Kalkulator walutowy

Przeliczanie walut zgodnie ze średnimi kursami ogłoszonymi przez NBP może być konieczne m.in. w celu przeliczenia wartości faktury wystawionej w obcej walucie na potrzeby podatku dochodowego i podatku VAT oraz w celu ustalenia różnic kursowych powstałych podczas międzynarodowych transakcji. Właściwym kursem, używanym w tego typu czynnościach, jest co do zasady średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Kalkulator walutowy może okazać się pomocny także przy przeliczaniu waluty podczas wystawiania faktury dla zagranicznego kontrahenta.

Kalkulator walutowy pozwala na przeliczenie danej waluty według najnowszych oraz archiwalnych średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP. Narodowy Bank Polski publikuje średnie kursy walut w każdy dzień roboczy w samo południe. Kalkulator oferuje możliwość wyboru dnia, z którego kurs ma zostać pobrany.

Kalkulator walutowy umożliwia przeliczanie walut w obie strony, np. z obcej na PLN i z PLN na obcą lub z jednej obcej waluty na inną obcą, np. z EUR na USD. Kalkulator uwzględnia przeliczenia wybranych walut.

Kalkulator walutowy
Data wydania kursu
Kwota
Waluta źródłowa
Waluta docelowa
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych