Poradnik.wfirma.pl - Artykuły z kategorii Wskaźniki Kanał RSS z artykułami z serwisu poradnik.wfirma.pl https://poradnik.wfirma.pl pl-PL (C) Copyright 2006-2019 Web INnovative Software Sp. z o.o. Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-pora-nocna-dodatek-w-2016-roku Sat, 26 Aug 2017 21:23:52 +0200 Diety zagraniczne - 2017 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne Sat, 26 Aug 2017 10:24:16 +0200 Koszty uzyskania przychodów - ile wynoszą w 2017 roku? https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodow Sat, 26 Aug 2017 16:37:24 +0200 Diety krajowe - 2017 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe Sat, 26 Aug 2017 16:34:36 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-w-2017-roku Sat, 26 Aug 2017 21:20:07 +0200 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych https://poradnik.wfirma.pl/-odpis-na-zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych Sun, 27 Aug 2017 12:02:58 +0200 Współczynnik urlopowy za rok 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-wspolczynnik-urlopowy-za-rok-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Preferencyjne składki ZUS w 2016 - kwoty https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-w-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie Sat, 26 Aug 2017 21:20:19 +0200 Czas pracy w roku 2016 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-w-roku-2016 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Zasiłek chorobowy 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Czas pracy 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Ekwiwalent za urlop 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2015 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Diety zagraniczne - 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-w-2015-r Sat, 26 Aug 2017 10:24:44 +0200 Diety krajowe - 2015 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-w-2015-roku Sat, 26 Aug 2017 16:34:06 +0200 Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-w-2015-roku Sat, 26 Aug 2017 21:20:29 +0200 Zasiłek chorobowy 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Ekwiwalent za urlop - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:26 +0200 Diety zagraniczne - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-2014 Sat, 26 Aug 2017 10:25:05 +0200 Diety krajowe - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-2014 Sat, 26 Aug 2017 16:33:16 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:25 +0200 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 roku https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-w-2014-roku Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Czas pracy - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Zasiłek chorobowy - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2014 Sat, 26 Aug 2017 21:21:24 +0200 Preferencyjne składki ZUS - 2014 https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-2014 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-roczne-ograniczenie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Ekwiwalent za urlop - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Wymiar urlopu wypoczynkowego - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:29 +0200 Minimalne wynagrodzenie - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-2013 Sat, 26 Aug 2017 21:21:04 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Diety krajowe - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-2013 Sat, 26 Aug 2017 16:33:49 +0200 Diety zagraniczne - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-2013 Sat, 26 Aug 2017 10:25:32 +0200 Podróże zagraniczne - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-zagraniczne-2012 Sat, 26 Aug 2017 10:27:50 +0200 Podróże krajowe - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-podroze-krajowe-2012 Sat, 26 Aug 2017 16:35:15 +0200 Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:27 +0200 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2012 https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2012 Sun, 27 Aug 2017 12:03:28 +0200 Czas pracy - 2013 https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2013 Sun, 27 Aug 2017 12:03:30 +0200