Kalkulator kosztów sądowych

Kalkulator wylicza wysokość opłaty sądowej w sprawach cywilnych (sprawy o prawa majątkowe podlegające opłacie stosunkowej lub sprawy prowadzone w postępowaniu uproszczonym). Wysokość kosztów sądowych zależy od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.

Wysokość przedmiotu sporu - jeżeli sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego - to kwota podana w pozwie o jaką wierzyciel oskarża dłużnika. Natomiast w przypadku roszczeń majątkowych należy podać pieniężną wartość przedmiotu sporu. Wysokość przedmiotu sporu określa się w polskich złotych i co ważne, nie uwzględnia się w niej odsetek czy innych dodatkowych opłat nawet, jeżeli takie wystąpiły i są należne wierzycielowi.

Rodzaj opłaty - opłata stosunkowa występuje w sprawach o prawa majątkowe (np. prawa rzeczowe, wierzytelności, własność intelektualna). Natomiast postępowanie uproszczone (a w konsekwencji niższy koszt sądowy) może mieć miejsce w sytuacji gdy spór toczy się o:

  • roszczenia wynikające z umów pod warunkiem, że wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych,
  • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Wysokość opłaty - nie zawsze sąd pobiera całą opłatę. Czasem może ona ulec pomniejszeniu. O sytuacjach, kiedy ulega pomniejszeniu stanowi wprost ustawa, o czym więcej można przeczytać w artykule Wysokość pobieranej opłaty.

Kalkulator kosztów sądowych
Wartość przedmiotu sporu
Rodzaj opłaty
Wysokość opłaty
Koszty
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych