Kalkulator odsetek podatkowych

Kalkulator odsetek podatkowych wylicza odsetki należne od zaległości zobowiązań, z których podatnik nie wywiązał się w ustawowym terminie. W wyliczaniu uwzględniane są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Aby wyliczyć odsetki należy podać:

  • kwotę zobowiązania,
  • termin należności, czyli dzień w którym powinna zostać uregulowana płatność (odsetki naliczane są od dnia następnego),
  • datę zapłaty, czyli dzień w którym podatnik rzeczywiście uiszcza zapłatę (odsetki naliczane są włącznie z tym dniem).

Przykład
Termin zapłaty podatku upływa 20 stycznia. Podatnik dokonuje wpłaty 25 stycznia. Jako termin należności wprowadzamy 20 stycznia, a jako datę zapłaty 25 stycznia. Okres zaległości to 4 dni.

Suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych. Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł.

Kalkulator odsetek - odsetki podatkowe
Kwota
Termin należności
Data zapłaty
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych