Artykuły otagowane "faktura po angielsku"
Nazwa artykułu Data
Zakup sprzętu od osoby prywatnej 2013.06.14
Jak skorygować błąd formalny na fakturze? 2013.06.14
E-faktura 2013.06.13
Regulamin wystawiania faktur - czy jest konieczny? 2013.06.12
Nazwa firmy na fakturze 2013 2013.03.14
Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej, w przypadku gdy oryginał faktury został wystawiony tradycyjnie 2013.03.14
Czy kopie faktur VAT wystawianych przez Spółkę mogą być przechowywane w wersji elektronicznej (PDF)? 2013.03.14
Zakres wystawiania, przesyłania oraz przechowywania kopii faktur 2013.03.14
Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w systemie informatycznym, bez konieczności wystawiania ich w formie papierowej? 2013.03.14
Wystawienie faktury VAT na podstawie pełnomocnictwa przez podmiot niebędący sprzedawcą 2013.03.14
Wymogi formalne dotyczące zawartości faktury VAT - oznaczenie cyfrowe zamiast nazwy towaru 2013.03.14
Rozliczenie pustej faktury z tytułu zakupu rocznej prenumeraty publikacji specjalistycznych 2013.03.14
Prawidłowo wystawiona faktura wewnętrzna 2013.03.14
Możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 2013.03.14
Faktura VAT marża 2013.03.14
Wymogi dotyczące wystawiania faktur elektronicznych 2013.03.14
Oznaczenia „oryginał” i „kopia” na fakturach elektronicznych 2013.03.14
Przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mailem 2013.03.14
Określenie wymogów dot. faktur elektronicznych, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego 2013.03.14
Uznanie za podstawę zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktur elektronicznych w systemie PDF 2013.03.14