Ubezpieczenia Subskrybuj kanał RSS

Zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy - w jakim terminie?

https://poradnik.wfirma.pl/-ile-czasu-zleceniodawca-ma-na-zgloszenie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczen

zgłoszenie do zus

2016 Paź 06 ... Pamiętaj, że umowa zlecenie wiąże się z ubezpieczeniami! ...

Terminy opłacania składek ZUS i możliwe konsekwencje opóźnień płatności

https://poradnik.wfirma.pl/-terminy-platnosci-skladek-i-konsekwencje-opoznien

terminy opłacania składek zus

2016 Paź 06 ... Poznaj terminy płatności składek ZUS i możliwe konsekwencje opóźnień ich płatności. ...

Jak wypełnić ZUS ZWUA?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wypelnic-zus-zwua

zus zwua

2016 Paź 05 ... Instrukcja wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych. ...

Zasady wypełniania dokumentu płatniczego ZUS krok po kroku

https://poradnik.wfirma.pl/-zasady-wypelniania-dokumentu-platniczego-zus-krok-po-kroku

zasady wypełniania dokumentu płatniczego zus

2016 Paź 05 ... Nigdy więcej kłopotów z opłacaniem ZUS! Instrukcja wypełniania dokumentu płatniczego krok po kroku Ci w tym pomoże! Sprawdź! ...

Samooddelegowanie się przedsiębiorców do innego kraju UE a składki ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-samooddelegowanie-sie-przedsiebiorcow-do-innego-kraju-ue-a-skladki-zus

2016 Paź 05 ... Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej może być realizowana w formie samozatrudnienia. Jak to wpływa na opłacanie składek ZUS? Prawo którego Państwa obow ...

Jak ustalić kapitał początkowy? Wniosek do ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-wniosek-do-zus-o-przeliczenie-kapitalu-poczatkowego

wniosek do zus o przeliczenie kapitału początkowego

2016 Paź 04 ... Kapitał początkowy - czym jest i jak można go ustalić? Jakie wniosek należy w tym celu złożyć do ZUS? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższym arty ...

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

https://poradnik.wfirma.pl/-premia-uznaniowa-w-okresie-choroby-a-podstawa-wymiaru-swiadczenia-chorobowego

Premia uznaniowa w okresie choroby a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

2016 Paź 04 ... W jakich przypadkach do podstawy świadczenia chorobowego pracownika wliczamy premię wypłaconą w czasie jego absencji chorobowej? Jak wpływa premia uznaniowa na ...

Renta z tytułu niezdolności do pracy - sposób obliczania

https://poradnik.wfirma.pl/-obliczanie-renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy

Obliczanie renty z tytułu niezdolności do pracy

2016 Paź 04 ... Renta z tytułu niezgodności do pracy obliczana jest na podstawie dwóch filarów - jeden z nich to część socjalna, obligatoryjna dla wszystkich, drugi natomiast z ...

Jak wykazać w raportach ZUS nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-wykazac-w-raportach-zus-nieusprawiedliwiona-nieobecnosc-pracownika

Wykazanie w raportach ZUS nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika

2016 Paź 03 ... Pracownik ma bezwzględny obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy. Nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy jest każda samowolna nieobecność w pracy, ...

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa a ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-odprawy-pienieznej-przyslugujacej-w-zwiazku-z-przejsciem-na-emeryture-lub-rente

Odprawa emerytalna i odprawa rentowa a ZUS

2016 Paź 03 ... Rozwiązanie umowy o pracę oznacza konieczność wzajemnych rozliczeń pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Chodzi tu o wypłatę zarówno wynagrodzenia za wykonaną pra ...

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-oplacie-skladek-zus

zaświadczenie o niezaleganiu

2016 Paź 03 ... Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek ZUS może być potrzebne przedsiębiorcy na przykład w celu uzyskania kredytu. ZUS wydaje zaświadczenie o niezalegan ...

Układ ratalny z ZUS - wszystko co należy wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosc-wobec-zus-mozna-rozlozyc-na-raty

układ ratalny z zus

2016 Paź 03 ... Brak terminowego uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oznacza powstanie zaległości wobec ZUS zwiększonych o odsetki karne. Istnieje jednak możliwość za ...

Umowa zlecenie - legitymacja studencka nic nie znaczy dla ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-umowa-zlecenie-legitymacja-studencka-nic-nie-znaczy-dla-zus

Umowa zlecenie

2016 Paź 03 ... Umowa zlecenie ze studentem jest zwolniona z oskładkowania ubezpieczeniami społecznymi. Problem jednak pojawia się ze studentami pomiędzy I a II stopniem studió ...

Oskładkowanie i opodatkowanie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika

https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-i-opodatkowanie-dofinansowania-zakupu-okularow-korekcyjnych-dla-pracownika

okulary korekcyjne

2016 Paź 03 ... Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korekcyjne, jeśli takie było zalecenie lekarza medycyny pracy. W praktyce pracownik powinien otrzymać z ...

Podpis kwalifikowany a rozliczenia z ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-podpis-kwalifikowany-potrzebny-do-rozliczen-z-zus

2016 Paź 03 ... Zobacz, czy podpis kwalifikowany jest niezbędny do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i US. Przeczytaj i dowiedz się więcej! ...

Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prawidlowo-odwolac-sie-od-decyzji-zus

2016 Wrz 30 ... Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Od decyzji organu rentowego przysługują jednak środ ...

Przejęcie pracowników innej firmy a formalności względem ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-przejecie-pracownikow-innej-firmy-a-formalnosci-wzgledem-zus

2016 Wrz 30 ... Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę łączy się z przejęciem wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nowy pracodawca jest także odpo ...

Samozatrudnienie - składki ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-samozatrudnionych

samozatrudnienie

2016 Wrz 30 ... Dowiedz się, jakie składki musi opłacać osoba samozatrudniona. ...

Oskładkowanie oraz opodatkowanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

https://poradnik.wfirma.pl/-oskladkowanie-oraz-opodatkowanie-ekwiwalentu-pienieznego-za-pranie-odziezy-roboczej

2016 Wrz 29 ... Jednym z obowiązków zakładu pracy jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Jak dokumentować koszty poniesione w tym celu? ...

Kara za nieopłacone składki ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ze-za-nieoplacenie-skladek-zus-groza-kary

2016 Wrz 29 ... Jednym z podstawowych obowiązków osób prowadzących działalność jest odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek za siebie i za zatrudnianych pracow ...

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych