Artykuły otagowane "amortyzacja środka trwałego nabytego w drodze spadku"
Nazwa artykułu Data
Środek trwały nabyty w drodze spadku 2017.01.17