Windykacja Subskrybuj kanał RSS

Ucieczka dłużnika w alimenty sposobem na wierzycieli?

https://poradnik.wfirma.pl/-ucieczka-dluznika-w-alimenty-sposobem-na-wierzycieli

ucieczka dłużnika w alimenty

2015 Paź 15 ... Ucieczka dłużnika w alimenty staje się coraz powszechniejsza jako przejaw uchylania się dłużnika od egzekucji. Działania takie podejmują podmioty, które mają do ...

Spłata zadłużenia z pominięciem komornika a wysokość opłaty egzekucyjnej

https://poradnik.wfirma.pl/-splata-zadluzenia-z-pominieciem-komornika-a-wysokosc-oplaty-egzekucyjnej

spłata zadłużenia z pominięciem komornika

2015 Paź 14 ... Spłata zadłużenia z pominięciem komornika może być korzystna dla dłużnika oraz wierzyciela. Czy komornik pobiera wynagrodzenie jeśli spłata wierzyciela nastąpi ...

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

https://poradnik.wfirma.pl/-odpowiedzialnosc-prokurenta-za-zobowiazania-spolki

odpowiedzialność prokurenta

2015 Paź 13 ... Spółki powołują prokurenta w celu reprezentowania spółki oraz współpracy z innymi osobami. Jaki zakres ma odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki? Pr ...

Co zrobić, gdy wyrok sądowy zawiera błędy i omyłki?

https://poradnik.wfirma.pl/-wyrok-sadowy-zawiera-bledy-i-omylki-co-moge-zrobic

wyrok sądowy

2015 Paź 12 ... Co zrobić jeśli wyrok sądowy zawiera błędy i omyłki? Kto może wnieść wniosek o sprostowanie? Jaka jest różnica między błędami i omyłkami? Co podlega sprostowani ...

Ugoda jako rozwiązanie sporu o wierzytelność

https://poradnik.wfirma.pl/-ugoda-jako-rozwiazanie-sporu-o-wierzytelnosc

ugoda

2015 Paź 09 ... Dochodzenie wierzytelności nie należy do przyjemnych procesów dla przedsiębiorców, często okazuje się skomplikowany, a nawet nieskuteczny. Popularne stają się p ...

Licytacja nieruchomości przez komornika

https://poradnik.wfirma.pl/-licytacja-nieruchomosci-przez-komornika

licytacja nieruchomości

2015 Paź 08 ... Licytacja nieruchomości polega na publicznej sprzedaży domu, w której może uczestniczyć każdy zainteresowany. Licytacji podlegają jedynie nieruchomości, które s ...

Naliczanie odsetek od odsetek

https://poradnik.wfirma.pl/-naliczanie-odsetek-od-odsetek

naliczanie odsetek od odsetek

2015 Paź 07 ... W jakich sytuacjach dozwolone jest naliczanie odsetek od odsetek? Czy polskie prawo w ogóle dopuszcza taką możliwość? Czym jest kapitalizacja odsetek oraz nalic ...

Zawieranie ugody z dłużnikiem

https://poradnik.wfirma.pl/-zawieranie-ugody-z-dluznikiem

zawieranie ugody z dłużnikiem

2015 Paź 06 ... Zawieranie ugody z dłużnikiem w wielu sytuacjach jest rozwiązaniem tańszym oraz szybszym niż dochodzenie swoich praw przed sądem. Jakie zalety ma zawarcie ugody ...

Ile kosztuje złożenie pozwu o zapłatę?

https://poradnik.wfirma.pl/-ile-kosztuje-zlozenie-pozwu-o-zaplate

złożenie pozwu o zapłatę

2015 Paź 05 ... Jeśli sporu o zapłatę nie udało się rozwiązać w sposób polubowny sprawę należy skierować do sądu. Czy wiesz ile kosztuje złożenie pozwu o zapłatę do sądu? Czy k ...

Ugoda a przerwanie biegu przedawnienia

https://poradnik.wfirma.pl/-ugoda-a-przerwanie-biegu-przedawnienia

przerwanie biegu przedawnienia

2015 Paź 02 ... Przedawnienie roszczeń regulowane jest przez kodeks cywilny, w zależności od rodzaju należności przewidziane są różne okresy przedawnień. Czy ugoda powoduje prz ...

Co oznacza wysłuchanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

https://poradnik.wfirma.pl/-co-oznacza-wysluchanie-dluznika-w-postepowaniu-egzekucyjnym

wysłuchanie dłużnika

2015 Paź 01 ... Wysłuchanie dłużnika oraz wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym ma na celu uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji w przedmiocie postępowania. Ja ...

Czy można dłużnika obciążyć większą kwota niż 40 euro - rekompensata za długi

https://poradnik.wfirma.pl/-czy-mozna-dluznika-obciazyc-wieksza-kwota-niz-40-euro-rekompensata-za-dlugi

rekompensata za długi

2015 Wrz 30 ... Rekompensata za długi w wysokości 40 euro nie zawsze jest w stanie w całości pokryć koszty windykacji. Czy możliwe jest dochodzenie zwrotu kosztów powyżej tej k ...

Czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności

https://poradnik.wfirma.pl/-czym-rozni-sie-cesja-wierzytelnosci-od-powierniczego-przelewu-wierzytelnosci

czym różni się cesja wierzytelności od powierniczego przelewu wierzytelności

2015 Wrz 29 ... Przeniesienie praw na osobę trzecią nazywane jest cesją, a przelew wierzytelności jest jednym z rodzajów cesji. Czym różni się cesja wierzytelności od powiernic ...

Jakie są koszty postępowania przed e-sądem

https://poradnik.wfirma.pl/-jakie-sa-koszty-postepowania-przed-e-sadem

koszty postępowania przed e-sądem

2015 Wrz 28 ... W przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej koszty postępowania są ściśle związane z wartością dochodzonego roszczenia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz ...

Postępowanie egzekucyjne a koszty zapytań

https://poradnik.wfirma.pl/-postepowanie-egzekucyjne-a-koszty-zapytan

postępowanie egzekucyjne

2015 Wrz 24 ... Postępowanie egzekucyjne wiąże się z wieloma kosztami dodatkowymi, oraz składaniem wielu zapytań, które również są płatne. Gdzie należy składać zapytania odnośn ...

Kiedy możemy skierować pozew w postępowaniu nakazowym

https://poradnik.wfirma.pl/-kiedy-mozemy-skierowac-pozew-w-postepowaniu-nakazowym

pozew w postępowaniu nakazowym

2015 Wrz 23 ... W jakich sytuacjach można skierować pozew w postępowaniu nakazowym? Jakie warunki należy spełnić, aby można było skorzystać z tej formy postępowania? Jakie ele ...

Okresy przedawnienia roszczeń

https://poradnik.wfirma.pl/-okresy-przedawnienia-roszczen

przedawnienie roszczeń

2015 Wrz 21 ... Okresy przedawnienia roszczeń to czas po jakim dochodzenie roszczenia staje się niemożliwe. Regulacje odnośnie przedawnienia regulowane są przez kodeks cywilny. ...

Prawo doręczeń - co to takiego?

https://poradnik.wfirma.pl/-prawo-doreczen-co-to-takiego

prawo doręczeń

2015 Wrz 18 ... Doręczenie przesyłki może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania cywilnego. Co mówi prawo doręczeń? Jakie są zasady prawidłowego doręcz ...

Wierzytelności niezbywalne

https://poradnik.wfirma.pl/-wierzytelnosci-niezbywalne

wierzytelności niezbywalne

2015 Wrz 17 ... Rynek obrotu wierzytelnościami stale się rozwija. Wielu wierzycieli, aby pozbyć się problemów decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Przeczytaj nasz artykuł i ...

Dochodzenie należności z IKE

https://poradnik.wfirma.pl/-dochodzenie-naleznosci-z-ike

IKE

2015 Wrz 16 ... Środki gromadzone na IKE nie są wolne od zajęć komorniczych. W jakich sytuacjach komornik może zająć nasze oszczędności oraz w jaki sposób przebiega ich egzekuc ...

poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
E-booki
Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych