Obowiązki pracownika wobec pracodawcy Subskrybuj kanał RSS

Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-rozszerzenie-zakresu-obowiazkow-pracownika

rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika

2016 Paź 28 ... W praktyce często dochodzi do sytuacji, kiedy to osoby zatrudnione w firmie przejmują obowiązki pracowników zwolnionych. Czy rozszerzenie zakresu obowiązków pra ...

Umowa o pracę - na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu?

https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-co-zwrocic-uwage-przy-jej-podpisywaniu

Umowa o pracę

2016 Paź 07 ... Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. W przypadku gdy forma ta nie została zachowana, pracodawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika ...

Pracownik nie stawił się na badania okresowe - jakie konsekwencje?

https://poradnik.wfirma.pl/-konsekwencje-niestawiania-sie-pracownika-na-badania-okresowe

niewstawienie się na badania okresowe

2016 Wrz 30 ... Aby zapoznać się z prawami i obowiązkami pracownika, należy sięgnąć do Kodeksu pracy. Wynika z niego, że pracownik ma obowiązek poddawania się lekarskim badanio ...

Przerwa pracownicza – sprawdź, ile należy ci się przerw w pracy

https://poradnik.wfirma.pl/-przerwy-w-pracy

przerwa w pracy

2016 Wrz 30 ... Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - kwestię tę regulują przepisy prawa pracy. W poniższym artykule przyjrzym ...

Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę - uprawnienia pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-uprawnienia-pracownika-w-razie-nieuzasadnionego-lub-niezgodnego-z-prawem-wypowiedzenia-umowy-o-prace-przez-pracodawce

wypowiedzenie umowy o pracę

2016 Wrz 22 ... Jakie są uprawnienia pracownika gdy nastąpi niezgodnie z prawem i niezasadne wypowiedzenie umowy o pracę? Czy pracownikowi przysługuje odwołanie od wypowiedzeni ...

Czy opuszczenie miejsca pracy może być usprawiedliwione?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-opuszczenie-miejsca-pracy-moze-byc-usprawiedliwione

opuszczenie miejsca pracy

2016 Wrz 22 ... Czy w pewnych sytuacjach opuszczenie miejsca pracy przez pracownika może być usprawiedliwione? Jakie kroki może podjąć pracodawca, gdy pracownik bez jego zgody ...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-przez-pracownika

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika

2016 Cze 16 ... Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy. Pracownikowi, ...

Przerwa na papierosa - czy przysługuje pracownikom?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracownikom-przysluguja-przerwy-na-papierosa

Przerwa na papierosa pracowników

2016 Cze 02 ... Przerwa na papierosa nie jest uregulowana wprost przepisami Kodeksu pracy. Jednak każdy pracownik ma prawo do co najmniej jednej przerwy w pracy. Czy pracodawca ...

Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin?

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-pracodawca-moze-zmusic-do-nadgodzin

kiedy i czy pracodawca może zmusić do nadgodzin

2016 Maj 12 ... Czy pracodawca może zmusić do nadgodzin? Tak, ale tylko w określonych Kodeksem pracy sytuacjach. W zamian za wykonywanie pracy przez pracownika w godzinach nadl ...

Szkolenie pracowników a konsekwencje podatkowe

https://poradnik.wfirma.pl/-szkolenie-pracownikow-a-konsekwencje-podatkowe

konsekwencje podatkowe a szkolenie pracowników

2016 Lut 06 ... Czy wiesz, czym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Kiedy pracodawca może zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenie pracowników? Czy odbyte szkolenie jest ...

Odpowiedzialność materialna pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-materialna-pracownika

odpowiedzialność materialna pracownika

2016 Lut 06 ... Za co w firmie pracownik ponosi odpowiedzialność materialną? Jakie są rodzaje odpowiedzialności pracowniczej? Sprawdź, czy odpowiedzialność materialna pracownik ...

Rozliczenie pracownika na dyżurze

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-pracownika-na-dyzurze

rozliczenie pracownika na dyżurze

2015 Paź 14 ... Może być przez pracodawcę wymagane pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy poza normalnymi godzinami. W jaki sposób następuje rozliczenie pracownika na dy ...

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

https://poradnik.wfirma.pl/-podnoszenie-kwalifikacji-przez-pracownikow

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

2014 Maj 12 ... Pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę Kodeks pracy daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia pracownika związane z rozwojem zawodow ...

Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

https://poradnik.wfirma.pl/-usprawiedliwianie-przez-pracownika-nieobecnosci-w-pracy

Usprawiedliwianie przez pracownika nieobecności w pracy

2014 Mar 17 ... Nieobecność w pracy może być spowodowana różnymi czynnikami - zarówno chorobą oraz innymi sytuacjami określonymi w prawie pracy, jak i zdarzeniami losowymi, któ ...

Wypowiedzenie umowy o pracę e-mailem jest możliwe

https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-e-mailem-jest-mozliwe

wypowiedzenie umowy o pracę emailem

2013 Lis 04 ... Wypowiedzenie umowy o pracę Kodeks pracy regulujący wszelkie kwestie dotyczące stosunku pracy przewiduje różne sposoby wypowiedzenia umowy o pracę zarówno z pe ...

Pierwszy urlop pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-pierwszy-urlop-pracownika

pierwszy urlop pracownika

2013 Paź 23 ... Pracownik, który podejmuje pierwszą w swoim życiu pracę, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz odpłatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar przysługującego ur ...

Twój pracownik może przesunąć zaplanowany urlop na inny termin

https://poradnik.wfirma.pl/-twoj-pracownik-moze-przesunac-zaplanowany-urlop-na-inny-termin

przesunięcie zaplanowanego urlopu

2013 Wrz 26 ... Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Zdarza się j ...

Pracowniku, pracodawca ma prawo skontrolować Ciebie gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim!

https://poradnik.wfirma.pl/-pracowniku-pracodawca-ma-prawo-skontrolowac-ciebie-gdy-jestes-na-zwolnieniu-lekarskim

kontrola na zwolnieniu lekarskim

2013 Sie 09 ... Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może spodziewać się, iż zostanie “sprawdzony” przez pracodawcę, czy faktycznie tego zwolnienia potrzebuje. Warto ...

O czym warto pamiętać rozpoczynając pierwszą pracę?

https://poradnik.wfirma.pl/-o-czym-warto-pamietac-rozpoczynajac-pierwsza-prace

rozpoczęcie pracy

2013 Sie 09 ... Wstąpienie na rynek pracy oraz poszukiwanie pierwszego “prawdziwego” zatrudnienia to z pewnością zadanie niełatwe i bardzo stresujące. Przedzierając się przez g ...

Pracownik ma prawo odejść z pracy bez uprzedzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-ma-prawo-odejsc-z-pracy-bez-uprzedzenia

odejście z pracy bez uprzedzenia

2013 Cze 25 ... Do rozwiązania umowy o pracę prawo ma nie tylko pracodawca. Istnieją bowiem takie sytuacje, kiedy pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia. Nieregularnie ...

Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych