +0200 Ochrona zatrudnienia na urlopie wychowawczym https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-zatrudnienia-na-urlopie-wychowawczym Thu, 27 Oct 2016 09:21:57 +0200 Korzyści dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą https://poradnik.wfirma.pl/-korzysci-dla-ciezarnej-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza Thu, 27 Oct 2016 09:21:55 +0200 Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-zwiazane-z-zatrudnianiem-pracownikow-2013 Tue, 28 Apr 2015 21:07:49 +0200 Preferencyjne składki ZUS w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-w-2014-roku Thu, 27 Oct 2016 09:21:53 +0200 Osoba współpracująca - kim jest i jak ją rozliczać? https://poradnik.wfirma.pl/-osoba-wspolpracujaca-kim-jest-i-jak-ja-rozliczac Thu, 16 Apr 2015 22:28:44 +0200 Wysokość wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-wynagrodzenia-chorobowego-bezposrednio-po-urlopie-wychowawczym Thu, 27 Oct 2016 09:21:52 +0200 Składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem zatrudnionym w Polsce https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-od-umowy-zlecenia-z-cudzoziemcem-zatrudnionym-w-polsce Thu, 27 Oct 2016 09:21:50 +0200 Wniosek o urlop macierzyński https://poradnik.wfirma.pl/-wniosek-o-urlop-macierzynski Thu, 27 Oct 2016 09:21:48 +0200 Kiedy przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie chorobowe? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-przedsiebiorca-oplaca-ubezpieczenie-chorobowe Thu, 27 Oct 2016 09:21:47 +0200 Harmonogram czasu pracy https://poradnik.wfirma.pl/-harmonogram-czasu-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:21:45 +0200 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim Thu, 27 Oct 2016 09:21:43 +0200 Ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego https://poradnik.wfirma.pl/-ustalanie-prawa-do-zasilku-macierzynskiego Thu, 27 Oct 2016 09:21:42 +0200 Konsekwencje nieopłacenia podatku za pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-konsekwencje-nieoplacenia-podatku-za-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:21:40 +0200 Ustanie tytułu ubezpieczenia a zwrot nadpłaconej składki https://poradnik.wfirma.pl/-ustanie-tytulu-ubezpieczenia-a-zwrot-nadplaconej-skladki Thu, 27 Oct 2016 09:21:38 +0200 Wspólnicy spółki cywilnej muszą składać deklarację DRA za każdego wspólnika osobno https://poradnik.wfirma.pl/-wspolnicy-spolki-cywilnej-musza-skladac-deklaracje-dra-za-kazdego-wspolnika-osobno Thu, 27 Oct 2016 09:21:37 +0200 Opłacenie zaległych składek po kontroli z ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-oplacenie-zaleglych-skladek-po-kontroli-z-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:33 +0200 Zasiłek chorobowy - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Jak odroczyć termin płacenia składek ZUS? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-mozesz-odroczyc-termin-placenia-skladek-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:32 +0200 Zasiłek opiekuńczy https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-opiekunczy Thu, 27 Oct 2016 09:21:35 +0200 Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2014 Sat, 26 Aug 2017 21:21:24 +0200 Twój pracownik może przesunąć zaplanowany urlop na inny termin https://poradnik.wfirma.pl/-twoj-pracownik-moze-przesunac-zaplanowany-urlop-na-inny-termin Sat, 20 Aug 2016 23:11:10 +0200 Czy abonament medyczny pracownika podlega opodatkowaniu PIT? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-abonament-medyczny-pracownika-podlega-opodatkowaniu-pit Thu, 27 Oct 2016 09:21:29 +0200 Abolicja składek ZUS dla przedsiębiorców - jak z niej skorzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-abolicja-skladek-zus-dla-przedsiebiorcow-jak-z-niej-skorzystac Thu, 27 Oct 2016 09:21:31 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2014-roku Thu, 27 Oct 2016 09:21:26 +0200 Abolicja składek ZUS - kto może skorzystać? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-weszla-w-zycie-ustawa-o-abolicji-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:28 +0200 Zaległości w ZUS płatne w ratach? https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosci-w-zus-platne-w-ratach Thu, 27 Oct 2016 09:21:21 +0200 Ubezpieczenia Społeczne https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-spoleczne Thu, 27 Oct 2016 09:21:24 +0200 Akta osobowe pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-akta-osobowe-pracownika Thu, 27 Oct 2016 09:21:23 +0200 Doba pracownicza - projekt zmian https://poradnik.wfirma.pl/-doba-pracownicza-projekt-zmian Thu, 27 Oct 2016 09:21:19 +0200 Preferencyjne składki ZUS - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 ZUS na urlopie wychowawczym nie tylko dla umów o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-zus-na-urlopie-wychowawczym-nie-tylko-dla-umow-o-prace Thu, 27 Oct 2016 09:21:17 +0200 Rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-wobec-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:15 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę na skutek długotrwałej choroby https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace-na-skutek-dlugotrwalej-choroby Thu, 27 Oct 2016 09:21:14 +0200 Urlop wychowawczy w raporcie ZUS RSA https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wychowawczy-w-raporcie-zus-rsa Thu, 27 Oct 2016 09:21:12 +0200 O indywidualną interpretację możesz wystąpić również do ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-o-indywidualna-interpretacje-mozesz-wystapic-rowniez-do-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:10 +0200 Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym https://poradnik.wfirma.pl/-obnizenie-wymiaru-urlopu-wypoczynkowego-po-urlopie-wychowawczym Thu, 27 Oct 2016 09:21:08 +0200 Pobyt w szpitalu - świadczenia chorobowe https://poradnik.wfirma.pl/-pobyt-w-szpitalu-swiadczenia-chorobowe Thu, 27 Oct 2016 09:21:07 +0200 Rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-o-prace-z-ciezarna Thu, 27 Oct 2016 09:21:05 +0200 Kiedy pracownik choruje - krok po kroku https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracownik-choruje-krok-po-kroku Thu, 27 Oct 2016 09:20:56 +0200 Opłacanie składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-oplacanie-skladek-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:04 +0200 Składki na preferencyjnych warunkach https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-na-preferencyjnych-warunkach Thu, 27 Oct 2016 09:21:03 +0200 Ubezpieczenie - wybrane problemy https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-wybrane-problemy Thu, 27 Oct 2016 09:21:01 +0200 Kontrola przez ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-przez-zus Thu, 27 Oct 2016 09:21:00 +0200 Składki do ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-do-zus Thu, 27 Oct 2016 09:20:59 +0200 Wysokość przychodu z działalności a ubezpieczenie w KRUS https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-przychodu-z-dzialalnosci-a-ubezpieczenie-w-krus Thu, 27 Oct 2016 09:20:57 +0200 Pracowniku, pracodawca ma prawo skontrolować Ciebie gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim! https://poradnik.wfirma.pl/-pracowniku-pracodawca-ma-prawo-skontrolowac-ciebie-gdy-jestes-na-zwolnieniu-lekarskim Mon, 01 Feb 2016 22:12:59 +0100 Pracownik na próbę https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-na-probe Thu, 27 Oct 2016 09:20:55 +0200 O czym warto pamiętać rozpoczynając pierwszą pracę? https://poradnik.wfirma.pl/-o-czym-warto-pamietac-rozpoczynajac-pierwsza-prace Mon, 01 Feb 2016 22:12:59 +0100 Elementy świadectwa pracy https://poradnik.wfirma.pl/-elementy-swiadectwa-pracy Thu, 27 Oct 2016 09:20:53 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Odmowa udzielenia urlopu na żądanie https://poradnik.wfirma.pl/-odmowa-udzielenia-urlopu-na-zadanie Sat, 20 Aug 2016 23:09:37 +0200 Składki ZUS w przypadku początkujących przedsiębiorców https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-w-przypadku-poczatkujacych-przedsiebiorcow Fri, 10 Jul 2015 19:46:01 +0200 Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-roczne-ograniczenie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Odwołanie od orzeczenia lekarza ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-odwolanie-od-orzeczenia-lekarza-zus Thu, 27 Oct 2016 09:20:52 +0200 Prawo do kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-kontroli-pracownika-przebywajacego-na-zwolnieniu-lekarskim Thu, 27 Oct 2016 09:20:50 +0200 Wszystko o ubezpieczeniu emerytalnym https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-ubezpieczeniu-emerytalnym Thu, 27 Oct 2016 09:20:43 +0200 Preferencyjne składki ZUS w 2013 roku https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-w-2013-roku Thu, 27 Oct 2016 09:20:48 +0200 Przedsiębiorca nie zawsze musi opłacać składkę zdrowotną https://poradnik.wfirma.pl/-przedsiebiorca-nie-zawsze-musi-oplacac-skladke-zdrowotna Thu, 27 Oct 2016 09:20:46 +0200 Przyjmowanie dokumentów ubezpieczeniowych - nowy serwis ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-przyjmowanie-dokumentow-ubezpieczeniowych-nowy-serwis-zus Thu, 27 Oct 2016 09:20:44 +0200 Płaca minimalna w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-placa-minimalna-w-2014-roku Thu, 27 Oct 2016 09:20:42 +0200 Kiedy pracownik jest twórcą? https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-pracownik-jest-tworca Thu, 27 Oct 2016 09:20:40 +0200 Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną https://poradnik.wfirma.pl/-opodatkowanie-karta-podatkowa-a-zatrudnienie-pracownikow-na-umowe-cywilnoprawna Thu, 27 Oct 2016 09:20:39 +0200 Urlop przedsiębiorcy - a może zawieszenie działalności? https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-przedsiebiorcy-a-moze-zawieszenie-dzialalnosci Sat, 20 Aug 2016 23:09:37 +0200 Czy zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu? https://poradnik.wfirma.pl/-czy-zwrot-kosztow-z-tytulu-podrozy-sluzbowej-zleceniobiorcy-podlega-oskladkowaniu Thu, 27 Oct 2016 09:20:37 +0200 Elastyczny czas pracy uchwalony https://poradnik.wfirma.pl/-elastyczny-czas-pracy-uchwalony Thu, 27 Oct 2016 09:20:35 +0200 Zasiłek chorobowy gdy pracownik wykorzystał tylko część zwolnienia lekarskiego https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-gdy-pracownik-wykorzystal-tylko-czesc-zwolnienia-lekarskiego Thu, 27 Oct 2016 09:20:33 +0200 Kto skorzysta z abolicji w ZUS 2013? https://poradnik.wfirma.pl/-kto-skorzysta-z-abolicji-w-zus-2013 Thu, 27 Oct 2016 08:43:20 +0200 Zasiłek macierzyński podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-macierzynski-podczas-dodatkowego-urlopu-macierzynskiego Tue, 06 Sep 2016 08:09:33 +0200 Pracownik ma prawo odejść z pracy bez uprzedzenia https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-ma-prawo-odejsc-z-pracy-bez-uprzedzenia Mon, 23 May 2016 14:43:04 +0200 Praca przy komputerze – wymagania bhp https://poradnik.wfirma.pl/-praca-przy-komputerze-wymagania-bhp Sat, 20 Aug 2016 23:07:32 +0200 Urlopy wypoczynkowe udzielane specjalnym grupom pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-urlopy-wypoczynkowe-udzielane-specjalnym-grupom-pracownikow Thu, 27 Oct 2016 08:43:07 +0200 Osobnicze rodzaje urlopów https://poradnik.wfirma.pl/-osobnicze-rodzaje-urlopow Wed, 31 Aug 2016 15:05:48 +0200 Jak sporządzić plan urlopów https://poradnik.wfirma.pl/-jak-sporzadzic-plan-urlopow Thu, 27 Oct 2016 08:43:16 +0200 Urlopy https://poradnik.wfirma.pl/-urlopy Thu, 27 Oct 2016 08:43:13 +0200 Bonusy dla pracowników to też forma wynagrodzenia https://poradnik.wfirma.pl/-bonusy-dla-pracownikow-to-tez-forma-wynagrodzenia Thu, 27 Oct 2016 08:43:12 +0200 Proporcjonalne naliczanie urlopu https://poradnik.wfirma.pl/-proporcjonalne-naliczanie-urlopu Mon, 21 Nov 2016 11:23:15 +0100 Upały a obowiązki pracodawców https://poradnik.wfirma.pl/-upaly-a-obowiazki-pracodawcow Thu, 27 Oct 2016 08:42:50 +0200 Urlop wypoczynkowy dobrą inwestycją w kapitał ludzki https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-dobra-inwestycja-w-kapital-ludzki Thu, 27 Oct 2016 08:42:32 +0200 Zatrudniasz pracowników? Dowiedz się, jakie masz obowiązki https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudniasz-pracownikow-dowiedz-sie-jakie-masz-obowiazki Thu, 27 Oct 2016 08:42:29 +0200 Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach https://poradnik.wfirma.pl/-oplacanie-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-na-preferencyjnych-warunkach Thu, 27 Oct 2016 08:42:35 +0200 Co przysługuje w zamian za godziny nadliczbowe? https://poradnik.wfirma.pl/-co-przysluguje-w-zamian-za-godziny-nadliczbowe Thu, 27 Oct 2016 08:42:23 +0200 Jak odzyskać nadpłacone wynagrodzenie? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-odzyskac-nadplacone-wynagrodzenie Thu, 27 Oct 2016 08:42:20 +0200 Obowiązki związane z BHP w małej firmie https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-zwiazane-z-bhp-w-malej-firmie Sat, 20 Aug 2016 23:07:32 +0200 Jakie są choroby zawodowe? https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-sa-choroby-zawodowe Thu, 27 Oct 2016 09:20:31 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2013-r Thu, 27 Oct 2016 09:20:30 +0200 Urlop wypoczynkowy a prawo do zasiłków i ich wysokość https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-wypoczynkowy-a-prawo-do-zasilkow-i-ich-wysokosc Thu, 27 Oct 2016 09:20:29 +0200 Rekompensata za nadgodziny https://poradnik.wfirma.pl/-rekompensata-za-nadgodziny Sat, 20 Aug 2016 23:05:29 +0200 Wypadek przy pracy https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy Sat, 20 Aug 2016 23:05:29 +0200 Ekwiwalent za urlop - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Minimalne wynagrodzenie - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-2013 Sat, 26 Aug 2017 21:21:04 +0200 Zatrudnienie młodego pracownika będzie korzystne https://poradnik.wfirma.pl/-zatrudnienie-mlodego-pracownika-bedzie-korzystne Thu, 27 Oct 2016 09:20:28 +0200 Umowa przedwstępna przed umową o pracę https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-przedwstepna-przed-umowa-o-prace Sat, 20 Aug 2016 23:05:28 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Diety krajowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-2013 Sat, 26 Aug 2017 16:33:49 +0200 Diety zagraniczne - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-2013 Sat, 26 Aug 2017 10:25:32 +0200 Podróże zagraniczne - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-zagraniczne-2012 Sat, 26 Aug 2017 10:27:50 +0200 Podróże krajowe - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-krajowe-2012 Sat, 26 Aug 2017 16:35:15 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Wynagrodzenie urlopowe https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-urlopowe Wed, 31 Aug 2016 13:44:16 +0200 Jak prowadzić i przez jaki okres przechowywać dokumentację płacową https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-i-przez-jaki-okres-przechowywac-dokumentacje-placowa Sat, 08 Oct 2016 18:47:43 +0200 Czas pracy - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Badanie okresowe pracowników https://poradnik.wfirma.pl/-badanie-okresowe-pracownikow Sat, 20 Aug 2016 23:05:28 +0200 Samozatrudnienie w lepszej cenie? https://poradnik.wfirma.pl/-samozatrudnienie-w-lepszej-cenie Fri, 19 Aug 2016 20:24:04 +0200 Refundacja składki emerytalnej i rentowej z PFRON jako przychód podlegający opodatkowaniu https://poradnik.wfirma.pl/-refundacja-skladki-emerytalnej-i-rentowej-z-pfron-jako-przychod-podlegajacy-opodatkowaniu Fri, 19 Aug 2016 20:24:03 +0200 Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-nadplaconych-skladek-zus Fri, 19 Aug 2016 20:24:03 +0200 Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika https://poradnik.wfirma.pl/-roczna-informacja-o-skladkach-zus-dla-pracownika Fri, 19 Aug 2016 20:24:03 +0200 Zaliczanie składek do kosztów uzyskania przychodu https://poradnik.wfirma.pl/-zaliczanie-skladek-do-kosztow-uzyskania-przychodu Tue, 30 Aug 2016 14:51:35 +0200 ZUS - kara za niepłacenie składek nie może być podwójna https://poradnik.wfirma.pl/-zus-kara-za-nieplacenie-skladek-nie-moze-byc-podwojna Fri, 19 Aug 2016 20:22:33 +0200 Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika https://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-rolnika0 Sun, 21 Aug 2016 16:21:17 +0200 Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i ulgi w ich spłacaniu https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-ustalania-skladek-ubezpieczeniowych-i-ulgi-w-ich-splacaniu Tue, 06 Sep 2016 17:47:21 +0200 Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleń z zakresu BHP przeprowadzanych dla pracowników jak i pracodawców https://poradnik.wfirma.pl/-zastosowanie-zwolnienia-od-podatku-dla-uslug-szkolen-z-zakresu-bhp-przeprowadzanych-dla-pracownikow-jak-i-pracodawcow Fri, 19 Aug 2016 20:22:01 +0200 Jak ująć składki ubezpieczeniowe w zeznaniu rocznym? https://poradnik.wfirma.pl/-jak-ujac-skladki-ubezpieczeniowe-w-zeznaniu-rocznym Fri, 05 May 2017 18:25:05 +0200