Prawo spółek Subskrybuj kanał RSS

Czym jest kapitał własny jednostki gospodarczej?

https://poradnik.wfirma.pl/-czym-jest-kapital-wlasny-jednostki-gospodarczej

Kapitał własny jednostki gospodarczej

2017 Sie 31 ... Kapitał własny jest podstawowym źródłem finansowania działalności jednostki gospodarczej. Stanowi wkład finansowy lub rzeczowy wspólników oraz wypracowane przez ...

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-zarzadu-spolki-z-o-o

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. wobec spółki

2017 Mar 16 ... Stanowisko w zarządzie spółki z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. może dotyczyć zobo ...

Skrócona nazwa spółki cywilnej

https://poradnik.wfirma.pl/-skrocona-nazwa-spolki-cywilnej

Skrócona nazwa spółki cywilnej

2017 Lut 10 ... Podmiotowość w imieniu spółki cywilnej mają jej wspólnicy, których imiona i nazwiska stanowią nazwę firmy. Nazwa firmy jest obligatoryjnym składnikiem faktury. ...

Przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową

https://poradnik.wfirma.pl/-przeksztalcenie-spolki-z-o-o-w-spolke-komandytowa

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

2017 Lut 02 ... Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może polegać na całkowitej transformacji spółki przekształcanej w przekształconą, a także na włączeniu spółki ...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

https://poradnik.wfirma.pl/-przeksztalcenie-spolki-cywilnej-w-spolke-jawna

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - zmiana formy działalności

2017 Lut 02 ... Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, czyli jedną ze spółek prawa handlowego, jest nieskomplikowaną metodą zmiany formy działalności gospodarczej, któ ...

Kapitał zapasowy - czym jest i do czego służy firmie?

https://poradnik.wfirma.pl/-kapital-zapasowy-czym-jest-i-do-czego-sluzy-firmie

Kapitał zapasowy - czy jest potrzebny firmie?

2017 Lut 02 ... Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego spółki, przeznaczonym na pokrycie ewentualnych strat finansowych, czyli służy stabilizacji działalności prze ...

Krajowy Rejestr Sądowy - wpis do KRS - kto podlega?

https://poradnik.wfirma.pl/-krajowy-rejestr-sadowy-wpis-do-krs

wpis do krs - sankcje za brak wpisu

2017 Sty 01 ... Rozpoczęcie niektórych działalności wiąże się z dopełnieniem wielu obowiązków formalnych, wpis do KRS jest jednym z nich. Kto podlega wpisowi do KRS oraz jakie ...

Odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej

https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-za-dlugi-wspolnika-w-spolce-cywilnej

Odpowiedzialność za długi wspólnika w spółce cywilnej - zasady

2016 Gru 30 ... Prowadzisz spółkę cwyilną? Pamiętaj, że za długi odpowiadasz solidarnie ze swoimi parnterami. Także majątkiem prywatnym. Sprawdź! Spółka cywilna jest łatwa w za ...

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej (cz.10)

https://poradnik.wfirma.pl/-charakter-spolki-komandytowo-akcyjnej

Charakter spółki komandytowo-akcyjnej - aspekt prawny

2016 Gru 27 ... Na charakter spółki komandytowo-akcyjnej składają się zarówno elementy spółek osobowych, jak i kapitałowych. Choć kodeks spółek handlowych zalicza ją do spółek ...

Spółka komandytowa - majątek spółki (cz.9)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-komandytowa-majatek-spolki

Spółka komandytowa - majątek spółki

2016 Gru 19 ... Spółka komandytowa jest spółką, w której komplementariusze odpowiadają za zobowiązania bez ograniczeń, a odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona. W ty ...

Spółka cywilna - cechy charakterystyczne

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna

Spółka cywilna - charakterystyka

2016 Gru 13 ... Spółka cywilna to najprostsza ze spółek. Sprawdź, jak ją założyć i jak czerpać z niej korzyści! ...

Spółka komandytowa - charakter prawny spółki i statut wspólników (cz.8)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-komandytowa-charakter-prawny-spolki-i-statut-wspolnikow

Spółka komandytowa - czym jest

2016 Gru 12 ... Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego, w której wspólnicy występują jako komplementariusze lub komandytariusze. Pierwsi z nich zarządzają spół ...

Spółka jawna - prowadzenie spraw spółki i jej rozwiązanie (cz.7)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-jawna-2

Spółka jawna - co warto wiedzieć

2016 Paź 27 ... Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw spółki jawnej są określone w Kodeksie spółek handlowych, jednak mogą być dowolnie kształtowane przez wspólników w umowi ...

Spółka jawna - założenie i funkcjonowanie spółki (cz.6)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-jawna-1

Spółka jawna - co warto wiedzieć

2016 Paź 26 ... Spółka jawna jest osobową spółką handlową. Działa pod swoją nazwą i podlega wpisowi do KRS. W celu rejestracji spółki należy złożyć odpowiednie wnioski do KRS. ...

Spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego (cz.5)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolki-osobowe-i-kapitalowe-prawa-handlowego

Spółki osobowe i kapitałowe - szczegółowe omówienie

2016 Paź 25 ... W ramach spółek prawa handlowego regulowanych przez Kodeks spółek handlowych wyróżniamy spółki osobowe i kapitałowe. Czy są to zupełnie różne formy prowadzenia ...

Spółka cywilna - zmiany umowy i rozwiązanie spółki (cz.4)

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-spolek-spolka-cywilna-cz-iii

Spółka cywilna - szczegółowe omówienie

2016 Paź 24 ... Zmiany dotyczące umowy spółki cywilnej mogą być dokonywane poprzez sporządzenie aneksu, nowej umowy, bądź podjęcie uchwały przez wspólników. W jaki sposób oraz ...

Spółka partnerska a prawo spółek (cz.3)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-partnerska-a-prawo-spolek

Spółka partnerska - czym jest?

2016 Paź 22 ... Spółka partnerska to najlepsza forma prowadzenia biznesu dla reprezentantów wolnych zawodów. Wynika to m.in. z możliwości uniknięcia odpowiedzialności za tzw. b ...

Spółka cywilna - sfera stosunków wewnętrznych i zewnętrznych (cz.2)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna-2

Spółka cywilna a zasady prowadzenia spraw w spółce cywilnej

2016 Paź 21 ... Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności. Jej cechy dzielą się na sferę stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Co do zasady sfery te mogą być swobodnie ...

Spółka cywilna - umowa i majątek spółki (cz.1)

https://poradnik.wfirma.pl/-spolka-cywilna-1

Spółka cywilna a jej charakter prawny

2016 Paź 20 ... Spółka cywilna jest umową osób fizycznych podlegającą regulacjom przede wszystkim Kodeksu cywilnego. Jak dokonać rejestracji umowy spółki cywilnej oraz jaką for ...

Sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki

https://poradnik.wfirma.pl/-sprzecznosc-uchwaly-wspolnikow-z-umowa-spolki

Sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki - czym jest?

2016 Wrz 29 ... Sprzeczność uchwały wspólników z umową spółki z o.o. jest powództwem pozwalającym wyeliminowywać wadliwą uchwałę, jednak sama sprzeczność z umową spółki nie jes ...

1 2 3 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych