Rejestry, ewidencje, księgi Subskrybuj kanał RSS

Zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR - czy dotyczy Ciebie?

https://poradnik.wfirma.pl/-zgloszenie-miejsca-prowadzenia-kpir

Zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR w US

2017 Lut 13 ... Zakładając firmę, podatnik powinien zadbać o zgłoszenie miejsca prowadzenia KPiR. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy postąpić w sytuacji, kiedy podatn ...

Ewidencja wyposażenia - zasady prowadzenia

https://poradnik.wfirma.pl/-ewidencja-wyposazenia-zasady-prowadzenia

Ewidencja wyposażenia a ewidencja środków trwałych

2017 Sty 18 ... Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych. Czy wiesz, kiedy masz obowiązek ...

E-dokumenty jako podstawa zapisów w KPiR i rejestrach VAT

https://poradnik.wfirma.pl/-e-dokumenty-jako-podstawa-zapisow-w-kpir-i-rejestrach-vat

E-dokumenty jako podstawa zapisów w KPiR oraz rejestrach VAT

2016 Lis 22 ... Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy wydatki powinny być dokumentowane w formie papierowej czy mogą też przyjąć formę skanów. Czy e-dokumenty mogą być uz ...

Wadliwość i nierzetelność księgi przychodów i rozchodów

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-kpir-uznaje-sie-za-nierzetelna

nierzetelność księgi

2016 Lis 08 ... Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów niesie za sobą konsekwencje tak jak jej wadliwość. Kiedy księga uznawana jest za nierzetelną lub wadliwą oraz jakie ...

Prowadzenie KPiR przez przedsiębiorców spoza kraju

https://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-kpir-przez-przedsiebiorcow-spoza-kraju

Prowadzenie kpir przez przedsiębiorców spoza kraju

2016 Wrz 01 ... Prowadzenie KPiR przez przedsiębiorców spoza kraju jest jak najbardziej możliwe. Sprawdź, jakie wymogi muszą spełniać przedsiębiorcy spoza kraju, aby mogli skor ...

Kiedy można prowadzić KPiR w formie elektronicznej?

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozna-prowadzic-kpir-w-formie-elektronicznej

KPiR w formie elektronicznej - jak ją prowadzić?

2016 Sie 25 ... Przedsiębiorca może prowadzić KPiR w formie elektronicznej. Aby jednak mogła zostać uznana za prawidłową, podatnik musi spełnić kilka ważnych warunków. Czy wies ...

Dodatkowe ewidencje konieczne w kantorach i lombardach

https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-ewidencje-nalezy-prowadzic-w-kantorach-i-lombardach

dodatkowe ewidencje przy KPiR - lombardy i kantory

2016 Cze 13 ... Czy wiesz, jakie dodatkowe ewidencje są konieczne przy prowadzeniu kantoru lub lombardu oraz w jaki sposób należy je prowadzić? Jakie informacje muszą zawierać ...

Księga przychodów i rozchodów - zmiany 2016

https://poradnik.wfirma.pl/-ksiega-przychodow-i-rozchodow-zmiany

księga przychodów i rozchodów - zmiany w jej prowadzeniu

2016 Kwi 25 ... Księga przychodów i rozchodów to jedna z podstawowych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorców. Czy wiesz, jak rozliczyć koszty działalności badawczo-rozwoj ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 9) - Dotacje, refundacje oraz ustalenie wyniku finansowego w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-9-dotacje-refundacje-oraz-ustalenie-wyniku-finansowego-w-pkpir

kpir a rozliczenie dotacji

2016 Kwi 22 ... Ustalenie wyniku finansowego na koniec roku, rozliczenie dotacji i refundacji to jedne z nielicznych problemów z jakimi muszą zmierzyć się podmioty rozliczające ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 8) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. II

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-8-srodki-trwale-i-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-pkpir-cz-ii

środki trwałe i wnip w kpir

2016 Kwi 21 ... Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to idealne narzędzie do optymalizacji podatkowej. Sprawdź, kiedy warto obniżyć stawki amor ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-7-srodki-trwale-i-wartosci-niematerialne-i-prawne-w-pkpir-cz-i

Środki trwałe i wnip w kpir

2016 Kwi 20 ... Prowadzisz księgę przychodów i rozchodów? Sprawdź, jak należy ewidencjonować środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR. Dowiedz się, jakie metody a ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 6) - Dokumentowanie przychodów i dodatkowe ewidencje

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-6-wszystko-o-przychodach-cz-ii

Dokumentowanie przychodów w KPiR

2016 Kwi 19 ... Prowadzisz księgę przychodów i rozchodów? Sprawdź, jak powinno przebiegać dokumentowanie przychodów. Jakie dane powinna powinna zawierać faktura, a jakie dowód ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 5) - Przychody w KPIR - cz. I

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-5-wszystko-o-przychodach-cz-i

Przychody w KPiR

2016 Kwi 18 ... Prowadzisz księgę przychodów i rozchodów? Osiągasz przychody ze sprzedaży towarów i usług? Sprzedajesz majątek firmowy? Otrzymujesz wpływy z tytułu odsetek bank ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 4) - Koszty uzyskania przychodów - cz. II

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-4-koszty-uzyskania-przychodow-cz-ii

Koszty uzyskania przychodów w kpir

2016 Kwi 17 ... Prowadząc KPiR przedsiębiorcy często napotykają problemy w ewidencji kosztów wynagrodzeń, leasingu czy faktur korygujących koszty. Sprawdź, jak poprawnie zewid ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 3) - Koszty uzyskania przychodów - cz. I

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-3-koszty-uzyskania-przychodow-cz-i

Koszty uzyskania przychodów w kpir

2016 Kwi 16 ... Aby prawidłowo wyliczyć zobowiązanie podatkowe z tytułu PIT przedsiębiorca powinien zewidencjonować koszty uzyskania przychodów. Sprawdź, jakie wydatki mogą sta ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 2) - Rodzaje operacji księgowanych w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-2-rodzaje-operacji-ksiegowanych-w-pkpir

Rodzaje operacji księgowanych w KPiR

2016 Kwi 15 ... W KPiR wykazuje się zarówno przychody firmowe jak i koszty uzyskania przychodów. Jak należy je ewidencjonować? W jakich terminach dokonywać zapisów w księdze. S ...

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 1) - Zakładanie KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-prowadzic-ksiege-przychodow-i-rozchodow-cz-1-zakladanie-ksiegi-podatkowej

Jak założyć KPiR?

2016 Kwi 14 ... Kto musi prowadzić KPiR? W jakim terminie należy dokonać jej zgłoszenia w US? Czy księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie elektronicznej? Jakie e ...

Faktury korygujące koszty roku ubiegłego w KPiR

https://poradnik.wfirma.pl/-faktury-korygujace-koszty-roku-ubieglego-w-kpir

Faktury korygujące koszty w KPIR - nowelizacja ustawy

2016 Kwi 11 ... 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT. Na mocy prawa faktury korygujące koszty należy ująć w KPiR okresie bieżącym po warunkiem, że nie s ...

Księga przychodów i rozchodów - rozliczenia w walutach obcych

https://poradnik.wfirma.pl/-ksiega-przychodow-i-rozchodow-rozliczenia-w-walutach-obcych

KPiR -  rozliczenia w walutach obcych

2016 Kwi 01 ... Konsekwencją aktywności przedsiębiorcy z kontrahentami zagranicznymi są rozliczenia w walutach obcych. Jak należy przeliczać transakcje zagraniczne dla celów KP ...

Miejsce prowadzenia KPiR trzeba zgłosić!

https://poradnik.wfirma.pl/-musisz-zglosic-miejsce-prowadzenia-kpir

miejsce prowadzenia kpir

2016 Sty 20 ... W terminie 20 dni od założenia KPiR przedsiębiorcy powinni zgłosić miejsce prowadzenia KPiR. Zgłoszenie powinno być zrealizowane w formie pisemnej do naczelnika ...

1 2 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych