Prawo pracy Subskrybuj kanał RSS

Godziny nadliczbowe – jak ustalić dodatkowe wynagrodzenie?

https://poradnik.wfirma.pl/-godziny-nadliczbowe-jak-ustalic-dodatkowe-wynagrodzenie

Godziny nadliczbowe a wynagrodzenie

2016 Paź 07 ... Godziny nadliczbowe pozwalają pracownikowi uporać się z zaległościami, znaleźć czas na własną inicjatywę oraz - zarobić dodatkowe wynagrodzenie. Sprawdź, ile do ...

Rozwiązanie umowy zlecenie

https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-umowy-zlecenie

Rozwiązanie umowy zlecenie

2016 Paź 06 ... Umowa zlecenia to jedna z najczęstszych form zatrudnienia. Jest to umowa starannego działania. W przypadku zachowania przez osobę wykonującą zlecenie należytej ...

Wypowiedzenie umowy zlecenie i umowy o dzieło

https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-zlecenie-i-umowy-o-dzielo

2016 Paź 06 ... Sprawdź, jak rozwiązać umowę zlecenia lub umowę o dzieło. ...

Monitoring w miejscu pracy - co na to przepisy?

https://poradnik.wfirma.pl/-monitoring-w-miejscu-pracy-i-nagrywanie-rozmow-sluzbowych-a-brak-regulacji-prawnych-w-tej-kwestii

monitoring w miejscu pracy

2016 Paź 06 ... Monitoring stał się częścią naszej codzienności. Nikogo nie dziwią już kamery na skrzyżowaniach, ulicach, w środkach komunikacji, miejscach publicznych. Sprawdź ...

Ochrona wynagrodzenia za pracę

https://poradnik.wfirma.pl/-ochrona-wynagrodzenia-za-prace

2016 Paź 06 ... Pracowniku, poznaj swoje prawa! Przeczytaj więcej o ochronie wynagrodzenia za pracę. ...

Kara pieniężna a wypłata wynagrodzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-kara-pieniezna-a-wyplata-wynagrodzenia

kara pieniężna

2016 Paź 05 ... Za jakie przewinienia przyznawana jest kara pieniężna? Czy określone są zasady według których przyznawana jest kara pieniężna? Sprawdź w naszym artykule czy kar ...

Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-lekarskie-kontrola-pracownika

kontrola pracownika na zwolnieniu

2016 Paź 05 ... Bierzesz zwolnienie lekarskie? Możesz być skontrolowany! Dowiedz się więcej! ...

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

https://poradnik.wfirma.pl/-sposob-rozwiazania-umowy-o-prace-a-prawo-do-zasilku-dla-bezrobotnych

prawo do zasiłku dla bezrobotnych

2016 Paź 05 ... Zobacz, jak powiązany jest sposób rozwiązania umowy o pracę z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. ...

Okulary dla pracownika - zwrot kosztów a przychód

https://poradnik.wfirma.pl/-okulary-dla-pracownika-zwrot-kosztow-a-przychod

Okulary dla pracownika

2016 Paź 05 ... Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej. Do takowych należą okulary dla pracownika. Przeczy ...

Urlop proporcjonalny w roku zmiany pracodawcy i w razie zmiany etatu

https://poradnik.wfirma.pl/-urlop-proporcjonalny-w-roku-zmiany-pracodawcy-i-w-razie-zmiany-etatu

urlop proporcjonalny

2016 Paź 05 ... Pracownik, zatrudniony w ciągu roku kalendarzowego lub który nie przepracuje całego roku, korzysta z urlopu wypoczynkowego obliczonego proporcjonalnie. Podobnie ...

Zakończenie działalności - jak rozliczyć się z pracownikiem?

https://poradnik.wfirma.pl/-zakonczenie-dzialalnosci-a-rozliczenie-sie-z-pracownikiem

zakończenie działalności

2016 Paź 05 ... Nosisz się z zamiarem likwidacji działalności gospodarczej? Dowiedz się, jak po zamknięciu firmy dokonać rozliczeń z pracownikiem. ...

Systemy czasu pracy - przewodnik

https://poradnik.wfirma.pl/-systemy-czasu-pracy-przewodnik

2016 Paź 04 ... Kodeks pracy określa, jakie systemy czasu pracy mogą być stosowane przez pracodawców. Wszystkie one zostały opisane w poniższym artykule. Przeczytaj i dowiedz s ...

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

https://poradnik.wfirma.pl/-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy

kontrola państwowej inspekcji pracy

2016 Paź 04 ... PIP ma prawo skontrolować każdego pracodawcę pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? ...

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazki-pracodawcy-przy-zatrudnianiu-pracownikow

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

2016 Paź 04 ... Pracodawca zatrudniając pracowników ma określone obowiązki. Umowa o pracę, badania lekarskie czy szkolenie bhp to tylko niektóre z nich. Przeczytaj o jakich for ...

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia?

https://poradnik.wfirma.pl/-procedury-zwiazane-z-wypadkiem-przy-pracy

wypadek przy pracy

2016 Paź 04 ... Wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia określonej procedury zgłoszenia zdarzenia. Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy? Jakie dokumenty nal ...

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego

https://poradnik.wfirma.pl/-wypowiedzenie-umowy-o-prace-z-powodu-osiagniecia-wieku-emerytalnego

wypowiedzenie umowy o pracę a wiek emerytalnych

2016 Paź 03 ... Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest wystarczającym powodem wypowiedzenia umowy o prace? jakie jest orzecznictwo sądów w tej sprawie? Przeczytaj o dowiedz si ...

Elastyczny czas pracy w praktyce

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-jak-dziala-elastyczny-czas-pracy

Elastyczny czas pracy

2016 Paź 03 ... Elastyczny czas pracy z roku na rok wykorzystuje coraz większa liczba pracodawców. Jest szczególnie popularny w branży IT. Na czym polega? Jak się go rozlicza? ...

Staż dla osób bezrobotnych

https://poradnik.wfirma.pl/-staz-dla-osob-bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych

2016 Paź 03 ... Staż kierowany jest przez urzędy pracy do osób bezrobotnych. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, natomiast kierującym na st ...

Komu przysługuje urlop uzupełniający?

https://poradnik.wfirma.pl/-komu-przysluguje-urlop-uzupelniajacy

urlop uzupełniający

2016 Paź 03 ... Wielu pracowników frapuje zagadnienie urlopu uzupełniającego - kto i kiedy ma do niego prawo, czy udzielany jest proporcjonalnie do czasu, który pozostał do koń ...

Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć?

https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-i-postepowanie-wypadkowe-co-nalezy-wiedziec

Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe

2016 Wrz 30 ... W myśl art. 3 ust. 1-2 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy ...

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych