Artykuły otagowane "podatek vat odliczenia"
Nazwa artykułu Data
Podatek VAT (cz. 7) - Transakcje zagraniczne w podatku VAT cz. I 2013.06.18
Podatek VAT (cz. 6) - Podstawa opodatkowania cz. II 2013.06.18
Podatek VAT (cz. 6) - Podstawa opodatkowania cz. I 2013.06.18
Jak zaoszczędzić na freelancingu? 2013.06.17
Wybór kasowej metody rozliczania VAT 2013.06.14
Zwolnienie podmiotowe z VAT - limit 2013.06.14
Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? 2013.03.18
Czy podatek VAT został doliczony słusznie, czy należy go zwrócić kupującemu? 2013.03.14
Czy parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania? 2013.03.14
Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT, działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wydzielonych z nieruchomości rolnej. 2013.03.14
Odprowadzanie ścieków a podatek VAT 2013.03.14
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług 2013.03.14
Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku? 2013.03.14
Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w odniesieniu do wydatków mieszanych, oraz zdarzeń spoza zakresu VAT 2013.03.14
Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. 2013.03.14
Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. 2013.03.14
Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu 2013.03.14
Zbiorcza faktura korygująca a VAT 2013.03.14
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych. 2013.03.14
Prawo do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. 2013.03.14