Ubezpieczenia Subskrybuj kanał RSS

Jak wypełnić ZUS ZZA?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zza

ZUS ZZA

2016 Paź 21 ... Druk ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego. To jednak nie jedyna sytuacja, kiedy wypełnia się ten formularz. Dow ...

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenie-spolki-i-wspolnikow-z-zus

rozliczenie spółki i wspólników z zus

2016 Paź 18 ... Spółka jest płatnikiem składek jedynie zatrudnionych w niej pracowników. Jeżeli nie zatrudnia pracowników, wspólnicy wykazują deklaracje i opłacają składki wyłą ...

Chorobowe w ciąży

https://poradnik.wfirma.pl/-chorobowe-w-ciazy

chorobowe w ciąży

2016 Paź 18 ... Chorobowe w ciąży to temat wzbudzający najwięcej wątpliwości wśród przyszłych mam jak i kontrowersji wśród pracodawców ze względu na częste wyłudzenia. Sprawdź, ...

Ubezpieczenie wypadkowe - czym jest i kogo obejmuje?

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-wypadkowe

ubezpieczenie wypadkowe

2016 Paź 18 ... Ubezpieczenie wypadkowe daje prawo do wielu świadczeń, które nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Pracownik, który miał wypadek lub cierpi na chorobę zawodo ...

Kilka umów zlecenia - która będzie tytułem do ubezpieczenia?

https://poradnik.wfirma.pl/-kilka-umow-zlecenia-ktora-bedzie-tytulem-do-ubezpieczenia

Kilka umów zlecenia a składki ZUS

2016 Paź 18 ... Co zmieniło się w przepisach w przypadku gdy zleceniobiorca posiada kilka umów zlecenia? Która z nich będzie stanowiła tytuł do ubezpieczenia społecznego i zdro ...

Zasiłek opiekuńczy, a złożenie pełnej dokumentacji

https://poradnik.wfirma.pl/-poradnik-ubezpieczenia-zasilek-opiekunczy-a-zlozenie-pelnej-dokumentacji

zasiłek opiekuńczy

2016 Paź 14 ... Zasiłek opiekuńczy może nie zostać przyznany w przypadku, gdy pracownik nie złoży odpowiednich dokumentów. Jednak czy w momencie gdy dostarczy brakujące deklara ...

Pakiety medyczne w podstawie wymiaru składek ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-pakiety-medyczne-w-podstawie-wymiaru-skladek-zus

pakiety medyczne

2016 Paź 12 ... Coraz więcej pracodawców w celu poprawy warunków socjalnych pracy kupuje dla swoich pracowników pakiety medyczne. Mogą z nich korzystać zarówno pracownicy, jak ...

Ubezpieczenie osób prowadzących własny biznes

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-osob-prowadzacych-wlasny-biznes

ubezpieczenie osób prowadzących własny biznes

2016 Paź 12 ... Prowadzisz własny biznes lub dopiero zakładasz działalność gospodarczą? Musisz zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Jakie jeszcze ubezpieczenia są obowiązkowe? Dowie ...

Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej

https://poradnik.wfirma.pl/-zwolnienie-chorobowe-osoby-wspolpracujacej

zwolnienie chorobowe osoby współpracującej

2016 Paź 11 ... Członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym należy zgłosić do ZUS jako osobę współpracującą. Przeczytaj, jak rozliczyć zwolnienie chorobowe ...

Ubezpieczenie zdrowotne ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zdrowotne-zus

ubezpieczenie zdrowotne

2016 Paź 11 ... Ubezpieczenie zdrowotne ZUS można podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Leczenie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym jest finansowane ze składek na to u ...

Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy

https://poradnik.wfirma.pl/-ulga-w-skladce-fp-a-wiek-przedsiebiorcy

ulga w składce fp

2016 Paź 11 ... Fundusz Pracy jest funduszem celowym i środki na nim zgromadzone przeznaczone są na cele zawarte w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. P ...

Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie choroby

https://poradnik.wfirma.pl/-wykonywanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-okresie-choroby-pozbawia-prawa-do-zasilku

wykonywanie działalności gospodarczej w okresie choroby

2016 Paź 11 ... Przedsiębiorca prowadzący działalność powinien pamiętać, że wykonywanie działalności gospodarczej w okresie choroby jest bezwzględnie zakazane przez przepisy. N ...

Jak uporać się z nadpłatą w ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-uporac-sie-z-nadplata-w-zus

nadpłata w zus

2016 Paź 11 ... Po opłaceniu składek na fundusze pozaubezpieczeniowe może się okazać, że na koncie podatnika widnieje nadpłata. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak ją pr ...

Świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

https://poradnik.wfirma.pl/-swiadczenia-chorobowe-za-okres-pobytu-w-szpitalu

świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu

2016 Paź 10 ... W przypadku niezdolności do pracy, każda osoba, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu ma zagwarantowane świadczenia chorobowe za okres pobytu w szpitalu. Dowi ...

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

https://poradnik.wfirma.pl/-wypadek-przy-pracy-przedsiebiorcy

wypadek przy pracy

2016 Paź 10 ... Jeśli wypadek przy pracy przydarzy się przedsiębiorcy ma on prawo do takich samych świadczeń jak pracownicy. Taką gwarancję daje opłacanie świadczenia wypadkowe ...

Praca w innym kraju UE i działalność gospodarcza w Polsce a kwestia ZUS-u

https://poradnik.wfirma.pl/-praca-w-innym-kraju-ue-i-dzialalnosc-gospodarcza-w-polsce-a-kwestia-zus-u

praca w innym kraju ue

2016 Paź 10 ... Czy praca w innym kraju UE na umowę o pracę w przypadku prowadzenia działalności w Polsce zostaje zwolniona z ZUsu? Jakie formalności należy w takiej sytuacji w ...

Najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-najczestsze-bledy-w-wypelnianiu-dokumentow-zgloszeniowych

błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych

2016 Paź 07 ... Czy wiesz, jakie są najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz jak prawidłowo dokonać korekty? Jakie konsekwencje nie ...

Jak wygląda ubieganie się o emeryturę?

https://poradnik.wfirma.pl/-procedura-ubiegania-sie-o-emeryture

ubieganie się o emeryturę

2016 Paź 07 ... Ubieganie się o emeryturę należy rozpocząć złożeniem wniosku do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jak należy udokumentować okresy ...

Jakie obowiązki wobec ZUS mają wspólnicy spółki cywilnej

https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-obowiazki-wobec-zus-maja-wspolnicy-spolki-cywilnej

spółka cywilna a zus

2016 Paź 06 ... Poznaj obowiązki wspólników spółki cywilnej wobec ZUS! ...

Dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków

https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-do-zus-w-celu-wyplaty-zasilkow

Dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków

2016 Paź 06 ... Poznaj formalności związane z uzyskaniem zasiłków z ZUS. ...

poprzednie 1 2 3 4 5 6 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych