Programy pomocowe dla nowych firm Subskrybuj kanał RSS

Pieniądze na rozwój gospodarstwa rolnego

https://poradnik.wfirma.pl/-pieniadze-na-rozwoj-gospodarstwa-rolnego

rozwój gospodarstwa rolnego

2015 Sie 07 ... W PROW na lata 2014 – 2020 przewidzianych zostało 8 głównych obszarów, w których można ubiegać się o dofinansowanie. Na dotacje mogą liczyć rolnicy, którzy plan ...

Dofinansowanie dla biznesu i nauki – Program Inteligentny Rozwój

https://poradnik.wfirma.pl/-dofinansowanie-dla-biznesu-i-nauki-program-inteligentny-rozwoj

inteligentny rozwój

2015 Sie 07 ... Inteligentny Rozwój jest programem, realizowanym w latach 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich. Cel inicjatywy to wsparcie przedsiębiorców, ...

Fundusze Europejskie - jak Unia Europejska nimi zarządza?

https://poradnik.wfirma.pl/-fundusze-europejskie-jak-unia-europejska-nimi-zarzadza

fundusze europejskie

2015 Sie 06 ... Fundusze Europejskie przeznaczane są na realizację określonych celów dla poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie każdy kraj otrzyma także tak ...

Dotacje z Programu Polska Cyfrowa

https://poradnik.wfirma.pl/-dotacje-z-programu-polska-cyfrowa

Dotacje z Programu Polska Cyfrowa

2015 Sie 06 ... Program Polska Cyfrowa jest jednym z krajowych programów realizowanych ze środków funduszy unijnych. Program pozwala na realizację projektów informatycznych i t ...

Regionalny program województwa świętokrzyskiego

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-swietokrzyskiego

Regionalny program województwa świętokrzyskiego

2015 Lip 31 ... Na lata 2014 – 2020 został opracowany regionalny program województwa świętokrzyskiego, który ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy życ ...

Regionalny program województwa opolskiego

https://poradnik.wfirma.pl/-regionalny-program-wojewodztwa-opolskiego

regionalny program województwa opolskiego

2015 Lip 30 ... W ubiegłym roku Komisja Europejska zatwierdziła regionalny program województwa opolskiego. Na lata 2014-2020 zostanie przeznaczone ok. 944,1 mln euro z Funduszy ...

Program województwa zachodniopomorskiego – więcej atrakcji dla plażowiczów?

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-wiecej-atrakcji-dla-plazowiczow

program województwa zachodniopomorskiego

2015 Lip 29 ... Regionalny program województwa zachodniopomorskiego zakłada realizację przedsięwzięć mających przyczynić się do poprawy konkurencyjności, spójności społecznej. ...

Program województwa łódzkiego dla dynamicznego rozwoju regionu

https://poradnik.wfirma.pl/-program-wojewodztwa-lodzkiego-dla-dynamicznego-rozwoju-regionu

program województwa łódzkiego

2015 Lip 28 ... Od 2004 r. zrealizowano ponad 13 tys. przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu UE. Regionalny program województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020 ma przynieść kole ...

Europejska Współpraca Terytorialna – wsparcie integracji członków UE

https://poradnik.wfirma.pl/-europejska-wspolpraca-terytorialna-wsparcie-integracji-czlonkow-ue

Europejska Współpraca Terytorialna

2015 Lip 27 ... Program Europejska Współpraca Terytorialna wypełnia jeden z celów polityki spójności UE – przyczynia się do wzrostu konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju. In ...

Dotacje z urzędu pracy na założenie działalności

https://poradnik.wfirma.pl/-dotacje-z-urzedu-pracy-na-zalozenie-dzialalnosci

Dotacje z urzędu pracy na założenie działalności

2015 Sty 31 ... Urząd pracy w ramach różnego rodzaju programów dofinansowuje zakładanie własnych działalności gospodarczych. Czy wiesz, komu przysługują dotacje z urzędu pracy ...

poprzednie 1 2
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych