Prawo pracy Subskrybuj kanał RSS

Kiedy nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-nakazac-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego

wykorzystanie urlopu wypoczynkowego - kiedy jest konieczne

2016 Paź 18 ... Większość osób z utęsknieniem czeka na urlop. Zdarza się jednak, że cześć pracowników ma problem z wybraniem urlopu. Czy pracodawca może nakazać wykorzystanie u ...

Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia

https://poradnik.wfirma.pl/-przechowywanie-dokumentacji-pracownika-po-ustaniu-zatrudnienia

Przechowywanie dokumentacji pracownika

2016 Paź 14 ... Przechowywanie dokumentacji pracownika po odejściu pracownika? Czym są akta osobowe? Jak są przechowywane oraz co się z nimi dzieje po odejściu z firmy? Przeczy ...

Zadaniowy czas pracy dla jednego pracownika a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

https://poradnik.wfirma.pl/-zadaniowy-czas-pracy-dla-jednego-pracownika-a-zasada-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu

zadaniowy czas pracy

2016 Paź 14 ... Zadaniowy czas pracy? Czy jeżeli w firmie obowiązuje regulamin pracy, pracodawca ma prawo do jego zastosowania w stosunku do jednego pracownika? Czy może będzie ...

Zwolnienie pracownika, który przebywa w tymczasowym areszcie

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-pracownika-ktory-przebywa-w-tymczasowym-areszcie

zwolnienie pracownika

2016 Paź 14 ... Czy jest możliwe zwolnienie pracownika, który przebywa w areszcie tymczasowym? Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więce ...

Rozliczenia przedsiębiorcy z ZUS po zatrudnieniu pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-przedsiebiorcy-z-zus-po-zatrudnieniu-pracownika

rozliczenia przedsiębiorcy z zus

2016 Paź 14 ... Zatrudniając pracowników, przedsiębiorcy przybywa dodatkowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń, jako osobę ubezpiecz ...

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

https://poradnik.wfirma.pl/-cofniecie-wypowiedzenia-przez-pracownice-w-ciazy

cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży

2016 Paź 14 ... Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Czy możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży, która złożyła ...

Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres?

https://poradnik.wfirma.pl/-wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy

właściwość miejscowa sądu pracy

2016 Paź 14 ... Bardzo często miejsce wykonywanej pracy i miejsce zamieszkania pracownika są różne, dlatego pracodawca nie wie, jaki adres sądu pracy wpisać na świadectwie prac ...

Rozwiązanie umowy po długiej chorobie

https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-po-dlugiej-chorobie

rozwiązanie umowy po długiej chorobie

2016 Paź 14 ... Przedłużająca się absencja w pracy związana z chorobą pracownika nie zapewnia nieograniczonej ochrony trwałości stosunku pracy. Rozwiązanie umowy po długiej cho ...

Jak wypełnić ZUS ZUA?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zua

jak wypełnić zus zua

2016 Paź 14 ... Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia. Czy wiesz, kto jest zwolniony z tego obowiązku. Sprawdź, jak n ...

Wręczenie wypowiedzenia umowy a późniejsza absencja chorobowa pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-wreczenie-wypowiedzenia-umowy-a-pozniejsza-absencja-chorobowa-pracownika

wręczenie wypowiedzenia umowy

2016 Paź 12 ... Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Jednak co w przypadku, gdy wręczenie wypowiedzenia umowy nastąpiło podczas n ...

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-trakcie-miesiaca-a-wyplata-wynagrodzenia

wypłata wynagrodzenia

2016 Paź 12 ... Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy. Dowiedz się, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie w przypadku zerwania umowy o pracę w trakcie trwania ...

Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto

https://poradnik.wfirma.pl/-wynagrodzenie-z-umowy-o-prace-w-kwocie-netto-lub-brutto

wynagrodzenie z umowy o pracę

2016 Paź 12 ... Ustalenie wynagrodzenia jest elementem obowiązkowym każdej zawieranej umowy o pracę obok określenia rodzaju, miejsca, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczę ...

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

https://poradnik.wfirma.pl/-dyscyplinarne-rozwiazanie-umowy-o-prace

dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

2016 Paź 12 ... Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę jest sposobem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się kiedy podwładny może zo ...

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r.

https://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej

Zmiany w dokumentacji pracowniczej - nowy wzór umowy o pracę

2016 Paź 11 ... Jakie zmiany w dokumentacji pracowniczej nastąpiły po znowelizowaniu przepisów oraz jakie dokumenty powinny się znaleźć w części B akt osobowych pracownika? Prz ...

Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną przed nawiązaniem stosunku pracy?

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-warto-podpisac-umowe-przedwstepna-przed-nawiazaniem-stosunku-pracy

umowa przedwstępna?

2016 Paź 11 ... Zobacz, kiedy podpisanie umowy przedwstępnej jest korzystnym rozwiązaniem. ...

Płaca minimalna w krajach UE - jakie są różnice?

https://poradnik.wfirma.pl/-placa-minimalna-w-krajach-ue-jakie-sa-roznice

Płaca minimalna - szczegółowe omówienie

2016 Paź 10 ... Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej ustalana jest zazwyczaj w drodze ustawy, rozporządzenia bądź w wyniku konsultacji społecznych. Czy ma to miejsce w k ...

Umowa o pracę na okres próbny

https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-o-prace-na-okres-probny

umowa o pracę na okres próbny

2016 Paź 10 ... Umowa o pracę na okres próbny jest przydatna, gdy pracodawca chce się przekonać, czy wybrany przez niego pracownik sprawdzi się na danym stanowisku. Sprawdź, z ...

Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

https://poradnik.wfirma.pl/-zakaz-zastepowania-umowy-o-prace-umowa-cywilnoprawna

zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

2016 Paź 10 ... Czy prawnie istnieje zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną? Jakie cechy posiada umowa o pracę a jakie umowy zlecenie i o dzieło? Która z umów jes ...

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow0

obowiązki pracodawcy

2016 Paź 10 ... Jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników? Czy badania wstępne i szkolenie BPH są niezbędne przy zatrudnianiu pracowników? Co zawierają akta ...

Szkodliwe warunki pracy - wszystko co warto wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-szkodliwe-warunki-pracy

szkodliwe warunki pracy - klasyfikacja

2016 Paź 07 ... W niektórych przypadkach środowisko pracy może być szkodliwe dla pracownika. Nie należy jednak mylić szczególnych warunków pracy i szkodliwych warunków pracy. C ...

poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych