Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Kwota brutto - to wynagrodzenie zawierające podatek i składki ZUS.
Kwota netto - to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.


Zwykłe koszty uzyskania przychodu miesięczne – 111,25 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu miesięczne - 139,06 zł. Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Więcej na ten temat w artykule: Koszty uzyskania przychodów.  

Ulga podatkowa - jest to kwota 46,33 zł (rocznie wynosi 556, 02 zł). Przysługuje do odliczenia od zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc, w którym wypłacone jest wynagrodzenie, pod warunkiem, że pracownik złożył deklarację PIT-2.

Fundusz pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi płacić tej składki. Więcej na ten temat w artykule: Kiedy nie trzeba opłacać składek na FP?

Należy pamiętać, że płaca minimalna od 1 stycznia 2016 roku wynosi 1 850 PLN brutto.

Kalkulator wynagrodzeń
%
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych