Księgowość Subskrybuj kanał RSS

Koszty wakacyjnej reklamy - jak prawidłowo je rozliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-wakacyjnej-reklamy

Kiedy koszty wakacyjnej reklamy stanowią wydatki firmowe

2017 Kwi 05 ... Ponosisz wydatki związane z promowaniem i reklamowaniem firmy? Czy mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu firmy? Sprawdź, jak rozliczyć koszty ...

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

https://poradnik.wfirma.pl/-aktywa-w-bilansie-jak-ujmowac

Jak prawidłowo wykazać aktywa w bilansie

2017 Mar 08 ... Twoja jednostka gospodarcza przygotowuje się do sporządzenia bilansu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakich zasad należy przestrzegać, aby był on poprawny. S ...

Korekta faktury zaliczkowej - jak rozliczyć?

https://poradnik.wfirma.pl/-korekta-faktury-zaliczkowej-jak-rozliczyc

Korekta faktury zaliczkowej - księgowanie

2017 Lut 22 ... Czy zwrot wpłaconej zaliczki wiąże się z koniecznością wystawienia faktury korekty do faktury zaliczkowej? Sprawdź, jak prawidłowo powinna być rozliczona korek ...

Program afiliacyjny a przychód w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-program-afiliacyjny-a-przychod-w-kpir

Program afiliacyjny jak rozliczyć przychody

2017 Lut 08 ... Przedsiębiorcy starają się zwiększać sprzedaż wykorzystując do tego różnego rodzaju narzędzia marketingowe. Jednym z nich jest tzw. program afiliacyjny. Czy wie ...

Składka doradcy podatkowego na Krajową Izbę Doradców Podatkowych w kosztach

https://poradnik.wfirma.pl/-skladka-doradcy-podatkowego-na-krajowa-izbe-doradcow-podatkowych-w-kosztach

Składka doradcy podatkowego w kosztach firmowych

2017 Sty 31 ... Czy składka doradcy podatkowego na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? Czy wykonywanie zawodu doradc ...

Zagraniczne OC samochodu firmowego - ujęcie w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-zagraniczne-oc-samochodu-firmowego-ujecie-w-kpir

Zagraniczne OC samochodu firmowego a koszty uzyskania przychodu

2017 Sty 30 ... Większość przedsiębiorców wykorzystuje samochód w prowadzonej działalności. Czy wiesz, jak zaksięgować zagraniczne OC samochodu firmowego w KPiR? Jak prawidłowo ...

Kiedy konieczna jest korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur?

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-konieczna-jest-korekta-kosztow-z-tytulu-niezaplaconych-faktur

Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur - czy nadal obowiązuje?

2017 Sty 27 ... Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur polega na pomniejszeniu kosztów o niezapłacone zobowiązania. Korekta ta nie obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. J ...

Odliczenie straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT

https://poradnik.wfirma.pl/-odliczenie-straty-z-lat-ubieglych-od-zaliczek-pit

Odliczenie straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT

2017 Sty 27 ... Podatnik, który w poprzednich latach poniósł straty ma możliwość obniżenia uzyskanego dochodu poprzez odliczenie straty z lat ubiegłych wypełniając deklaracje P ...

Aktywa trwałe w przedsiębiorstwie - warto wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-aktywa-trwale

Aktywa trwałe - co się do nich zalicza?

2017 Sty 26 ... Co do zasady każde przedsiębiorstwo posiada aktywa trwałe. Bez nich praktycznie żadna firma nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. Aktywa trwałe powinny być ...

Składki na ubezpieczenia społeczne - dwa sposoby rozliczania

https://poradnik.wfirma.pl/-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-dwa-sposoby-rozliczania

Składki na ubezpieczenia społeczne - w jaki sposób można rozliczyć?

2017 Sty 23 ... Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Dowiedz się, jak ro ...

Zakup na raty - rozliczenie i ewidencja w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-zakup-na-raty-rozliczenie-w-kpir

Zakup na raty a koszty uzyskania przychodu

2017 Sty 13 ... Czy przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupów na raty na rzecz firmy? Czy możliwe jest ujęcie odsetek w kosztach firmowych? Jak poprawnie ująć w ewidencji zakup dok ...

Kary umowne w KPiR - ujęcie w świetle podatku dochodowego

https://poradnik.wfirma.pl/-kary-umowne-w-kpir

kary umowne - rozliczenie i ewidencja

2017 Sty 12 ... Kary umowne, które otrzymał podatnik, stanowią przychód podatkowy. Natomiast zapłacone kary umowne nie zawsze są jednoznaczne z kosztem uzyskania przychodu. Prz ...

Zatrzymana kaucja - jak ją poprawnie ująć w ewidencji?

https://poradnik.wfirma.pl/-zatrzymana-kaucja-jak-ja-poprawnie-ujac-w-ewidencji

zatrzymana kaucja - rozliczenie podatkowe

2017 Sty 11 ... Zarówno otrzymanie kaucji, jak i jej zwrot nie powodują żadnych skutków podatkowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie konsekwencje podatkowe wywołuj ...

Księgowanie wynagrodzeń z przesunięciem - ewidencja księgowa

https://poradnik.wfirma.pl/-ksiegowanie-wynagrodzen-za-poprzedni-miesiac

księgowanie wynagrodzeń z przesunięciem w KPiR

2017 Sty 10 ... Księgowanie wynagrodzeń wypłacanych z przesunięciem nie jest prosta kwestią. Nie każdy wie, kiedy ująć je w kosztach. Znaczenie ma miesiąc wypłaty czy może mies ...

Diety zagraniczne w podróżach służbowych

https://poradnik.wfirma.pl/-diety-zagraniczne-w-podrozach-sluzbowych-w-2015-roku

diety zagraniczne - jak naliczać

2017 Sty 10 ... W jaki sposób nalicza się diety zagraniczne w podróżach służbowych? Czy dla każdego kraju obowiązuje jedna stawka? ...

Jak sporządzić prawidłowy spis z natury?

https://poradnik.wfirma.pl/-spis-z-natury-wg-nowych-regulacji

Spis z natury - jak go przeprowadzić

2016 Gru 31 ... Spis z natury to podstawowy dokument jaki musi przygotować przedsiębiorca zamykający rok podatkowy. Jak go sporządzić? Co powinien obejmować? Jakie dane w nim ...

Inwentaryzacja, czyli spis z natury na koniec grudnia 2016 roku

https://poradnik.wfirma.pl/-inwentaryzacja-czyli-spis-z-natury-na-koniec-grudnia-2013-roku

Inwentaryzacja na koniec roku

2016 Gru 31 ... Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić na koniec roku podatkowego spis z natury. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinna wyglądać i jakie ele ...

Remanent, czyli spis z natury na koniec roku

https://poradnik.wfirma.pl/-remanent-czyli-spis-z-natury-na-koniec-roku

Remanent na koniec roku podatkowego

2016 Gru 31 ... Na koniec grudnia każdego roku podatkowego podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury - inne nazwy to rema ...

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

https://poradnik.wfirma.pl/-spis-z-natury-na-dzien-rozpoczecia-dzialalnosci

Spis z natury - jak go przeprowadzić

2016 Gru 31 ... Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej musi sporządzić i wpisać do ewidencji spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności. Dowie ...

Towary - marża handlowa, strata, remanent

https://poradnik.wfirma.pl/-towary-marza-handlowa-strata-remanent

Towary handlowe - końcowy spis z natury

2016 Gru 31 ... Przedsiębiorcy zajmujący się handlem, zakupują towary na rzecz działalności gospodarczej. Z towarami wiążą się nieodłącznie takie pojęcia jak: marża handlowa, s ...

1 2 3 4 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych