Serwis prawny Subskrybuj kanał RSS

Czym jest darowizna a czym jest zachowek?

https://poradnik.wfirma.pl/-czym-jest-darowizna-a-czym-jest-zachowek

Czym jest darowizna a czym jest zachowek - przykłady

2017 Mar 30 ... Czy wiesz, czym jest darowizna a czym jest zachowek oraz w jakich sytuacjach przy darowiźnie możliwe jest ubieganie się o zachowek, a w jakich jest to niemożliw ...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

https://poradnik.wfirma.pl/-koszty-sadowe-w-sprawach-cywilnych

Koszty sądowe w sprawach cywilnych a ich rodzaje

2017 Mar 23 ... Sprawy cywilne wiążą się z poniesieniem kosztów, których zwrotu możemy się domagać po wygranej. Jednym z podstawowych wydatków, który należy ponieść przy wnosze ...

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-zarzadu-spolki-z-o-o

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. wobec spółki

2017 Mar 16 ... Stanowisko w zarządzie spółki z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. może dotyczyć zobo ...

Rozwiązanie spółki cywilnej - przyczyny i skutki

https://poradnik.wfirma.pl/-rozwiazanie-spolki-cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej - przyczyny

2017 Mar 09 ... Spółka cywilna jest umową wspólników, na mocy której zobowiązują się do działania dla wspólnego celu. Wskutek wystąpienia pewnych okoliczności może się okazać, ...

Prawo reklamy - najważniejsze zagadnienia

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-reklamy-najwazniejsze-zagadnienia

Prawo reklamy - najważniejsze zagadnienia

2017 Lut 24 ... Reklama to nie tylko pojęcie z zakresu marketingu. Przepisy polskiego prawa zawierają jej definicję, a także uregulowania, dotyczące jej stosowania w działaniac ...

Uwaga na fałszywe wezwania do rejestracji w GIODO

https://poradnik.wfirma.pl/-uwaga-na-falszywe-wezwania-do-rejestracji-w-giodo

Giodo - ostrzega przed fałszywymi wezwaniami

2017 Lut 24 ... W związku z wiadomościami, jakie są rozsyłane do przedsiębiorców przez podmioty takie jak Bądźmy Legalni, Legalni z Prawem czy Kancelaria Liberty, pragniemy poi ...

Co oznaczają symbole praw własności intelektualnej?

https://poradnik.wfirma.pl/-co-oznaczaja-symbole-praw-wlasnosci-intelektualnej

Symbole praw własności intelektualnej

2017 Lut 17 ... Wiele nazw produktów, usług lub marek jest oznaczonych charakterystycznym ® lub znakiem ™. Nie dla każdego jest oczywiste, jakie znaczenie niosą ze sobą te znak ...

Skrócona nazwa spółki cywilnej

https://poradnik.wfirma.pl/-skrocona-nazwa-spolki-cywilnej

Skrócona nazwa spółki cywilnej

2017 Lut 10 ... Podmiotowość w imieniu spółki cywilnej mają jej wspólnicy, których imiona i nazwiska stanowią nazwę firmy. Nazwa firmy jest obligatoryjnym składnikiem faktury. ...

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych?

https://poradnik.wfirma.pl/-na-czym-polega-monitorowanie-znakow-towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

2017 Lut 10 ... Na czym polega monitorowanie znaków towarowych i jakie są formy ich ochrony? Jak to wygląda w praktyce? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? W naszym arty ...

Przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową

https://poradnik.wfirma.pl/-przeksztalcenie-spolki-z-o-o-w-spolke-komandytowa

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

2017 Lut 02 ... Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może polegać na całkowitej transformacji spółki przekształcanej w przekształconą, a także na włączeniu spółki ...

Brak odpowiedzi na reklamację - wszystko, co warto wiedzieć

https://poradnik.wfirma.pl/-brak-odpowiedzi-na-reklamacje-wszystko-co-warto-wiedziec

Brak odpowiedzi na reklamację w wyznaczonym terminie

2017 Lut 02 ... Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oznacza uznanie przez sprzedawcę żądania konsumenta zawartego w reklamacji ...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

https://poradnik.wfirma.pl/-przeksztalcenie-spolki-cywilnej-w-spolke-jawna

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - zmiana formy działalności

2017 Lut 02 ... Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, czyli jedną ze spółek prawa handlowego, jest nieskomplikowaną metodą zmiany formy działalności gospodarczej, któ ...

Komu i kiedy przysługuje gwarancja i rękojmia?

https://poradnik.wfirma.pl/-gwarancja-a-rekojmia

Gwarancja a rękojmia

2017 Lut 02 ... Zgodnie z kodeksem cywilnym i ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawcy odpowiadają za wadliwy towar z tytułu rękojmi, a producenci - z ...

Upoważnienie i pełnomocnictwo - czym się różnią?

https://poradnik.wfirma.pl/-upowaznienie-i-pelnomocnictwo-czym-sie-roznia

Upoważnienie - jak je napisać?

2017 Lut 02 ... Upoważnienie osoby trzeciej do wykonywania czynności w naszym imieniu - czy to to samo, co pełnomocnictwo? Jak go prawidłowo udzielić? Na co uważać? Jakie są wy ...

Kapitał zapasowy - czym jest i do czego służy firmie?

https://poradnik.wfirma.pl/-kapital-zapasowy-czym-jest-i-do-czego-sluzy-firmie

Kapitał zapasowy - czy jest potrzebny firmie?

2017 Lut 02 ... Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego spółki, przeznaczonym na pokrycie ewentualnych strat finansowych, czyli służy stabilizacji działalności prze ...

Ile komornik może zabrać z pensji dłużnika?

https://poradnik.wfirma.pl/-ile-komornik-moze-zabrac-z-pensji-dluznika

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia

2017 Lut 02 ... Ile komornik może zabrać środków z wynagrodzenia? Czy komornik może zająć całą pensję z umowy zlecenie? Ile wynosi minimalna kwota od której zaczyna się zajęci ...

Zasada swobody umów - czym jest i co ją ogranicza?

https://poradnik.wfirma.pl/-zasada-swobody-umow-i-jej-ograniczenia

Zasada swobody umów - ograniczenia

2017 Lut 02 ... Czy wiesz, na czym polega zasada swobody umów? Jakie są ograniczenia tej zasady oraz kiedy następuje przekroczenie granicy swobody umów? Jakie klauzule są niedo ...

Autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste - czym się różnią?

https://poradnik.wfirma.pl/-autorskie-prawa-majatkowe-autorskie-prawa-osobiste-czym-sie-roznia

Autorskie prawa majątkowe a autorskie prawa osobiste

2017 Lut 02 ... Potocznie o prawach autora do dzieła mówi się po prostu prawa autorskie. Istnieje jednak podział na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Czym ...

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i w zatrudnieniu

https://poradnik.wfirma.pl/-przetwarzanie-danych-osobowych-w-procesie-rekrutacji-i-w-zatrudnieniu

Przetwarzanie danych osobowych podczas procesu rekrutacji

2017 Lut 02 ... Jakie kwestie reguluje ustawa o ochronie danych osobowych? Jak powinno przebiegać przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i w zatrudnieniu. Wszystk ...

Na czym polega plagiat i kiedy do niego dochodzi?

https://poradnik.wfirma.pl/-plagiat-a-co-to-jest-wlasciwie

Plagiat - czym jest?

2017 Lut 02 ... Czym jest plagiat w świetle prawa autorskiego? Jakie są jego rodzaje i jak go skutecznie uniknąć? Czy istnieją sytuacje, w których plagiat nie obowiązuje? Wszys ...

1 2 3 4 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych