Ubezpieczenia Subskrybuj kanał RSS

Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

https://poradnik.wfirma.pl/-powrot-do-pracy-w-trakcie-trwania-zwolnienia-lekarskiego0

Powrót do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

2016 Wrz 29 ... Pracownik, który zgodnie z orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy, przebywa na zwolnieniu lekarskim może powrócić do pracy przed upływem tego okre ...

Udokumentowanie związku choroby z wypadkiem, jaki nastąpił w drodze do pracy

https://poradnik.wfirma.pl/-udokumentowanie-zwiazku-choroby-z-wypadkiem-jaki-nastapil-w-drodze-do-pracy

2016 Wrz 29 ... W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do lub z pracy i w efekcie tego na pewien czas utraci zdolność do pracy, przysługuje mu prawo do zasiłku ch ...

Opóźnienie w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

https://poradnik.wfirma.pl/-opoznienie-w-oplacie-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe

2016 Wrz 29 ... Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, musi również opłacać składki na ube ...

Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku chorobowego

https://poradnik.wfirma.pl/-niezdolnosc-do-pracy-powstala-po-ustaniu-zatrudnienia-a-prawo-do-zasilku-chorobowego

Niezdolność do pracy

2016 Wrz 28 ... Zwolnienie lekarskie wystawione jest na okres, w którym pracownik w opinii lekarza, powinien powstrzymać się od pracy. Gdy choroba pracownika rozpoczyna się po ...

Kiedy wyrejestrować z ZUS członka rodziny pracownika?

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-wyrejestrowac-z-zus-czlonka-rodziny-pracownika

2016 Wrz 28 ... Obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej ciąży na płatniku składek. Również wyrejestrowania musi dokonać płatni ...

Czy zaległość w ZUS można rozłożyć na raty?

https://poradnik.wfirma.pl/-zaleglosc-w-zus-mozna-rozlozyc-na-raty

Zaległość w ZUS a raty

2016 Wrz 28 ... Może zdarzyć się tak, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca straci płynność finansową. Wtedy często brakuje mu środków na opłacanie ...

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika

https://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-rolnika

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika

2016 Wrz 28 ... Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolników. W tym celu muszą spełnić wiele wymogów określonych w ustawie z dn ...

Ubezpieczenie chorobowe osoby fizycznej prowadzącej działalność

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-chorobowe-osoby-fizycznej-prowadzacej-dzialalnosc

ubezpieczenie chorobowe

2016 Wrz 27 ... Przy prowadzeniu działalności kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych są nieuniknione. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ZUS zarów ...

Ubezpieczenia ZUS w przypadku urlopu bezpłatnego

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenia-zus-w-przypadku-urlopu-bezplatnego

urlop bezpłatny

2016 Wrz 27 ... Kwestia urlopu bezpłatnego została uregulowana w art. 174 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że pracodawca może go udzielić jedynie na pisemny wniosek pracownika. W ...

Pracownik dokumentujący niezdolność do pracy z opóźnieniem

https://poradnik.wfirma.pl/-pracownik-dokumentujacy-niezdolnosc-do-pracy-z-opoznieniem

niezdolność do pracy

2016 Wrz 27 ... Dokument stwierdzający czasową niezdolność do pracy Dowód stwierdzający czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opie ...

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny przedsiębiorcy

https://poradnik.wfirma.pl/-ubezpieczenie-zdrowotne-czlonka-rodziny-przedsiebiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne

2016 Wrz 27 ... Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny przedsiębiorcy, jeżeli nie mają własnego tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem. Zgłoszenie nie wiąże się j ...

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

https://poradnik.wfirma.pl/-zwrot-kosztow-dojazdu-do-pracy

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

2016 Wrz 26 ... Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, może starać się o dofinansowanie lub zwrot kosztów dojazdu do pracy ze środków Funduszu Pracy lub od pracodawcy. Podcza ...

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe

https://poradnik.wfirma.pl/-przejscie-z-preferencyjnych-skladek-zus-na-standardowe

2016 Wrz 26 ... Każdy startujący przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulg dla nowo powstałych firm. Jedną z nich jest tzw. “mały ZUS”, a więc możliwość opłacania preferenc ...

Zaświadczenia lekarskie - co oznaczają kody literowe?

https://poradnik.wfirma.pl/-zaswiadczenia-lekarskie-co-oznaczaja-kody-literowe

2016 Wrz 26 ... Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby oraz przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 Ustawy o świadczeniach pienię ...

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-przy-ryczalcie-ewidencjonowanym

składki zus

2016 Wrz 26 ... W przypadku ryczałtu przedsiębiorca ma prawo przy wyliczaniu podatku do uwzględnienia opłaconych składek ZUS. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodow ...

Błędne ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - skutki w PIT

https://poradnik.wfirma.pl/-bledne-ustalenie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-i-zdrowotne-skutki-w-pit

2016 Wrz 26 ... Zgodnie z art. 26 pkt 1 ust. 2 podstawę obliczenia podatku stanowi dochód podatnika, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 199 ...

Deklaracje i formularze ZUS – kiedy jakie składamy

https://poradnik.wfirma.pl/-deklaracje-i-formularze-zus-kiedy-jakie-skladamy

deklaracje zus

2016 Wrz 26 ... Istnieje kilka rożnych deklaracji, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie ...

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-do-pobierania-zasilku-dla-bezrobotnych-w-okresie-zawieszenia

prawo do zasiłku dla bezrobotnych

2016 Wrz 23 ... Często zdarza się tak, że przedsiębiorca, który ma problemy finansowe, decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Sprawdź, na jaką pomoc może liczyć ...

Choroba zleceniobiorcy w raportach ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-choroba-zleceniobiorcy-w-raportach-zus

choroba zleceniobiorcy

2016 Wrz 23 ... Czy choroba zleceniobiorcy ma wpływ na rozliczenie składek? W jaki sposób należy takie zdarzenie ująć w raportach ZUS? W jaki sposób następuje rozliczenie chore ...

Zasiłek chorobowy a właściwość terytorialna ZUS

https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-a-wlasciwosc-terytorialna-zus

zasiłek chorobowy a właściwość terytorialna ZUS

2016 Wrz 23 ... Zasiłek chorobowy w każdym przypadku jest finansowany przez ZUS. Pracodawca natomiast ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za czas trwania choroby po okresie wyc ...

poprzednie 2 3 4 5 6 7 8 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych