Wskaźniki Subskrybuj kanał RSS

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-formaty-numerow-identyfikacyjnych-vat-w-krajach-czlonkowskich-2013

2013 Cze 17 ... W celu potwierdzenia numeru VAT warto skorzystać ze strony internetowej VIES. Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować w ...

Kasy rejestrujące - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-kasy-rejestrujace-2013

2013 Cze 17 ... Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób ...

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-2013

2013 Cze 17 ... Obecnie obowiązujące stawki za 1 km przebiegu pojazdu do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością przedsiębiorcy wy ...

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-podmioty-zobowiazane-do-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-2013

2013 Cze 17 ... Od 1 stycznia 2013 r. księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz sp ...

Limity wysokości kapitału zakładowego w spółkach - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-limity-wysokosci-kapitalu-zakladowego-w-spolkach-2013

2013 Cze 17 ... Kapitał zakładowy jest pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firm ...

Koszty uzyskania przychodów - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-2012

2013 Cze 17 ... Poniższa tabela przedstawia wysokości kosztów uzyskania przychodów. Stawki obowiązują od d 1.01.2008 do 31.12.2012. PracownikKwota miesięczna (zł)Kwot ...

Koszty uzyskania przychodów - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-uzyskania-przychodow-2013

2013 Mar 18 ... Poniższa tabela przedstawia wysokości kosztów uzyskania przychodów. Stawki te obowiązują od 1.01.2008 do 31.12.2013.   PracownikKwota miesięczna ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 2013

https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-2013

2013 Mar 14 ... Stawki obowiązują od 1.01.2013 do 31.12.2013 Więcej na temat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajdą Państwo w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. ...

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2013 r.

https://poradnik.wfirma.pl/-limity-do-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-na-2013-r

2013 Mar 14 ... Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązując ...

Skala podatkowa - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-skala-podatkowa-2012

2013 Cze 17 ... Stawki obowiązują od 1.01.2009 do 31.12.2012 Kwota wolna od podatku w 2012 r. wynosi 3089zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordyn ...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-2012

2013 Mar 14 ... Stawki obowiązują od 1.01.2012 do 31.12.2012 Więcej na temat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych znajdą Państwo w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. ...

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2012 r.

https://poradnik.wfirma.pl/-limity-do-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych-na-2012-r

2013 Mar 14 ... Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązując ...

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-formaty-numerow-identyfikacyjnych-vat-w-krajach-czlonkowskich-2012

2013 Cze 17 ... W celu potwierdzenia numeru VAT warto skorzystać ze strony internetowej VIES. Aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie można zweryfikować w ...

Mały podatnik VAT- 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-maly-podatnik-vat-2012

2013 Sty 02 ... Zgodnie z definicją w podatku od towarów i usług mały podatnik, to taki: którego wartość sprzedaży brutto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty odpowiad ...

Informacje podsumowujące - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-informacje-podsumowujace-2012

2013 Cze 17 ... Podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: wewnątrzwspólnotowych dost ...

Kasy rejestrujące - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-kasy-rejestrujace-2012

2013 Cze 17 ... Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób ...

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-2012

2013 Cze 17 ... dla samochodu osobowego o poj. skok. do 900 cm3: 0,5214 o poj. skok. pow. 900 cm3: 0,8358 dla motocykla: 0,2302 motoroweru: 0,1382 ...

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-podmioty-zobowiazane-do-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-2012

2013 Cze 17 ... Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskic ...

Rozliczenia przedsiębiorców - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-rozliczenia-przedsiebiorcow-2012

2013 Cze 17 ... Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym p ...

Limity wysokości kapitału zakładowego w spółkach - 2012

https://poradnik.wfirma.pl/-limity-wysokosci-kapitalu-zakladowego-w-spolkach-2012

2013 Cze 17 ... Kapitał zakładowy jest pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firm ...

poprzednie 1 2 3 4
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych