Ostatnio dodane

Czy wydatki na nocleg zleceniobiorcy mogą stanowić koszt?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wydatki-na-nocleg-zleceniobiorcy-moga-stanowic-koszt

Wydatki na nocleg zleceniobiorcy jako koszt uzyskania przychodu

2017 Lut 28 ... Prowadzisz działalność, a wykonywane prace w ramach działalności zdarzają się poza miejscowością gdzie firma ma siedzibę. Wiąże się to z zapewnieniem noclegów p ...

Umowa pożyczki a podatek od czynności cywilnoprawnych

https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-pozyczki-a-podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych

Kiedy umowa pożyczki jest opodatkowana pcc

2017 Lut 28 ... Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami kraju jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jakie warunki muszą być spełnione, aby nie odprowadzać ...

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego

https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-z-wlasnym-pracownikiem-a-podstawa-zasilku-chorobowego

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem - co warto wiedzieć

2017 Lut 28 ... Umowa zlecenie z własnym pracownikiem jest podstawą do naliczenia składek społecznych. Czy to oznacza, że przychód osiągnięty z tytułu tej umowy można zaliczyć ...

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy można je otrzymać?

https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenie-rehabilitacyjne-kiedy-mozna-je-otrzymac

Świadczenie rehabilitacyjne  - kto ma do niego prawo?

2017 Lut 27 ... Czasem bywa tak, że pracownik z powodu długotrwałej choroby w dalszym ciągu nie może powrócić do pracy. Do kiedy przysługuje mu zasiłek chorobowy? Przeczytaj ar ...

Ulga na zakup drukarki fiskalnej - jak rozliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-ulga-na-zakup-drukarki-fiskalnej-jak-rozliczyc

Ulga na zakup drukarki fiskalnej - jak prawidłowo rozliczyć

2017 Lut 27 ... Dla kogo i w jakiej wysokości przeznaczona jest ulga na zakup drukarki fiskalnej? Jakie warunki należy obowiązkowo spełnić aby móc uzyskać zwrot? Jakich formaln ...

Darowizna mieszkania - czy należy zgłosić ją do urzędu?

https://poradnik.wfirma.pl/-darowizna-mieszkania

Darowizna mieszkania a podatek

2017 Lut 27 ... Nieodpłatne przekazanie mieszkania to darowizna, która niesie za sobą określone skutki. W jakiej formie powinna zostać dokonana darowizna mieszkania? Z jakimi k ...

Skutki sprzedaży towarów i usług po zaniżonych cenach

https://poradnik.wfirma.pl/-skutki-sprzedazy-towarow-i-uslug-po-zanizonych-cenach

skutki sprzedaży towarów i usług po zaniżonych cenach a podatki

2017 Lut 24 ... Czy prowadzenie przez przedsiębiorców sprzedaży towarów i usług po cenach niższych niż ceny rynkowe jest prawidłowe? Jakie są skutki sprzedaży towarów i usług p ...

Prawo reklamy - najważniejsze zagadnienia

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-reklamy-najwazniejsze-zagadnienia

Prawo reklamy - najważniejsze zagadnienia

2017 Lut 24 ... Reklama to nie tylko pojęcie z zakresu marketingu. Przepisy polskiego prawa zawierają jej definicję, a także uregulowania, dotyczące jej stosowania w działaniac ...

Uwaga na fałszywe wezwania do rejestracji w GIODO

https://poradnik.wfirma.pl/-uwaga-na-falszywe-wezwania-do-rejestracji-w-giodo

Giodo - ostrzega przed fałszywymi wezwaniami

2017 Lut 24 ... W związku z wiadomościami, jakie są rozsyłane do przedsiębiorców przez podmioty takie jak Bądźmy Legalni, Legalni z Prawem czy Kancelaria Liberty, pragniemy poi ...

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jako nowy obowiązek przedsiębiorców

https://poradnik.wfirma.pl/-jpk-jednolity-plik-kontrolny-jako-nowy-obowiazek-przedsiebiorcow

JPK - czym jest?

2017 Lut 24 ... Wprowadzenie JPK jest kolejnym krokiem w celu informatyzacji administracji podatkowej. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i jaki jest cel jego wprowadzenia? Prz ...

Struktura JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) - analiza

https://poradnik.wfirma.pl/-struktura-jpk-jednolitego-pliku-kontrolnego-analiza

Struktura JPK a faktura VAT

2017 Lut 24 ... Jednolity plik kontrolny obejmuje nie tylko rejestry sprzedaży i zakupów VAT. Tworzeniu JPK podlegają również m.in. księgi rachunkowe, faktury sprzedaży VAT, wy ...

Formularz VAT-27 z omówieniem

https://poradnik.wfirma.pl/-formularz-vat-27-z-omowieniem

formularz vat-27

2017 Lut 24 ... Przedsiębiorcy zawierający krajowe transakcje objęte odwrotnym obciążeniem mają obowiązek wykazać je na druku VAT-27. Jakie informacje powinna zawierać deklarac ...

Krajowe informacje podsumowujące

https://poradnik.wfirma.pl/-krajowe-informacje-podsumowujace-od-1-lipca-2015

krajowe informacje podsumowujące

2017 Lut 24 ... Do obrotu gospodarczego zostały wprowadzone nowe krajowe informacje podsumowujące. Będą je składali już nie tylko podatnicy VAT-UE ale też podatnicy dokonujący ...

Kasa fiskalna dla lekarza i dentysty w 2017

https://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-dla-dentysty-i-lekarza

Kasa fiskalna u lekarza i dentysty

2017 Lut 24 ... 1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrując ...

Kasa fiskalna w 2017 roku

https://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-w-2015-roku

Kasa fiskalna w 2017

2017 Lut 24 ... Od 2017 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak z niego wynika, kasa fi ...

Lekarz a kasa fiskalna - kiedy jest niezbędna?

https://poradnik.wfirma.pl/-lekarz-a-kasa-fiskalna-kiedy-jest-niezbedna

Lekarz a kasa fiskalna - najważniejsze informacje

2017 Lut 24 ... Od 2017 roku weszło nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Zmiany dotyczą również lekarzy. Sprawdź, w naszym artykule: Lekarz a kasa fiskalna ...

Formularz VAT-UE z omówieniem sposobu wypełniania

https://poradnik.wfirma.pl/-formularz-vat-ue-z-omowieniem-sposobu-wypelniania

Formularz VAT-UE

2017 Lut 24 ... Przedsiębiorcy uczestniczący w transakcjach z kontrahentami z Unii Europejskiej często są zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-UE. Sprawdź, jak wypełnić ten f ...

Kasa fiskalna w firmie - co warto wiedzieć?

https://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-kasach-fiskalnych

Kasa fiskalna - warto wiedzieć

2017 Lut 24 ... Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do r ...

Kasa fiskalna w 2017 roku

https://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna

Kasa fiskalna - formalności

2017 Lut 24 ... Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna a komu przysługuje prawo do zwolnienia z jej użytkowania? Jakie są wymogi formalne związane z instalacją kasy fiskalnej? Komu ...

Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy

https://poradnik.wfirma.pl/-nowa-podstawa-wymiaru-zasilku-chorobowego-kiedy-ustalamy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy wyliczamy na nowo

2017 Lut 23 ... Jeżeli między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie wystąpiła przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru zasiłku chorobo ...

Rozliczenie umowy o zakazie konkurencji zawartej z pracownikiem

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-umowy-o-zakazie-konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji a odszkodowanie

2017 Lut 23 ... Jak prawidłowo rozliczyć umowy o zakazie konkurencji oraz kiedy zasadnym jest ich zawieranie z pracownikami? W jaki sposób naliczyć wysokość odszkodowania oraz ...

Faktura dla osoby fizycznej a obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej

https://poradnik.wfirma.pl/-faktura-dla-osoby-fizycznej

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

2017 Lut 23 ... Jesteś przedsiębiorcą dokonującym sprzedaży i zastanawiasz się czy faktura dla osoby fizycznej powinna zostać wystawiona, gdy nabywca wyrazi takie żądanie? Czy ...

Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

https://poradnik.wfirma.pl/-najem-a-obowiazek-posiadania-kasy-fiskalnej

Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej - kiedy?

2017 Lut 23 ... Najem a obowiązek posiadania kasy fiskalnej? Czy konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej? Przedstawiamy sytuacje, które pozwalają na uniknięcie obowiązku posia ...

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna

https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-stacjonarna-i-wysylkowa-a-kasa-fiskalna

sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa

2017 Lut 23 ... Przedsiębiorców prowadzących działalność w trybie stacjonarnym dręczy pytanie czy sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa wymagają posiadania kasy fiskalnej? Czy w odn ...

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-z-kasy-fiskalnej-na-podstawie-struktury-obrotu

Zwolnienie z kasy fiskalnej a limit obrotu

2017 Lut 23 ... Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych coraz częściej zobowiązani są do ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy. Przepisy przewidują je ...

Kasy rejestrujące w działalności gospodarczej

https://poradnik.wfirma.pl/-kasy-rejestrujace-20120

Kasy rejestrujące - dla kogo obowiązkowe?

2017 Lut 23 ... Niektórych podatników obowiązuje bezwzględna konieczność posiadania takich urządzeń jak kasy rejestrujące w działalności gospodarczej, inni natomiast mogą korzy ...

Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

https://poradnik.wfirma.pl/-przerwa-na-papierosa-czy-wlicza-sie-do-czasu-pracy

Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

2017 Lut 22 ... Czy w którymś akcie prawnym przewidziana jest przerwa na papierosa? Czy przyszły pracodawca może na rozmowie kwalifikacyjnej pytać pracownika o to, czy pali? Cz ...

Korekta faktury zaliczkowej - jak rozliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-faktury-zaliczkowej-jak-rozliczyc

Korekta faktury zaliczkowej - księgowanie

2017 Lut 22 ... Czy zwrot wpłaconej zaliczki wiąże się z koniecznością wystawienia faktury korekty do faktury zaliczkowej? Sprawdź, jak prawidłowo powinna być rozliczona korek ...

Rozliczenie działalności i spółki - ZUS i roczny PIT

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-dzialalnosci-i-spolki-zus-i-roczny-pit

Rozliczenie działalności i spółki jednocześnie

2017 Lut 22 ... Posiadasz własną działalność i jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Zastanawiasz się czy jednoczesne rozliczenie działalności i spółki jest możliwe. Przeczytaj i ...

Kto nie ma prawa do korzystania z jednorazowej amortyzacji - pomocy de minimis?

https://poradnik.wfirma.pl/-kto-nie-ma-prawa-do-korzystania-z-jednorazowej-amortyzacji-pomocy-de-minimis

de minimis

2017 Lut 22 ... Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis przysługuje początkującym przedsiębiorcom oraz małym podatnikom. Podatnik sam decyduje o jej ...

Szkolenie pracownika w dniu wolnym - jaka rekompensata w zamian?

https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-pracownika-w-dniu-wolnym-jaka-rekompensata-w-zamian

szkolenie pracownika w dniu wolnym

2017 Lut 21 ... Szkolenie pracownika w dniu wolnym wiąże się z określoną rekompensatą w zamian. W przypadku gdy szkolenie odbywa się z inicjatywy pracodawcy, to pracownik powin ...

Budowa drogi dojazdowej w kosztach podatkowych

https://poradnik.wfirma.pl/-budowa-drogi-dojazdowej-w-kosztach-podatkowych

Budowa drogi dojazdowej w kosztach firmowych

2017 Lut 21 ... Budowa drogi dojazdowej w kosztach, która prowadzi jednocześnie do miejsca zamieszkania podatnika i jego firmy, wywołuje wiele kontrowersji. Przeczytaj, jeżeli ...

Dekretacja dokumentów księgowych w świetle ustawy o rachunkowości

https://poradnik.wfirma.pl/-dekretacja-dokumentow-ksiegowych-w-swietle-ustawy-o-rachunkowosci

Dekretacja dokumentów księgowych - kwestie formalne

2017 Lut 21 ... Czy dekretacja dokumentów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest konieczna? W jakim celu dokonuje się dekretacji i czy jest ona obowiązkowa w każdym ...

Preferencyjne składki ZUS a zatrudnienie na etat

https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-a-zatrudnienie-na-etat

Preferencyjne składki zus a praca na etacie

2017 Lut 20 ... Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo skorzystać z tzw. “małego ZUS-u”. Co jednak w przypadku, gdy dodatkowo pracuje na podstawie umowy ...

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit?

https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-dobowe-i-sredniotygodniowe-ile-wynosi-ich-limit

Nadgodziny dobowe - ile mogą wynosić

2017 Lut 20 ... Praca w w godzinach ponadwymiarowych powoduje, że mamy do czynienia z nadgodzinami, za które pracownik powinien otrzymać rekompensatę w postaci czasu wolnego l ...

Nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym

https://poradnik.wfirma.pl/-nazwa-towarow-i-uslug-na-paragonie

Nazwa towarów i usług na paragonie - kasa fiskalna

2017 Lut 20 ... Nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym powinna pozwalać na jednoznaczną identyfikację przedmiotu sprzedaży. Jaka powinna być nazwa towaru lub usługi, aby ...

Jak wypełnić CEIDG-1?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-ceidg-1

CEIDG-1

2017 Lut 18 ... Obecnie każda osoba, która chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej ...

Drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu

https://poradnik.wfirma.pl/-drobny-poczestunek-w-kosztach-uzyskania-przychodu

Drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu - jak wykazać?

2017 Lut 17 ... Drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu, jest zagadnieniem problematycznym. Sprawdź, co składa się na drobny poczęstunek oraz kiedy można go zaliczyć ...

Prawo wieczystego użytkowania gruntu a amortyzacja

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-wieczystego-uzytkowania-gruntu-a-amortyzacja

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - wartość początkowa

2017 Lut 17 ... Dowiedz się, czy prawo wieczystego użytkowania gruntu polega amortyzacji oraz czy poniesione opłaty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? Jak ok ...

Co oznaczają symbole praw własności intelektualnej?

https://poradnik.wfirma.pl/-co-oznaczaja-symbole-praw-wlasnosci-intelektualnej

Symbole praw własności intelektualnej

2017 Lut 17 ... Wiele nazw produktów, usług lub marek jest oznaczonych charakterystycznym ® lub znakiem ™. Nie dla każdego jest oczywiste, jakie znaczenie niosą ze sobą te znak ...

Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT od 2017 roku

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-150-tys-zl-limitu-zwolnienia-podatkowego-vat-zostaje-do-2015-roku

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

2017 Lut 17 ... Limit zwolnienia podmiotowego uprawniający do zwolnienia z VAT w roku 2017 wynosi 200 000 zł. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby móc z niego skorzysta ...

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże?

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika-z-czym-sie-wiaze

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże?

2017 Lut 16 ... Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenie może wystąpić tylko w szczególnych przypadkach. Które z nich wymieniają przepisy prawa pracy? Prze ...

Remont czy modernizacja w kosztach uzyskania przychodu

https://poradnik.wfirma.pl/-remont-czy-modernizacja-w-kosztach-uzyskania-przychodu

Remont czy modernizacja - różnice ewidencji

2017 Lut 16 ... W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca często ponosi nakłady na remont lub ulepszenie środków trwałych. Jak rozróżnić czy wykonane prace to remont cz ...

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

https://poradnik.wfirma.pl/-wartosci-niematerialne-i-prawne-wartosc-poczatkowa

Wartości niematerialne i prawne

2017 Lut 16 ... Prowadzisz działalność gospodarczą i zakupiłeś wartości niematerialne i prawne? Czy w związku z zakupem poniosłeś dodatkowe wydatki? Przeczytaj i sprawdź, jak u ...

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie

https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-niedziele-i-swieta-a-dodatkowe-wynagrodzenie

praca w niedziele i święta

2017 Lut 15 ... Pracownik, który wykonuje pracę w niedziele i święta powinien otrzymać dzień wolny. W przypadku, jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego, pracodawca zob ...

Przegląd kasy fiskalnej w okresie zawieszenia

https://poradnik.wfirma.pl/-przeglad-kasy-fiskalnej-w-okresie-zawieszenia

Przegląd kasy fiskalnej - kiedy należy dokonać?

2017 Lut 15 ... Prowadzisz sezonową działalność gospodarczą? Używasz kasy fiskalnej? Sprawdź, co w przypadku, kiedy zawieszasz działalność po sezonie. Kiedy powinien zostać wyk ...

