Programy pomocowe dla nowych firm Subskrybuj kanał RSS

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku

https://poradnik.wfirma.pl/-wsparcie-finansowe-dla-przedsiebiorstw-na-dolnym-slasku

wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na dolnym śląsku

2015 Wrz 11 ... Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku pochodzi ze środków finansowych Funduszy Europejskich. Trafiają one do krajowych oraz regionalnych progr ...

Inicjatywa JESSICA dla rozwoju obszarów miejskich

https://poradnik.wfirma.pl/-inicjatywa-jessica-dla-rozwoju-obszarow-miejskich

inicjatywa jessica

2015 Wrz 10 ... Jednym z przedsięwzięć, które zostało zainicjowane przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny, jest inicjatywa JESSICA, finansująca rozwój miast ...

Inicjatywa JEREMIE – wsparcie dla MŚP

https://poradnik.wfirma.pl/-inicjatywa-jeremie-wsparcie-dla-msp

inicjatywa jeremie

2015 Wrz 09 ... Inicjatywa JEREMIE skierowana do MŚP, które mogą ubiegać się o dofinansowanie prowadzonej działalności. O dotację mogą powalczyć przedsiębiorcy z województwa do ...

Regionalny program województwa lubuskiego

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-lubuskiego

program województwa lubuskiego

2015 Wrz 08 ... Regionalny operacyjny program województwa lubuskiego na lata 2014-2020 zakłada rozdysponowanie kapitału pieniężnego, pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwo ...

Mapa dotacji UE, czyli co powstało już w naszym kraju z Funduszy Europejskich

https://poradnik.wfirma.pl/-mapa-dotacji-ue-czyli-co-powstalo-juz-w-naszym-kraju-z-funduszy-europejskich

mapa dotacji ue

2015 Wrz 07 ... Interaktywna mapa dotacji UE daje możliwość obserwowania efektów wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej. Wszystkie projekty można podejrzeć na st ...

Program Polska Wschodnia - likwidacja dysproporcji rozwoju gospodarczego kraju

https://poradnik.wfirma.pl/-program-polska-wschodnia-likwidacja-dysproporcji-rozwoju-gospodarczego-kraju

program polska wschodnia

2015 Wrz 04 ... Program Polska Wschodnia dotowany z Funduszy Europejskich ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, wdrażanie innowacji oraz przyczynianie się do ciągłego postę ...

Infrastruktura i Środowisko – zrównoważony rozwój

https://poradnik.wfirma.pl/-infrastruktura-i-srodowisko-zrownowazony-rozwoj-motorem-konkurencyjnosci

infrastruktura i środowisko

2015 Wrz 04 ... W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane są projekty, kładące nacisk na zrównoważony rozwój, przyczyniający się do wzrostu konkurenc ...

Program województwa pomorskiego 2014 – 2020 największym projektem inwestycyjnym w regionie

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-pomorskiego-2014-2020-najwiekszym-projektem-inwestycyjnym-w-regionie

program województwa pomorskiego

2015 Wrz 04 ... Program województwa pomorskiego na lata 2014-2020 pozwoli zrealizować Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Alokacja środków wynosi ok. 1,86 mld euro, ...

Program Pomoc Techniczna - tylko dla wybranych przedsiębiorstw?

https://poradnik.wfirma.pl/-program-pomoc-techniczna-tylko-dla-wybranych-przedsiebiorstw

pomoc techniczna

2015 Wrz 03 ... Pomoc Techniczna jest programem krajowym realizowanym przy wsparciu środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie k ...

Spółdzielnia socjalna – dofinansowania i wsparcie

https://poradnik.wfirma.pl/-spoldzielnia-socjalna-dofinansowania-i-wsparcie

spółdzielnia socjalna

2015 Wrz 03 ... Spółdzielnia socjalna daje możliwość zarobkowania tym, którzy z jakichś przyczyn nie mogą podjąć pracy na etacie, bądź nie są w stanie samodzielnie otworzyć fir ...

Program Wiedza Edukacja Rozwój

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wiedza-edukacja-rozwoj

program wiedza edukacja rozwój

2015 Wrz 03 ... Program Wiedza Edukacja Rozwój, w przeciwieństwie do pozostałych projektów krajowych, nie obejmuje inwestycji infrastrukturalnych, dofinansowania działalności c ...

Regionalny program województwa lubelskiego i jego wpływ na rozwój Polski Wschodniej

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-lubelskiego-i-jego-wplyw-na-rozwoj-polski-wschodniej

program województwa lubelskiego

2015 Wrz 03 ... Program województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020 ma budżet w wysokości 2,23 mld euro. Czy środki z Funduszy Europejskich przyczynią się do skutecznej poprawy ...

Program województwa wielkopolskiego – wsparcie dla innowacji i przedsiębiorstw

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-wielkopolskiego-wsparcie-dla-innowacji-i-przedsiebiorstw

program województwa wielkopolskiego

2015 Wrz 02 ... Program województwa wielkopolskiego o budżecie w wysokości 2,8 mld euro ma za zadanie pomóc w rozwoju innowacyjności, ochrony środowiska, energetyki i transport ...

Regionalny program województwa kujawsko – pomorskiego

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego

program województwa kujawsko – pomorskiego

2015 Wrz 01 ... Program województwa kujawsko – pomorskiego opracowany na lata 2014 – 2020 zakłada realizację przedsięwzięć skategoryzowanych w 12. osiach priorytetowych. Budżet ...

Regionalny program województwa małopolskiego – rozwój transportu i energetyki

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-malopolskiego-rozwoj-transportu-i-energetyki

program województwa małopolskiego

2015 Sie 31 ... Program województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 zakłada realizację przedsięwzięć o łącznej wartości 2,87 mld euro. Przedsiębiorcy także będą mogli skorzys ...

Program województwa podkarpackiego – środki na zwiększenie konkurencyjności regionu

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-podkarpackiego-srodki-finansowe-na-zwiekszenie-konkurencyjnosci-regionu

program województwa podkarpackiego

2015 Sie 28 ... Program województwa podkarpackiego ma budżet w wysokości 2, 11 mld euro. 50% środków zostanie przeznaczonych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz na sektor en ...

Program województwa mazowieckiego – środki na innowacje

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-mazowieckiego-srodki-na-innowacje

program województwa mazowieckiego

2015 Sie 27 ... Program województwa mazowieckiego obejmuje największą jednostkę samorządową pod względem terytorialnym. 23% budżetu zostanie przeznaczone na urynkowienie prac b ...

Program województwa podlaskiego – wsparcie dla nowych inicjatyw biznesowych

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-podlaskiego-wsparcie-dla-nowych-inicjatyw-biznesowych

program województwa podlaskiego

2015 Sie 26 ... Województwo podlaskie będzie korzystało z dwóch źródeł wsparcia finansowego z UE - inicjatywy krajowej Polska Wschodnia oraz projektu regionalnego. Program woje ...

Program województwa śląskiego – fundusze na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-slaskiego-fundusze-na-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii

program województwa śląskiego

2015 Sie 25 ... Program województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 ma przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu ef ...

Program województwa warmińsko – mazurskiego – rozwój meblarstwa i żywności ekologicznej

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-rozwoj-meblarstwa-i-zywnosci-ekologicznej

Program województwa warmińsko – mazurskiego

2015 Sie 24 ... Program województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020 ma przyczynić się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej. Wsparciem zostaną objęte ...

1 2 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych