Wskaźniki Subskrybuj kanał RSS

Zasiłek chorobowy 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2014

2014 Wrz 10 ... Pracownik zachorował? Sprawdź, w jakim wymiarze przysługuje mu zasiłek chorobowy. ...

Ekwiwalent za urlop - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2014

2014 Lip 23 ... Ekwiwalent za urlop - wyliczanie w 2014 roku Ekwiwalent za urlop wyliczany jest za pomocą współczynnika za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoet ...

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-przedsiebiorcow-2014

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców

2014 Sty 23 ... Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek Składka na ubezpieczenie społeczne Podstawa wymiaru skła ...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2014

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

2014 Sty 23 ... Wartości obowiązujące w 2014 roku: Okres styczeń - marzec 2014 Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, z poprze ...

Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-zus-na-ubezpieczenia-za-pracownikow-2014

Składki ZUS na ubezpieczenia za pracowników

2014 Sty 23 ... Pracownik oraz pracodawca finansują w wartości przedstawionej w tabeli składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, społeczne oraz zdrowotne. Pracodawca finans ...

Diety zagraniczne - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-2014

Diety zagraniczne

2014 Sty 22 ... Diety zagraniczne - zasady wyliczania za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości za niepełną dobę podróży: do 8 godzin - przysługuje 1/3 ...

Diety krajowe - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-diety-krajowe-2014

Diety krajowe

2014 Sty 22 ... Diety krajowe - wysokość stawek w 2014 Od 1 marca 2013 r. wartość diety krajowej uległa zmianie: dieta (pełna) 30,00 zł ryczałt za nocleg (150% diety) 45,0 ...

Wymiar urlopu wypoczynkowego - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-wymiar-urlopu-wypoczynkowego-2014

Wymiar urlopu wypoczynkowego

2014 Sty 22 ... Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, ...

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2014

2014 Sty 21 ... Maksymalna i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób p ...

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2014

2014 Sty 07 ... Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 roku

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-emerytalne-i-rentowe-w-2014-roku

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

2013 Gru 19 ... Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) maksymalna podstawa wymiaru składek na u ...

Czas pracy - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-czas-pracy-2014

2013 Lis 05 ... Czas pracy w 2014 roku:OkresABCDEI40 godz. X 4 tyg.+8 godz. X 3 dni-8 godz. X 2 dni=168 godz.21 dniII40 godz. X 4 tyg.+Brak-Brak=160 godz.20 dniIII40 godz. X 4 ...

Zasiłek chorobowy - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-zasilek-chorobowy-2013

2013 Wrz 28 ... Czas trwania zasiłku chorobowegoZasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z prz ...

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-2014

2013 Wrz 27 ... Minimalne wynagrodzenie w roku 2014 wynosi 1680 zł brutto. Jest to najniższe możliwe wynagrodzenie jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na ...

Preferencyjne składki ZUS - 2014

https://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-skladki-zus-2014

2013 Wrz 18 ... W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2014 r. wynosić będzie 1680 zł, wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZU ...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-wysokosc-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-2013

2013 Sie 02 ... Wartości obowiązujące w 2013 rokuOkresstyczeń - marzec 2013kwiecień- czerwiec 2013lipiec- wrzesień 2013październik- grudzień 2013Kwota przeciętnego wynagrodzeni ...

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-roczne-ograniczenie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-2013

2013 Lip 19 ... Roczne ograniczenie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wynosi 111 390 zł.Powyższe wynika ...

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie-chorobowe-2013

2013 Lip 19 ... Jak wynika z  art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie ...

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-podstawa-wymiaru-skladek-dla-osob-przebywajacych-na-urlopach-wychowawczych-2013

2013 Lip 19 ... Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowePodstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na u ...

Ekwiwalent za urlop - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-ekwiwalent-za-urlop-2013

2013 Cze 17 ... Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2013 r. wynosi 20,92 zł.[365 dni - ( ...

poprzednie 1 2 3 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych