Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Uwzględnia wybraną stawkę amortyzacji i określa równomierne zużycie środka trwałego. Kalkulator oblicza amortyzację miesięczną, a następnie wyświetla tabelę rozkładu amortyzacji w latach. Miesięczny odpis amortyzacyjny jest zaokrąglany do listopada “w dół” a następnie w miesiącu grudniu ulega zwiększeniu, tak by suma poszczególnych miesięcy zrównała się z jej roczną wartością.

Aby wyliczyć amortyzację należy podać:

  • wartość początkową środka trwałego, jest ona podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ustala się ją według ceny nabycia, kosztu wytworzenia albo według wartości rynkowej,
  • miesiąc rozpoczęcia amortyzacji, jest pierwszym miesiącem następującym po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji,
  • stawkę amortyzacją zależy ona od rodzaju środka trwałego (stawki amortyzacyjne znaleźć można w “Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
Wartość początkowa
Miesiąc rozpoczęcia
Stawka amortyzacyjna
%
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych