Kalkulator ryczałtu samochodowego

Kalkulator ryczałtu samochodowego oblicza kwotę należności do zwrotu dla pracownika za dany miesiąc, w przypadku używania do celów służbowych pojazdów, które nie stanowią własności pracodawcy. Kalkulator uwzględnia dni nieobecności w pracy.

Aby odpowiednio wyliczyć kwotę ryczałtu należnego do zwrotu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu w celach służbowych, należy podać:

  • rodzaj pojazdu,
  • ustalony przez pracodawcę limit kilometrów,
  • miesiąc i rok, którego dotyczy wyliczenie,
  • liczbę dni nieobecności pracownika w danym miesiącu.

Stawka przeliczeniowa za każdy przejechany kilometr zostanie wstawiona automatycznie po wybraniu rodzaju pojazdu - w roku 2015 stawki te wynoszą dla poszczególnych rodzajów pojazdów:

  • 0,5214 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3,
  • 0,8358 zł dla samochodu, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3,
  • 0,2302 zł dla motocykli,
  • 0,1382 zł dla motorowerów.
Kalkulator ryczałtów samochodowych
Rodzaj pojazdu
Stawka z kilometr
Limit
km
Miesiąc
Liczba dni nieobecności
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych