Sprawozdawczość Subskrybuj kanał RSS

Długoterminowe aktywa finansowe - czym są?

https://poradnik.wfirma.pl/-dlugoterminowe-aktywa-finansowe-czym-sa

Czym są długoterminowe aktywa finansowe?

2017 Lip 19 ... Długoterminowe aktywa finansowe, stanowiące składową inwestycji długoterminowych, odgrywają istotną rolę w osiąganiu korzyści ekonomicznych. Przeczytaj artykuł ...

Dekretacja dokumentów księgowych w świetle ustawy o rachunkowości

https://poradnik.wfirma.pl/-dekretacja-dokumentow-ksiegowych-w-swietle-ustawy-o-rachunkowosci

Dekretacja dokumentów księgowych - kwestie formalne

2017 Lut 21 ... Czy dekretacja dokumentów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest konieczna? W jakim celu dokonuje się dekretacji i czy jest ona obowiązkowa w każdym ...

Sprawozdanie finansowe też się składa w urzędzie skarbowym

https://poradnik.wfirma.pl/-sprawozdanie-finansowe-tez-sie-sklada-w-urzedzie-skarbowym

Sprawozdanie finansowe - gdzie należy je złożyć?

2017 Sty 27 ... Przedsiębiorcy którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe mają również obowiązek złożenia go w urzędzie skarbowym. Przeczytaj nasz artykuł i dowied ...

Potwierdzenia sald w praktyce - uzasadnienie do niezgodności

https://poradnik.wfirma.pl/-potwierdzenia-sald-w-praktyce-uzasadnienie-do-niezgodnosci

potwierdzenia sald

2016 Lis 16 ... Co jeśli przy przeprowadzeniu potwierdzenia sald dojdzie do niezgodności? Co należy napisać w uzasadnieniu niegodności oraz w odcinku B potwierdzenia salda? Czy ...

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych

https://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-oglaszania-sprawozdan-finansowych

obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych

2016 Lis 03 ... Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B przez firmy prowadzące księgi rachunkowe, został zlikwidowany. Przeczytaj nasz artykuł i dowie ...

Aktywa obrotowe - wszystko co warto wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-aktywa-obrotowe

Aktywa obrotowe - rodzaje

2016 Sie 02 ... Każde przedsiębiorstwo posiada w swoim majątku aktywa obrotowe. Należy je w odpowiedni sposób grupować oraz wykazywać w bilansie. Przeczytaj nasz artykuł i spra ...

Kto może podpisać potwierdzenie salda?

https://poradnik.wfirma.pl/-kto-moze-podpisac-potwierdzenie-salda

Potwierdzenie salda - kto może podpisać

2016 Cze 15 ... Jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku, w tym również do inwentaryzacji należności. W związku z tym sporządza się dokument nazywany ...

Ustalanie wartości zapasów w księgach handlowych na podstawie remanentu

https://poradnik.wfirma.pl/-ustalanie-wartosci-zapasow-w-ksiegach-handlowych-na-podstawie-remanentu

ustalanie wartości zapasów na podstawie remanentu

2016 Sty 22 ... Na koniec i początek roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek dokonać remanent. Czy wiesz, w jaki sposób następuje ustalanie wartości zapasów w celu wpisani ...

Ujmowanie zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych

https://poradnik.wfirma.pl/-ujmowanie-zdarzen-po-zamknieciu-ksiag-rachunkowych

ujmowanie zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych

2015 Mar 31 ... Jak wiadomo, obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego mija z dniem 30 czerwca. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak powinno przebiegać ujmowanie z ...

Sprawozdanie finansowe - kto je sporządza?

https://poradnik.wfirma.pl/-sprawozdanie-finansowe-kto-je-sporzadza

sprawozdanie finansowe

2014 Cze 26 ... Sprawozdania finansowe - czy wiesz, kto musi je sporządzać? Sprawdź teraz, czy jest to także Twój obowiązek! ...

Sprawozdanie finansowe - jak złożyć je po terminie?

https://poradnik.wfirma.pl/-sprawozdanie-finansowe-jak-zlozyc-je-po-terminie

sprawozdanie finansowe po terminie

2013 Lis 21 ... Zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Składają się na nie dokumenty takie jak: bilans, ...

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe w 2014 roku?

https://poradnik.wfirma.pl/-kto-musi-prowadzic-ksiegi-rachunkowe-w-2014-roku

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe

2013 Lis 15 ... Możliwość korzystania z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która jest alternatywą dla pełnych ksiąg, to duży plus dla niewielkich przedsiębiorstw. Warto ...

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

https://poradnik.wfirma.pl/-jak-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe

2013 Cze 21 ... Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa lub w inny - prz ...

Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych