Artykuły otagowane "faktura po angielsku"
Nazwa artykułu Data
Elementy składowe faktur - 2013 rok 2013.03.14
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Oznaczenie oryginału faktury 2013.03.14
Faktury wadliwe i nierzetelne uniemożliwiają odliczenie VAT 2013.03.14
Wystawianie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Obowiązek drukowania i przechowywania kopii faktur, wystawianych w elektronicznym systemie księgowym 2013.03.14
Elektroniczne wystawianie i przesyłanie faktur VAT 2013.03.14
Możliwość dokonania potwierdzenia odbioru faktury VAT w formie elektronicznej 2013.03.14
Obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- faktury VAT, korygujące i elektroniczne, opatrzonych jako kopia 2013.03.14
Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 2013.03.14
Możliwość przechowywania kopii faktur VAT w elektronicznym systemie księgowym 2013.03.14
Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Sposób przechowywania faktur VAT w postaci elektronicznej 2013.03.14
Określenie zasad wystawiania faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Zasady wystawiania i udostępniania faktur elektronicznych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 2013.03.14
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Uznanie za podstawę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktur elektronicznych w systemie PDF 2013.03.14
Określenie wymogów dot. faktur elektronicznych, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego 2013.03.14
Przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mailem 2013.03.14
Oznaczenia „oryginał” i „kopia” na fakturach elektronicznych 2013.03.14