Serwis kadrowy Subskrybuj kanał RSS

Świadczenie rehabilitacyjne - kiedy można je otrzymać?

https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenie-rehabilitacyjne-kiedy-mozna-je-otrzymac

Świadczenie rehabilitacyjne  - kto ma do niego prawo?

2017 Lut 27 ... Czasem bywa tak, że pracownik z powodu długotrwałej choroby w dalszym ciągu nie może powrócić do pracy. Do kiedy przysługuje mu zasiłek chorobowy? Przeczytaj ar ...

Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy

https://poradnik.wfirma.pl/-nowa-podstawa-wymiaru-zasilku-chorobowego-kiedy-ustalamy

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy wyliczamy na nowo

2017 Lut 23 ... Jeżeli między okresami pobierania świadczeń chorobowych nie wystąpiła przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa wymiaru zasiłku chorobo ...

Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

https://poradnik.wfirma.pl/-przerwa-na-papierosa-czy-wlicza-sie-do-czasu-pracy

Przerwa na papierosa - czy wlicza się do czasu pracy?

2017 Lut 22 ... Czy w którymś akcie prawnym przewidziana jest przerwa na papierosa? Czy przyszły pracodawca może na rozmowie kwalifikacyjnej pytać pracownika o to, czy pali? Cz ...

Szkolenie pracownika w dniu wolnym - jaka rekompensata w zamian?

https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-pracownika-w-dniu-wolnym-jaka-rekompensata-w-zamian

szkolenie pracownika w dniu wolnym

2017 Lut 21 ... Szkolenie pracownika w dniu wolnym wiąże się z określoną rekompensatą w zamian. W przypadku gdy szkolenie odbywa się z inicjatywy pracodawcy, to pracownik powin ...

Preferencyjne składki ZUS a zatrudnienie na etat

https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-a-zatrudnienie-na-etat

Preferencyjne składki zus a praca na etacie

2017 Lut 20 ... Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo skorzystać z tzw. “małego ZUS-u”. Co jednak w przypadku, gdy dodatkowo pracuje na podstawie umowy ...

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit?

https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-dobowe-i-sredniotygodniowe-ile-wynosi-ich-limit

Nadgodziny dobowe - ile mogą wynosić

2017 Lut 20 ... Praca w w godzinach ponadwymiarowych powoduje, że mamy do czynienia z nadgodzinami, za które pracownik powinien otrzymać rekompensatę w postaci czasu wolnego l ...

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże?

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika-z-czym-sie-wiaze

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika - z czym się wiąże?

2017 Lut 16 ... Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenie może wystąpić tylko w szczególnych przypadkach. Które z nich wymieniają przepisy prawa pracy? Prze ...

Praca w niedziele i święta a dodatkowe wynagrodzenie

https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-niedziele-i-swieta-a-dodatkowe-wynagrodzenie

praca w niedziele i święta

2017 Lut 15 ... Pracownik, który wykonuje pracę w niedziele i święta powinien otrzymać dzień wolny. W przypadku, jeżeli nie jest możliwe udzielenie dnia wolnego, pracodawca zob ...

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-a-wysokosc-swiadczen-chorobowych

wysokość świadczeń chorobowych a wysokość minimalnego wynagrodzenia

2017 Lut 14 ... W roku 2017 nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia z 1850 zł do 2000 zł brutto. W związku z czym, zmianie uległa również wysokość świadczeń chorobowych. Jak ...

Praca w nadgodzinach - wszystko co należy wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-nadgodzinach-wszystko-co-nalezy-wiedziec

praca w nadgodzinach

2017 Lut 09 ... Za nadgodziny pracownikowi przysługuje czas wolny lub dodatek do wynagrodzenia. Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna m.in. w razie szczególnych potrzeb pracod ...

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-dobrowolne-potracenia-z-wynagrodzenia-pracownika

dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia

2017 Lut 08 ... Oprócz potrąceń przymusowych z wynagrodzenia za pracę pracodawca może również stosować dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Są one dopuszczalne tyl ...

Nadgodziny w sobotę - jak liczone są do wynagrodzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-nadgodziny-w-sobote

nadgodziny w sobotę

2017 Lut 07 ... Pracownikowi pracującemu na nadgodziny w wolną sobotę należy się dzień wolny. W szczególnych przypadkach praca w sobotę może być zrekompensowana pracownikowi w ...

Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-dieta-krajowa-pracownika-jak-obliczyc

dieta krajowa - zasady naliczania

2017 Lut 06 ... Wysyłając pracownika w podróż krajową, należy wiedzieć, jak go rozliczyć. W naszym artykule podajemy informacje na temat tego, czym jest dieta krajowa, na co je ...

Koszty uzyskania przychodów - ile wynoszą w 2017 roku?

https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodow

koszty uzyskania przychodów

2017 Sty 31 ... Czym są pracownicze koszty uzyskania przychodów? Kiedy się je stosuje? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, ile wynoszą zwykłe koszty uzyskania przychodów oraz p ...

Młodociani pracownicy a składki ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-mlodociani-pracownicy-a-skladki-zus

młodociani pracownicy a składki zus

2017 Sty 31 ... Przedsiębiorco pamiętaj, że zatrudnianie młodocianych pracowników związane jest z wieloma obostrzeniami ponieważ są oni chronieni przed szkodliwymi warunkami pr ...

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

https://poradnik.wfirma.pl/-obnizenie-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek

obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

2017 Sty 31 ... Wysokość opłacanej składki zdrowotnej nie może być wyższa od wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Kiedy zastosować obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowo ...

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

https://poradnik.wfirma.pl/-przekroczenie-rocznej-podstawy-wymiaru-skladek-emerytalno-rentowych

przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek - warto wiedzieć

2017 Sty 31 ... Czy wiesz, jakie konsekwencje generuje przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno - rentowych oraz jak ustalić moment przekroczenia rocznego ogra ...

Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie

https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-za-przedsiebiorce-rozpoczynajacego-prace-na-etacie

składki zus

2017 Sty 31 ... Powszechne staje się pracowanie w więcej niż jednym miejscu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie u innego pracodawcy jakie skła ...

Jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności rozlicza przychód z umowy o dzieło?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-osoba-fizyczna-nieprowadzaca-dzialalnosci-rozlicza-przychod-z-umowy-o-dzielo

Przychód z umowy o dzieło - jak rozliczyć w zeznaniu rocznym

2017 Sty 30 ... Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, którą zawiera się w celu osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu. Przychód z tego tytułu jak wi ...

Składka zdrowotna w zeznaniu rocznym - jak prawidłowo ująć?

https://poradnik.wfirma.pl/-ujecie-skladek-zdrowotnych-w-zeznaniu-rocznym

Składka zdrowotna w PIT

2017 Sty 27 ... W jaki sposób powinna być rozliczona składka zdrowotna w zeznaniu rocznym? Kto może skorzystać z odliczenia takiej składki? Składka zdrowotna w zeznaniu rocznym ...

1 2 3 4 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych