Artykuły otagowane "podatek vat odliczenia"
Nazwa artykułu Data
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „...”. 2013.03.14
Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od części raty leasingowej 2013.03.14
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości czy w części? 2013.03.14
Czy Wnioskodawca jako Oddział zagranicznej Jednostki Macierzystej ma prawo do pełnego odliczania podatku naliczonego? 2013.03.14
Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu? 2013.03.14
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT od sprzedaży działek? 2013.03.14
Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT 2013.03.14
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego 2013.03.14
Prawo do odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu 2013.03.14
Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie dokonanie sprzedaży nieruchomości gruntowej? 2013.03.14
Zakres uznania darowizny budynku za czynność, do której nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy. 2013.03.14
Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od projektu współfinansowanego przez UE 2013.03.14
Odliczenie podatku VAT 2013.03.14
Opodatkowanie dostawy działki budowlanej. Osoba fizyczna, która odprowadziła podatek VAT od dokonanej sprzedaży. 2013.03.14
Stosowanie jednolitej stawki przy sprzedaży działek, gdy działka w części przeznaczona jest pod zabudowę 2013.03.14
Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu 2013.03.14
Ustalenie miejsca świadczenia usług turystyki wyjazdowej w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług 2013.03.14
Możliwość zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa w realizacji płatności masowych oraz sprzedaży produktów bankowych 2013.03.14
Sposób korygowania zaliczkowych faktur VAT oraz właściwe ich udokumentowanie 2013.03.14
Faktury wystawione przez niezarejestrowanego dla celów podatku VAT kontrahenta a odliczenie podatku naliczonego 2013.03.14