Artykuły otagowane "faktura po angielsku"
Nazwa artykułu Data
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Zasady wystawiania i udostępniania faktur elektronicznych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 2013.03.14
Określenie zasad wystawiania faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Sposób przechowywania faktur VAT w postaci elektronicznej 2013.03.14
Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Możliwość przechowywania kopii faktur VAT w elektronicznym systemie księgowym 2013.03.14
Faktury elektroniczne - przesyłanie, przechowywanie oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 2013.03.14
Obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego- faktury VAT, korygujące i elektroniczne, opatrzonych jako kopia 2013.03.14
Możliwość dokonania potwierdzenia odbioru faktury VAT w formie elektronicznej 2013.03.14
Elektroniczne wystawianie i przesyłanie faktur VAT 2013.03.14
Obowiązek drukowania i przechowywania kopii faktur, wystawianych w elektronicznym systemie księgowym 2013.03.14
Wystawianie oraz przechowywanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Faktury wadliwe i nierzetelne uniemożliwiają odliczenie VAT 2013.03.14
Oznaczenie oryginału faktury 2013.03.14
Przesyłanie faktur w formie elektronicznej 2013.03.14
Elementy składowe faktur - 2013 rok 2013.03.14
Możliwość wystawienia i przesłania w formie elektronicznej faktury korygującej bądź duplikatu w formacie pap.rtf.doc 2013.08.12
Wymogi formalne stawiane fakturom elektronicznym 2013.08.12
Wystawianie i przechowywanie kopii faktur VAT w formacie pliku PDF, w sytuacji, gdy oryginał faktury ma formę papierową 2013.08.12
Zasady przechowywania faktur VAT wystawianych w postaci pliku PDF 2013.08.12