Najem prywatny a składniki majątku używane w firmie

https://poradnik.wfirma.pl/-najem-prywatny-a-skladniki-majatku-uzywane-w-firmie

Najem prywatny - wybór formy opodatkowania

2017 Lut 15 ... Dowiedz się, czy lokal wykorzystywany uprzednio w działalności gospodarczej można przeznaczyć na tzw. najem prywatny oraz opodatkować przychody z najmu w formie ...

Kasa fiskalna - utrata zwolnienia a ponowne rozpoczęcie działalności

https://poradnik.wfirma.pl/-kasa-fiskalna-utrata-zwolnienia-a-ponowne-rozpoczecie-dzialalnosci

Ponowne rozpoczęcie działalności a kasa fisklana

2017 Lut 15 ... Kasa fiskalna w wielu przedsiębiorstwach jest podstawowym narzędziem do ewidencjonowania sprzedaży. Jak utrata zwolnienia ze stosowania kasy wpływa na ponowne r ...

Sprzedaż telefonu a kasa fiskalna

https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-telefonu-a-kasa-fiskalna

Sprzedaż telefonu na kasie fiskalnej

2017 Lut 15 ... Czy przedsiębiorca może dokonać sprzedaży telefonu będącego środkiem trwałym osobie prywatnej bez zarejestrowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej? ...

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a kasa fiskalna

https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedaz-akcesoriow-samochodowych-a-kasa-fiskalna

Sprzedaż akcesoriów samochodowych a zwolnienie z kasy

2017 Lut 15 ... Aktualnie wiele podmiotów podlega obowiązkowi rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Czy sprzedaż akcesoriów samochodowych objęta jest obowiązkiem ewid ...

Kasa fiskalna a sprzedaż na festynie - kiedy obowiązkowa?

https://poradnik.wfirma.pl/-sprzedajesz-na-festynie-wez-kase-fiskalna

Czy przy sprzedaży na festynie obowiązuje kasa fiskalna?

2017 Lut 15 ... Sprzedaż towarów na festynach może wiązać się z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Sprawdź czy sprzedaż na festynach jest działalnością? Czy kasa fiskalna n ...

Najem a kasa fiskalna - kiedy przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej?

https://poradnik.wfirma.pl/-najem-a-kasa-fiskalna

Kasa fiskalna przy najmie nieruchomości

2017 Lut 15 ... Przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej dla usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi. Przeczytaj ...

Weterynarz a kasa fiskalna

https://poradnik.wfirma.pl/-weterynarz-a-kasa-fiskalna

Weterynarz a obowiązek posiadania kasy

2017 Lut 15 ... Lekarze i lekarze dentyści są obligatoryjnie zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Dowiedz s ...

Nievatowiec a zakup towarów w UE

https://poradnik.wfirma.pl/-nievatowiec-a-zakup-towarow-w-ue

zakup towarów w ue przez podatnika zwolnionego z VAT

2017 Lut 15 ... Przedsiębiorca zwolniony z VAT ma obowiązek rejestracji do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli wartość transakcji WNT przekroczy w danym roku podatko ...

Zerowy spis z natury a obowiązek jego ewidencji w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-zerowy-spis-z-natury

Zerowy spis z natury - terminy sporządzenia remanentu

2017 Lut 14 ... Czy wiesz, że brak składników majątku, które ujmuje się w spisie z natury, nie zwalnia podatnika z obowiązku jego sporządzenia. Czy zerowy spis z natury podlega ...

Brak paragonu fiskalnego a korekta sprzedaży na kasie

https://poradnik.wfirma.pl/-brak-paragonu-fiskalnego-a-korekta-sprzedazy-na-kasie

Brak paragonu fiskalnego a zwrot towaru

2017 Lut 14 ... Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić aby brak paragonu fiskalnego nie skutkował brakiem możliwości dokonania korekty sprzedaży? Jak należy zewidencjonować uz ...

Zakup towarów przez nievatowca zarejestrowanego do VAT-UE

https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-towarow-przez-nievatowca-zarejestrowanego-do-vat-ue

zakup towarów przez nievatowca

2017 Lut 14 ... Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na niskie obroty, dokonując WNT muszą dokonać rejestracji VAT-UE. Czy w związku z tym zakup towarów ...

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-a-wysokosc-swiadczen-chorobowych

wysokość świadczeń chorobowych a wysokość minimalnego wynagrodzenia

2017 Lut 14 ... W roku 2017 nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł do 2000 zł brutto. W związku z czym, zmianie uległa również wysokość świadczeń chorobowych. Jak ...

Zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR - czy dotyczy Ciebie?

https://poradnik.wfirma.pl/-zgloszenie-miejsca-prowadzenia-kpir

Zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR w US

2017 Lut 13 ... Zakładając firmę, podatnik powinien zadbać o zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy postąpić w sytuacji, kiedy podatn ...

Ubezpieczenie asisstance samochodu a koszty uzyskania przychodu

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-asisstance-samochodu-a-koszty-uzyskania-przychodu

Ubezpieczenie asisstance samochodu - co warto wiedzieć

2017 Lut 13 ... Prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz wykupić ubezpieczenie assistance samochodu osobowego? Jaką kwotę ubezpieczenia możesz zaliczyć do kosztów firmowy ...

Zwolnienie podmiotowe z VAT - komu przysługuje?

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-podmiotowe-z-vat-czy-cos-sie-zmienilo

Zwolnienie podmiotowe z VAT - jaka kwota?

2017 Lut 13 ... Zmiany wprowadzone 1 stycznia 2017 roku w ustawie o podatku od towarów i usług podwyższają limit zwolnienia z VAT ze 150 tys. do 200 tys. obrotu w skali roku. S ...

Czy wiesz, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika

koszty pracodawcy

2017 Lut 11 ... Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umowy o pracę a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W z ...

Skrócona nazwa spółki cywilnej

https://poradnik.wfirma.pl/-skrocona-nazwa-spolki-cywilnej

Skrócona nazwa spółki cywilnej

2017 Lut 10 ... Podmiotowość w imieniu spółki cywilnej mają jej wspólnicy, których imiona i nazwiska stanowią nazwę firmy. Nazwa firmy jest obligatoryjnym składnikiem faktury. ...

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych?

https://poradnik.wfirma.pl/-na-czym-polega-monitorowanie-znakow-towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

2017 Lut 10 ... Na czym polega monitorowanie znaków towarowych i jakie są formy ich ochrony? Jak to wygląda w praktyce? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? W naszym arty ...

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - wzór z omówieniem

https://poradnik.wfirma.pl/-wyjasnienie-przyczyn-korekty-deklaracji-vat

Wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT - korzyści z dobrowolnej korekty

2017 Lut 10 ... W przypadku zidentyfikowania błędów we wcześniej złożonym rozliczeniu podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji, do której załącz ...

Praca w nadgodzinach - wszystko co należy wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-nadgodzinach-wszystko-co-nalezy-wiedziec

praca w nadgodzinach

2017 Lut 09 ... Za nadgodziny pracownikowi przysługuje czas wolny lub dodatek do wynagrodzenia. Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna m.in. w razie szczególnych potrzeb pracod ...

Oświadczenie spedytora a stawka 0% VAT przy WDT

https://poradnik.wfirma.pl/-oswiadczenie-spedytora-a-stawka-0-vat-przy-wdt

Oświadczenie spedytora - dokument przewozowy

2017 Lut 09 ... Czy w przypadku zgubienia listu przewozowego jego rolę może przejąć oświadczenie spedytora o dostarczeniu towaru? Kiedy można zastosować stawkę 0% przy wewnątrz ...

Rejestracja VAT-UE wstecz

https://poradnik.wfirma.pl/-rejestracja-vat-ue-wstecz

rejestracja vat-ue wstecz - jak tego dokonać

2017 Lut 09 ... Dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych? Pamiętaj o obowiązku rejestracji do VAT-UE. Sprawdź, czy możliwa jest rejestracja VAT-UE wstecz! Przeczytaj nasz ar ...

Jeśli planujesz nabywać towary z UE, zarejestruj się do VAT-UE

https://poradnik.wfirma.pl/-jesli-planujesz-nabywac-towary-z-ue-zarejestruj-sie-do-vat-ue

towary z ue

2017 Lut 09 ... Polscy przedsiębiorcy często decydują się na to, by zakupić towary z UE. W określonych okolicznościach taką transakcję należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotowe ...

Przed zakupem usługi reklamowej na Facebooku musisz zarejestrować się do VAT-UE

https://poradnik.wfirma.pl/-przed-zakupem-uslugi-reklamowej-na-facebooku-musisz-zarejestrowac-sie-do-vat-ue

vat-ue

2017 Lut 09 ... Oprócz tradycyjnych form reklamowania swojej firmy, coraz częściej przedsiębiorcy promują swoją działalność przez portale społecznościowe. Jeżeli chcesz kupić r ...

Korekta deklaracji VAT - kiedy można ją złożyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-zlozenia-korekty-deklaracji-vat

Korekta deklaracji VAT a obniżona stawka odsetek

2017 Lut 09 ... W sytuacji gdy podatnik pomyli się w rozliczeniu VAT, ma prawo skorygować złożoną deklarację. Jednak w trakcie postępowania lub kontroli podatkowej sytuacja nie ...

Informacja VAT-UE - kiedy składać do urzędu skarbowego?

https://poradnik.wfirma.pl/-deklaracja-vat-ue-kiedy-skladac-do-urzedu-skarbowego

Informacja VAT-UE

2017 Lut 09 ... Czy wiesz, że nie zawsze musisz składać deklarację VAT-UE? Nasz ekspert podpowiada, kiedy nie jest to konieczne! ...

Obowiązek składania VAT-7, VAT-7K i VAT UE

https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-skladania-vat-7-vat-7k-i-vat-ue

obowiązek składania vat-7

2017 Lut 09 ... Obowiązek składania VAT-7 ciąży na podatnikach co miesiąc lub kwartał, w zależności od wybranej formy rozliczeniowej. Czy w przypadku deklaracji VAT-UE również ...

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika

dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

2017 Lut 08 ... Oprócz potrąceń przymusowych z wynagrodzenia za pracę pracodawca może również stosować dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Są one dopuszczalne tyl ...

Program afiliacyjny a przychód w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-program-afiliacyjny-a-przychod-w-kpir

Program afiliacyjny jak rozliczyć przychody

2017 Lut 08 ... Przedsiębiorcy starają się zwiększać sprzedaż wykorzystując do tego różnego rodzaju narzędzia marketingowe. Jednym z nich jest tzw. program afiliacyjny. Czy wie ...

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca

https://poradnik.wfirma.pl/-podmiot-zwolniony-z-vat-rozliczenie-ulgi-na-zakup-kasy-fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca a jej rozliczenie

2017 Lut 08 ... Przedsiębiorca kupujący po raz pierwszy kasę fiskalną może skorzystać z ulgi na jej zakup. Czynni podatnicy VAT wykazują ją w deklaracji VAT-7. Jak natomiast po ...

Prywatny używany samochód a indywidualna stawka amortyzacji

https://poradnik.wfirma.pl/-prywatny-uzywany-samochod-a-indywidualna-stawka-amortyzacji

Używany samochód - amortyzacja

2017 Lut 07 ... Przedsiębiorca, który posiada prywatny używany samochód, wprowadzając go do firmy, może zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji. Musi jednak udowodnić wcześni ...

Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-sobote

nadgodziny w sobotę

2017 Lut 07 ... Pracownikowi pracującemu na nadgodziny w wolną sobotę należy się dzień wolny. W szczególnych przypadkach praca w sobotę może być zrekompensowana pracownikowi w ...

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez rolnika

https://poradnik.wfirma.pl/-rolnik-a-kasa-fiskalna-2015

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez rolnika 2017

2017 Lut 07 ... Kiedy rolnik powinien rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej? Czy obowiązują go te same zasady co pozostałych przedsiębiorców? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź ...

Kiedy kasa fiskalna - podstawowe informacje

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-kasa-fiskalna

Kasa fiskalna - wszystko co warto wiedzieć

2017 Lut 07 ... Kasa fiskalna? Sprawdź kogo obejmuje obowiązek ewidencjonowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej? Dowiedz się, które przedsiębiorstwa powinny ją stosować, a w ...

Limit obrotów do korzystania z kasy - jak ustalić?

https://poradnik.wfirma.pl/-limit-obrotow-do-korzystania-z-kasy-jak-ustalic

Limit obrotów do korzystania z kasy - ile wynosi?

2017 Lut 07 ... Przepisy jasno określają, kiedy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Nie przekraczając pewnego limitu, mogą oni jedna ...

Ulga na zakup kasy rejestrującej a podmiot zwolniony z VAT

https://poradnik.wfirma.pl/-podmiot-zwolniony-z-vat-a-ulga-na-zakup-kasy-rejestrujacej

Ulga na zakup kasy rejestrującej - kwestie formalne

2017 Lut 07 ... Czy ulga na zakup kasy rejestrującej obejmuje również podatników zwolnionych z VAT? Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o ulgę i co powinien zawierać ...

Wydatki na egzamin adwokacki a koszty uzyskania przychodu

https://poradnik.wfirma.pl/-wydatki-na-egzamin-adwokacki-a-koszty-uzyskania-przychodu

Wydatki na egzamin adwokacki - interpretacje podatkowe

2017 Lut 06 ... Adwokaci prowadzący własne firmy często zastanawiają się, czy mogą zaliczyć wydatki na egzamin adwokacki w koszty uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że or ...

Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-dieta-krajowa-pracownika-jak-obliczyc

dieta krajowa - zasady naliczania

2017 Lut 06 ... Wysyłając pracownika w podróż krajową, należy wiedzieć, jak go rozliczyć. W naszym artykule podajemy informacje na temat tego, czym jest dieta krajowa, na co je ...

Kwartalne rozliczanie VAT - jakie niesie za sobą korzyści?

https://poradnik.wfirma.pl/-kwartalne-rozliczanie-vat-jakie-przyniesie-korzysci

Kwartalne rozliczanie VAT - kto nie może korzystać?

2017 Lut 06 ... Wielu przedsiębiorców staje przed dylematem: z jaką częstotliwością rozliczać się z US? Tradycyjnie co miesiąc czy zastosować kwartalne rozliczanie VAT? Czy wie ...

Limit transakcji gotówkowej a obowiązek płatności przelewem

https://poradnik.wfirma.pl/-limit-transakcji-gotowkowej-a-obowiazek-platnosci-przelewem

Limit transakcji gotówkowej a koszty uzyskania przychodu

2017 Lut 03 ... Codziennie przedsiębiorcy regulują swoje zobowiązania wykorzystując w tym celu różne formy płatności. Czy wiesz, ile wynosi obecnie obowiązujący limit transakcj ...

Spóźniona opłata składki na ubezpieczenie chorobowe

https://poradnik.wfirma.pl/-spozniona-oplata-skladki-na-ubezpieczenie-chorobowe

Spóźniona opłata składki na ubezpieczenie chorobowe

2017 Lut 03 ... Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba być przygotowanym na brak płynności finansowej. Jakie konsekwencje dla przedsiębiorcy może mieć spóźniona opłata skład ...

Wykreślenie z VAT - możesz nie wiedzieć, że nie jesteś VAT-owcem!

https://poradnik.wfirma.pl/-wykreslenie-z-vat

Wykreślenie z VAT - jak się przed tym uchronić?

2017 Lut 03 ... W określonych okolicznościach urząd skarbowy może wykreślić podatnika z listy czynnych podatników VAT, m.in. gdy nie wywiązuje się z podatkowych obowiązków. Prz ...

Podstawa wynagrodzenia chorobowego przy zmianie wymiaru etatu

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wynagrodzenia-chorobowego-przy-zmianie-wymiaru-etatu

podstawa wynagrodzenia chorobowego

2017 Lut 02 ... Podstawa wynagrodzenia chorobowego to średnie wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w którym pracownik zacho ...

Przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową

https://poradnik.wfirma.pl/-przeksztalcenie-spolki-z-o-o-w-spolke-komandytowa

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

2017 Lut 02 ... Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może polegać na całkowitej transformacji spółki przekształcanej w przekształconą, a także na włączeniu spółki ...

1 2 3 4 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych